Ennio Marchett 3‘ 'v‘fgifa“ w"’:-i,--':-':t"(,-§;"‘n<"' H .-7: 5 n .. i . “iii i “,"(ll' i. "win 2' v l' y'€;::" ' v. , f" (“7' lillil'iélill“ "':;-' l-x’ l:‘ "m? "' " i. n ":' u l"‘°‘:l\.f,'."‘ (l'xil'3".f1l'/.""€,"’,"“2"

‘3 ,i _ ll";i'\llil, F fé'nif'li 8f:i:"-::E H3 lioxfm' gi'v: (ll/2"":(Kl/DJ”: _i if “.""v'~.l.i' 'w-T'. Aw: Fania. Hal-“3 l"£‘i'. i"(3{llifr. "WW/1 ’1?

(2'? ' " .'1 " 'i " ". 't‘.<-:i l){ll)(?' [)517'Kliffi 7202:. 1'1; l.l{:' l.’l’}"",i:. E-‘Hii‘ EST'umi“ :‘ ll.:._:' ff ifirzl; lx.’l;ii'<;-,_ l).'-Z?lill'(: '4: l"",.'. g: "as. in: Mr win ." i ' 'i’l' 1"” i‘ I‘ll'll’ 4', ()1, " "(VlI

Ill ‘llpiii {5 Ui l'k'\ll\;ll oi3_';iiii\ci\ lhc SLiiiil h:iiiil pick [hr \i'i} lwxl ol lllL' li‘\ll\.ll loi' l.ilc lllf._‘lll laugh» 'l’hix \wcki'iiil. lk'\l\lk'lll t‘iili \‘Ulllpt‘l'k‘ l‘l'.llll\lL‘ Ho} li- iiilioiliiu'x llml lllh pi'cxciiivi' :iiiil iliihciiiig \lk'll_\ |)c\ (‘l.ii‘l\c iSul oiil_\ I .llltl (Lil) lh'lJllC} 'illli'l (i/(

Edinburgh

0 Gutted: a Benefit for the Gilded Balloon l‘t‘\ll\;ll lllk'illl‘t'.

l 5 3" \lt‘iilxiill Sllx‘i‘l. 53‘) (illllll.

5. 5UP!” I lo 5“ ('oiiicil} \lgii'x ol \lugc .iiiil \(lk'k‘ll \l.lll\l up iii :iiil ol lhc lll'C i.i\.i§_'ul (iililcil llnllooii. \clx :ili‘mil} \‘oiiliiiiinl lll\‘llltlt‘ llill ll.iilt‘). :\l'lli\ltl lli'omi. \le'le‘ll/lk'(ll'llillx.1'3"” l‘x‘l'glhiill. Stain lliighi‘x. l)_\l:iii .\loi;iii .lllkl .\l.iik lllillll.l\. hiil miwcl .i lcu l.iiiiili.ii' l.l(k‘\ io pop up Ill Ihc piot'cciliiigx. Scc pm 1C“,

Dylan Moran ‘l'mxcixc 'l'hcuiic. (';iiiil\i‘iil;_'c Siiu‘l. 338 Hill. _.5llplll. I l3 5“ i L'.\' 5”: 'l‘hc l’k‘l'l‘lL‘lV“ iiiiiiiig.‘ Lit‘oiiit' ll'l\lllll;lll lwhinil cull 'l'\' \ho\\ ll/m/x lino/u [‘L‘l'liil'llh lll\ oiic-iiiuii Mom]. I \lio“:

The Stand lhc Shiiiil. .5 York l’lucc. 55X "373 ‘lpiii, £5 iLllI. .\lll\|(;ll \illll'hl Sgiiitl} \t'lxoii. \\ ilh \iippoil li‘om .lohii

\lt‘lli'iili'. \\oml) illlkl hoxl Kmi'u Murphy

Big Word Performance Poetry 'l‘hc lion. ‘) lluiiici‘ Siiuui‘c. lligh Sii‘ccl. 33o (Nil, ‘) llpiii. £3 i£3i .\igllll( [k‘l‘liH'llLlllCC pocii'} lUlll‘ \\ iih Suii'hoi‘ough Slum champ 'l‘iiii 'l‘iii'nhiill. [\llh Dominiu \\'.i\ing.' l._\l’l(;ll. .'\llll;| (iifiull .lllil JL'lll RUll\.

Snatch Club ‘l‘hc liquid Room. ‘lc \‘icioi'i.i Sli'cci. 335 3564. lllpin .‘mlli {3.51) i L‘35ili. Sci: 'l'hii l3.

