Film index

UsherHall

EDINBURGH

,Qdyssey &The:ea| Thing 4

| March, 8pm £15 - £|9.50 + 50p CC Charge

Car Wash Wishing On A Star Love Don't Live Here Anymore Native New Yorker Use It Up And Wear It Out Going Back To My Roots You Are My Everything IfYou're Looking ForAWay Out Can You Feel The Force and other disco classics

l8 & l9 March 7.30pm £|5, £|3 + 50p CC Charge

i

g l§\ - I \'"" A fun-packed interactive celebration of the classic sound of

the Swedish supergroup, from the producers of the smash-hit phenomenon Sing-a-Long-a-Sound of Music.

A fancy dress competition.

urite lyrics and more on the big screen. Plus Magic Moments goody bags for all, containing props for crucial moments during the evening.

Box Office: °€DINBVRGHr

CULTURE & LEISURE

O|3l 228 ||55

38 THE LIST L) ' Hit .“

Punch-Drunk Love 1* 0.00 l’.:ui lll~‘l§l.:\ \ll\l’t'l\|‘ll.l \. 21”" \il.-.::1 \zziillur. l imlj. \\.ll\|\l‘.. l’ltzlig‘ \c}iiiwn:t lli'lllll.:.'1 \‘lmm \:~. .::1 hulls: \tinitt \.lll\ll’\'l llllll 1\ lion the pint-t lulxxlj. ?\i:ll;.:m \ntlt'rwn hm tlt'xtlilwil lll\ 11111.: \\ lll'u‘ll xpctill..ill} li‘l Ill; lw'.\l‘l\“.\ .unmlmn. \dlltllt'l. ;l\ rniimnln \i'lllt'tl}. \cl 111 \ntlciwnk l.1'-~‘lllllt‘

.: lwxsililriingi} ~11 kills:

\ mum.th luiiilui}. (lililornmk \.m l unauth- \.illt'} (lmlm; 111.21 msl \‘llllllllllt‘\, l’wul: llr;u:-' [in 1.11 lo 1h.~ yramlimc sump .mtl t'llll‘llt‘llJl [ml-urn} n! linusm'n. \‘Cl ‘-\1ll‘.1l\ \Hllct'lll lwi lmt \Hlll\ .lllil ll\ luriimi ll1‘-L‘llll\L‘llt'\\. I’.u:i 1: Hum lt'-t 1\ mm! \lclmilt‘l} .: l'l \lltlt'lM‘ll 111m. and one 'Alntli lumks lllt' guilt-Ht llllt'\ Ill It'liin; ll\u\\l1 l‘l/.lllt' l.llt' ml lI‘lll.ll]llc lmlcmplinz‘ \l'ltxlnl lk'lk'd‘k'

The Quiet American 1‘. 0.0. Il’lnllip \i~}tt'. l \l K.3””31\litli.icl('.imc. Brandon l‘l.1\t'l. l)n lln ll.n \t-n llNImm lhc [Hm mus l‘Hh .lilJl‘lJlli'll n1 (iialmm (iicrilc'~ nmcl rum-11 llic lmnk'x \lllhdl \t‘llllllt'lll l‘ll \nit'iihh call} inn-lwnu'nl Ill \ l'x'lllJlll .xml (llt't‘llt' halal 11 llll\ Hm \L'l\ltlll lt‘l.llll\ llic (minim-I11.wil‘tllu'illicit-sling 1w \t't' \\l1.il hc \xmilil haw made «‘1 [his film. smartly \tiiplnl h} llnl (‘hiixlnphri llJllll‘lnlL lllll‘t‘ttJl‘l}

\lllt‘tlt'tl l‘} \l|\\lk' l’lllllll‘ \i‘}\L‘ .ilhl lt'.illlll|lj._‘

.1 Hum hcsl pviluiinanw h) (\nnc In 1.x\l. (lung: \thc pt‘iluinmntt' l\ it‘iliniknlwl} lt'\ll.llllt‘tl .iml l‘t‘dllllllill} mmlulalml. lmxnl lll\ p.111. 1 humus l-mx lcr, .1 [mini lllllhll llt'\\\p.ipt'1 \‘uiit-xpniitlt-nl lll Saigon .il lllk' cml ul llic l'icnt‘li liltln ('lmm mlunml [‘t'lliNl. «in (iicunt- lnmxcll (Ilium. l'.iliiilmi};l1

Rabbit Proof Fence rm 1: 0000 il’hilip Nope \lhlmlm. 310131 l'\t'll}ll Sampl. Kcnnclh llmnagh. I).i\1il (iulpilil ‘l-lmin ll‘s lhc humaml} ml \«istt"\ \llll}lt'lllllf_' ulnth l\ lllt‘ mm! \dllt‘lll Immu- ul llll\ lilm .ilmul .v\u\li.ili.i\ \lnll'n (icncmliun 'l’lu- \lltlatlit'ixm ml llll\ llllt' slur} 01 [hr .ilnlut‘llun n1 lhu'c .ilmiiginal clnltlit'n 1mm lllt‘ll llll‘t'..llltlll1t'll lk‘\t'lllt‘lllt'lll .il .1

