Music ;€,l// listi'gk,

Friday 21 continued

Si Andros/x

I The Jauheans l‘:\lk' lllk'JllC. \hlu'} \llt‘x‘l. lll “>1 1‘5llllll \piu Llll iLM \uxliuliuu luuni

\.l\lll‘lllllll\l ll.lllll\l luulx llux ullllk‘lllllllldl} l.l// vuwiuhlc uh.» luv llunujgli llu'u \liuuu iuxpuul luuk} i.:// llllu'x v. llll iululinih crimp}

G assgow

I Keith Edwards Quartet llu-l. W ll \\lllllll l .uu'. *1: WW» 5 (rpm l’lL'k' lik' l‘llll \l.lll\llllll\ lllllll llll\ .lllll

l dinburgh

I The Goat Stew World Jazz Party llcui} \ .l.i// ('cll.u. N \liiii'iwu Slim-l. Hi" You \llllllllell L5 \\Hll\l llull\. .llll' l‘t‘Jl .uul l..uui ll.nnuiul |.l// linui 'lnh} Sluppv} '\ uni. \l\ pica" build

I Kim Proven Trio Ml ()uu'n Sim-i li.u .uul l<c\l.uu.uil. fill ()uccu Sin-cl. .73!) 5W)" Spin lz.i\_\ lixlciuug.‘ \l.lll\l.llll\. nun}; li.ul. Nucx .uul lug: linui llll\ \mul lul lllH cniupiixulg llllljJIJIlllHllL‘ .lllll (llllll‘lk‘l‘.l\\

I John Rae Quartet llL-nnk _l.l// ('L‘lldl. x \ll‘lll\llll Sllk'k'l. -l(lq 53”“

.\ illpul Ur \ umx lmml lHl llux iuuigguuigg lli'uuuuci ulxu lmuuiug Slew lluuullnu lkk‘}\l. l;\\.iu \k‘iuul ll\;l\\l .uul K\‘\lll \luylwu/ic lguilui I.

St Andrews

I Carol Ann Duffy and Suzanne Bonnar ll} 11' 'l limur. .\hlw} Sll't‘t‘l. in m .lTSiiun, 3pm. L“).5ll1£”l. .'\u'l.uiucd lcuiulc pncl (Lunl (\llll

l)ull_\ lll.ll\\'\ hci luxl .lmk'dl'dlk'k‘ ul Sluu/u \Hlll uiuxuul .l\'\'llllllklllllllL‘lll l'i'uiu |;l// \uiyci. Sir/.iuuc llUllllJl. I’m/ 1!, .‘Illllftl.

Glasgow

I The Cotton Club and Mike Hart’s Society Syncopators Si Audit“ '\ lll lllC Squaw. nl'l Sullumi'kcl. Si .‘\ll\llL'\\ '\ Sli'ccl. 5-13 (illjll. Sillpiii. L'lll. l’p luau old \cluml Ill/l lmiu rim lllllll‘lk‘ hill.

Edinburgh

I Melanie O’Reilly llciu} '\ .l;i// ('cll.u’. N \loii'iwu Sliu‘l. ~10"? 5:00. .\’.3llpiii. [5. (inml in \u‘ llux 011cc luuuli.u ligluc nu lhc lzlliuhui'gh |;i// \L‘cuc hack Iu umu. 'l'lic lrixh \iugci' hlcudx (‘cllu' mugs \\llll l;l// lur u huuuliug wuiul.

58 THE LIST .‘ ' ’.‘-.‘:'

Heather McLeod sings at Cabret Voltaire, Edinburgh, Fri 21 Mar.

I Bill Kyle’s Usual Suspects lluumu lic hi. I \ “cxl ('ili\\\.11|\c'.k.i'\_ '\(\_: xxlill Vim} lig'; \i'c \un 1“

Monday 24

Glasgow-x

I 4 Jazz (i.i\iii\ \lill. ‘(i.i\ui\ \lill Rmul. \lilug.1\iu.‘l5h 2355 \Im, l'lk'k' \CL‘ \ll'll l—

Tuesday 25

Edinburgh

I Connie Lush and Blues Shouter lllx‘ l.l\|lll\l lelll. ‘K \it'lnim Slim-l. 335 35(i-1 "pin L Ill ()uc ml lllcl K‘x lnp hlucx l\.lll\l\. lmnlul h_\ pmwrhnuxc \ll\.l l ll\ll

