The Front

Who’s getting up to what

‘They’d bring me books - I

i remember Albert Camus being a

popular choice - and very occasionally they would kiss me on the cheek before running away.’

‘A lot of them are pensioners.’

‘We stood outside the hotel looking at the limo for 15 minutes before we realised it was for us.’

l)(£.. l,\1I/. l ,inn 4‘ .uu '

I II) I

‘lt’s all bullshit. Kev. {310m jar-rs mensw- .- .'

Commg to a Film I, I. ‘We watched Top of the Festival near you soon, V pops_ Jesus, no

b‘“ "0‘ a “new H ' " instruments! My favourite music at the moment is all I FilmFour zl'l't g; :13:ng in; To ii‘ q,‘ We; fig. 1%; " ‘:."t"; .'.;z"i-e:: l)"<:<:l<>t Shane Danielsen French: St Germain and Daft ()Y' amfilmg zi".j.':‘<>r<,~. It'lf ::-:,- ail "my; .'...::: qz: :1, gl’ftlfl‘, " to ::<>:;\::vl><:-(l £l§3 a cross; l)<?t‘.'.’<:-<>". Kn Punk.’

o \ Vt 9‘.~ o 't,. o' My 0 y,” ,. ',,‘,.V.,. t.o,y,', ,"n J, , t”. ,\t, ,yolw', """ " \’;l‘.‘, ‘~'i‘,.;."",."“_‘ ' 'l‘ l)‘. ;ll(:il'll(} ;,(/klf(;(1(l:l if».l}u._.:l::‘.':t "ll .‘lllfl 6:. ,": “ilkl «Mil. LUV/tr». / (I fink/flydllfl...M5”. Hr M ~ ~ - ~- 1'3il‘.-"‘§l 900333 N“ "(V-“33 53E}<XI(1"‘(‘.'.$5 . :x'. .'.-::l " 1:. if 5:, t':-;:l ;m l 05311211. 1)? con-'30. Uh: - Exconl llfolOl. “01:0 l 'T:"l <::.' :7" ::f.tf;.::<: 07' 915; l__(lll‘.l)llfgll :xvommg;

‘What if I realise that I have

Has; ceased .ti; :>;><:l;itl<;r‘.:; "* llii: I I"::::<:' “at "-iii'J t'x-l v“? my: "-;:-><t 'r‘ur‘llx ‘.'.i'1<;kn<)*.'.'s;‘.'.'lt<}lt*.'.'<>"|

' 9’ i. i \I. \ a is .i, ,‘ i, . , . it i been reallyannoylng. (:m' (l5)(,’l1lllg l;'()\ll.*\,;:f,". («Album/k. l ,' \ 1'1,- ' ' Turf: :1 le)():l|(,i(ll".|lm1l‘fl)(,./\I an: V' \( .xo. “,0 t \',.I, \",\ \ a’ ,_ t, “V it \o', .mrur. ‘4‘ M‘ .~l. Mp .~ ..\\1. sales and (is)lr'l,t.ll<>' .m'. mun. \Ji. ._ '-; rudshi‘n u) km, (a take; \rr 11:: a" t \. ' ’,t . \.\o',. ,U U ., H .. i, .i,,. .,\r,\ H i IN? (,()llll,<l.".‘, lldf; Tall/Ml ...' (in; at " " ' : ' 'y:<‘ ' " -‘ lttfxl.(ll)':}l‘.l1:l1:_ H ,

ll".()f3(} 2101:31103; mack MK; (:flil'll‘(:l .1. Edinburgh

International Film 1h<>t<;il\, l><r<>g> '

<3 ‘ml‘i .'.l'<}l‘1:(3 l1 Ier‘l :;;.' Festival :g:1."a"<,-:: in : 'r :;';:"""~:: °::r that's; <2H<>L1gl1 :>i<21l1<:-r sl forgave her for saying |

()"K/lll‘ill EH. \"Jhafs 12?] :2; ::r'<>(l\,::f ‘:, gr'. ":g fin-art "1 .'."<< ;:<‘ (ziflxlfl i'rll (:LHL Mike Myers. '.'.'l%:>s;<> looked “rugged” because

.'\<;'.'.‘ E‘Jiéilfiil lxacm‘

l .:x. we 1' '9 ::-: x::,\:v‘s:':' {Um in). f3l)()i)l. Ausfvr‘ Pagan-w; " she told me | had a nice l:llll'll(;1(:Swifill‘. People 2?:<:x:"’.:<‘ "T'W‘l l-m'. f {l ""..;i::l.lc";-.-;- (h‘::"‘<>"‘.'>e>'.lllml:mr‘l‘zulHol‘M‘gtw bum !

Derek Malawi“: ‘(yvv'tvzk' F m." 'l<:;:f: H: :1': ~.:;-:.-': '3, an. .mz'z (gif‘n 12:: .'.:t“. "‘0... Via; Keith Moon 2’] 4‘: {13.1141}- Dawd Atmn- gm;- $;;a(.:'g; at " 5-2-2 f5 ‘3 2 " 1:: “(piazi ’j" t: :::m: ‘liXIZli T'u} ntlzimmn; ll:lf<i;lt;(‘: mix/5,“; f" f":- 'I‘ll’lf;Y‘l£l(l()'.'."ll‘il‘ft’,':l;:"if§{:iix)"':} :,-x- i(:_.f~t*'."""fi'li»" \ : ::-:;n.:l \l'\l"‘."‘(‘r' <>flll<2\.'."‘.<>. Mgu'ts. :if‘: [fixrf'w‘x Mimic-1..lm?film]::1<:3;:";:'<;' "‘:/.v-:,-s;_ 3"“ r: : “My: ,' 92:3 t"~':. :gga. :'i:‘t<:‘l;l'1l>thlll‘<>:;i;. 2:;

Nu ;'ll(;l'€:(,'?(1.’STOUT}. {:xl'zmmzi"? But. .a- 1"‘-::E .E l :,' " :::;<: =21 : ;:_..'"<;-"'.“. " :kumuws; '.'.’Elll ‘. Jim flops. Ar1<lnm,b<>. imma-;:'<;f);:‘."‘;;. s; :Tl‘w t':;‘:" ~;' s :: / H E ' imm'nga'l Roger Daltrey.

