Glasgow life

Saturd: r 16 continued

Abseil ’(.‘r Charity l llllllC\ll'll ('i.iiit'. l'iiiiiicxli {Jim}. \piim llilidd \I‘\L'll lllllllllL' illii‘l‘x “I 15] lx’.ii\c iiioiic} loi lIli' \toliixli \piim l’iilid.: \\\il\'lilllllll li} .iliwiliii}; I‘ll iIH‘.‘.ll iIlk' I llllllL‘\lllll (‘iiiiii' oi yo .iloiij; .iiid \ Ilt't'l on llic I‘l.l\L' \olll\ l.lI\lllf,f [hill

Talks

Introduction Egyptology liuiit'll ('olli't ll! .lWI l’ollolmlunm l<o.id. IN" 5*". ._ iii. I iu' l)i llil' \lilllli'}. linidiii; l.j;}plolo;;hl .iiid lu‘iuii'i ill (il.l\_L'H\\ l ii L'Hll}. pm .i l.lII\ oii IIik’ \ lllli'lll \llLl .l I'.;1}[tl L'\llll‘|llllll

Workslioi’is

Adventure Travel Weekend 'I l\il

(il.l\L'o\‘. ()lllllliill I.\]‘k'l it'llu‘. 5H ( .lllll‘k'l'

SIIL".'I.<§“.%’1§II.l'lk'k'. \ “UL'IKCIHI ill lct'luicx :iiid \‘IlllltN oii .ill :ixpu‘ix ol ;id\t-iilui'c tum-l lioiii (IL'\llll;llll>ll\ lo li'iiwl Ili‘;lllll.

Are You Re-Inventing The Wheel? IIlIlIlt‘iiil l.llti‘;ii§. Hum Rililkl. ‘1‘) “32 i. Illiilll ipiii. l-i'cc. l’i'ucliml :id‘. iu' oii ixilt-iilx li'oiii .loliii \ld iuiic. Emergency First Aid Course \luggdot‘k (‘ouiili'_\ l’.u'l\. ('i.iij_'.il|i.iii lx’oud. \liliigm ic. ‘Hii (illlll, lll;iiii lpiii, {3‘ lllk' luiicli .'\il\;lllL\‘ hooking: l‘\\k'llllill. .\ t‘ci'lilicd coui'w loi iillllll\ lo (lk'\l'Il)P \ ll.lI Ill’ I did \lell\.

Basket Making Mugdock ('ouiill‘} l’ui'lx. ('l';ii_~.:;il|i;ili Rodd. \lilng;i\ It'. “so (illlo Illuiii -lpiii. (ll. \duuux- hooking; i‘cquii'cd. ,-\ (Illilllllk'il li.i\l\cliii;il\ci' \\ ill IN on li;iiid lo Ilk'II ou unilw ;i \iiiull \\ il|o\\ lmxkcl uxiiig; li'; lioiiul lllL‘lIlHiI\. Marisa Zanotti - Imaginary Spaces/Imaginary Films 'l'lic \llllk'\L‘. ‘lu Simuu'h illc Sli'u‘l. l’;u‘lit'l\. {3-1 (Flo. \ooii 5pm. L318 it-llli. Sec I'l'l l5.

PREVIEW PERFORMANCES - MAY 29-IIINE 1

Other events

Book Market (il.i\f_'o\‘. IiillJllh (idlilk'lh. " ‘ll ( Il'k'ill \\L‘\lk‘lll I\)H.lil. 11.1 III: lll.iiii 5pm. l‘iu' .\\'Ili‘l\\' \clu'lioii ol lilL-i.ii'§ \kill’lx\ .iiid picgcx ol llillI'l—lt'llllll \‘.lll lw loi‘ \llt‘ iii llic llopkiik liuildiiig.

Museum of Transport - Open Day Kcluu ll.ill. l lliii'iiliouw Rodd. IX" 3M5 llluiii 5pm l‘i'co 'l;il\c .i llilk‘ iii .i liux oi liuiii .il llux IX‘Illllil tlic \t'k‘lik‘\ oiicii d.i_\. ’iii'i o/ l/Ii ll. x: I iii! \lllill.

Intervention Fashion Market 'l Ilk' ,\I't'Il\'\. i .\lj_"\ Ik' SIIL'CI. “will Ill: (Hill). lllgiiii opiii, I'l'k‘t' \iiicl} dcxigiicix lioiii ill'illlllil Spolldiid put tlicii‘ ilk‘\l:_'ll\ oii Mllt' ill llll\ \I‘L‘k'lill luo dd} cwiil. luilui'iii; t-\t‘i‘}lliiii;_' li'oiii kill\ to cu'iiiiigumi' .iiid iit‘t't'xxoi'icx. I’iii'i oi III/('I'l (ll/It'll.