I Jazz Voices lluumu llc In. I .\ \\C\l (.l|'\\\'.lll\\‘\\.l.\. ll“: Shh” ‘lpm l'iu'. .\ nigh! bl quulu} \mul |.l// lL‘.llllllll}_‘ .i \clu'linn ul lalliuhuiygli'x [up \lk'.lll\l\ .uul lllll\l\'l.lll\

Wednesday 26

Glasgow I Jazz at Tchai-Ovna lx'lldl

()\u.i.-12()l.iyul .uu'. ‘55-153-1 .\piu L’l.5ll. SCC \\'Cll l‘).

Edinburgh

I Jamie Cullum llcui} \ _|.i// ('cll.u. .\’ \liiii‘iwu Sliccl. lo“ 53””

X. illpui. L“ Sl}lixh )nuug |.l// \UL‘;lll\l/|ll;llll\l j_'l\C\ llC\ll lL'llllllllllh nl \luuilgu‘llx and original (Ullllelllth li‘niu lux llchul ('l) I’ll/III/(H \mm/un. I Fleamarket Funk (Kilurci \llllull't'. V) ‘3 llldll Sll'L'L‘l. 33H (ll-‘0. llpiu i;uu. l'l'CC. Scc “ml I‘).

Thursday 27

Edinburgh

I Zoot Money llcur} \ .l.i// ('cllui’. X \liii'i'ixnu Sliu'l. 40" 5300. Killpui. L“). Riu‘c wln [k'l'llll'llldllk‘t' linui llux uulrugculh Rtkl‘l \lgu'.

I Millar, Spencer and Travis ('ouuuplm iloi'iucrl} (‘Iuh .l.l\.ll. ill) ('nuuucrciul Sli'ccl. lull]. 555 5022. HR” lll. illpiu. (-1. Sec lllll Ill.

I Apache lluumu llc In. I H \VL'xl (‘i‘nxxuiuwugry N»: 3300. ‘lpiu. Soc lhu l3.

I Out of the Bedroom “gm-liq lllll'. l SI .\l.'ll"\'\ Sll'm‘l. 5.5-. MW). 0pm muliuglil. l'icc. Scc ‘l'hu Ii.

Hamilton

I Clyde Rhythm Jazz Quartet \cu Douglux l);ll'l\. (Kill/(m Awnuc. lllhllh’ 23mm, X l 1pm. l‘i'cc. Scc ‘l'liu l.‘~.

Events are listed by date, then city. Submit listings at least ten days before publication to Ruth Hedges at ruth@list.co.uk, by post or by tax on 0131 557 8500. Listings are compiled by Ruth Hedges and Norman Chalmers.

Thursday 13 Glasgos. I Fll Campbell I n; .-.l ll); \!.:i, \l \iuliuu K u: llic \tllldlk'. ( lll \xlluluikcl. \I \uilivu \ \uccl. 5-1\ N L?“ \i‘iu U‘ l 1 ll \lutli .‘.\llllll\'\l l l\lx‘l \lllj_'\‘l \Nllll lici ixuluci nu .l \‘-l\l\' l.lllj;\' wt [wit ll\\ll'll

Edinburgh

I Out of the Bedroom win-11c; liJl, \l \l.ll.\'\ \llk'k‘l. S<~ “5”

“pm iiiuluiylu liw (llk'il uut \\'\\lllll ll‘l llluiluuyli lxzwll \uigci wuguiilnx

I Bilonga l’iiw ("mum ll. l|.uiu‘.ci \uccl. :35 \Nlb llll‘lll Run Ll \M-clh pluh lmuuiu; wuu' ml lllc lwxl lll \llltJll. \iulm. lliu/ilmu. (".uihlxxur icgyguc .lllkl

llljiljd \l‘llllkl\

l'Elkll'k

I Follow that Camel I .zlkul lnlk ('lull. llic l’lllhll ('luh \iunl \liccl.

lll 13-1 (\I “W5 \ illpiu NIL-1' luu lulk

Glasgow

I Glasgow Gaelic Musical Association (illllllIlClllll (ill.

