The Front

TH E I I‘ttsm's nutmth x'xr'uuu -.'.'tth the stature ut Annie Sprinkle. huth statutes that s 'mgm these ‘.‘.;)'(if; nu the mm; of Sui \JQHHUSI. SDHHKIU us humum 'm statuesque I)"\E;!(]u'(3 to (‘xlgtsguxz' fur Glasgznh ‘.‘.‘tt(}."(} stat ml!(trzt'.'.'uuuutt<21 (3X[)(3."I(EH(3(} as :1 'tuttrrus mm! t)()t't‘ star (UM self (muomtod sux (EXDOFT to mm (1 sex '.'.’<)tkf;t")[, (am ugtrw' :hscusslut‘» (if; '.'.'(:Li as f;<I."()-(}H!.'tt) sumo uf hm urn-Mutts [)(?'f()’!“éllt(i(?t;. \‘.'tt\. gym. rm: inltztu (Unsung 41ttt1i<31tii<3f3SMZLAMI‘LEI'WUHESIUHH‘SMIHKO'E;“031$. puntu‘xtwsxiszt(gumstluntrutt .‘xwiuuzitxtut tt':>‘.'(>k(:~t11(s‘mtutxtttr. ttttzuty‘. ttttatgtttt that 'w last g;|"'1(>'t<t\.'.';1s;1m;1|<> female tmrtssnxugtl ungfltt twat: s<>m<> tmrmu. zttwu. tttwtrv'tg, Just ttt<>ugttf ‘.'.'<>'u‘ that; ttns (me up. Mum 0.". page

8THE LIST -' ‘-'-.