React, The List,

14 High Street, Edinburgh EH1 1TE

u: React, The List,

at the CCA, 350 Sauchiehall Street, Glasgow (32 3J0 :‘r email react@list.co.uk

w Letters a

GLASGOW AND EDINBURGH EVENTS GUILE

CONTRIBUTORS

Publisher &

General Editor Rel;- r: fit'gifiii Editor .'."':‘:'~« i’tf;",-::" EDITORIAL

Deputy Edito

Bluff {_).:,7‘::

Assistant Editors

-: .. ' -~ .1 .v. I Inf). dual/Lu i)(,'i:i(i (1'1: m, l,.'::i'\:.'lf.|(>llf:. Sc". '1, ‘~‘ " M». :7 ' w I I‘ It. 1 - . ' '\I :~ to. ,i '.‘ t‘1)']/),_‘I_'KU ' V“ \ i") H . " -‘- .I '\r u, ~ ~ Research (:1 ~.T '. i'Ei" 'i3:3:>()l‘uf%(: was 'I‘(;- *‘,i:<;;i!T v : i ,: :‘fi'itli‘bl (ti. ;i_i(}l1:f:5)ll.t:<il-Li Angle Reeves ~ 44- u . !\;:. .:::' ’t'.._I(I.I':},(liilidlitill‘lI(: ./<:<>".(;. .‘ . ,, ' 2 '.' 'v '-4 c!‘ l: 'm; ":;:i|<;r\i:tt; llélti 3301110 '~ ._.~ ,‘ .I ;.: -.

: 1y" :- :-- ‘: "_,"~“:fl‘l, ‘.£liL.(:. (If; (ii(i our small MISSING IN THE ‘i‘rIP-n 13 _2. “ms. -. : :_.' . ‘2 2.. :s u a. f' "ii-JUNO” to fi(2(: ‘.'.'l‘<> (Z()tli(i WIND SALES AND J :-- z w : ' thin 1', nevi TIM;- ilrmtat took off the Re: tracing papers (444) MARKETING

Sales& Sponsorship

staff. I‘m-t,- 810D. r)‘ iw’i'EEfSI'igi i)'-".-:,."\-:,-': . Director A" 31-”:3: :‘i sit:

.' : ; ."<;--.'1'i::.:;.l'.'.a2'ilt<>ii:<ai;ii i<>lil‘.(ll ,I’i,:i"!7“.'fl‘(;' tax-o , ~' . . M ,, H Media Sales Support g O E S :-- " :. ,2, f" :" uses '3 Hr. ~l::‘:; gnu/xi" 1;"; 't‘<:'i'.“.:l guy: 10.12:l:1f’<;::.;:<:l\53l<<3t':{‘MIN: ,,,,,, .‘

mm. um i" i ?:= =' - ' 3:7“: 5:3 t'm‘. tun: Mil “913.0: l';i'.<;:!r‘{i zu<mr‘:(:' I"<:- .‘gw'gri. senior Media Sales 7 Sarah Quantrill inwl’wi'il (:":f:!i:i‘, '42:." lvlzikmg; ‘r.<;!1fi::. Hum '14; Executives «lif;"i<>." E. r: "

