Music row % z, : °' ;

Sun 24

I The Raiders (imml ( )L- I my; l’.ll\lL‘_\ Routl lull, ll” g “’0 4L3 Incinhciw. (hunt!)

I Big George Jinn \Mimr; .\\lllHll l,illlL'. {UHF-l" lpln lIcc .\nollicr llHlll lllk' lowl l‘lllk'\ \t'l’t‘lllll ’rl/‘l u/ I/lr' n. \I / m/ It \.'/;r..'

I The Blues Poets llrt- \tnnl Slot‘kucll Sli'ccl. 55.? MAI lpin llt't' l‘Ill'llleJllll} lk‘Htlk'llx'}

I Jam session \llnlio ( )no it |\‘\ Rogul. HI (rill). iInn lit-c Illnm 1.1m lt'ullll‘lllgj \oint' HI \lntlio ( )ncK lt“'lll.ll lltlllklN

*Hpnr :4

tdlnlmrgh

I Calvin, S.T.M.L. .nhl Skyless

'I lit" \‘cnnc. lw 3| (Kiln-n l\’H.:\l, *‘7

*0,” i. Spin. U llll‘lt' lull ol lru.ll llltllt‘

I John Watson ,mtl Peter Michael Rowan \\|H\llt'l\1nltlc\. l 0 South llrltlgst'. 55" <l l l. Upin list- Rot‘k. lilnvx uml pop horn lllt’M‘ [\m lk‘l'liH'lllCl‘N

I Earth Beats ( lilt‘ Ix’o};i| l'lhllri IL”,

IT\\'t-\1I<c_~_‘r\rci \lm-I. *V‘ l'W.‘ .\[\ni

capercaillie

cliar

daimh

rock salt & nails

Future Pilot AKA plays Woodside Social Club, Glasgow, Sat 23 Jun

1‘ \ lllt'lll ol l.l//. llllllx .llltl wnl lion] \t'xcml .l\ }\‘l llllxllllllllllk‘tl lmntlx \\lll1

l .lllllllt‘.1l\ \li.xrll}t~\t'r1l\llri lx’onmnmn Hl]‘ll.1l1\ lll\l lmntl “pm.

Monday 25

(Elglfsgo‘xx

I Jason Downs .lllll Rebekah Ryan l\lll;,' lnI\\\.rl1\\.ili Hut. 8! \1nycnl\lrml.3.‘l 3"”. 5.30pm. 2‘ plnx l‘HHlxIIIfJ l\'k'. llic unriilr} “hip hop \ 1mw\ cr \t.nl\. .lntl holwlnll) k'll\l\.

v. llll .Liwii [hm nx. \\ ho it't'cnll) urnlnxml lllk' Io,“ (H //1( ’u/H untlit‘nu' \\Illl lll\ llll ll/ll/r /)'u\ ll/l/l l/H/l/lr I. I Flowchart [Inc I <i|l\'o1t‘(‘ulc. l\In;' \llk'k'l. R“ 10%. ‘lpin. (-ll \mx .lcrw) lxm-tl tlimin} [Ht[‘\lt‘l\,

I Johnny T’s Big City Blues Band \llitlilt ( )llk'. Hum lx’oml. HI (5 l0 ‘lpnl l‘lt‘x‘,

I Acoustic Jam \Iu' ‘n‘ Slur/y \nn‘lnt'lmll \llk'k'l. iii‘lh V, ‘lpinl II(‘\l\-ll ll} (it'll) l._\Ull\.

l<linl>lngll

0 Mercat Festival l'lu- \Imuu. 3.x \M‘xl \l.llll.llltl \lit't'l. 335 ‘30].

afro celt sound system

slainte mhath wrigley sisters devana

Transforming Stornownv in July.

the llobridonn

Collie FOSlthll

It; the largest lostlvzil ol its; l\lll(l to he found In tho north of Scotland.

48 THE LIST. '

for more details contact

by phone: 0/001 8/8/‘8/

write: [’0 Ro\ 0000,

Stornouun'.

Isle ol l mus

llSI‘ 00W

e—mnil:

hoxollltto'atltheltfosl.corn wwwhobceltle '

\oon nntlniylil 9_:.lllk‘l 'i‘in lnlllu im‘lx llnlll lioulnlmnl. pnimi l\.1\tull\’.\l‘§ llUIll Show. punk lllk'l.ll lzoin Hm l\’l\‘l .llltl \‘Hllllll} llk'lx .lllkl l‘lll\'\ noni litlinlmipli'x Snmlmxih \\ llll l .ll‘l.lll k'l\l\lll_‘.' prowulinyx llmt- l\.tl\\\.:l1 UPC“ imp \L'\\l\\ll lioin noon (\[Hll \t-t- Plk'\lk'\\

I Acoustic Underground

\\ lll\llL'l\llll\lL‘\. l (\ \Hlllll lllltlfft‘. g‘ii 5| H. ‘l. illpni 3. Main lit-c ()pcn inn lll_‘_‘lll loi \rllljJ\\l'llg‘l\. .lllk'l Illltlllljflll [lici'c'll lw rt‘xnlt'nh .llltl _‘,_'ll\'\l innxit'mm pt‘i’loinnngg.

