Events are listed by city, day, type, then alphabetically by name. Submit listings at least ten days before publication to clubs®list.co.uk, by post or by tax on 0131 557 8500. Edinburgh listings are compiled by Henry Northmore.

Edinburgh Thursdays

Club

I Bilongo Ill l’llw (‘llllllyll

lllplll Elm, U “Ix-kl} \ ll\'\\ lllll llllellL‘l' .Il IllL' llcu \clluc. llll\lllj; up lllc llcxl H] “mm l‘L'.ll\ HI) .lIl .\lll\'.lll. :\l'.'lhl\'. “Ill/I'M”. (Llllllllmll. “(splu- .lllll l.Ij_'_:;I up

I Blow ill llllngll ( 'lllll, llllllll Run (5 I" [I'll lull}. l)lulll «k In“ llllell Ill ll'lclllll} \llk'\ and gum! lllll\l\' llHlll l‘.tlll(ll\ ll’lu» Ill [(Hllll “NC \\I' Il.l\L' \l\ll\. (’lmc. ()xk. \lllllll). S.llll. Sky" and .\l(' Rglll} H I.I}lll;_' (lll\\ll lllk' \lllllll Ik In“. \\lll|L' Ill lHHlll lull “I”. llljJI'JIII. \lml l'llllklll' Stu-(Ll and Mn .\\c1‘} plm lllc “W lle llup .lllll lllcukx .lll \\ llll \l\ll;ll\ ll'Ulll Rulm

I CC Blooms .Il ('(' llllmlm

lll. “)plll 3am. l'l‘cc. “cl-kl}. 'l’llll lllL' Ilglll lilllllhllk' In lll \R(i llllllu' .lk'llHll ;Il lhl\ cxcl‘ pllplllm ;_‘.l} ll.”

I Chango .Il (lllmu'l \Illldllc.

llplll Sum. H. \Vcckl}. Rt'\ltlL‘lll\ licl'h. Hull (3mm and .lllll (‘lllllllc IHll l'UlJllUlll \xllll llk'll' “CL-kl} llmc Ill Aim ht'ill. lullk. I..Il1ll. \kll .lllll “(Hill lllll\lL'. \\ llll ll \lllullcl'lng (ll Inc aclx um '01' guild “kahuna Sllllllll I l;ll|\

Amon Tobin makes his Scottish debut at Pogo Vogue, Fri 21 Feb

lllln lllu w‘llllfll «ll wlll; 'i.:r.li \ lwxl \lllllll I\ I‘ll“ |)|\ Ullccrl l’. I \ll .lllll Mull-l ‘Hll lnI.lIllllll \lxx zul _'l;;\t\ Illl\ lulllllylll lllxllhlk' Rlll‘lx'rrlql 'rl ll‘l willy llll‘ lll'l‘ lllllk \l\l\\l“.\'l \c'.‘.\ mt}; \Illc * lk'l‘L I .lllll l.l// lll‘lll lx’lllllllll.l (fllllclllc If" I l-lll .lllkl null ll‘.c \l‘lll \‘-lth\lk'k.l‘L'll'l‘\~\'\Ill'1111h\- “lllt'll‘wl I’ll‘lk'xl l3“ lcll. lwl \' A ,"I II "ll '\/l\l‘ (It’ll’II1’14ll,\‘rl"‘_‘l"‘l In '. I, Hull’s/z'll'

I Flippin’ Ill Hull1'll( llll‘

I‘lplll Km: 1‘ «llIzll [‘lhd ll'l \ltJlx‘l‘ \‘.ll|l hl‘.ll\1\' I‘lcll nlll_\ llcllll _‘ llc.lll lllll hl‘l‘ \ll«|\‘. \lt“.‘.ll lll'lll \.l\l} l’ .lllll Rhlllk‘ Ix’lllllnllu Ill llll\ tClk‘l‘lJlll‘Il l-l \klllc I llllllll‘ \lw lllilll \l..:lc .llcll.l, \llll'ux l‘l’t'JLliJlk lllz' IRJIlllHlll \xllcklw. l \lli liq/n 1m l.11lll\ll .llhl .lll lllllll( k'll \ .lllxl \lllll

I Funkey Magic .II I

Ill‘lll Run 1* .‘ ' I I'll \lllll lllk'llk'\1 III-(ll llt‘llM‘ lt'l [lllg‘llllh \ l.l lllc Hull l’lnlul lx'Jlllllll‘.‘ |l\\‘ [‘k'lxll\\l1‘ll llI'lll lags}: ||>lllk'll ll_\ ‘-k'l_\ x;ch l.:l L'll\'\l Illc llll;_‘lll_\ (icllv l .llll\ Hlll ulll lllc lullll [‘lHlllI'llll'.‘ ll|\ |l\'\\ llll\ .lllllllll /. li'Iu \ \lv» l‘lk' \ Illll \\'\\l|'ll .ll ()\}1'I'll lllllll “pm

