Films are listed by city, then alphabetically by cinema. Film Listings compiled by Henry Northmore

ABC, Mulrend: Gla E I

“HI 1..I.¥_ 'III. l\'1~.21l. \lIIIII‘IIIl. ‘Il ll (11* ‘1 I 1:.rII 111211wfl‘1111 e__‘.\I1ILJ ‘;111.\lIIrI lIII \IIIIIL‘III 9.3311 I\lII:. ll1111(l‘.1lllll\l' L,‘

11 TIIIc

DownToEanhII‘I .‘1111. 11* EvolutionII’III I\ <1» (11*. x15. Lara Croft: Tomb RaiderI 1‘1 II <11. \15 ShrekIl 111N111, ‘1‘. 1111. (11$

Spy Kids Il 11111111

Evolution l’( .. IIIIII. 11x <1» I1, \.I\'.

Lara Croft: Tomb Raider 1‘1

lLIIl‘. 11111. § {1). (11111 .\ {11A ShrekII l).11l\. [1.1.111 _‘ 1*, 1&11. (.15~ 111111

I’II11'I.IIIIIIII' lllm'l} l11l‘\'\llllll.11 ll'lllk' l‘lI“.II'11\'.‘.I'I‘l. l’IIIIIII- 11| ll (1V .Thll IIII' le'l.lll‘~ .llhl 1111ch

Bombay Glnema: Glasgow

I 1‘lll\‘\llk‘\‘l. ll11I1\.111 ll ll‘Hlnff. L5

19;:

| 111 Mm ‘.‘.I\'l\\ I11I11'I.IIIIIIII' 111nm. plt'nw I I1111.I.1 IlII‘ \ IIII'III.I I‘ll “I ll ll" (1—33 lUl ‘l\l[(l]|\

GlawFllmTheatre

l.‘l\’I1\.‘\111'I‘1.l1l ll 14.‘ I\l3I\.('.1lL"l).Il'. \ll [‘x'lli‘llll..|1\\‘\ l‘lN‘lil‘lL‘. |l)l. l\\‘|‘.111f‘\ 11 “19.3.“1. \lIllllk'L'\. U55 9,‘ ,"M \\.-IlIl1.'1III.-‘pIIII'1355

IL'I "1 llIIIIl‘Ic MN 95 1 1. K5111, l-;11111l_\

IIIII III.IIIII.‘.'\ f.‘ .W

1. Late Night Shopping I 151 11111. 511(1. 1111 111111

2. Before Night Falls 1 1%. 3.111. 5.15. Crime In The Streets l’( i1 11:11,

1. Amores Perros (Love’s A Bitch) 1 1m 31111. i 1111. \1111

2. Code Unknown 151 1,1111. (1.1111. .\'.3(1.

42 THE LIST

I)/‘111l‘-‘. {\1 III

1. Amores Perros (Love’s A Bitch) I 1.\. 21111. 511(1‘ XML 2. Spy Kids I 1 ‘1 1.1111.

Code Unknown 1 151 3.1%. (1.1111. 5.111,

fSl llv'l //.\‘I/ .ll ll 1. Amores Perros (Love's A Bitch) I IN 31111 51111 3.1111

2. Code Unknown 1 151 Alfie I 151 3,111,

1.1(‘INI>,‘\‘I/ {1.1111 1. Amores Perros (Love’s A Bitch) I 1.x. 31111 5.1111. mm,

2. Code Unknown I 151 Allie I 151 (1.1111.

{1111. (rill)

{1111. .\_<11

1111 811W 1: 1:11

1. Amores Perros (Love’s A Bitch) I IN 31111. 5.1111, 5.1111

2.Altie1151 1.111. 5.311.

Code UnknownIISI 1.15. 111111.

[1Nl E3l)x'\\1’ 'I ‘. 1121

1. Amores Perros (Love’s A Bitch) 1 1x1 3.1111, 5.1111, 5.1111.

2. Code UnknownIISI 1.1111~ (1,1111 .\Ԥ(1,

11 11 113.81 )AY .11 11

1. Amores Perros (Love’s A Bitch) 1 1M 3.1111. 5.1111, 3.1111.

2. Code UnknownIISI 3.1111. 5.111. Shadows 1 151 (1.11).

113113111 1:: .1111

1.Together1151 3.1m. (1.15. N15.

2. Amores Perros (Love’s A Bitch) I 1x. ,71111. $1111 \1111

1. Magic Pudding I1 I 1 1111.

TogetherI 1M 11*. (11$ \13

2. Amores Perros (Love’s A Bitch) 1 1M i 1111. < 1111‘ \1111

1.TogetherI1<I 1.1111. «~13 x15 2. Amores Perros (Love’s A Bitch) I l.\1 31111. $11M. 31111

1.RienaFaireI1<I 1 <11. TogetherI1<I 11*. (11$ x15.

