Mil-“Ml:

I Spoonster, Donesta .ml The Big Figures luilumtl‘. Illuilic. Mil \\\n.l‘ ll| \(i "Lllllll \Iull $1.9 _‘ Ill-wk llc.l\\ 1m l. lll‘lll \innlllxlcl.

lli'.l\lt'l .hlilll!llllillll1‘!l\‘\l.l.lll1l\l'lll'lh \.|‘\\1ll\-\.lll“‘[\ll‘|llll!:\. llxx' llt'lll\‘\.:l

llll\ ll'l‘ I'l ll‘u‘ Rik l.\ «l.:lt‘

Thesday 18

(illifllil“.'

I Evan Dando \ llt‘lll l\’\‘\lllil\. .‘ S lllltll.lll.lll \liucl *lllllll llcc lllc

I clllnllll.'.-.ll\ Il:.;ll :lllllcil .ltl‘ll\ll\ lll‘lll‘.:lll‘lll 2!..1lH’\.:l.:f\'.ll‘[‘\'.ll.lll\\‘ll‘ lllllllwlc lll\ liuv. .lll‘lllll. [in/*2. I'll:

I; chi lllll".1"l‘. l llllc I I Paul Di’Anno and the Killers, the Groundhogs .m.l Hurricane Party 1mm. firm ( 'lxllc \lm-l. llx ‘ll ‘lll IN‘l" \l‘lll 2. I .‘ \ l‘lll In il\"llj.'lll lll‘ll \l.:lll\'ll l‘llll\l\ \‘.llllll1|!ll\ lllcll illil lllcl.:l llcuuw \\\‘lll \ll‘\\!llllll \KllCll ills} t'l‘llll.:ii\1‘\lll‘ll‘l\t‘llllht'lllt klllwll «‘ll lumlil lllfillilu \l..:\ lllc ll.lllll\ ull;'lll.:l

ltl Lch \ .lll ulll.:l;lcil lll \llllc l‘l

\l‘lill‘t'llillllh llllmlll .nl nil

\l‘\.lll\l ()lllslulxc. lllll ll‘l lllc lllll\ l’lllx lllt~ ( ill‘llllillll‘t'\ \‘.ll\‘ ill'wnc .l g'lllll \‘-.ll\ ll lUl lllCll \t'l\l\'u\ ll} lll‘\‘-

I Strapping Young Lad, Devin Townsend .lnii Zimmer’s Hole lllc (i.ll.:-,'c. 1"" \.'.ll\ lllcll.:ll \llucl. ‘3‘ [I‘ll ‘lllll tll' (Ms: llx \lll\\\ \llnlllcl l‘lll ll.“ l‘cil til lllc "lll\ \‘.lll1 i|‘\l\ lll.l\lll\‘\\, \‘.llll l‘lullk \l‘.;lll\lll;‘ ll'l‘ll \ll lunnwml llclllg' .: ixllln lll.:l lll:'llllf,‘lll

I Zico, the Pedestrians .lnll Elmo l\lll;' llll‘x \\.lll \\.:ll lllll. .‘ 7.: \l \ illtt‘lll \Ilccl. .‘.‘l 4.‘ "l \ llll‘lll

L ; ill

I Appendix Out, Roy Charles, Lucky Luke .znll Scatter \lt‘lcll «lullllclll \\,'\l llllll. l.‘ ll l\\'l\lllll.:llt‘ll \llccl. * ‘ll SHI\ \lllll :1 \ll‘lllllllll \l‘lllllI} llllk llulll \l‘llclllf‘x ()lll .l.://:c: ll.:\1‘lll\ lll‘lll \plllcl

I Dougal’s Room .znll Fidelio lllt‘ I‘lll\nlc( 21‘2"“ fl" lxlllg \lzccl. *“ In“ ‘ll‘ll‘. Ll lllillc llk'l\

