4

Comedy listings

Saturday 1 continued

Edinburgh

The Stand The Stand. 5 York Place. 558 72.52. 9pm. £7 (£4). See l‘ri 50. mil} Jane Maeka} takex eharge ol' the ntie.

St Andrews

Phil Kay B_\re 'l’heatre. Ahhe} Street.

(N 554 475000. Spin. £l0 t£Si. Venture into the Surreal \iorld ol‘ l’hil Ka) tor a night of L‘t‘L‘L‘lltl'lC L‘ltdL‘dHtlll‘S.

Glasgow

Craic ’n’ Comedy Moloeo. 2 Station Road. Bearxden. 042 (3752. 8pm. £4. Manehexter-haxed Jaxon (‘ooke appearx alter \\ inning the (‘otneth Store\ (long pri/e. Jamie MeKen/ie. lid llatntnill and James (‘atnphell support.

Craic @ The Sac (‘nt de Sae Southxide/thie. ll7‘) l’ollokxhau \ Road. 04‘) ISM/04‘) 4‘12. Spin. £4. l-‘ttnn'\ lad} \‘i\ (iee. (irant O’Rourke and .\taitelte\let‘\ Jaxon (’ooke ioin eontpet'e Alan :\nder\on.

Velvet Virgins Showcase the Stand. 55.5 \Yoodlandx Road. (LS-'0 (illl) (3055. S..50pttt. £5 t£2 l. .-\l'ter \teek\ ol' ltard Slog. graduate\ of the Startth (‘laxx ol' 200l get a Shot at lame. Bruee l)e\ hit and I)e\ ('larke eontpere and headline rexpeelnel}. The Carlsberg Scottish Comedy Competition Hlaektriarx. 50 Bell Street. 552 5924. 9.50pm. £5. Si\ eontedianx line- ttp l'or thix eonted} eonipetition.

Edinburgh Whose Lunch Is It Anyway? the

Stand. 5 York I’laee. 553 “2.52. lptn. l-‘ree \\ ith drink\ or a tneal. lireext} le tunninexx l'ront l’aul (iraltant and Stuart Murph}. Six On Sunday the Stand. 5 York l’laee. 55S 7222. S50ptn. £5 t£2l. .\ \i\ paek ot'eotned} talent ittelttding l)onna Kraehan. (‘olin Ratnone attd .latne\ l‘ergttxon.

St Andrews

Tartan Chuckles Comedy Competition B} re ‘l‘lteati-e. Abbe} Street. (H554 4"5000. 0.50pm. £5. Suxanne liraxer lto\t\ thix eontpetition.

Glasgow

Tam Cowan’s Offside BBC Main Reeeption. Queen Margaret l)ri\ e. ".50ptn. l‘ree. hut tieketed. l‘anx ot the heautil'ul game \tand united itt tlltx right-roytl pixx- take (it Seottixh l'oothall. l‘or tieketx tor tltL‘SL‘ ll\ e reeordingx. eall (ll—ll 5ll5 (i(i(l2.

Edinburgh

Velvet Virgins Showcase the Stand. 5 York l’laee. 55S 2252. «550an £5 t£2 l. See Sun 2.

In The Compound liot‘ext :\t't\. t) \YeSt Port. 447 0442. S50 1 lpitt. l’ree. .\'e\\ perl'ortnanee poetr} e\ening protnixing art eeleetie tni\ ol' poetr} and \ong.

If

Des Clarke headlines the Velvet Virgins Showcase, The Stand, Glasgow, Sun 2 Dec: The Stand, Edinburgh, Mon 3 Dec

Tuesday 4

Edinburgh

Bruce Morton Presents the Stand. 5 Yot'k l’laee. 55S 7252. 0pm. £0 l £4). Stand—up old titner Bruee Morton hoxtx another night \houeaxing neu eonted) talent.

Reg Anderson’s Big Fun Quiz Night \tihle'x Bar. 44a ('onxlitution Street. l.eith. 554 2024. 0.50pm. £l to pla}. (io head to head \\ itlt Reg .r\nder\on.

Wednesday 5 .

Glasgow

The Goon Show Ralthltot'll theatre. ()8 Ingram Street. 552 54S0. lpnt. £5 t£l.50t. 'l‘he laxt ol' thexe l'ortnightl} rehearxed readingx ol' Spike Milligan’x L‘laSStL‘S.

Caledonia MacBrains llln'. Main Reeeption. Queen Margaret l)ri\ e. liree. hut tieketed. l,t\ e I‘L‘eot'dtllgx ol' the topieal eotned} \hon. 'l'ieketx l'rotn (ll—ll 55S (t(i(l2.