The Scottish Miniatura International Dolls’ House Show Sli( ’( '. l'iiiiiicxloii (Jim). “5"” Hill ~1llllll llHlkiiii. (3.50 £~l.5ili£l.5ll (Ii. .\ii mliiliilioii ol IlllL'lililllilllill dollx' IlHll\L‘\ :iiid lllllllilllll'L‘N

Open Weekend (ilil\j._‘il\\ lioiiiiiic (ini‘dt‘iix. "1l)(ii'c;il \M‘xici'u I\)ll;lil. 33-1 3-122. llzuu -lpiii. l’iu'i 'lulxc ;i pct‘k licliiiid llic \t‘ciicx ol' ilic Illlll_\ lci‘ii liouw ill llllx HitL‘ll \\ Ck'lkk‘lltl.

Holyrood Crescent Garden Fete lIol_\i‘ood (.l'cu‘i'lll. 3-H (IX-ll l ‘ll‘lli. Slip. Vixil the traditional ggii‘dum loi‘ ygii'dcu lclc \\ illi plciil} ol lioiiic linking. \lilll\ :iiid uuhiuc Il’illll ;ii'ouiid Illi' \xoi'ld I’ll/'IolI/ii' Ill'\/l1II(//i'\ll\(i/.

Festivals

Japan 2001 - Matsuri Kihlilc l’;il;iu‘. Boliiiiic (iui‘dciix. 3-H llS—l‘l. .\'ooii ~1piii. l‘i'cc. .-\ cclcliiuiioii ol' llic cullui‘c :uid IilL'xi} IL' ol' Julian orguiiixcd li_\ .l;ip;iiic\c cili/cnx li\ iii; III the \Vul

GI Group PLC Ollimal SpO"SO' oi fl‘e West tr‘d Fest val

Gl

GAPTAIN GOREllI'S MANDOlIN DID YOU USED TO BE R D lAING?

OPENING NIGHT - SAlSA GElTIGA

IIINE 13-23 “PERIOlES”

SHAKESPEARE IN THE GARDENS

JUNE 17

GARNIIIAl AND STREET PARTY Ellll MDSIG AtlD TNEATRE PROGRAMME

OE OIIER ZOO EIIENTS

WEST END EESTIIIAl

SATURDAY 9TH : SUNDAY 24TH JUNE 2001

WEE lnloline: 0141 341 0844

www.glasgowweslenil.cu.ukllesiival Collier Tickets irom 0141 287 5511 or Virgin Megasiore

rs. .... ..-\\\.i r r. [3 furlttnbttg 5P'Ff‘ay'l?fa'd _ i. 9..“ .--..‘I. m ,igzi I u

1 02 THE LIST

l iid ililil tlicii (il.i\:_'o‘.\ lxm'd liiciidx l’iii.‘ flii lli l li Midsummer Carnival 8. Street Party \I.iiliiig_' .ii lioldiiu~ ( lillilk‘llx HI llxll iiirii lice Illl\ t'i‘lilillllll hiiiiiml Pilliltlk' \\ ill lllilixt' ll\ \\.l_\ lioiii tlic Hoidiiu (Liidciix. dim ii Hf. lC\ lx’o.id iillil iiilo llic \l.lll\ll'\'lil l’.iil\ loollxill pilt‘li \llci'\i..iid\ ll \Klll \xiiid li\ \\.i_\ lxiplx to ioiii llic \Iiccl {Kill} iii llucx l\)\\.lil \\llL'l\' Ilicic v. i|l lie lllll\l\'. lllx .iiid dun“: In: lit [in lli x! / m.’ ll \.'iii.'i.

Strathaven Balloon Festival \IIJIILHCII I).llI\. l'Iiiccxldiitw l\)ll.l\l. .\li.illi.i\cii. ill ‘5" ilfllll l'lL'k' Mr I ll l5

Sports

Scottish Rowing Regatta Mixillit‘hdc (‘ouiiii’i I);ll'l\. iho ll.iiiiilloii Rodd. \lolliciucll. illo‘lx fool“, 3w Sui ll».

East Kilbride Half Marathon .loliii \\ llL‘Ill Sl‘i‘i'tx (built. (lildi‘i'xxood Rodd. l'..l\l lx'illii'idc.IlI i553,1"“§|i‘l,§lliiiii. (‘licci on llic iuiuicix .ll ilic \cuiiitl I)|Cl (Rikc ll;ill \l;ii.illioii

Glasgow Cyclefest Kt-Ix lllgiou‘ I);ll'l\. Kch iiigi'ow Street. 35" ‘l ;"I ll;iiii 5pm. l-i'cc. .\ dd} long l.iiiiil} cwul \\llIl ;ill l_\lic\ ol qt'liug ;it‘li\ lllL‘\ li'oiii group i‘iilc\ :iiid iiiouiil;iiii I‘llxk' oi‘iculcci‘iiig lo ll.\l.\ \llllll \ll\[‘lil} \ dud oxylc lll;lllllL'llilllL‘i'. ’iii'i o/ [/l(' lll'\l lziii/ /'¢’\Ill'(i'/.

Introduction To Pilates Workshops .\\|iii'c llmlili ('lul‘. 3" Rullixcii l.;iiic. llilllimd. Kill-171”.