I Trippy Tuesday l.h.l1<l\:l.:. 1: ()l.l:_,'\‘[\1ll\'. 3'" 1‘3; \lllll Ll

I Phil’s Session l 1\;.:.- li\'.llll.:. .‘ :3 \\luuil.lll\l\ Raul. ‘hi l“’ll ‘ll‘lll llcc

. HOT HEAT It's nice to finally find a band from the US who just aren't playing it cool. HHH are not cool - a quartet of charming. if gawky teenage Ben Folds-alikes bucking the trend for Royal Trux art-school chic and fetid techno-minimalism with swaggering funk, pop sparkle and smiling. Their debut album Make Up the Breakdown emerged on Sub Pop, somewhat appropriately as it has. since its mid-90$ heyday. become a heaven for international musical eccentricity. There are shades of the Modern Lovers, Billy Joel, firehose and Talking Heads about them and live they‘re likely to induce flailing, wailing and pogoing on an unprecedented scale. Now that's cool. (Mark Robertson)

;. r!

l (llfll)lll(_}ll I Jonathan Richman lllc l Mun!

lx’mllll. "t \ ltlnlm \lll'cl. .‘. *lll

[‘III 2. l.‘ ‘U lllc ;'lull.llllcl «ll _‘.'.lll\ llc lilillc |l'llll|l\ [ll'illllllly v.1} llllllll'lll. .1

\ ll.:l|lllll_‘.' ~I.l_~,'c I‘lt'M'lltC .lllll .1 “11.11.5311.- 0| \‘.\‘ll ll‘\\'\l ll.|l\\‘ [HIP \llll;'\

I Sing-a-Long-a-Abba l \Im ll.lll. ll'llll.lll Raul. ,‘I.\ II“ ' illllill

ll1 9. l T 11 ll Ll ‘1 \ txllllllvll lll‘ llllt'l.l\ll\\‘ mix-11cm c \\llll |l\c l‘.lll\l. Lilly} \ll\'\\ .llltl l‘l‘.‘ \\ lt‘t‘ll .u‘liull

I Athelete, Longview .mil Saint Rose lllk' \cllllv. l .‘l (filllnll Ix’lml. 9" ill"; \[llll L" \t'c \llll I“

I Acoustic Underground (mil.- \lllh “.11. .llllllhlllll lcllmt'. \ zlllllll llcc \ll}llllllf.' from .lt’l‘ll\ll\' llllll \c\\lilll \\llll ullcll Illlt‘ \pnlx. .lll llll\l\'ll ll} l’clci \llt'lmcl l\)1l\\.lll lllllllxc :‘llll.ll .lllll |’\ pimnlnll

Wednesday 19

(3|; ltsg l< )\‘."

I Jonathan Richman lhc I an}. ('llllc Plum--13" llilll \[llll L‘l.‘ ‘H \‘c lllc l.\

I Pitchshifter .mil Elviss Ill.- (i.li.lj.'x'. l‘lll \.lll\’ll|\'ll.lll \llccl. 4‘.‘ ll.‘lI "I‘m 1 Ill (ha I l\ \llnu \ l.lI\‘\‘.\‘ll \Ilml liliulll lllc I‘l‘llllt.lll_\ llllllilcil Hill lllcml llnlll \l.ll\'-.lll\

l’lh llxlllllcl \llllllilllcll ll} lllc ll\‘\\.

.ll"\ \lll.lll} lllllllllxclt'll l l\1\\

I Trashcan Sinatras lllc‘l. l.lIl\‘. 11: Wm. \ lllpm 1* \ [hull llll ll.l\ll\’.‘.ll\ l.lll\ lllmc \‘-llll lull g't'l lll ,l\ Ill: Klllllallhk L lllllt‘\lllllll\ ill.;l Ill,- lll\l \ll llllcc lllnllllll} lulllt'llt lux .ll lllh llllllll.ll\' \cllllc \nlllc lltkclx .llc .l\.lil.llllc lll .l\l\.lll\\'. .llltl will; \‘ll lllc lllglll

