subliminal sessions

What's cock and what's rock in the world of compilations

Jose Nunez and Who da Funk "z'::' :'._': '--.‘.,.,

Gen Farris '- . . "xv-'81... ':---.'.

w ‘t n i".' Various Artists. . l I... " :‘1 ' R") .3 ' i'fl i~ L., -V . ii n- ' A 2 I . . I I , l r 1"! 0 D I I ' " '.'\' ' '

Jay-J and Miguel Migs :, 3-: 0.0 3:“

Slam: ' v - O...

‘\ \i..._:... .._~.: .

I Dark Room Dubs .il .\l.\.\'

llplli Kim t'lllt~ l5 \l.ll' illll_\. Sillt'illlc Swill .lllil D] Q pl.i_\ lip .lI llll\ git-.ll lllglll ill liilllxc .illil It't‘llllil ll‘illll \illllc Ul (il.i\gim '\ I'lilth \Plllllt‘l'\.

I Disco . . . the X Factor .il llit‘ Sililllilllnlh \ml il.lIt‘ llk‘.

I Divine .il (il.i\3_'il\l St‘llilill ill .'\l'l ltll\\\ll\l.lll'\l, lllpiii itllll. {ll 1L5 till;

80 THE LIST ' - e'

U ill ( iS.\ \lllllt'lllx “ct-kl} ll‘x llt't'li piling: \Ililllgg \illt't' I‘l‘lll .illil l\ illllt'l.ll|) lllL' lung'th llllllilllg lt'xlilt'llt‘} lll (iliixgim, \ll llli‘_\ l\lll\\\ him In \lilik .i t‘l'imil \\llll lllllll\lll.ll \Ilvnglll lllllk

I Elektrik Sweat .ll lll.lt‘l\lll.llx. \l‘\l (lult‘ ll‘x'.

I Freefall ;ll lllt‘ .\l(llt'\ ll\‘\l Il.ll\‘ \pi Illlt‘l.

I Freeform .lI liIil'll}. lllplli Killl l‘l‘cc llt'llllt' llplll; (5 NJ) .lllL‘l “Wkly 'l'llt' \\’.lll l‘llllllt‘l\ plt‘xclll )Hll \\ lIll .ill t't‘lt‘t'llt‘ llll\lillt- ill t'l.i\\lt' \lllll. lilllk. (lllx lit-.il llllixlt~ .iilil lilllll lllllt'\. \\ llll .l \t‘lt‘t'llilll (ll lug: lllIIt‘l'\ llll‘illxil Ill. You illt' |ll\l le llkt‘l} In llt'.il' Ul‘\\'lllt'

l .llllill \lll‘tlllll .lllll ll.lll\ |.I// .l\ \llt‘lldt'l .th‘kxilll ill' .IIIIllt'x lli'mlll.

I Freelance Science .ii lllt‘ .\l'(lll'\. \l‘\l ll.llL' llk‘

I Fusion .iI lllt‘ Rl\t'l\ltlt' (’lilll. \ml ll.llt‘ llk’.

I Gordon Miller .il l'llL'l Illlxllilplillggxl. Illillplll :Jlll t" \Vk‘k‘lsl). l-llllk} llllll\k‘ .ll lllc llt‘u \l‘llll\ltlt‘ t'lilll \t‘lllillt'\ lt‘xlilt'lll.

I Groovejet .lI l‘l.i\li, llplll Lilli

{h \\cckl_\, l’.llll \'.llt‘ lll‘t‘xlilt'x mm lllL'

t'lI_\ \ lllml pillliil.” Rikll .lllll \illll llllell. .iIll.lt'Illl;_' .l ll\_\.ll t‘lmul t'\t‘l\

\\ t‘t‘k .

I Higher Ground .ii (‘I‘ \ \t'\l ll.llt‘ UK

I Hi-Karate .il l liiilltl l illlligt‘, \c\I tiillk' ll‘t‘.