Falkirk

Phil Kay l'.’ill\ii'l\ ’l'o\\ii ll.ill. \M‘xl lli'iilgc Sliu‘l. ill ‘31 5il(ix5ll. Spin. [Ill it‘ll Scoilgiiiil'x li'cc loi’iii coiiicil} iii;ic\li'o l.ll\k'\ _\oii on :i xiii'i‘c.il ioiiiiii'} iiilo lll\ iiiipiulicigihlc iiii:ig_'iii.iiioii

Glasgow

Glasgow International Comedy Festival \';ii'ioii\ \t-nuu. ‘3‘) (Clix. SCC llili 3U ;illil lCdllll'C.

Spin on This (il£l\:_'(l\\ l'lllll lllL'illll‘. 13 Row Siiu‘i. 333 b’l38, lpiii. l'i‘cc. hiii lit‘lxclcil. Soc l’l'l l-l.

Jongleurs Comedy Club .li)llf_‘lL‘lll'\. l'(i(' lliiililiiig. chli'c“ Sii‘ccl. “8'70 75'", (WP, ".Silpiii, U3. 5LT ll)“ 3“. I’lll‘1U/(lil(.ll

Glasgow Stands Up thoplmh RC\ItlL'lll\ llgill. l5 :\llL‘lllll:._'lll Rogul. l:;i\lci‘hoii\c. 7‘81 30”” 8pm. £3. .\ hclpiiig ol' good ol' (ilL'\:.3£l lxiiiici \\ iih louil coiiicil} hcrom Slhilll .\loi'ii\oii .lllkl ihc .il\\.i_\ \ iiiiuiiiipi‘oiiiixiiig Raymond \lL‘ul'lh. l’uri u/ (i/( ‘/. Adam ‘l‘llk' Sluml. 555 \Vooillumlx Roml. H87“ Nil) (M55. 3pm. [7 £8. ’l‘hc giuiii ol :\u\li‘;ili;iii coiiiul} :inil l\\(l-lllllL'\ l’criiL-i' iioiiiiiicc puncp lll\ cll'oi‘llcxx. :iiiiigihlc \i} In l:\pcci l;l\lllll:_'\ oi good—natural honhoiiiic li‘oiii lhc man u ho ox cpi l'i'ingc illltllL‘llL'LN gum) \kllll lll\ 3003 Hap/n l'i'i'l \hoxx. and let in into ihc [H'C\ lUlhl} unchui'icd \Hll'ltl ol' \iiiiiiping'. I’uri u/ (;I(‘l-.

Nina Conti (‘ul dc Sac Soullhiilc/Allic. I I79 l’ollok\li;i\\\ Ro:iil.(\~1‘) IHI‘). 8pm. i£5i. llcxl

kiiouii ioi llL'l l.illli‘ll\ l.llll\'l .lll\l \xiiiiiiii; l:le .\c.ii\ lllfl' \cu ('oiiicil} \'~‘-.ll\l. llic \l.i\lllll_‘3 _\oiiii; toiiiulmii .lllil hvi \hcck) xiiiilul ~1iiii.iii uiiiii‘.xiiioii iil.i_\ ll loi l.lll_‘_‘ll\ l\'o_\.il \h.il\c\i\'.iic (‘oiiiixiiii :itiicm ('oiiii I\ ll] \ciioiix \l.lll_‘..'\'l oi lll.il\lll_;' wiiiiilotiiimii ticilihlc \cc luiliiic \lll‘l‘i‘ll yoiiim lioiii \l.iii \llilk‘lM‘ll l.l,' «'r' (i/( 5/

Daniel Kitson ('oiim llli'.illc.

‘I‘ ‘I5lljxiiill.ii1\l\licci.553 13(7 8pm U) {IN My lhii 3” (i/(’/

Friday Night Comedy |)iiiilig_'li'iiii.iii. (m l)iiiiil\iiioii lx’o.nl. l)lllllik‘lk'l. ill {Ni w: llil ‘) liipiii llL'C lhiggic .\iii.i|l gcix the ;:.i_-:\ iii Frank Carson knin Ilimiic. 3*)" ll.iih Sliccl. 3-11) I ll 1 llll‘lli

:5 5“ {l5 5” ll\ lhc \\.i_\ hc lull\ 'ciii lhc \lliiul‘l/ lcgciiil .lllll Lin} lll\ll (Ulllk'tlldll \lll\l\ tll‘\\ll lll\ iii.iicii.il .llltl Illi‘lllk'l iii l.l\\ iokcx lo \lk'l‘ lurk iiiio lllk' t'oiiicil} liiiiclighi Siiic io lw .i ciat‘lu'i Sec lmliiic ’(n/ or (i/( l The Festival Club lhc Sldllil. ill \MMIme Rom, iix‘o (ii iii m“