I Genetic .ll (’lllllx ( ‘lllll lll‘lll ;.llll lln' I‘k'llllC | I zlllllll. L.‘ .lHk'l “ca-kl} Mill .l lllllrlll} Implan \llllcc Ill.ll \hl‘\\\'.l\k'\ .l]l\'lll.lll\\'. lllkllk' .lllll lll ll \I» \Ilulkllll' .ll lllc l\.ll. llllllll

I Groove Collective .ll Hx‘lllll “It'llldlh llllllll \Illl llt'k' \\\'Cl\I-\ llllllw .lllll nlllcl ylmllcx llHlll [llk' I).l Ll}: lt'dlll llclllllll lllgrlllx \ll\ h .l\ l llxul l)l\\'0 .lllil lllml. \Lllllll \.ll\‘llllll\'. Slow \\.llll\'\\. (l.l\ \lltlk'lxnll. HAM}. Hugs) .lllll \l.ll’kc|l

I Intergalactic .II In ml |\)Il\\ l'lllllll lll‘lll {.llll llcc \M'ckl} \

l" H. I \ \ \‘g \ .li"\..:. :‘fllx .Ziil‘l.\ T:q;“'\'\ I T e Latin Flava .:l l Imlm

1W“ ‘1 " \flzllcmx “cull:

Ill; l lzllll l’~l\\c rlll\ lll‘ Illc l‘uxl ll'll'. lllllcx 1‘. llll l\’\\ ll ..::,l

In; .‘llll‘ lul» lull'. w? lllller .‘mlllwx

llllll\'\l l .ll1ll Ir:.::1

:rlll \.:l\: luwlll» l‘cllllc ll.::lll ‘l‘zll I‘ll‘lll .ll l‘lll". \lllxk clllellw 2L lHl llllllc lllll‘

I MI82 .ll I ll‘\ .lllxl I lllc I'llllll ;.'.lYl 2* All L llll (Illlllllllvcl lll“lll'

\\\\'l\l'\ lllc lllwl llll \ lllll llllll .:llll RAH llwlll luv l\ I, l.:_\ ( .1llll \ll

H Ix’clllllllll-f .:llcl .l l‘ll\‘l l1l.:lll\ lllll l\.l\l ‘.‘.llll llll~ \.llllu lllll\lt \l'll .lll luqul \ll lllll\ ll ‘.‘.ll\'ll \llll ‘«.-..l\ lxlxnl lll \l.'.\\.l l( 'lllll \lcllmlnl. xxllll lllcllh Ill «llllll_\ ;lllllllll\ ll- ll.“ k lll‘ llll' lllll\l\ (llll\ (H‘lllllllfk'lI Rollin» l'x \l.lll\\‘ll.lll l_lll-' llllll\ lllc [Mllll I'll .‘ ' I I‘ll .‘.\ \llli \l‘HIll‘I'l‘llC \lllll lll.l' l l.l\.l

I Nexus .ll \lllxllH .‘2 lllplll Kllll Ll “cull. \ lll“.\ llli'lll lll.:l llll\c\ lllc lluxl Ill hulk.llll‘l.l|_lllllll\lll.1l.llllli‘l‘lll\\llll .l ll‘lltll Ill Illa-w I It‘lll llllll llI‘\I\ \lllt'H). klllulll, lill/ .lllll Rn“

I Obscene .ll lhk' \l'llllc

Ill llllllll Kllll !_\ Llll llll'll lllc llllklk'lt‘ll'llllli \lllllll I\ l‘.l\\ lllt‘lll ll'lllllh lHl ll\ lll\| lllllllll.ll \\llll \llcl 1.1] :‘ll\‘\l llllllll .\ l‘.l\\ [I‘lll‘lhl lx'.l_\ kl'llll .lll‘llj.'\l\l\' \l(' I’ll‘ll\k'k' l\\l‘ll.lll\l \Jhl' .lllll [Ilk' ( )llxu'llc lk'\l\l\'lll\ Il)lll‘ l’lllllx I. \Ill.l l’cllllmux. Ill (‘.ll\ lll .lllll ll Illlll'l I Opal Lounge .ll ()[MI I unnu- Illplll Ellll L" \\cckl} .I\'/|I1H.lll\l Sig-\lc (i \\ll|l lllll\‘|\'\\ \m'.l| IlUll\k'. lllxul .llltl |l.lll_\ Illllcx

I Snatch and Chemistry .II Illt' llqlllll RUUIH Ill zlllllll Kllll L 1 *1!