I Heads .lI Illc lx’l\cl\lilt' (‘lilli \llillllglll ‘xllll {Illiflhl .lcllgalltulilx l‘iit'k .illilllit'l t'.ilIll \ll.ilIt'llll;_' \t'l .iI llll\ \lll.lll. t‘l.i\\lt‘ (il.i\3_'il\\ \t'llilc new In lllc (lulu. (ll't‘dl \llmx on “C.” lllll. .lllll _‘.IIL‘.ll lllglll lllll llt‘lc ("llt‘t‘k ll lllll

I Homecookin’ .ll ll.ll\.l/.l lllplll

hill. l-l'ct' llclill't‘ l lplll‘. t'.‘ .llIt'I,

\Vt‘t‘kl}. l)_l\ SIt‘\\.il'l .\lg('.illlllll .illil Jilt-

lllgglllx kccp Illt' lllll\l\' l.illlllilll' .lllll lllt‘ il.lllt‘t' l'liml‘ lillliplll' .ill lll:_‘lll lilllf,‘ Rikl’i ll'.l(l\\ llll\L‘ll \\ lIll lllC iltltl (Lixxlt‘

.lllll illil \l\lll‘l l.l\ilillllt'\ .lll\l \\.iIi ll I‘lll lill lililllull play-h

I Homegrown .il ll.lllll\ilil

Spill ;.llll. L'.\ itlll “ct-kl} Mule \llilillt-lilll lllllll Stilt: Illa,“ .l llllll\_\. \lllllllll llllll\t' \k'l \\ lIll (i.l\ lll \ikl k'l‘tl. Junior and .l \lt' plu} \lllll .lllll l{.\ ll. .lllil \il|.ill .illil .l.illlt‘\ (i.lltllll'l \lll \xll.llt'\ul lllt‘} \\.llil \ llllt' liilt' lip lill .l Sal

0 Ice .ll Illc .\lt‘llt'\ lllllll l.illl lll l5 \l.il’. \lilllllll} 'l ll.illk 33ml \lllllt'llllt‘ ll;l\ lk'.lll\\'ll lllt' llillt' ll'll l‘_\ llilllt‘ \l.‘ll_\ Kl.llll lt'l.lllll\'ll\'\ lll|\ t'l.i/_\ \l_\lc Ul pull} ll} lll'lllgglllf; Ill \\.i_\llt' (i .lllll (lllll/illll ill lll'illlk‘. .llltl \llt‘llJt‘l l’illt'l'xilll .llltl Kt'll l't'lf_‘ll\llll ill llll'll imll lt'plllullilll 'l lll\ l\ f_‘lllll_‘.‘ In l‘k' lll'llll.llil

I Jamboree .lI lx’t‘ilx llplll {.illl L" l£5l \Mx‘kl} .lllllll l _\illl\ .lllll \l.ll'lll1 llt‘\l\L'lll ill \‘k‘l\k'l lellh l.llllk' llll\ lip .i l‘lt‘llll ill t‘illllllit'lt'lal |{.\'li .llltl MN”.

I Joy .ll lilll \illt' ('.ilt‘ Illt‘

I Kevin Austin .Il (‘.ill\.i\i \ll.l| “lillplll Killl. L" “ct-kl} (‘iillllllilt- ll.lll\‘lll},‘ \llillt' Illt' liw t'lllt'll.illllllt-lil .llt‘ l.ll\lllj_‘ .l \\Cll tl\'\t'l\k'tl lill'.ll\ lll llll‘ lll.illl liullil \llllllll\ ill lllllk. \ll‘kl‘ .lllil k'llll‘ .llllllt‘llh

I Kube .ll lllt- \.iiili \L‘\l il.ilt~ llu

I Let’s Go Back, Way Back! .ll Illt' -\lt'llt'\. Ill zllplll Killl LIlu I: \l.ll will} \Vt'lt'illllt' ll.it'k llll\ t l.i/} il.illt't- .illll ilil\l.i|§:l.l t'lilll lllglll .il llll\

\l‘\l llillk'

\llt't‘ml llllell \\lll1j_'llt'\l l).| l’lk‘llt' ()llt-

ill Illt' _\llllll_L' (‘llltulyil l)l\ \\llll \ll.ipml .it‘lil lll‘lht'. llll\ l\ .i pic.” nppnllillill} lill \llimlllg: l'mpu‘l. )ililllfg ulllppt'lxllappcn'

I Life .iI l.llt' I('illlllllll.illl

lllplli ;.llll Li \M't'kl} \ llllllllllJl‘lt‘ lll}_‘lll ill lilllk liil Illilxt- \I.|lil llkt' lllt‘ll t'lilt'il.iilllllclll lll.lllllL'. l‘lll \llll |.illlllllll' l).l \kilil. .illil l.ill Illillllwll