I uncml} \wuuc. Wl 5533 ' -l5[\iu L5 llC .l\\lk’l.lllnll (Clk‘l‘hllkN ll\ l llllll .llilll\L‘l\.ll_\ \\ llll .l u'ilulli (“INCH

Edinburgh

I Lee Paterson \\ lllxllt‘lunklcx l h Suulh lii'ulgc. 55" 5| l-l ‘lpiu. l'icc. liiliuhiugli l‘.l\Ctl \iugci \uiiguiilci gnu lux uuiquc l\\l\l nu hlum lnlk .uul ympcl

Saturday 15

Edinburgh

I Jack Kerouac is 81 (Lilmci \‘ulluu'c. llluu Sli'ccl. 33” M50 “pin IL~l.5lli. .\lllL'll\';lll lllllllllJlu'l lugk Slim lill\l\ .i iuulu ulnliu cwul cclcluului; llic lilc ul Kk'llllldx’. lllL‘ llclu lcgculluulliui Hi (In Illl' Rum] l’ciluiuuup .uc Kculut‘k} pncl Rnu \\ lulclicml. .\'c\\ \bik'x l'l.llll\ .\l.l\\lll.l. lllHlllllJlll \iugci Sumh l:li/.il\clli .uul \uiggcr mugui'ilci' .\ll.ui 'l'u} lni

I Piping Recital 5i (ix-ilnk ll..ll. ('imgulc. ". illpiu. £75”. \\ illi.uu .\lc(‘;i|liuu and l’ipc .\l.l|lll (iunlnu \\';i|l\ci'. nu Highland pipcx. I.uu \lucluuvx .uul (i.u'_\ \\c\l nu hcllmu hluuu \lll;lll pipcx.

I Ceilidhs at the Caley (ululuiuuu lll'flH‘l'}. SlJlL‘lUl'll Rinul. ilfih

" ll‘lll. Unfit .\lll\l( lllllll l..i\l li.uu 'l'uc .v\uglicu~liu;_':_'lc.

I Edinburgh Highland Reel and Strathspey Society ()uccnk ll.lll. (‘lci'k Sum-l. (m8 Illl‘). ~pui, LS it!“ Jim l'L‘i'guxwu (nulluch llic lulluihuigll l'lxllllt‘l'x l'lll' lllln (All “l 5l :45 “)3:

Glasgow

I Power of the Accordion (1m- ('n\\;ichuk. Rll\\l.ll1('lllllll’;ll (‘culi'u Kiug; Sll'cL‘l. .555 “‘55. H.5llplll. l'l'L'L‘ .-\cwnlinui\l (icnrgv (hung pi'cwillx \‘l;l\\lL'.'ll uml ltuxlcrn laurupcuu lllll\l\’.

Edinburgh

I Music for St Patrick’s Day ('nuuling llnuw.\\'c\1 \imlwu Sliccl. on" 037». 2pm. £3 lululllrcu u‘u'i. .\ \cl dancing \uu'lnhnp. lollmwd h} .i undumnul mum~ xcmnn \xilh _\uuu;_' iuuucmux lmm Dublin.

I The Listening Room 'l’hc Bluc llld/L'l. Spinal Sli'ccl. 33‘) 5ll‘ll .\piu LI

I Jim Bainbridge \\.-.- l .Hkl 15" Rum: l )3}. liii::'::.:r\ \Izcgt 55'

_“l .h le‘i‘NZ‘le li.;;it"::ll;'c xitiw .:

-r n-iy. .1. o I, ..'

(llllffiliifl.

I Daniel O’Donnell l\'«\\.~.l l null-u ll.:ll. \ziu lllcllull \uccl. “"in 1:” m 1.". w \l iniiimx In: \Kllll lll\ll c.i\\ li\lciuiif_' \l.:l

Silli Till;

I Setanta \luliuyj lnlk( lul‘. ( inlilcu liuu llulcl. l\lll‘.' \liccl, lll.‘5‘l .‘l\‘_‘l \piu 1h :15! \lllllllz' lull. ('lul‘ llH\l\ llu\ l’mlli} \ \iz'li! \"u‘lll \‘.llll l.ui.uk\hu\~ (il.i\_;‘ii‘.‘. lll\ll llll‘ ll.lll\lll!1'.‘ uillmn lulu-x. lillillc. li.~.uuucicll \lull uiici .lll\l \l'llt\'lllll.l plu\( nliu \l.:\ \llixlci'x Pauflllll l l\l\‘l \|‘\.ll\

Tuesday 18

Glasgox'.’