1L ll \M'ckl} \ ll|l|l “\Ilh'li llllll\_\ Illu‘ll \ lllll (.ll‘Jlk'l. \l‘llll\.l“_\ ulllllll'll'll ll} \Il |l.lll} \lll\\\Illl|l .lllll Ill-(k lll.llll]llll.llcll Ill .1 \ml Illllk .lllll lllll llllll \l} Icc ll} ll.l|lc\. llll'ylc .lllkl \[hlllk_\ \llll gmml ll\‘\\\ lIll lhk' Slmll'll l.lll|lllll Ill-ml} \M'llll} l\ lullllllg' .I\ .l llcxl. lllllllllll} l\‘\l\l\‘lll l |‘\l.lll\ Ill lllc chl lllllc ('Ilcllllxll} [llm ltlk' llll‘ .lpllllll \\ll|l lk‘\ld\'lll\ l’ll.lw l. llllll \l) .lllLl gjllcxlx \l‘llllllllfj Illp hull. l‘lt‘.lk\. l'll'lllll lk‘x'llllt‘ .lllll llllll\\' \lw lt'.llllllllf_‘ l\'_‘.'ll|.ll \‘lllllllhlllllllh llHlll IUx‘JI \I\ll.I|

I TLC .ll I’ll \.l \.l llllllll Kllll L1 It'll. \M'cl‘l} \cu lllg'lll lIlI [hk' .\l.l|‘l.’lll lllk‘lllk' ll.” \\ llll .l \L'lk'k'llllll Ill llHl llllllw. l'llllllllcll‘ml (Lllk'k‘. I'llccw .llld (hull) Iln‘llUll llHlll |)_| lnll_\.

I Traffic .ll Ht'lll‘l \\.lll l lll\\'l\ll} l'lllllll. llilllllll .T.llll llk'k' “cl-LI) l).|\ l‘l'lllf.) )Ull lllc ht'\l Ill llllllc .lllll ;lllclll;lll\c lllll\'\ .ll llll\ \lllllvlll \llllllllgg I Watchtower .ll ()pllml

llplll Kllll. l'lk't‘ “cl-kl} \ll lllcl.l|. llll';l\ll lllk'ldl. llltllhlllJl lllk‘ld] .lllll lll\l .‘llllllll c\cl‘_\ lllllcl [NW Ill lllk'lIlI )Hll (All llllllk Ill

Cllzll'l & Party

I Gracelands .ll l’cllllcllllllll l.(‘llllf_'\‘ lllplll Kllll L1H;z \\ll|l

ll_\L‘l l \\Ck'kl_\. Rmnlclll l).| SIM It (i play (“\(U. lllllk} lllf: l‘dllll lllllcx .lllll t‘llmll [lllulxlllgg (Luxu'x. l)lllll\\ plulllm Ik'lp \\.l\ll lllmll lllc lllllk}

I Old Skool Disco .II RL‘MllllllHll lll {llplll \Illl Ll ltll. \M'u'kl} Rcllu llllllxc llljglll Illnlcll ll) l).l llllll \\ llwll I Subway West End .Il Nullqu \chl land. “pm .illll. l-lcc llcllll'c ‘iplll. (3 MIN (LII. “wkh .\ ucckK \\Hl'lll Ill (hm-x). pull} \lllllclll} lllplllx. lllclulllllg ll llllllgcc mpc Illl Sllll. l’llh [llclll_\ Ill lll'lllkx lll'lllllm In kccll lllL' \pll'lh lllg_'ll.

I The Subway :11 Sum“)

"[llll Mllll. L" l, \M-L‘H}. \clgll HI} .I ('Il\\j_';1lc llhlllllllnl) Ill (Ulllllln‘lt'ldl dullgc and (“All llll\ \\ llll lllc llllll llllllc \‘l.l\\lk'

I A Tribute to . . . .ll \lmul

‘lplll .Mllll l'l‘cc lwlnl'c llplll; ‘43 MIN lll'cc In lllL‘llll‘L'h l \M-cl‘l'x (‘llul'l lllllL'\ ll'Hlll lllc MK [H )L'HCHLI}. \\ llll |I\U Il'lllulc .lch lll'llpplllg; ll} mull \wcl‘.

Messenger '

Progression I .'

Scratch " t ' l '

Ultragroove " ' '

Pogo Vogue : I 4".’ I. S t' R rd' N'ght

Digital wile-mm .' I

(‘ :' ,;.,,' )(12'.yf I ' 2

(>:, “4;: r)‘ r l ‘r'{ t (. ,I{r". T/ y\{;(; I tip", T(:/llll“/ // Iv I l' " (1‘1" { 1' l] {1,1, '{ .,{f'{." If: . F‘T’Is'lll’l’, xf'é: 3:": a .TT:: ilmz‘

Space Face Mir/wt. ‘,"v4»" 05"" {lfz'f' {KC/:3 "’;.'.’ :x'; We “wk, ‘l l, ' (4,. H88 {he

(0“ (‘.o/’//' .vU/r. o1. // Lu.

'1 THE LIST 79