V. )1“, '

..: w .- Hit ! Snail-9v? that (:l’uill‘,';:f; gum I";-.. '13; "f '- .\ l,‘ l _, , . l ., MedIaSaIe Executive l".'-_:M'tx:v".(:l'l'i(l J"? <i( .-.':'.:\.'(:f:. ...'R:.ti.'-_r.'lt:,_ W CASE IN POINT ' 41 I' i , . . "a..*;"«1\>;?‘,$i\,. '\/~1\|T \. \\'/"l“',.v, “up; ‘,\"",\‘ .I,._ “I Hi: Re. Glasgow Fabulous. CURRYING FLAVOUR a i. _ I. Um, ..i “It. tum .. a. i. x, promotlons Manager Dominic’s Photo Casebook Re: the Far Pavnlions ' am {ii-1,41". f:,:; rat‘imtxl 1W1, My: online (445) (Eating 8: Drinking Guide) 5:: .1 T7‘-’:.f i:‘.-:;'\I"fi; <7 I(:'lEi3i{: lit-p- currxpiu'x: Ian,- ir; ;: CirCUIation 59’s,“: T3» '47 Flz'flzsfit‘iff I" z" : _: " . ,' ' -.. x :1 -: '-:-é;t;‘:\,.';i7‘.t '5; U. 2t1<3<:;:°. :>7 stung-4,- {ill} rii>:;:::l'~:, :;°.r:-.', pnonucnon 'f'ie; "42-:“2 Twat Tllz; :; "_' ~‘ 1' 3' 1. ' _ ‘."-,- " ' -.:.»’:4‘ 71:: '.t534!(}lf§. POL/in; (334:1:‘1 ;:‘1::r'1::2 :atlx; Art Director :{tifli‘I/ilf; _. ..' ', ,'7 : " -~ :l.i 'izzi‘fl‘, *7)! t‘1<;:;-:: ‘.'.()li\1'":i at U; (ii:i=~12l. fSt-;:'.-:,-rl l 1., Hana,- "\"?’~'-= “iii-P“ VIM" ' . . . l’ M SteVIe Fulton .' -- ". ' '=-:2;‘:H_. 'v>:;;;=l2i mm m :;r~r‘g‘:t;_ my»: p;‘::~:rt law: ,‘ 0d”? on anager ;_ ; 2 1 . ' gnawing: currparg . :2 ii"!:flf€kfl:i itatmx nary . :'-:-'7‘ production Assistants i; ' : ' ; ! 'xi-ar .'.'l‘.(:l‘z .Im mums." ilt§:7'\l":(1Tld"(i§$ii<ll‘.“11.39 5i.-'~;,-...:-::,

A WHINGE AND A :T-J. -." " " :1 112:1: £1711) :‘ if Ink-:23; info, :rnflmw; i,1:"I‘_i .m. Tut‘s " ('3'~i"-="“Uni-11*" PRAYER :" :1 .1...""_'. "- _:. .'.?‘;1€.'i‘;i. l)(:£i'(3<:-fi‘:",! V'ur‘wa. :1<i.";ll)<i[":ft:’ii‘fllitlfi, l; SUbeditor‘i.:"wx'“i ;i.-_:-i':l Re: Absolutely Fabulous -,~- : " :. .' 2w ." 5111‘ :;:'::‘::f;‘ I" gym: *2 '.'n- " :;"i Lilll a. H2121; ADMINISTRATION (not) (445) z. ‘.-~ : .. '- '- '~ : w Jillian Wiliams :~.t:'-:.<,~l:;wt aw! Vilfu'tz,” Accounts Manager . u‘,,tl l..,«" .‘

"--i 'n- l' V}. ,1) vi-: 7 y\

Accounts Assistant Manager .1? "'1:

"177'7'53‘i<"{}::. :/ .3 "‘:’-i: fl'". 1 2 :'~ : ' : : -:~". A (mi ’-':‘,'. 5.1: "z-s- : TL‘ 5'18". ‘1." Reception

-. r . -- »~ PARTY ".31.,- ‘f3(::,f;’,.'. 5mg," .8. £23! '. 2 :' -- r: v' I: The List festival party az'xi or r:\:r.-".A- " Edinbyrgh Office J 71"” '_::- :_.;-.'_« Your. '. .'.;:.:'::.'Z:i~;2;:gilf. :".-:E' v