3 3.3lliiiii. L’llfill Sci- Sun Ill.

Other events Intervention Fashion Market

Wild in the West

L ‘1 - ,

1!~WW E'H‘JH’. flail It“ 19* "it? Q .‘~- .. . m it] Pi

l'lic \iclicx :5 My) lc Sli‘cci. (Will ill: it‘ll”. lll.uii opiii. l‘i'cc. Scc hut lo. The Scottish Miniatura International Dolls’ House Show .\'|:('(‘. I'llllllt‘\IUll (Juli). ll.\"‘il oioiooo, lllmllmm {3.50 USU iL‘lSll L'Zi Sec Skit lo.

Open Weekend (il.i\:_‘\\\\ lil‘ldlllt‘ (i.llilk‘ll\. "3H ( il'k‘ill \\ t‘xlci'ii Rodd. 33-1 3-13: ll.iiii -I[‘III. l we Sec x.” lo. Dowanside Road Community Fun l)o\\.iii\idc Rodd. NI (ls-H. _\ooii lpiii, l-i'cc, l)o\\‘.lll\lilt‘ Rodd l\’t‘\lilk‘lll\ .\\\U\'l.lllilll .ii‘c holding; Illl\ cwiii \\ illi \l.lll\. i‘.illlc\ and home lmlxiiig; .i\ \wll .l\ [‘illlllllLLW ;iiid \‘l'iill\ It) lik‘dl ill'll\l\.

Calderglen Country Fair (lildt'iglcu ('ouiili'} l’.ii'k. Sliulligixcu I\’U.lil. I‘.;l\l Klll‘l'lili‘. (ll ‘55 2.“(\()»l>l. \ooll 5pm. l’i‘cc. liuiiiim‘ luiiiil) dgi) out lmlui'iiig il Illll liui. liw iiiuxic. iiil|;ii;ililc\. quad lulu ;uid iiioi'c. Mugdock Memories Mugdock (‘ouiili'} l’;u‘l\. ('i'.iig_';illi;ul Rogid. \lllllf_'d\ It‘. “So (illlll. 3 4pm. l'i‘cu l.L‘.llll IIIUIL‘ .il‘illll llic \gu‘icd Ill\lill') ol \luggdock \\ llIl louil lll\llll‘lilil Doug Slcuuil

Summer Saunter I.lli\\ooil (‘oiiiiiiuiiiix Woodland. 384 3704. 3pm. I‘l'L'L‘. \lk'k‘l ;ll lilll\\(HKl Spill‘h ('L‘llll‘t‘ uii' park to join Ill Illl\ our ;uid ;i li;ill lioui' \llllllllL‘l' \\;III\ lcd li_\ llic (‘ouiili'_\\idc Ruiigcrx.

Friends of Glasgow West Guided Walks (‘oniuci HI 08-14. "pm. U in iid\;uicc li'oiii lini'i'cllx

\k'“ \gigcuh. 303 HULK Rodd. .-\l'L'llllL'L‘l :uid Ill\lill'l;lll l'ioiiu Sinclair IL‘il(l\ llllx \\;ilk llii‘ougli llic l’;u‘k ('ii'cux iii‘m. Purl o/ llIi' lli'xl lulul' l'iwlii'ul.

What’s happening? (ilihgllu '\ Wot liiid I’cxiixzil ix upon U\ once again. [I‘llll\lili'llilll:_' the Hound”) i'cl'iucd :u‘cu into ll cullui'cd IlI\C ol' :icm it}.

What will be on? Him don luo ucckx ol' lllll\IL‘. lllL‘illl'C. hook cwnlx. clubbing. \poi‘lx. liiii'x :uid t‘oiucd} \li‘ilxc )ou'.’

Give me specifics. ()ku}. Il()\\ '\ aihoul liddic Rudder. l’lcxihlc Deadlock pci'loi‘iiiiiig Slizikwpvzu‘c'x I’vri'i /('\ Ill llic Bolzuiic (ini‘dciix. ilic ('ziuld Blihl ()i'clicxli'u. illlil ;i (il1l\\\L‘:_!I;lll \L'l’\l()ll ol the Old lL'flillllL‘lll.

And the highlight? Sundu} l7 Juiic. 'I'lic old cliche ol' ‘soiiiclhing IUI‘ cu‘i'yiuc‘ could llC\L‘l' lwc lilUl'L‘ iipil} upplicd \\ ilh tlic (ilihgink ("x clclL'xl talking in cr Kcl\ iiigi'ow l’ui'k. il iwi‘loi‘iiiuiicc l‘i'oiii 'l'lic National Youth (’hoir ol' SCOIIEIIILI. llic .lgipzuicw .\l;ll\lll'l l'cxiiuil :uid llic du} dong .\llil\lliillilCl' ('urniuil and Street

Part}. I [14:55? Em: Fests. (ii.

.q’irioiis xeziiies. Sat 9—Sii/i 2-4 Jun, 347 08:35.