Bruce Morton Presents the Stand. 555 \Yootllgindx Road. ()Sill (illl) (3055. S50ptn. £(t t £5 l. See lue 4.

Edinburgh

Departure Lounge @ PopRokit l’opRokit. 2 l’ieard} l’laee. 55o 42,52. 9.50pm. l‘ree. llarr} .'\lll\\\Ut'tll lL‘\l\ tlte lIlL‘ttlL‘ Ul- lllS qlll/ eaharet tlL‘\tttL‘L‘\ ill a nail-hiting light to tlte linixh.

Glasgow

The Stand the Stand. 555 \Yoodlandx Road. l)S7(l (illl) ()(l55. S.5()pttt. £5 l£5 l. (linger nutter .lohn l‘lint and l.i/ Sneddott Stand up along\ide three \'el\et \‘irginx.

Whatever you’re into, get into

S

Scotland’s number one guide to comedy

70 THE LIST .'

Edinburgh

The Stand the Stand. 5 York l’laee. 55S 7272. S50ptn. £5 t £5l. lrixh ntirtlt tnaextro liddie Bannon. .lill l’eaeoek. Sandra .lttllltxtttlt and .loott Broon.

Big Word Performance Poetry (iilded Saloott. 25.5 ('o\\ gate. 220 o55ll. ‘lptn. £4 t£5l. 'l‘ottgh talking Sandie ('raigie. :\nteriea\ .\nne RtttISt‘. .\'iek l2. .\lel\ ille and \'i\ (iee.

Reg Anderson’s Comedy Cellar l’in .\lae(‘ool\. lol l.othian Road. 022 Tlllt). Uptn. l‘ree. .’\llan Miller. .lint l.ure\ and .lantex (‘antphell

Snatch Club the liquid lx’ootn. ‘)e \ietoria Street. 225 2501. lllpnt 5atn. £5.50 t £2.50i. See 'I‘hu 2‘).

Glasgow

The Stand {lillL‘ Stand. .555 \YttttdlalltlS Rtiatl, (LS—ill (llll) (ill55. Upltl. Ur l £5 l. lrixh eltarnter liddie Haltltott ix altl} Supported h} .loe lleenan. Sandra .lohnxton. (ieorge \eshit and eotnpere Vladimir Melat ixh.

Edinburgh

The Stand the Stand. 5 York l’laee. 55S "272. 0pm. £(i t £5 l. the ntenaeingl} hrilliant Roger Monkhottxe. .lohn l‘linl. l)a\ id Ka} and eotnpere Sttxan Morrixon.

Saturday 8

Glasgow

The Stand the Stand. .133 Road. (LS—.50 ()lltl (ill55. ‘lpltt. £ l-‘ri 7. Madcap Comedy Club the State llat‘. HS llolland Street. 552 2|5‘). 0.50pm. £5 t£4l. Bill} Bonkerx introdueex (it‘ll) (irant attd lid llatnnull.

\VoodlalttlS 5' t£4 t. See

Edinburgh

The Stand [lillL‘ Stand. 5 York l’laet‘. 55S 7272. 0pm. £2 t£~lt. See l~’ri " Glasgow

Craic ‘n’ Comedy .\loloeo. 2 Station Road. Bearxden. 042 (W52. Spin. £4. Shit-stirrer \‘ladinnr Melax ixh. \tek l‘err} and Man .v\nder\on.

Craic @ The Sac (‘ttl de Sae SHtllllSltlL‘/:\lllk‘. llfl‘l l’ollokdtaux Road. o-l‘) IXI()/(i'15)‘1_‘lq.Sl‘lii. £-l. Surreal \lot'} \\ ea\ er .lantex ( ‘antphell introdueex .\'iek l‘err} attd \‘laditttir \lt‘il-tn l\ll.

OOT On Sunday the Stand. 553 \Ytttitllttlttlx RtigttL (LS-it) (ttlll (ill55, S.5(lpnt. £5 t£4i. Monthl) ga_\ l'rientll} eonted} nigltt leatttrittg the glortottxl} eatnp l’ant .\nn. dotthle aet Sltt tk l’attl. galllL‘S llllSll‘L‘SS .lill l’eaeoek and resident eontpere (‘t'aig llill.

Edinburgh

Whose Lunch Is It Anyway? ’l‘lte Stand. 5 York l’laee. 555 5252. lpm. l‘ree \\ ith drink\ or a meal. See Sttn 2.