2. Amores Perros (Love’s A Bitch) 1 1.x. 3.1111. 41111 .\_1111_

1.Together11<1 1-H. 11111 \_.)i Rien a FaireI 1*. I.» :11

2. Amores Perros (Love’s A Bitch) I 1.x. 3,1111. RIM. \1111

1.TogetherI 141 11*. 1.1111 x 1% Rien a FaireI1<I I. :11

2. Amores Perros (Love’s A Bitch) 1M 3.11m 51111. \1111.

1.Together115. UNI. 5.15,

Amores Perros (Love’s A Bitch) I 1x1 .\,1111

2. Amores Perros (Love’s A Bitch) I 1M 2.1111.

Faces I IV (.1111

Together I 1%. \ 1<

Grosvenor: Glasgow

\\lllt‘ll l .IIII'. llIlIlIIuIIl. 11H] “‘113‘15. (‘('11IIIILIII_I; 11111 1111 13% 1.1115 811 Il.IIl} 1. *11 (1.111|\111.\.111Il.1_\ \lHIII \IIIIlt-IIh l “1112-? (‘lIIlIl L3; (I\|’:

L3 ‘11 Sum .‘.III N lmnkI-Il III .IIl\.IIIL‘c MW .111 \L'lL'L'lllll’Q\ HII‘x IIIIIL'I' upon

11.1111 H]‘IIIL\IIII l "IIIIII

EvolutionII’IiI 1.115. <38 \ <5. Lara Croft: Tomb Raider 131 (I 311. 1111111 ShrekIl 1 15. 1.111. iii x1111.

Lara Croft: Tomb Raider 131

l).-.Il_\ 114. 1111. (.113 x {(1

moves up to the big screen, but it's questionable whether Recess: School‘s

Out makes the grade

Pippi Longstocking .1 I \ldllllL'L‘ $.11 ll 1111.1111 Shrek 1l 1

Huh I 15. 1115.11111 .\ 1%

l 0.x: ll‘l ‘llf x". l’I'IIjJIIIIIIIIIc IIIM'I} lHl‘I'\1111|l.Il IIIIIII' I‘m lHll\ \xm‘lI I’lIIIIII' 111 ll H" 1.“1.\1III

IlI'Iule .IIIII lllllL'\.

Imax Theatre: Gla: : ow

(iIIIijIm \‘II'III‘I- ('cIIIII'. ‘11 P.“ lllx ()II.I_\.111»1| 13115111111 1311;; ‘111 IIIIIIIIII-

lL'IIllllL' lIt‘kclx L‘1 Ln £111

lF-‘II/u I {1" i1? ' I DolphinsIl'.

l).II|_\: 11.1111.IIII. (I‘M, Mysteries Of EgyptIl I l);II|_\: 11111 11111. 31111 l'lI I\ .\.I1. llIII "UH. ‘HNI Thrill Ride 1 1’( i1

I);II|_\: 11mm. 31111 11111 l'I'I .\ S;I1.'||III' \1111

Noon at the Quay: Glasgow

()11 l).Il\lL‘_\ l\)l'.l\l11|l|‘(‘\ll\‘ |l.III_\ lx’;IIII\IchI\. (1| ll -l|MI| l l. l11l1|.IIIIl (‘( 11.1.1.1“; 11x‘11511 RIIIIII" 1111 [ll \Illlll L455. SIIIIchIl’l 'lHII t'lllltl IIIIIlI-I‘

I; \L'IHHI t lll/L‘II, :_< <11 \\ lII-I'l I lI.III ll\L‘l\ .IIIIl L‘IIIch. I§§*11.|.11111l} ll\ M1

Ll-l. l’L'l'l\ [HIUI III 12 11111111 I. i.

111114.;

BlowIIxI 11.1%.

Bridget Jones’s Diary I 1%» 1-H. 1111. 11.15.

DownToEarthIle 1.15. 41*. <13 ".15.

EvolutionII’IiI 1.111. 3.1111. 11111. (1:11, “1111. 11,1111. 11.111 GetOverltIle 11$ #15. Lara CroftzTomb RaiderI 131 II 1*. :11. 11.1111. 11.15.

Late Night ShoppingIISI 11111. < 1*. ".311. 11.15.

Pearl HarborIISI 3.15. MM Sayltlsn’tSoIlia 1.1111, SeeSpotBunII’III 13.15. 3.111.

1H1.

Shrekul I llxlSIIIII. l3.l5. I)”. 31111 3.411, 1.1111. 1.15. 1.15. 31*. (1111, ".1111 "R11. N15. ‘115. 11.15. SpyKidsIl‘I 1.1111. 1.1111.

The CroupierIISI 5.1111. ".15. 11.111. TheMummyBetumsIle 11:11. pm.