CHART DANNII MINOGUE Relaunch at Destiny. Glasgow. Fri 21 Mar

Exactly which Minogue sister Justin Timberlake is squiring may remain a mystery but it‘s sure to say Dannii’s music has vastly improved in the last few years. The club-based direction has done wonders for her sound. Latest single ‘I Begin to Wonder', like the previous ‘Put the Needle on lt'. are dance friendly chart fodder. Her live show at Coloursfest last year proved she could cut it with the big boys of club culture. And working with the likes of Roger Sanchez was the perfect route to rehabilitation. 'When it was time to do my album I just called him up and was like: “Hey Roger. I'm putting my album together," and he was like: “Yeah man, I have my own home studio. come to NY . . He's a complete sweetheart,‘ she says in that distinctive Aussie twang. ‘I guess it opened up doors to NS who thought my stuff was more pop.‘ And this night is not only the relaunch for Destiny but marks Dannii's official album launch. ‘I want an artist‘s album that's unique.‘ she says. ‘that's gonna be played on the radio, and when it comes on it’s like: "Wow. that's a Dannii track."’ (Henry Northmore)

[lit-will .i \t‘lctllllll ill \Hlll. llllll. .lllll \ll\\l‘ .lil;'llii~lllt'il ‘.\llll llllt'lll.ll \.llll[‘lt‘\ .llltl limpx Ill ‘.'ll.ll.llll\'t‘ .i ll\'\‘. I.il.t' l'll l.lllllll.ll \llllllll\

I Lifeboy .lI Ill; \lt'lt ill}. ll'lllli'x' \lllll \illl tllx-lnlt' lllllll. ?\ .llli‘l

l l‘\l.lll\ lilll l’lvmnl it'lllllllll'\ lll\ ltxlilclltl '.‘-llll\‘ \ll.l" .i. I\ .lllll lllll\!. Illiulilc lll.‘ Iilll illl'.‘.ll\l.lll\

I LUSh .ll lllk' l’i'lll l l‘lllli'x'

lll ll‘plil Killl l.“ \\.-l'l.l\ l.'.:lilllll-' \llil} lll Illt‘ lllllll‘A lx'mllli '.‘.llll llllx lll'lll Ill. (ilk In Illt‘ \lk. ‘.‘.ll|li‘ lI'le l‘llll-lllt“ .ill lll‘ lllllil \l.lll\\' \t'li'. lll'll Hi my lll.l|ll lIH‘lll .iI Illt' t lI_\\ l‘lt'lllk'\l :‘.l\ i Illll

I Luvely .iI \lt'li ill} lllllllt'x'

llplll ;.Illl trill. ,‘,‘ \l.ll \lllllllllf. ll? l‘il_','llllll'llllllllll‘lll‘.'lllll'\.lll1}\\ll‘llll\ lip lill il :‘.i_\ illzlliilllllt'l.il1c lllt'f. lily. lilllkl. l \.illil l)lll\l1llllll\l'lllll\lt llllilllt'll Ill lilll I'll llilllll\ lll Illt' .ill

I Mamassan .ll \.I I ll‘ \iwl .i.il.~ llM

0 Mad Dog .iI \ililiiilll.ili\

llplll \illl {Illt l‘ \l.il \lillillllj. l).ili \l.iii l\ _\Hlll lt'xlllll‘ lllllllt‘t'l lll|\ lllllt' lililllil. .l\ \l.iil l)«~:' [llt‘lxili' lui .1 \t'l\ l‘l‘.‘ \plll l.llk'lll‘.'l!ll1.llllli‘illllll llll .Illlm' ulln .ilt' itaill} lllli' I'llcll

I Melting Pot .ll i\)l‘-K'l\lllk'( llil‘ \t-xl il.iit- ll».

I Mish Mash .lI lllt' l liiillil l «lllllz't' \t-xi il.ilt- ii».

I Missing Link .ll \iI I m \t---.i lim- illt

I My Machines .Il (il.l\;'l"~‘- \. Inn»! ill \ll llplll Killi Ulvtl 25» “will lllt'} Nt- ll.lll willt' ill Ilii‘ unallmI ll.llllt'\ lll It'tllllil \l‘lllk' .illil lily“ lllt‘ll llk'k l.» w Illt'} Linux lll'\‘~ In lll.l\l1 ll up

I Papacool .Il \.I I ll‘ II Mimi Lin. 1* 3‘) \l.il \llliillll} l.i//. \Hlll .illil lilllk lli'lll Illt~ l’.ip.itmll tullt-tll‘.t~ \ lilglll ill \lltll lliil\1..il lll‘xt'llllllk‘lll i\