Six On Sunday the Stand. 5 York l’laee. 558 .5252. S50ptn. £5 t£2). .\ \e\tttplet ol Stand-tip talent ineluding .Ioe lleettatt. l.i/ Sneddon and Hen l)are_\.

Monday 1 0

Glasgow

Tam Cowan’s Offside lllu‘. Main lx’eeeplion. Queen Margaret l)ri\ e. “willltlll. l‘ree. littt tieketed. See Molt .5.

Edinburgh

Red Raw the Stand. 5 York l’laee. 553 "252. S50ptn. £l. l’oxh hloke Mile\ .lttpp llttl'tttlllL‘L‘S lt‘kltl} illltl t‘tg‘llt llL‘\\ L'ttltlL‘I‘S.

Tuesday 1 1

Glasgow

Craic @ The Sac (‘til de Sae. t1 ~l(l .-\\hton latte. 554 4540. Split. l’ree. 'l'hix e\ening\ guext eelehrit} headliner ix Shrouded in lll_\ \ter}. hut e\peet one ol the hem _\ \\ eightx ol' ll\ e Britixh eotned}. l’opping tip in \upport are loeal ladx l)e\ Mel .ean. l)e\ (‘Iarke attd .v\lan .v\nder\on.

Edinburgh

OOT On Tuesday the Stand. 5 York l’laee. 55S "252. “pm. £5 t£4t. (‘raig llill eontperex another night ol' eatnp \ltenaniganx l'eaturing l’atn .\nn. Sttt tk l’attl arid gatttex llllSII't‘SS .lill l’eaeoek. Reg Anderson’s Big Fun Quiz Night \ohle'xBar.4-1a('on\tittttion Street. l.eith. 554 2024. 9. 50pm. £l to phi}. See .lillL‘ -l.

Wednesday 1 2

Glasgow

Caledonia MacBrains ltln‘. Main lx’eeeption. Queen Margaret l)ri\ e. l‘ree. litlt lieketed. See \Yt‘d 5.

The Comic Club Blaeklriarx. 50 Bell Street. 552 5024. t).50pnt. £5 t£4t. 'l‘he l\)e\t‘l't‘lltl ()l‘atllttll Steppermolte \‘t\ (lee. Ste\ en l)iek. .lohn ()‘Brien and eontpere .lante\ (‘antphell

Edinburgh

Give Us A Laugh (‘)lleelt\ llall. (‘lerk Street. (ioS 20l‘). Sptn. £l5 t£|2t. Rhona ('atneron. l’hil lx'a}. l._\nn l't‘l'g'llSttll. l)e\ ('larke. .-\d;tnt llillx. .loltltll) \'ega\. Randi Kane. (‘raig llill attd .lill l’eaeoek are plll\t \onte ot' the gala\_\ ol \tat\ \\lltt guext at thix eharit} e\tra\agan/a. See pre\ ieu.

A Kick Up The Tabloids llte Stand. 5 York l’laee. 55.5 "252. “pm. £5 t £4 l. Sltlt‘ Splittlllg‘ \ttlll'e lilitllll l’dtll Sltt‘tltlttll. Sttxan Morrixon. llrttee Morton and l’rankie Ho} le.

Departure Lounge @ PopRokit l’oplx’okil. 2 l’ieat'd} l’laee. 550 4252. 0.50pm. l-ree. See Wed 5.

Glasgow

The Stand the Stand. 555 \Yoodlalldx Road. 0S"0 (\llll (i055. S.50ptn. £5 t£5 t. ('ttlt eontpere l’rankie Ho} le introdtteex .lohn (iilliek arid .\ngie .\lel'.\o_\.

E(lllll)tll’gll

New Material Comedy Night (iilded Saloon. 255 (‘ou gate. 220 0550. 5.50pm. l’2. \llan Miller and ltrie

l)a\ idxon torn eontpere .lill l’eaeoek. The Stand 'l‘llk‘ .Stdlhl. \tll‘k l’litt‘t‘. 555 5252. S50pnt. £5 t £5t. Mothertt ell lad Mark llratehpieee take\ the top \lot. ah|_\ \ttpported h) \eil llottgan. lirttee l)e\ lin and eotnpere .loon ltroon.

Beg Anderson’s Comedy Cellar l'lll .\lae('ool\. lol l.othtan lx’oatl. (r22 5 lll‘). ‘tptn. l‘ree. 'l'htx e\ening\ likel_\ ladx tneltttle Hill Heattte. \etl \lel‘artatte attd .loltn Melh‘tde.

Snatch Club the l.lt|llltl lx’oottt. ‘le \ietoria Street. 225 2501. lltpnt 5am.

£ 5.50 £2.50t. See llttt 2".