Tuesday 26

Glasgow

0 Hundred Reasons .llltl Stapleton Klllj,‘ lnl\\\.i|1\\.ili llnl. SI \lnt't'nl Slit't'l. 7le 37*") .\ Ulpnl £5.50 plnx hooking: luv ()wi llx \llH\‘. \Lnin‘ punk t'oinlm \\ ho int-nth \\ll|[lllk‘tl up .I iiylilt-orh \ltillll\ll[\[1llll lll}.' Int'uhm .iml Imw owit'onit' [lit- huntlimp ol ll.l\lllj..‘.1\lll;‘t‘l txlllt'tl (‘olln lo \\Ill .1 A} Ilrl'llL’l .nmnl lHl \\'l \ no lo i';i\\ Ix. Su' [Hm lk'\\,

I Michael Jerome Brown Iht- lilh \olt' (lilc. Kin}: Slim-l. 5*; lo 4.\ ‘lpin. £5. lntliuim lwoin ltlnm t'llll.lll\l nmkrn; lnx lll'\l k‘\k‘l .llllk‘dldllt‘k‘ Ill (iluxgmy

I Screemer, Joe Crow .md Fineday (iloi') lio\_(‘ni|t'1\. litit‘x Road. 3 i3 05] l, ‘lpni. l-icc.

Edinburgh

0 Mercat Festival lht- \tcmi. _‘.\ \Vt‘xl .\l;illl;iml Silt't'l. 335 §.\(\I.

\oon lllltlllllell. ‘5 HM .lllk'l "will. .\\'Ull\llk' l'ntlt'imonntl llU\l loll.n \ \m \lHll ol lourlccn :it‘onxlit‘ .it‘h Int lntling' llk'll\\k';llllk‘l'.\ l'.\\;lll llnilw. lhc l’t'jng'} \t'xl;i\. \llit‘ l'o\ nntl linliltlt't'mll. \t't' pi'm ice.

I Andy H uml Andy Lang “lilfllcl‘llllxlx‘x -l (i Slllllll lilltlg't'. 0‘“. 5] ll. ‘lpin. l'icc, l'.\|‘k'\.l llllltlllk' inlci'pi‘umlionx ol rot'k .llltl pop llllllll‘t‘h li'oin .\ntl_\ ll.

Wednesday 27

Glasgow

I Monkey Boy, Mama Rag .mll Area 51 King 'l nl‘x \\.ili \\.'lll llnl. \l \lllt'L‘lll Sll'L‘L'l. Ill Slalll .\. Nlplll. Ll Pllh lNNtlxlllfJ lua \M-ml punk} lilnm inclungc lroin \loiikc} Ho).

I Meta .md New Traitors Grasp .l‘llk' l llll \HIL‘ ( .llll‘. (.l'\klk' Sllt‘t'l. 1;; 3V“. Spin. U,

I The Embassy and Odeon Beat Club 'l'lic l ill} \nlL‘ (\llt'. Kin): Slit-cl. 553 1035'. “pm U.

I Acoustic Open Stage 'I ht- ll.lll Bur. \\-llllkll;lllkl\ Rtmtl. 50-1 ISJH. Xhlllplll. l'l'L'c. llU\lUtl l‘} l’utltl} '\ ( illlx I Live Music 'llic ( \illionxc. l'nion Sim-1. 24.x (moo ".lipm. L’ =50. (ht-r l~l\ \lhm.

Edinburgh

0 Mercat Festival thr- \Iuml. 3x

\VLNI .\l.nll,rntl Slim‘l. :35 “0|. \oon nntlniglil. U .lllL'l "pin. lllkllk‘ rock lroni Runnan lltxllhtlg lhoin. S.iu';i\\.i .lllkl l‘tlinhnrgh ll\k' PIL'LU Slider. \\ 11h .m opt‘n inn \mxion llHlll noon opin.

OSuzanne Vega ["9 l :t. a. l\'w\‘

“\ \It'wt'“ mm“ .‘1\ I

L": \l‘ x:

Inc. 2: ..:;::.;I \n OHundred Reasons I

l'.t.:'\l\ l‘luut‘ - \ L \;‘ \t,‘ “LU. l.“ V‘

I Kin Iim- \\.a.mk \' \l.x .\:-;;1 "3‘7: lzt; l‘wir'u '

Ill;