I Guitarmania lx’uiiixliuiu llicuuc,

lll}'l.llll \lin. 5-l\ Kill I I‘ .‘[\iii

t: 5" \nlu .lll\l \‘llM'llll‘lx' ;'uII.u lllll\l\ ik‘iliuuml l\_\ lllll\l\ \lullculx. uullci lhc \luuliun ml l’clci \ig'wuili/A:

I Daniel O'Donnell Rmm “nu-u ll.i|l. \uigluchull \liu'l. ‘5‘ Hill“

illpiu Ll" 5“ L.‘.| 5” \cv \luu l'

ltdinburgh

I Acoustic Underground (mill- \llll\ Il.u. .luluixluu lulu“: \ illpiu lim‘ \u}lluu_~,_' yum Ill llux .uullxlu upcu uup i.uu \L‘\\ll|ll. limlml h} I’clci

\liylmcl lx’mmu Ihuuw yuil.u um! I’\ pimululi

Wednesday 1 9

Glasgow

I Ceilidh Dance Class \l

\mlicu \ lll llic Squaw. ()ll \iluuuikcl. SI .\lllllL‘\\ '\ \ucci. 5-l.\ nujn

5. ill ‘I illpui Li 5“ liu 1.: \l.lllllk“-‘-\ lC.Ml\ .l \\\'k'l\l_\ (lulu C \('\\ll‘.'l \H leklllfj nut-war}

Edinburgh

I Nickel Creek (Jun-ilk ll.lll_ ('lml Slicxl lilih llll‘) hpui l.l i 5“ \liulligiuxx. hlucpmxx m l\.lll\l\. .u'uuxlu lllllH\.llUl\ llu- \uu-iuuu lluccxniuc .uv uu \ll.lll}}\'l\ in \\llll.lll(l I The Great Northern Roadshow lxluihuigli l'nllx ('luh. (ulnucl li.u. llic l’lmxuuu‘. 05” 2 ill) Spin. Ur IL'5i \cu \Hll.llllll.lllllll nl lluu' nl llu' lwxl knnuu lulk uumpmux liniu laughile \nilh l:;l\l l’uuluu- (luv. lulu .\lc( 'uu\ lllL' null 'lci‘i} l)ll\‘llL'll}

I Donde las Papas Queman! ('ui'iu'ixlnuc (Lily. l'ullci \l .lolui'x ('luut'li. \Vi'xl luml nl l’iuiu'x Slim-l

‘lpiu {2 5H ("lull-.ui pL'llu H'Cllllllll rough!) ll.lll\l.llL'tl .l\ Walk-n- llu- lullu'x .u'c huiiuug“ l,i\c nxnrld mum. pin-u}. \luiicx .uul llllllL' lau'i} \\k'\lll\'\(l.l}

Thursday 20

Glasgow

I Karine Polwart l.l\L' .u lllc Slul. Si .\iulrc\\ \ in lhc Sguurc. nll Sulliuuikcl. Si .'\lllllL'\\ '\ SllL'L'l. 518 (illjll 5pm. U) lEl l. \ldllllk} .\ \llljJL‘l/\llllf_'\\ i'ilcr pci'luiuh ll.llllllllll.ll luugw illlll hcr nun L'Hlllpll\lllllll\.

. Kalika (.illL; (.nxxugllllk. Rll\\l.'lll (‘uluuul (tum: Kin}: Sli‘ccl. 55; ll" i i. .\. 5llplll, L i. 'lrmliliuugil Rll\\l.lll uumc will in .\ll.'i\ nu \ inlui. Sicphcu .'\(l£llll nu piguiu. null \lllfJL'l Viku Burton.

Edinburgh

I Lee Paterson \\ lll\llL'l3Illl\lL‘\. -1 South lirulgc. 557 5114. 9pm. l'i'cc, Scc l'l'l l4.

I Out of the Bedroom \Vuwrlc} llul'. SI .\l.‘ll‘_\ ix Slrccl. .557 “)5”.

‘lpiu umliughl. l-rcc. Scc 'l‘hu I i,