€199.21 619492

Edinburgh, Usher Hall Monday 7th April Box Office 0131 2281155

cf: .. a: Glasgow, Pavillion, 11th April 2003 0141 332 1846

*Chrisiy Moore

Edinburgh, Queens Hall l4ih April

Edinburgh, Queens Hall lSih April Box Office 0131 668 2019

AN EVENING WITH

WDL

' Obtgow, Royal Concert Hall l7ih April ' Box Office 0141 353 8000 Glasgow, Borrowlands 181h April

c . . 3 Box Office . 0870 90 33 444

Glasgow Pavilion 21th Mail Box Office 01413321846 Edinburgh Queens Ilall 22ml May Box Office 0131668 2019

EDINBURGH Festival Theatre 25th Mag 013i 529 99;."

GLASGOW Rogal Concert Hall 30th May 0141\353 :37».

\'

e sister a mercy

thursday 24 april 2003 . glasgow barrowland

in association with CPL

0870 90 33 444 wwwficketwcbxomlx

54 THE LIST .' '.'_-.' .‘

Thursday 20 continued

I Emily Collins lmdcihux. 1w lint-x l\'i‘.:\l :1" *1.“ "Vin licc \ci‘lhllc \‘l

I The Vagabonds lhc \uim.

I.‘ ll'-\l~u'k‘.‘.cll Mini ‘3‘ \ml "pm liuc l’wi‘iil.” cunt‘zx

I Jam Session \ziimcl llwv. K. h' 'I \ziimlnl: Raul. 1.‘ ‘~ HIH'

\ Mimi llct'

I Live Music lhc- Iiili \wlt' (my 5” l‘lll\ll11'\llt‘t'l.<‘-i 1h“ "pm lw» \l.iii} lll\‘\‘.«lll\\ l.il\'l lllz‘lll \Kllll lIllt' up In lw \Ullllllllx'il

l illlilMll'gli

I Lapsus Linguae, Sam’s Hot Car Lot, Fighting Red Adair .md Sluts of Trust lllk'k' l ll\l\'l\\llll\l. ltiiiliciilinn‘x \Iilili} \liccl, 55h U51 N l5p|li Ll Humlx'l lull ml \lli.lll lxlll int k \lmxmx licmlcil li} lllk' \nnl nmnl. .lllj.‘lll.ll punk luck of l .l]‘\li\ l lll;‘ll,lk' I AC Rid, Alfonzo, Soultrader .lllll Opal Sky llic \cimc. l ' Il (lillun l\)\l.l\l. 55" ill"; Rpm L5 Iii: \lll‘lllt'l \clt'c'llun nl limil llllllk' \llL‘ll.illlj,'.lll\ linm \|\«v\.il}]\\t'

l nlcipim-x

I The Mannequins .md East Coast Rock Project Hung“ ('luli. H \c\\ \lict‘l. 55.\ “Nil Rpm L‘

l l\‘\ll. )nimgr tuck l.ll\'lll

I Out of the Bedroom \\.l\L‘llt‘} 1%.”. l Sl\1.ii}'\ Sin-cl. 55" lll5ll

‘lpm lllltllllffllll l'icc 8w Hm I;

I Edinburgh School Rock Band llic l lklllhl RUUIH. ‘lc \ it‘lnim Slim-l. II5 I501. "pm. Ruck .icliun llUlll .l \t'lct'linn nl pump l‘.lll\l\. ilclailx \llll ll‘u

I Lee Paterson \\ lll\llL‘l‘|lll\|\'\.

-l (\ Snulli llinlfgc. 55“ 5| l-l ‘lpm llk'L' l'ilmlmiggli l‘.l\\'ll xiiijsvi \Ullf.‘\\lllk'l ylwx lll\ imnluu l\\l\l nn lilucx lulk .lll\l

gimpc'l

Glasgow

I Finch ll.iiiu\\l.mxl. Ill (Lillimynlc. 55I 'l(illl ”. ilipm. L85”. ()wi l-l\ \lnm llic l\l\l\ \‘.llll .l lumlm'xx lni .lllj.‘\l_\. \xiic} mcl.i| ll.l\t' mwn llll\ llL'\\ luck lmnil llic llmmlix up lml llic lt'\llll\ ,uc mull} milli \lmllcim; In lw liniicxl I Harry, Mangara .mil Styromonkey ‘l he (unlinuxc. IS l'mun Sliccl. I-lx (mun. I Mimi. L5. ()wi I-lx \liH\\. ll.ii‘i_\ l\ Ilic lilllellc‘ liniilul Innkillkc “lltl lllllllk'tl lici nun lllllllkldllt'k' luck l‘.lll\l Dill} Hun} l‘lll mm ll.i\llc\ llc‘l Inmh .lllkl \lllfI\ c’\‘\c'l\ nl Bauhaus. Sull'n‘l’cim l'l.iccnl. will [win [up lflllfllc'.

