\IIIIlIIL'II ticc In IIIk' liiml t-wiitcrl Hi

I (' \I K \Ilhkd II.1II.l I\'\II'-.1I.IIIK’ \Il\Illl‘_'ll|\Ilt‘\I twittllitlui I llllIlll I’Hllmlltlt miin IIlk' Iitll .tIItI 2.11mi ‘t'tlIII that l\ II.tII.tIl tuiilciiipwini}. mum. '.‘-lIIl ‘.‘.«'II\\ It} Ilt'iin. I)«~ii.xlu~ili.( .xxlirliuiii. \tlJlllllH. IHIIII‘.1I\IItlII\I\.l\\II| I icc litltclx .l\.lII.lI‘Ik‘ IlHlll I (i \I ’\\'II\I \ \I In | (' \I. Ih ( 'lt-i'muul (I.II\I\'II\.

I tIlllI‘lllt‘Il I III.‘ \I’I \I.l\ I lititclx I‘t'I l‘IIl . Inn:

IIIIl(I( irigloil

I Edinburgh Quartet Inuit IIt‘Il\\' - ‘llpm 9} «1'3. \IIIIiIICII lrt't' Ilit' \Illllf.‘ \IIIJIIK'I [wilan ii \k'It'tIIHII ul \ Imm \ Ii) II.l_\tIII. I t‘li'IlIHll .IIIlI \thulwil

St /\ll(Il‘(3'//f;

I St Andrews Chorus and the Heisenberg Ensemble hunger \l'IIII \IICCI. III III -I(‘:::(\

" IIII‘III Llln ('ullnlminlinn \‘.|IIl \liniif.‘ llit'iiit' HI \piinj: wow .1” nulitul lI \Ik'k'PIIIL'IIIIl‘I‘IU\\1'III.IISIII'l \It'iitIt-I\\rlliii'\ Ila/",niulgwnn lit, II.i_\tIn'\ \[Ulllij IlHlll [In \1 mum 1:th I)cliux‘ ()n Inuit/13H“ Ii: \1 r in Kim H: \lnrnrg

Glasgow

I Banquet of Musick \‘l .\lltIlt'\\ \ lll llit' Squaw, l‘II S.illiii.likt'l. Si \mln-u'x \llt't'l. its rrlijll, ipm. Lh lL-Ii Int-Hunt mil} lllll\l\' CII\CIIII‘IC IIIK' Banquet nl \Itixit'k l‘L'lIUllll .l \\ ItIL' it'pci'lulic nl Imimluc. Il.ltIlIlHll.lI .lIItI

I Glasgow Windband RS.\.\lI). lllll Rt'nlicxx Slit'cl. “I 515“. .. Winn. L'.\ ((-1 41H IIIk'\\III1II‘.lII1I.\‘lIIIIll.|I \‘ttllx't'll t't-lcltmlcx lIlC lilgliliplilx .lIIlI tliwixil} nl luncx 1mm llit‘w I.lll l\IC\,

l:(linl)tirgli

I Edinburgh Quartet (Jun-ilk II.lII. (‘lci‘k Slit-cl. (ihh Jill”. I, illpm. L“) lull, 'I‘Iic I‘l’lIIlJlll Iztlinlmrgli ()tini'lcl l‘k'IIHIIII\ Iit't'lhm cnK .\IIIIIL‘ (jumli I In / III/mu, 17"”. Ihlluk'x I’M/In (jinn/('1 .lIItI SIIU\I1II\U\I\'II‘\ I’lmiu (jinn/c l \\ lIIl (ill\l.'l\ I‘k'll)ti on (Idl‘lllt'l

I Edinburgh Bach Choir and Sinfonia (ii't‘}li'i;ii\ Kirk. (iit'}li'i;ii\ I’|;u'c.(ih.\'31ll‘) ". illpm. [l3 it‘ll \L'II .\I.ml|c puntlut‘lx IIll\ .llllllMI t‘nllnlmmliun lmlui'ing .i tIiH‘i‘xt‘ \clu'lmn ul mil) lelli ycnlui} lll.l\l\‘l']tl\'\'\‘\ int'iutlln; InnilicrlK lln lx’m (rlrlllr/r . Slim lll\I\) \ mgumlc .\\I)I/)/lull\ ul I’m/rm .llltI I'.I§_';ii'\ IIIi Hum link. I\

Stirling

I van Quartet I'uIImnlh 'I'Ilcull'c. .IuII \\‘_\ mL ill “80 IH-Illtlll. "a illpnl. {h 1L4 l. l'nuxtml hut intrigum; cnwmltlc n1 lutii‘ (luxxituil :_‘lllI4H\ 3461 their teeth min with It} lint'h. III'Ull\\Cl' .lIIkI 111010..“ \xcll .l\ tun \pu‘iiill} t'l‘llllllhflttlk'tI picct'x 1mm I).i\ ltI I'k'IIIIC\\k"\ and I).i\ul \\.'u'tl

_\I.it‘| can

Monday 24

Glasgow

I Competition RSXXH). lilll Ix’cnli'c“ 5‘11ch 1‘3 50‘" 5pm. I'i'cc I'Ik' (l1‘\ t‘l’llUl'-\ Rt‘x‘llilI I’ll/C ('umpcliliun IHI ('Immlwr .\Ill\lt'.