I l. I i w i M x . l .éf9?f”..,. .7” I}T-I::'~ L. I: " i751" " -' l:' : :.' 2w "' 'i3';’>'.?,‘;,". V‘fiiér :i{?l(?l>i; '.</ "‘ w-':'\:;::' .;:":-:‘..," 1‘) l

t-:", ' -'.-f'_. -;’,‘.::' TH,- : ' 1: : _.'. ~' 2'. A. : plum: f nit l, r '1‘ New ProjeCtS DireCtor

toldp, .,, I ..,, a /:..<, ' ,, ,, ,, o, t \. t . .t t I‘-. o l ,_ - ._. "“ .;.,.(:\l.r(:|//,l‘ I.‘l‘;.’:tn i. "i. K'i.<Ii/. '\tft'f), i“\if)I(,(l'.<iti i.i.‘.."\"'.'t:i ,-_ . 'T,’\ .7:: n.’ .. 7:1: in ~.‘, : i'uflzw their .'r: ' I z ") “11:17‘:T'I\‘;{,'l':’!;,i’lnttxili': \ " l ,ril'. ' :'\:>. "MIN 1' in”: um. ,, ,\,,t .. ,, . V ,l . ,.. ., SECTIONEDITORS :1 . ,. , 11‘ ;. 'z .1. . "z ‘1' l "‘ " A {MTTJHEfi(i'l(1tififi'(i'itiifu ,'-'l,.l ;_ “Lil.'y'i.\l' ., .. . .. .. . _ _ \. ., Art ~ .. .. Hi.” .i. ,l v... ' . :‘r w: r'. z -:. .: I~nlr'»,'“(ili.i'_,"(: ..(i\>:i ,l'::\'\.t.._ L B k H ,

'(t’,'_£:l»’,..'.Ezwsznf" ','-,- :.r:'.. 2 -‘-"{"‘:'.',f. Yinvlléll'iii‘fléii' Ll";\°_-:Jvi."<m "‘luim'fiwii' . . . .. a, ~ City Life/v" :='. -':"’:~':;:.u..:. -';"'.'r,-. ,"w-x' f"'-':r:l"' ir“""i'inl-’>-‘. “"rw-(i'ru- iv":-x'\"*‘ .. l.-'~-.--r

U .:,-’:C'¢.-’:. "r: I. -’:"j . a ; ": ' r =:':'_-,-'*.;1-:'"vw:i‘l l?ll.fli Max-:3 {Mt-vi mpf Clubsl'Té-"n \1"'.""‘:

[zézf/li'u'. (it, 1,, l {1' 'i .'.’/ fl) 'i‘xlii ' " ,'_--'-‘ f_’/v:"€ft!":i;)l U) (1'1) "I'jlij '1‘) {furl} vI/«I {\H‘JI .11" \L-J'I’I", Phi";th . .'.. ./ t. Corned "iti_."f::"‘-E '5? ,. ~ --.,:-_.¢;‘,..» ’i'lxt‘w-Hligi/wlniiasaim'l‘. =l C - YUI ~- omlcsv.l:7.:::;.' (an? _' ~': 'j;-f:'~, .': I: " -’- .'.:-.' , -- w: ' '.'..'." Tnnlantx; Dance KW' Aim.

"' "'1‘ 7"": " "'7‘ i‘ 9‘ v' " ‘, :: 1.: l ' 1:: I? :3wl“!"<:il til» 73%? / in.’ .()i |"‘.'.’<:g;<>1something;arm'ig}. Film Mm; “up. ' ‘;:"3 a .' .1,- " -’~. --,:'.-'.-' 1," ","_'1;1".: .: -- "a: z: ‘7. .;:l§'.. out); f§ll‘glli. Tim piliilfkriifii{.82(?(ili()l'<1.If;i.ki().tii\ Food Han“, :é'wzr, Games '52“ 2.3a. \tin‘“ Gay azrw‘ firm“- Jga'w‘; lia'v‘ to." Internet 33m" 3?; '.‘:?(::15'> Kids "visage-é.” E 1' Mhairi-Louise Music 5.1m ‘4; I iv'fsu‘" .. H N\""‘:‘:"{:lit:".:3’:i,{3;1'3: 3.3;57‘, iK-L?".", fiflfi'mgx. "7 5‘ l:>.".':8"‘2-:"‘~-'::‘ Shopping .‘~.l;at.'<>«:r, 5' Television I‘mmi Theatre Stu-Q: 1722"!" Travel {mm .".'.- m Video/DVD .'.'..-»:

2 THE LIST