Lilli)'f)1i(}(l(}{if'll'fii. I‘.'l(:.’,'r, '.'.<:l 51.4,- fun "'21? ': r

(iil(/lll(fl./l,[gihhlrlfil121.1, PUT}; ..l(:'. 1'." h." ,-'"'_'YI ,‘)l."7.ll‘,..t‘.t" l .'«:lh;:l.\l!llll()‘..xi\, («HUM/“Lied.”

3.1: ‘.'.<,r‘ l 59:20 .5) zmul’m ,"gw‘:;.',w.',' xxx. ;:‘.‘.-"°g 1"u1:-:~":’-::s;~.:>t l wwl mu. 3241‘.(:-*1_<)u l‘ogmi ll‘.(?()ll(‘: till:fiUll‘lffSilllllitSl3‘2:l'll‘llfil' .'.;:l“_? Aw: . Tinfilt'n- (mail? Ian Astbury. Illéll

il'l Lllilmzltm‘, f';;lt!(:- \illi'fé: f: :;'\l"‘ 2U. °.' ;:1 t‘w l -’-é;l .g': u l‘ Bl'mmgfl‘ar" :xnr‘ ;llf§(‘: from meullm; .'."ll".(:l'f;'.l‘l£li'.'.”_;l.l(ll,';:1. ‘_"w.l;-.-:,-’-,;:_.v,s-l "1? ,il' '2;:’.-’-g;. r‘e’ .'.(:'ll‘;ll>(3likzlll()&1k(?lf;l’l(}(:\llf. Dom; l)()'.lll()l"3llllf;.",Elli<lfT/!":I§;YI Hagan: L'Mlx-Ipl ‘="‘l §lim- {ll‘7l()11,"(L-L}Il;lt;ilf(3l)l{l(l(}!‘l()lli fa):

American. Ililfillh'lflhfL l/l’ am: if“, fw:.'.»’- gm‘. r.":: Jim Morrison (ill (1 l)()()l'f3

gm: ~;' mm: : («in :ivrmL ::".:;. <;:>7n<>lt;‘:<tk km"? It 7:1;1‘, ‘.'.'(:-|l ix;- Inn}. -()ll(:l;fi~'f3’,'1.'."l:,‘Hulglflfsl‘flll’izli i3-:::,<u‘ Ll 5"‘l f,"°."\.-;rl’>'T:"i:>l.' /\llilll"l{l‘. .'.'-:>l!lustlmstznf()lglngmx, law/'73: (XS/If} 3.113310 :,<;;;l"“u::; ')i fl‘w :>1::;:;;-': ,' l :J'. t’ E inure/1‘1. ‘.'<:"<i_ INXS llél‘ni: gust gillll()ll.'l(‘(?(l km l‘lll“l'()'\ll"fi (Vii/Niall i; I'm: mull: ’gl Julia-5;. ‘.'.ill‘(>117.. 0? course. S(;()lilf;ll llll":"l£l"-\El‘-<_l Peter Mullan‘ I Hi. gar. l'twl-uv «a. :, E "!‘l .'.‘:i‘ W) Michael Hutchencei Mullzm, .'.’l1’,\l;;1!<:f;!";n:,.‘;fg'lw'llml' if)" ya I ~2-'ln;lul>_.f'2<;f'l'v,’ l‘v‘, Infillg;;\;;19<>ng;§;!<l(} after Iii;;)lill’;ll;£llf){lill:7"~l2il:f11’,H'I‘T{:l "1<:;:':~ .',\.r:‘;:. '1 r. :;-::'_f ‘litlfilll: Blondiellwzrlgfllm fML-f HIT; filth- ‘Ilft‘.. (Janna-"f, Uni“... .'.':;:t 77"31'1w. :-:-'_-',~::' ; i " '.4-".". .é-t l!lt;l l‘.".<> ‘.'.(?(‘:i\t; I'l the). (;x;i<:tl,. fl“ .7423 ’iuxl’y, 1M: '3" winnmal. [\1 mm. 1",? '3 I! flle'le,’ “Wu. lumwnlw ‘.'.Il.‘: outtakes; . ism/.3 2m; auburn; m" ()"‘.:_ ll‘ “wining”. ;‘ ‘llIltli't$l ta: f'v'vw N<>Is;<>\.'.<>ll\5;

Dal/ifqflk'flfx; 1'1 tl‘.<; UK .'./I_,~l:‘. '1, t'w; Insurw: [fig/law fining Il‘m l>l¢l(‘l\ mmnlxar Jun

Davina is somewhat Jaded

(l()llll)él.’ll."f3 (gm-Imulé'm Hum, [Vi-Hr Tltgxi. .'.'21' "law: l"-’:l ll l 3; Avhnlu: ESt-:>\.<>Ht; a)“ ‘.<T'(Zgllf;.

8THELIST ,.