L.\ Sn" lhii 3“

I” illl‘lll L'" in! oi (il( '/

Late Night Craic ('ul ilc my \Hlillhltli' \lllx'. llfl‘) l’iilliik\ll:i\\\ lx’imil. (il‘) lol‘l llpiii L5 iL-li \illlk' iiot‘iiiiiml lllf_‘llllf_‘lll\ lioiii lhc l\‘\ll\.ll .l\ \l.iii .\llle'l'\Hll llllli‘llll\k'\ lhc lll\|‘ll.lllHll.ll Sicw l).i) :iiiil llll(' \\‘\\ ('oiiicil} \\\.ii'il \\ iiiiici \l.iii (liii. \xho\ \‘llllk'llll} \\illl-.lllj_' oii .i t'oiiinl} \t'l iii .i ll\ll l.lL‘lHl"\. l’m/ oi (i/( '/

Edinburgh

0 Dylan Moran Immu- lhmiic. (\iiiihiixlgc Slicci. 338 lvlllrl 5'. illpiii

{ I _3__5ll {H.Slli. Scc ill“ .3”.

The Stand llk‘ Shiiiil. 5 Yolk l’l.iu'. 55H "3"3. ‘lpiii. F iUH. Rdlllll UllL‘ llllk‘l\ li'oiii ('.'iii;iili.iii (Hillt‘ilmll Sit-“ail l'l.lll\'l\. \Kllll (i;ii‘_\ l)\‘l.lllk'_\. lotuil (Ulllk'kl) i'mlgc Jami-x l'ci'giixoii. \Vooil} .lllil coiiipci'c Linc .\l.icl\:i_\.

Glasgow

Glasgow International Comedy Festival \kii'ioiix \k'iiiicx. W‘) (i303: SL'L‘ ll)“ .3”.

Jongleurs Comedy Club .lUllj.’lClll'\. l'(i(' lliiililiiig. Rciili'cxx Sliu'l. 03"” “8" UV)", Tillpiii. l; l 3, SCL' ill“ 3”. I’illl (II (I/( ~I.

East End’s Best and Guests 'liillt‘l'ii“ \VllllL'i'ggil'ilu‘lh. {liillci’iiw l).lll\. \Vi‘llxlinl Rodd. (LU) loll). 3pm. l‘li'L', l.oc.i| imiicr t'oiii'ltw) ol lllfl' \cu ('oiiicil} :\\\;ii'il llllilll\l l)c\ .\lCl.L‘;lll. piiii \i/ul L‘HlllL‘tl} poppci lug} l’oi‘lci' :iiiil .-\l;iii :-\iiilci\oii I’uri u/ (i/( 'l: Men in Coats (‘oiiici- 'I‘hmirc.

03 05 ll)iiill;iiiil Slim-i. 553 4307. Spin. 1.“) ill). 'l’hc pui'ku \poi'img: lllllllL‘\lk'l\ iiiiliilggc in :i hiilc ploxicul (Ulllt‘il) ol lhc (NlllL'\l \gii’icl}, I’m! o/ (i/( 'l.

x“ Comedy

Mark Thomas " ' 1 2

:, o ‘I H I. . . z. n " .l' " .' " l'

' .7 ' i" i l' l: ' " ‘l

2. "i "i 1" u-' .

.' ." i' l ' . D'i "' ' "ll-‘4 ~-: , 00 '0 , \7. :,. f. o :

Dylan Moran:

Johnny Vegas Av 1 mi, , w ‘-

':;:;'ti‘/;r'. "'o':, T"" mun whim-w :w . l i. "‘i 1' . "lr:""».' .' " l l ll‘i'f",‘>‘."<l’l". : :‘- : ’/(1"'{-’:llf". ,l-1 I xii fmtm: Imuw. :(Jr’if.y’./’/‘}.‘§.l' "'U’

Otis Lee Crenshaw ;' :.~’-

'igiz I"/ [ I 'i (‘ ' I l ' ll; _/ )n ..' ' " a I

JeThRO

STARK RAVING BONKERS TOUR

.....plus special guest

He'sback and he's better than ever. Don't miss your chance to see

Jethro's madly funny,

slightly naughty show.

THE QUEENS HALL, EDINBURGH SUNDAY 6TH APRIL AT 7.3OPM

Box Office: 0131 6682019 Tickets: 12.00

Warning: Slightly Naughty

13-27 Mar 2003 TN! LIST 71