Edinburgh

I St Mary’s Music School (ire) Il'ltll\ Kirk. (ire) Il'l.ll'\ I’lgicc. (ihh lel‘l. ".Rllpin. £51145, Scol'hu Ill.

Tuesday 25

Glasgow

I RSAMD Junior Academy of Music Ruimhurn 'I‘hmli‘c. ‘lh‘ Ingram Sli'ccl. 543 3444. HS 2pm. £2.50. Studcnh from the ucutlcm) pcrt'm‘m .i \urictl programme ml. min and chamber mum:

I Chamber Music Concert RS.~\.\II). lllll cht'rcu Strcct. 332 505'. ‘Rllpm. I-icc. (‘unccrt It} \IlItIL‘III chamber cnxcmhlcx

HITLIST* .

3r

Scottish Chambe

Orchestra x -<;-,-r~ V'i‘rw‘ ;,I_‘:‘:v T1",. :g. :t" . I’ , ( "i :y; I 6 ' "rt 2 L. ' I rx 5 . An N 1‘ l ¢/\l «(I . I/ ‘1 tr . «I .1: \r r

In; (mag/loin, /' w

Hebrides Ensemble i"~:"~:,-

sec-"3; '..’i Inf: 17:: 33:12:)"; I"

l '1' 11' m: 81’“ t;.‘ gin-J

"(illU "(:zi'L n Jim" I'(

tr 111.1(3- f<> H'g’il‘ws, I".5; .5; '.irtt.:>s:; "\lin ‘.'."lil 2‘: l Itil‘géil'éil‘ page, ():/()r)"'s;l/;1L'. Irirr.’;./g". SJ? 7(i fa".

Paragon Ensemble 1 nwng l‘ .'.'.tl‘ fl‘(:- l'(?(2(?"l ".issit cf 2W: r";igii'f’ ::<:-."t I’vlm‘sixi'g I)I"lll{i!?“()lil(i. Paragon :::>'1‘_ '.'.’!fll a Russian tlt<2i“<:_ Slimsttwr. ::ll was; a r'izijo' ll‘f'th'liX} ()l‘ <:::'tt<>r‘:;;<>rgi", (if)l‘ll)(>f;(?', Alexa' Lit?’ Haksl‘. .'.'l‘:> it; best wigs." at 'lC;"l(? :25; a 1 IN?

°()ll'l(:'fs [’51)SIS)(If/\lfdflqut:

,\/ Il\_1(, 1;. Ill.)-

,u 't (‘ x... (‘ \ o, \ (MUMI t>\)lI.(/t>itl'\t/.'K A t,(,}.IH/

t"(> {)!~I:S>t:.'l(,(: 3. its): Iitihl (,1)

‘CIHMI'

'7:/<F’t Hti’l. \ztifn/Jtlf.

Edinburgh

I St Mary’s Music School (iit‘}li'i;ii\ Kirk. (il'L'}Il’l.ll\ I’lut'c. Nth Illl‘l._‘pm.£51t21.$col'litilll.

Wednesday 26

Glasgow

I Singing Department Concert RS;\.\II). lllll chlrcu Street. 333 505“. ".Sllpin. £518». I’mlgmtlunlc \mgci‘x til the Vocal Sludicx Dcpm‘lrncnl tiller .1 programme \\ Hit .1 Spaniin llmuur.

Edinburgh

I George Heriot’s School

(Err) Il'lgllN Kirk. (irc) l'i'igirx Place. 008 Bill”. "Hillpmt £3 it'rccr. (imcmc

Bum nlcc wnduch u \uricd programme 01' IIIU\IC pcrl‘urmcd h} the I~ir~t ()rchcxlru. the (‘unccrt Band and the ('mnmunit} (‘hniri

BT SCOTTISH

AP“ L r9 ensem

CO! ICEFlT

ble

PETITE SYMPHONII

I String Quartet in F 'commlssron supported by the Michael Marks Charitable Trust

Mozartnlh-rzrn

Tavenertmn\,lpw,pw. ‘Shostakovich Comm.» for piano With Sophia Rahman. piano & John Wallace. trumpet

FREE Pre-concert talks: Glasgow & Edinburgh-6.45pm APRIL 03

Wed 9th 7.30pm Thu 10th 7.30pm Fri 11th 7.45pm Sat 12th 7.45pm

Ni‘ '1 tlLll‘lipel a“ stililti‘»

PERTH St John’s Kirk 01738 621818 DUNDEE Marryat Hall 01382 434941 GLASGOW Royal Concert Hall 0141 3538000 EDINBURGH Queen’s Hall 0131 668 2019

Brit?) 8 T Scotland

Sr 0tth Ans Cmnc I

Tickets:£lZ/£10(Conc:£9/£7, Child £3]

EATINGS: GUIDE

Brand new Eating & Drinking Guide - out with The list on Thursday 24 April

' '17” '.'I:' 222': THE LIST 81