I Five Knuckle .mll 7 Stone Lighter Kllljg llllk \\.lll \\.:ll lllll. 3.3.1\l\lll\\'lll \llccl. Ill 57"” \ mlllll 1‘ \lmlc llllllk [lull \l\.l lllx' t'ulllllu

I Actual Size, Fickle Public .mil Snodgrass Il.ull_\. .‘hll ('lxllc \lm-l. ll\ ‘ll UH“ WW \pm 1-: \clllul \l/t' \li» ct‘gt'lllllt. \‘t'lcyllg llltll‘t‘ pull \l. llll \\‘..:;_'_~;cl .lllll \kll .llltll‘l.1:\ llclc llll‘lllc'llh

l‘cllllc lllt' lulc.l\c l‘l lllull \lt'l‘lll lull-3

\\lllllll

ll§.:\cl

I The Dirty Sanchez, the James Orr Complex .mil Projekt A-ko \lcll'n «Illllllclll \\c\l I ‘llll. l.‘ ll Ki’l\lllll.lll;'ll \llccl. * 'll *lll\ \l‘lll ti l\’\'\\‘lll l lctlllc \l\ \lll‘l‘l‘ll l‘.lll\l lllc lllll} \.lll\ll\‘/. .ltl'lhllx lll"ll\.llll‘lll llll’ l.llllt'\ ( )il (‘nlllplm .lllll c\ l lll\\‘l \.:l\lll.l llli'llll‘t‘h l’ll\|\‘l\l \ lw \l'lllt‘ llljxclllcl In {4.1} .l llcllclll llll llli‘ .l \\l"l .lllll \l"-l {\lt‘lhll'll :‘ll‘lll‘

I The Blimp \l\\'.ll.\lt‘.l/l.. 1.‘l \dlltlllt'lMll \llccl. ‘W‘Hl 1" ‘llllll

I The Flying Matchstick Men’s

Night for Lovers Ill.~ I ilh \.ll.-( .lli‘.

‘ll"lll‘Nll12'\llt‘Cl.<§;ll‘;\ “pm 2* \ l‘ll l.ll\' ll‘l \l \.l|cllllllc\ l).l_\. l‘lll \‘.ll.ll\'\\'l

I Cycle of Zen, Pylot, Foxy Mops .md Grand Soir llll‘ ( ell.” Im. lx’.llll.lil.l l.ll‘- l\ Illl;'l.lllll llnlcl. ll") \llllcl \Ilccl llllll “131‘ \ ‘Hilnl llcc

I Acoustic Open Stage lh.- Hill “.11. lllll \\lll‘lll.lllll\ |\)“.l\l. 8“; l-‘fl'

‘ll‘lll lluc

l (lllllllll’glll

I David Holmes and the Free Association lh.- I “will Kin-m. m

\ lilnlm \lllx'l. .7:- " lllllill licll.:\l Ill icillln‘l wllllllll.“Lillclxlul .lll ll‘llllil rcc/cl l).l\l\l llnllllcx ll.l\ luilllcll .1“ I l‘lccc lxlllll. llltlllxllllj.’ lll.:ll\ ml lllc lllll\l\l.lll\llt‘\‘n‘llxl'll'.‘.lllll‘llll1\'ll.,..)i\ [.1 .11: (M! w' \' :‘lwnll lllllcx Nil“ .1 llxc \cl l’.:ll ill \ llil‘ lll;.'lll 1 ml. (mull) \‘.llll l)l\ In him

I Sing-A-Long-A-Abba l \lm Il.=|l. lulllmll Road. 3.3 ll“ " 1lell

11* Ll‘lLII Ll h \x' In; I\

I Nickel Creek (,lul-cnk H.111. (lull,

\llt'c'l, li(l\ :lllw \PIH L] ; c”

stills, In ll.ll‘.\l.llc llzx

’illl\"_'l.:\\ it". |\.lll\l\. .ltl'lhllc lllllll'..:llll\. _\lllllll_‘.'l.l\\ llll\ l\ llm‘. Ill: \lllcllmll llllCCM'lllt' ll.l\c llccll llcxllllcll lll lllc l‘.:\l lllc} 'lc lllc.:l.lll_~; wills l‘l‘llllllJlltN .‘ill\l\.1ll\llli‘,y .: \lllllll lll.:l\ ll'l \lllc’