I Medium 21 .md Tartarus Kliij.‘ lul'x \\';ili \\.ili llul. IHIJ SI \ mtcnl Slic'cl. IIl 5II‘l .\ lHpm L5. \lt'tlllllll Il'x \pnil‘m; milic' luck \tgiwnymf: \.l\\ llicm unlit} .i lt'ggciiil.ii_\ /.I\I Smylc ul lllc l'Ulllllleil .l lcu l\\lli'\ .ijgn (in \limx Ilium llic lmc.

I Raar, the Gems .md Rolla ('l.i\li ul lllu lll.lll\. ll.iiil_\. IND ( lulc Slit‘k'l. “5‘” ‘lll—I ll‘l‘l‘). 5PM] Ll \L't‘ [\l'tW lc'\\ lUl lllk‘ lichullllc’lx [Hug \‘llt‘c'u' (ll lx’.i.ii.

I Overlook, Shim*r .md Charlemagne l'm} \lini} \. ‘Ni \l.l\\\L‘ll Slic'cl. III (\51 l ‘ipm Ll. mcluilm; will} in pm! club.

I Fresh Evidence Hut-Sink} ‘1: .l.llll.ll\'.l5llk't'l.3-15 5551.".me. licc. Rn!) (i.lll‘!j_‘llt'l' liilmlc' .lL'l.

I Thunder Road \M‘hmllk. in High Sliccl. 55I II ‘5 10pm. l‘lk‘L'

I Bronx SJHmc-l l)u\\ \. h" "l \llllMlJlk‘ l<u.ul. ~1I till)" H me. l'lc‘c‘

I Daniel B Shenkin ()m- Huh. IIl llnpc Sliu'l. ‘5‘ lNill. 3pm. l'lL‘L'. .\c'\lll\ll\' luck lc'\lllc‘llc‘}.

I Live Music l)c.iihlc-Imn. tho I uh \ulc (Life. 5” (‘1' Km; Slit-cl. 55i 1015.er l‘.\ll'c'lllc' mum] m.i_\licm

I Live Music \icc’iiNlc-ux}. ~1Il Sniicliiclmll Stud. 3‘3 Wi 1‘. ‘lpm Hmmn; ll,lf_’j_'l\ Rccunlx mglil

I Cosmic Rough Riders .md Astrid ('izzii'f‘t'rimuld lllc‘.illc‘.l\ll\l1lllli. H‘H‘l.‘ 'H I‘M 151‘”; L ll‘ '1 W l.i:1;'i.‘_\ Iciiv il‘\l\ Iiilui‘. (ilmymx K ;‘l1l\'1il\‘1\ \\llll \llllil.il imlit‘

\i‘lLi1\l\llUll1 \\lllll

(\wimt l\'-‘1;

Eii‘iwii'i

I Degrassi, Foil, Silver Pill .mfi X-Tigers lliu l ltlllhl Runiii. "\

\ l\ll‘ll.l \Itt't'l. I.‘ ‘pm Ll Ilic \lk'.lllllll ll1\’l«‘\.lllllill\'\t\’ll\‘\\llll

i 3§h1

lk';'i.i\\i Likmx' luxullmc iluiim \\ llll 11c“ Illt‘llll‘t'l linl‘ l.l1ll\‘lll iliilcuilili ll\‘\\ inml§ m [\lJtc

I Baltic, Willow .lll\l Eflki \iil\\\.i\. (“Minx-3.1km II5 “film I illpm :3 liiplc lull «if l\‘\.ll milit' urn

I Zillah, Godplayer .md Snowblood \imhu .71. (Liliun Rum. ‘5\ ‘5'5\ .\pm 11 L5 liiplc lullul lmul lt‘clx ‘llltl 1m Hit-Lil Hum /tuiluu\ I Clint Steele Supergroup, Lebowski ,mil 2 Canoes Ihcc

l lltlk'l\\|‘ll\l. ltiiiiicinmn'x, \iililI} \Iiccl. 550 ‘I51 .\ ~l5pm Ll ('\\ .m- niic ml lllc [cu .it'lx .iiuimd lmmlmj} .m \‘ll\l.lj.'\' film“