piiwn Ilkc mmp 1m lhc training; nl Imu'il Luv

\ lllltllt'l: ztitn “111:: cilllill‘t' 1‘ lwililczi lwncalll :.~ wt huzxmt strugglc and cultural!“- \1\§.t~ forgixcx .le lxt‘zllll.:11.igll\ \lr \cxillc. uklh‘ us 12H: .‘iltuimlcx (winning Ill." Mun; \t'm: Lixtzst suiczlit \ ll1.:l nlnllmlc llllll 1\ \t‘ut‘. .1\ :in' w :mrtll .'\:1 .«.\ plululmtlh “inn; llt'mlnl lll.‘ \ llll«ll‘\‘l‘. .zlk’ my natural \l.il\ 'Mlli l‘t'lli‘llll.lfltt‘\ pt'llt‘tllx mmsmul in Illt'ii .l_L"C\ .inil \lltmlli‘ll‘ \cltxlnl it‘imw Revengers Tragedy 1\ COO. \lc\ ( «w l |\ 3'": lthlUl‘llCl l Hicxlnn. ltlilic lx/altl. llciclx |.:.«~l\i ll.‘mm Likt' lll«*lll.i\ \lixlillt-lnn \ .Lunlnzm ili.:m.x \lx‘. .1 mu \ I'M-gr .iml

lllilt'l‘ll\l\ \mlt'nl .ulil maul-nth illlt'mu ('u\ it" t‘llllt‘l .1 l lllll (hunt ll llin‘ling ink." i'l 1hr llllk‘\l lllllhll Hmrc ml lllk' nun \‘l in man lllllllt‘ l umpnwl 1!: lllt' mulxl n1 .1 . :xil ‘-\.1l lwhwci‘. lllk' \ullll .ll‘nllllt'\«'llll1.llll\l\.|\il.lll\. \ulmi, lllt‘dllltJl .m.l mink} .l\ .l llln-«'.l\ \l.u_\. .mtl lug-ls llkl' ll'x lwt‘n \ll‘lli‘llk‘il \ll.ilf_‘lll llum .i Mmullmc that slailul \Hlll kcn l(ll\\t'll .llltl

t .iiiiul on lluuuyll l.lllll.lll .1ll\l (ll;‘k‘11.l\\.l_\ \n lllt“~t'lt‘lll you lit-.11 \cc lt‘Jllllt' and. raw“ (il'l. (ilaxyuxs. l llllllll‘ll\t'. l illnlmijxll

The Ring.1MOOO I(li‘lt‘ \t'ilunxki.

l \, :‘Nllt \mum \\.il1\. llimn (1w. \l.iilin llt'nilt'iwn ll‘min ll11\lt'lll.ll\t‘i'lll1t' .l.ll\lllt‘\k' liniiui lliiillci lx':i:.':i lt'l.llll\ 1hr n:|y5li.1l\pii‘mm‘ .in llll‘.lll until about .1 lll}\ll‘lli|ll\ \iilt‘ulapr llml kills lliml‘ ullu

l‘lll 1hr .itllull l\ It‘li‘tdlt‘il li‘ \t‘Jlllt‘, \kllt'lt‘ “.llls iilxcxligaliw |Ulllll.|ll\l imilx llt'l\t'll \Hlll. M‘s.

“alth ll until} \t"~t'll \l.1_\\ lam

unt- \wck In wlw lllt‘ lll}\lt‘l\ .11ch unit lllllf.‘ lllt‘ Lll‘t' llk'l\L'll \\ llt'lt‘ King'li ll‘llt'il U11 .llllll'\[‘llt'lt' lni ll\ sum-x, In: l\'lll'._’ lt‘lhl\ 1n lllc blatant .llltl Ilium] l’IulitlJl‘ly \cilunxki hin'l lt'\1\l l.llll[‘lll:,‘ up lllt' .lkllUll. l‘lll llk' ilm'\ \n \Hlll iml [‘.lll.l\llt' \cc lt‘\lt‘\\ (it'ncml lt‘lt'.l\t‘

Ring ot Bright Water Hi: 00.

Ilmk ('uullci.l K. I‘Hi‘li llill ll.1\t'l\. \Iiginl.1\lt Kcnna I'me \lmlcxl slur} nl nnc nun .llltl lll\ ~1ch Palm 1. \ lt'llll‘lt' lilming: l'l .i llt‘.lll\\.llllllll}_’ .lllllll.tl \lui} .\ liml 1m adults and \lllldlk'll .illkc, \xilli lowly

WATERSTUNE'S EDINBURGH

in association with Glasgay Festival

SARAH WATERS

(author of Tipping the Velvet') will be joined by Michel Faber to discuss her writing and her latest book

FINGERSMITH

Tuesday 18th February. 6pm at Waterstone's Edinburgh West End

and Wednesday 19th February. 7pm

at Waterstone's Glasgow Sauchiehall Street

It you are unable to attend and would like to reserve a signed copy.

please contact the branch:

Waterstone's. 120 Princes Street. Edinburgh. Tel. 0131 226 2666 Waterstone's. 153-157 Sauchiehall Street. Glasgow. Tel. 0141 332 9105

WATERSTON ES

The last word in books

CWr'