I Corrosion [ht-cl mil-lumlll. li.illllcllll.:ll\. \lllill} \llccl. “ll lf‘l

\ l‘plll :1 (il.:\;u‘.‘. Illc‘ldl I'llllll

I Fleamarket Funk (11mm \«~ll.:llc. ill W lllull \llccl. If“ lllqll lllllll ;.llll llcc llplll ll-c.:l l‘llllll ;‘1.:}lll-_' lllcll I“.‘.ll Lilli! l-l lll; lullil llllll. lli Illh 119.2 "Amt-Ll“. 'cmlc'llt} ‘.‘.lll1.i\lll.:llc‘llll:l‘l :wlll l)l

\lll‘l‘llli\ .lllll lllllcl ll‘. c .:\l\

f v : Music

I The Dazes \\

\ H Ix H \ \\ \ . ll:

Thursday 20

I India.Arie .: Floetry K

l.~_.-~'ll_ \. \ \ll‘ll ~ I‘I«~ - ‘\ \

I The Mad Capsule Markets, One Pity ..:..t The Rise l\.' l .v x

\x..:. \\..s~ ll: us: \ xv..- \\- a R‘ \:\,, .\ \l, y) ‘I H l:.;. l.;;‘..' u . l 1- .li \l..:l ': f f. '1 ~'\-".» ll.;'?1::, "’.'..l“...t\

I Red Eye, LCD, DB68 ..:;.i Modo Hull. ‘mll “’11. ‘L \f.‘.'f.'wf an} 'tazlz'l' ;‘:;:.}_

.-.llll rill"

I TheWAutumn \-..- -~_ \;.-.:;~.

\.:llll::yl.....\l'..' “*"hV “;"'

I Distortion of Purity, Magdalenes .n .: Asphyxia \l:.:'.‘.“.':l‘. !' w i l,.- \::.-.-~ ll\;\il\;ll‘\ll ’l..:,.,l .; \‘_.[.‘ m“,

I Regular Slinky, Eleven Mile Creek .lnli Domain ligl I'm: lx’.-.ll..:ll.: l.:l‘.i~ ll; '1.;::. Ill Ill" \llllul \llcci lllll' “4 .“l‘ \ ‘llg‘Ii. |:.;

I Jinja, Belco, Believe .mli Donphobia ( unmilx .\;.l~.~|w:~. \ll.\'l (ill‘\'llll\l.'ll 1‘ \‘\\ ‘l "llzzl llt‘i’ ll‘Illllz‘llll‘. \l'n“.‘.i.:\\‘ ill l«‘\.:l l‘.lllll\

I Rev Doc and the Congregation \mllau ( ln.~

(il~‘\\\‘lll'l ll~~lcl ( ili>\‘..'llu~: ll'll.:l 3 ml! Hill‘s l\’n.:ill. {ll ll‘lll "lull llc." lull l\’i\ll‘.‘.llll.:‘.-..:l«l ‘.‘.llllllil‘.'li.ll|.i1llll\.l [\l.l}lll;'

lonesome highway presents

29 March at The Subway Bloodshot evening with

THE WACOS, THE SADIES 8< SALLY TIMMS £9

23 April at The Queen’s Hall LAURA CANTRELL £11/£13 Support Paul Burch (Lambchop)

27 April at The Subway PETER BRUNTNELL £8

Support Horse Stories

30 April at The Queen's Hall Bar GURF MORLIX BAND £8

(ex guitarist and producer for Lucinda Williams)

7 May at The Subway STEVE WYNN &THE MIRACLE 3 £8 Support Chris Cacavas

11 May at The Subway DAN BERN &THE IJBC £8 Support Michael Carpenter

Tickets from: OH box office 0131 668 2019 Ripping Records and Tickets Scotland www.lonesomehighway.co.uk

THE LIST 53