I The Gift .\ic(‘huill\. 40 High Slrccl. 553 3135. Illpin. I-i‘cc. .lain u‘ihulc hand. I Daniel B Shenkin ('al‘c Hula. lli IIUPC Sli'ccl. .353 ION), lell. I'ICL‘. .v\mu\lic ruck i‘cxidmic}.

I Roost \IacSm'IC} \. 43 Jamaica Sli'ccl. 348 8581. 0pm. I‘i'cc.

I The Duvets Samucl l)im\. (F T] \iiIhduIL‘ Road. 43.3 IIIIF. 3. 30pm. I'II'CC.

Edinburgh

I The Big Big Christmas Party ('ui‘n Iiwhangc. XL“ .\1arkcl Road. (ini'gic. 443 343.". "pm. £30. (‘lii'ixlniax part) nighlx “ilh lull licxliw dinncr. I).I\. karaukc and liw \Illl\\ \ limn lhc Mk upci'icncc \Vclciinic in lhc i’lcaxui‘c Home and lhc Magic Drillcrx 'l‘i'ihulc l l3 & l4 Dccl and Madonna li'ihulc \iiguc and Paul \Vai'i'cn ax Rnhhic \Villianix 130 k 31 Dccl. I.Ul'd IiL‘Ip ll\.

I Yush Records Showcase Night chi‘} \ Jan (‘cllaiz S \iiii‘i'iwn Such 407 53llll. 8pm. £5. Hip hop. milk and ragga limn Yush .v\ll Slai‘x and Ral‘.

I The Magniticents and Motormark IIlL‘ Value. l" ll (‘aliun Road. 55" 3W3. l’lcaw nulc changc HI \cnuc li‘uni l.a Bcllc .kngclc. 10.30pm. I'TL‘L'. I’llllkidi CIL‘L‘ll'illiit‘a :llid Ilhl and l'iii'iuux \_\nlh pup lrmn [Ill\ dnuhlc hill appearing at L'IllI‘ night Djinnidillu lIl'L‘CI‘lL‘ In mark their i‘v-launch an' all l. \\ ilh I).l\ laking _\ou through In 3am.

I Black MacSabbath and Saz ii;iiiim‘iii;iii\. 3l3 (‘imgalu 550 3354. 8.45pm. £4. :\ li‘ihulc In lhc niighl} inclal mundx UI Black Sahhalh pith \llppill'l linin l)undcc rclrn i'nckcrx Sal.

Saturday 14

Glasgow I Runrig liai'i'mxland. 344 (iallmxgalc. .553 461)]. 7.3(lpm_ L'l‘), ('L‘Il l'iigk

lamurilm l'roin \cxlci‘wai‘. .'\\k )L‘i‘ dad.

I The Reindeer Section and Old

Gar? *o ~ Lightbo - gndegrfi :5

i = rel Tue 17 December 8. m

tickets £3.00 on door from 7.30pm limited capacity

Brel Bar Restaurant Ashton Lane

(behind Hillhead Undergrou o' 0141 2 4966

‘.

Solar ()uccn Mai'gai‘cl iiiiuii. 33

1'ni\ L‘l'\ll} (iai'dcnx. 33‘) 0‘84. “.3llpin. L'lll. (’hi'ixunax wnccrl l'i'uni lhc man}- lcnlaclcd Rcindccr Sccliun. aka Snim i’ali'ul'x (iai‘) lighllmd} and main including Incnihcrx HI .'\\lrid. .-\i'ah Snap. Bellc and Schaxlian and Idlcu ild. all in aid ul' IiillilL‘IL‘\\ chain} (’uld. Iiai'lici‘ in lhc da_\ lIiL‘l'L‘ \\ lII Ik‘ [\Hl \Cl'L‘ClilllgN HI. IIIC diicunicnlai‘} ‘l'lii' ill/king u/ Sun a! Iaii/ Ri'l/li/i't‘l’ ill lIiL‘ (iI'MIA.