I Andy McCabe .md Give Way \\ lll\llt’l‘llll\lk'\. 1 h \Hlllll llinlgrc. 55‘ 51 ll ‘lpm (it‘lllt'llll‘fllJl) \|‘\\'l\

Saturday 22

Glasgow

I Avril Lavigne llninmlnml. 31.1 (;.iii.m;.-.m-. “3 um I Wm \()| I) ()l l ()\\‘l l-l\ \llll\\ \cc I‘l\'\lL'\\ lni llic pniwii \l\\.lll

I Soulfly Iht- ( i.ll.lf.'\'. Wu \iucliiclmll Slim-l. 1{I III” "pm

\()I DUI I ()n-i l-lx \l](i\\ I \ \cpullum m.m \l.l\ (‘.i\.ilci.i imil lll\ min-mu mclnl linupc

I The Mock Turtles l\m_~.' Iui‘x \\.ili \\.ili llul, I"I.i SI \ lllkk'lll \lim'l. IIl 5Ifi‘l 5 1“pm Llli 5” H.933} um- llll \\llll\l\'l\ liunlcil l\_\ \l.iilm 'lmwllici HI \lcw' (Immm \\llH .m- ciiln) my \lluLk'\\ \ct'miil limc .iiuimd .l\ .I icxull n! \‘llllt'lll Ic iclmw '<‘.m \uu In; ll lwm; lmlmcil m .i lllUl‘llt' pliunc .ulwul I The Goldenhour, Juniper Sparks .md The Fast Camels liJlll}. IN) ( lulc Slit-cl. “NIH UH" H‘N‘) Rpm Ll llic (lillklk'lllllllll Lumtli llicii llk'l‘lll album I)’. wm/ (In lit wm/ .i\.iil.il\lc «In |x’.ill Runnlx. \llllle l.ll‘lk' .il l’() I‘ll\ H“). (il.|\}'ii\\_ (ilifi 5\\ l)

I Ironically Maiden .md Icarus Sister lllL' l'k'll}, (lult- I’Luc. ~1I‘) lHlH ‘lpm L” \lnic mcml cinch

I Son .lllkl The Storm Petrels lhc lilli \Ulk' (Lilc. 5” (ill km; \liccl. 55‘ HHS ‘llmi L 4, llltllt' mtk'n'inll

I Relatives, In Car Stereo, Cutler .lllll Sand \lmxxlwn} l lk‘l\l\. 5f) ( )\\\.ll(l Sllt't'l. H545 “5; WIN)

—' {lipm L-l ()M'l l-l\ \llnu l'.lllU'f.'.ll.l“._'k' Imk lmc up

I No Dice .l.l\lk‘l\. I-l \lnllmnl \lin'l. IIl HIIfi ‘lpm l'iu' Rink Ul\t'l\ llHllI llic "fix Hll\\.il(l\

I Colt 45 (imml ()lk' Hill}. l’.ii\lc-} Rmul lull. ~1I‘) 5 “Hi I ilipm L-l Iti mcmlwuxi ('nimli}

I Wig Wam Bamz llumlmii \lic't'l. llihht'nigc Mic-cl. 55Ilil-1l 5pm L5 (L If» 5” \\ llll (llllllt'l l (ilnlli “limit

I The Manly Twins \M'huillx w lligli Sllc'cl. 55I II ‘5. llipm l'lc'L'

I Jamie Barnes and Cochise Machinlc} \. -lI J.mi.iic.i \Hccl. I-lh .\5v\l 0pm l'ic'c 'l liicc \k'l\ Hum lllL' RAH wind”

I Open Stage 'lhc H.111 IL”. Hm \\iu)\ll.ill\l\ Rihlkl. 501 l5I" ~l 5pm l'icc \M'ckI} \cwmn lHl lncnl llllhlclillh I The Needles ‘l he “All 8.”. 1m \\mull.inil\ Rimil. 5041 l5I~ ‘lplll llc'c' .\l\cnlmii.m ,xll iuc'kch ml wmc \lunilmg l)c‘.nl gmnl. (in \L‘C

I The Sex Godz Samuel l)m-. 'x.

h" "I \illiulalc Rlldll. 43 i fill)"

.\ ‘llpm l‘ic'c (i|.im H)le

I Open Stage Blues Jam \icc'ii'SIc-al}. JII Sdllclllc'llull Sin-cl.

5 H W) i“ Iplli, l I’L'c‘ \\L'L‘l\l_\ \L‘xxluli