I James Yorkton & The Athletes I‘m 1 ‘m (3., \-v V“ i“ 4“ 1";“1 llcu '\ 1.3; llx‘!2,\'

luml ~13 “le'l' q'1l

\lilllll: Twl lull \Ks Ixtuwln. \

Thursday 28

QSuzanne Vega l\m~' lll‘ \\.:l'. \\.lll lltll \i\1mvnl \Iluul "’ \ Wyn. \l )I I) r )l I \y,‘ Eu I Senator, The Day I Snapped .lll\lAkira \hu :2 \lc.:." \tnxtlnglmll \Ilt'cl *W‘HW “1‘11. |l.:1ll\ «'lt‘ vrnlit' lot l_i[l“ llvl'fl \ynufiw; ‘.'.ll\‘ nnll‘. \rx‘nl llluzx \ \l .z‘.-.r:1lln.~nc, wnn‘lx on .1 [111‘ to thy \lll'\’~ t~~ll W :01 [\ilulntci \Icm \llwm

I Appliance mm; Bridge & Tunnel llut- ill! \orw 1.l~ l lull- \n\x-l .‘ l < .‘l' limnlllnclllcnw‘.‘.11ll.nlc.lllul int-:1 ltxpnl

\;\1n 3“ "H \H‘lmntu l «lllll‘lll"ll \lll‘ltwll \lwl ‘lllll l it‘lllllwl‘l‘ I El Hombre Trajeado on; Pro- forma Ills ‘lll \wlyl .rlt~ l\111' \lrt't‘l. \“ 1"“ "run ‘§ llllwznlm' \‘-lll\l n" lllt‘ll llll'lllll .1-\ I *ll'. \wl; |\’v\lllcnl\ l’lIr» llixl who I ll-

. FNL, Snibglider, Kalumbia, Eclipse .lnll Little Amber lllV (firlllwnxl'. l Illi‘ll \liuul. 'l‘pin 9%“! (l‘.,‘l l1. llwtk l\‘\.ll

lhllltl \lll“~‘-\ .l\\'

I Seth, Aether .m.l Oracle I m. \llll|\\ \l.l'~.1\.ull \liucl. " Iu“l

Upin 9*. Int lnllnr' vnlrx lw Inner ~r' tlnli

I Open Stage Inc I «n: ( lull; l’llle. l.“’ \h 'h Ill‘lll 9'.

I Independence \mllzw t m- I-:-.:a. l\’n.ul. ill (01“ 'll‘lll luv lllnv

I Vagabonds llut» \tlwm \m l ant-ll

\llk'k'l‘ “.‘ WWI \ Winn Ill" l’wrrnln

I Jam Session \mniul l‘ \llllMlJlt‘ l\'H.l\l ;‘ l ‘ll‘l‘ llt't‘

I Live MUSiC \It; '11 \lu.:/_'. \.lll\lll‘\'ll.lll \val. M \ 'rrp' or“,

\\ \lllrlh

l (lllll)lll<lll 0 Mercat Festival In» \lcrl .;l _‘\ \\t-\l \l.lnllmll \nt-ur Hm;

\oon mnlrn-rln 9‘ v‘ Mallvi 'lwrw \n \xi‘ll‘llt l nllui-‘Ionnll ~t' \lHll .‘tllll \ll\ll \twlllxll \iII-u'l ~l'l|"'.‘,lllt'l

\toll \l.:tl)on.lltl. \nlll \mlv. l\’~l\ l’clt'ix, lmx. l’.nn \lllx lll'l! .lllil .l nuptcO '.'llt'\l licmllnnn' \nu [menu I Cosmic Rough Riders lllu lltllllkl Room. ‘A \ 1t llllll', \Iil-t'l, “\ lwhl Winn [Ill \I‘.‘l|t'\llw \l.:z: \ld it‘t'K l’wplontw l.1ln'l. llll'l w Inr l\’Hll‘_'ll lx’lllui \ \Hnllnnc In ".llll [‘HI‘lll.1lll_\ '.".llll lllt'll [.mkl} "llll.:l \onrnl

I Unique .unl Breaker ( .11; \r Juno. 0* \I Luna \llilllllllli'( unlit: ('tilllmlml l.1ln‘_ ‘* '.""l ‘Ilwn l Il't' l)lllllll\' lull ml Ilnllt' gimp pretrial l~_\ lllk' l llll \luwn ( lull

I Geno Washington And The Ramjam Band ('nmw |u|~~ (.nand; \nt'vl 0:3 "two ‘run 1“ l’opnln MN lnnl. \«|\.1ll\l lll.1l m .: vaultuinv it'lnin lw lllinltnizjli

I Lemongrass, Ran McSherry Band .mtl Pseudofunk lln‘ \umlu. lfl fl (’.:llnn l\'«i.nl. 4" *‘l liiplc l‘vlll lllk llltllllL' lnnl. lIHllr l)\ll‘\'\lllllllll. .llltl \lt \licirj. .1lnllll\ lmntl I Andy McCabe .ml The Johnson Bros \\ln\llt'l~11;l,ica 3 (r \ontll Hinlz'tz Q?" ‘1 ll “pin l in- ()ll;'lll.ll anll 1m l. imp .ml hlnux

luxml

\l‘lli 9.