I The Amphetameanies and Bobbysixkiller King Iul'x \Vah \Vali Hui. 373a SI \ini‘cnl Sli‘ccl. 33] 53“). 8pm. Eh. Ska punk lll;l_\IlL'lli Il'illli a \upcrgi‘uup L‘ninpi'ixing cwr} (ilaxiwgian niuxician “ho ixn‘l in lhc Rcindccr Sccliun. I Radio 4, the Faint and El Guapo Bail!) . 30“ (Ink Sli‘ccl. UH?) Ull." (NW). 8.30pm. E". Scc pi'mic“ Iill' lliiil’L‘ HI] lhc punk—lunk h_\hrid ul' \cu Yni‘k\ ayhingl} hip Radio 4. ‘l‘hc lii‘xl lllll punlcrx lhmugh lhc dimr got a live (3|) winpilaliun ul~ li'ackx l'min cwi‘) alhuni i‘clcaxcd h} (‘il_\ Slang in lIlL‘ l‘ix' lIll\ _\cai‘ lI.;llllIk‘Ililp and [£0 II;l/IC\\UUd Iill' \lill‘lcl'xl. (.Ul'.

. Trent :33. 4‘)” Sauchichali SII'L‘CI. 3.5.3 3] l l. [4.

I The Boston Crabs IIiL‘ (killinuxc. l5 l'niun Su‘ccl. 34X (l(iII(i. 7.30pm. £5. .\'ii agc i'cxu‘iclinn «in lhix \Il(l\\.

I Open Stage Blues Jam Nicc'ii’Slca/y 43| Sauchichall Sli'ccl. 333 003". 3pm. l'i‘cc. \Vcckl} hIUL'\'I‘il\CLI \L‘\\IUH.

I Sweethearts of the Rodeo and The Pendulums .\liw. lIlL‘ I3lIi \ulc (me. 50 (iii King 811114.553 |(i3.\’. ‘)pin. £3. (Timur) and l'nlk} ruck wundx.

I Night of electronica IIIC Big .IUIITI. lllh’4 South Sli‘ccl. lllpni. L‘31E3 \xilh l‘l}ci'l. I)i\ci‘\c L'IL‘L'II'UIIIL‘ hcalx Il’illil Morph}. lliw V\ M iii. Nick I’ui'}. Salx ii‘a. Duh I’l'iilL‘Ch and DJ (‘al\ in pilh ini\ing and \ci‘alching lmni lhc Klllgiih HI lhc Soundlahlm. \Valch uul l'ni‘ lhc pminulcrx around (ilaxgim )iiu inighl gcl a li‘cc ('l).

THEY MUSTTHINK TT’S XMAS

:7. " l III“ l W ‘lWl I“ 'l”ll r __l...__J_..._..,’.,..J..3.._... \ '_lll..l Kip—J I

if... ..I .I .__l ......._.I

WEDNESDAY 18H! DEC 8.00pm

nooonooon

rock & pop listings Music

Friday 17th January The Valle, m

Sunday 19th January mo cal-age, Glasgow

ta p ro ot SPEEUT‘TUfiH T “"59 “mo SUNDAY 25th JANUARY

Wednesda 22nd Jonuar The Gorge Gmow V THE LIQUID ROOM—EDINBURGH

III-III-III-III-I.I.I.I.I.I.IIIIIII.III-IlllaIlIIIIIIIII-III-I.

' TUESDAY 4th FEBRUARY A THE BARROWLANDS- GLASGOW

III-I.III-I-I.III-I.III-IIIII-III-I.I-I.I.I.III-IlfllI-III-III.

Theat-Aiaris

WEDNESDAY 19th FEBRUARY - THE GARAGE GLASGOW

EXTRA DATES ADDED DUE TO MASSIVE DEMAND

FE DER

TUESDA ' BRUARY SUNDAY 23rd FEBRUARY liiifllféiifiiiii": 2/7451, 5’77,- If“ '5

TUESDAY 11!!! MARCH

lil’ii’llii

WEDNESDAYW we,"

“I _. i [j ‘l

RESCHEGULED DATE V ORIGINAL TICKETS STILL VALID

MILLENCOLIN

Saturday 8th March The Barrowlands

TUESDAY iGlh MARCH THE GARAGE - GLASGOW

mill!

WEDNESDA mthiii‘ARcH ,

l THE EARWSGO

Sunday 30th March The Barrowland, Glasgow

Tickets available tram: TICKET SCOTLAND, 239 Argyle St. Glasgow (Underneath Central Station Bridge) Tel: 014] 204 5151 :27 Rose St. Edinburgh. Tel: 0131 220 3234. Credit Card Bookings: 0870 220 i i 16. Tickets online from cplweb.com or in person Ripping Records Edinburgh. Sleeves Kirkcaldy. Goldrush Perth 8: Groucho's Dundee.

bookings: 0141 339 8383. ~

.’I ‘3 THE LIST 59

b