Classified

CLUBS & ACTIVITIES I CHATLINES I INTRODUCTIONS I LOVEUNE I I SAW YOU I PERSONAL ADVERTS

THE

I

l

‘0

Interesting 24yr old malc \CL'Ix\ inlclligcnl li-malc l'iii~ Il'lt'lltl\lll|l. \(IIIICUIIL' In lalk Iii ck minhc mnri'. (ilaxgim ai‘ca. (’all inc iin (I‘lllh‘) 5H)”:

M 26. \u'kx gii'l lUl' laughs & gixxl IIlIk'\. IlllL'l1‘\l\ include liw mnxii‘. piibhing. CIIk'IIlil it Incl} (Il\t'll\\l()ll\ ( 'aII mi- on (H Xi‘) 5 l4)“

“yr old professional gii} lmcx iIanci' llllhlt'. clubbing. “ining. ilining & gniiil L'UII\ oi'xaliiiii. ('all Illt‘ iin (NON) 5 IJIUI

Attractive, creative bloke, 3i) xiimclliing. (SS( )Il. \Ucltlltlc. llkt‘\ L‘lllL‘lIlzi. INIUIN\ & lllllNlC. \cclw \imilai‘ lt'mali‘ IUI' lllgllh mil. (ilaxgim area. ('all INC on 00(th 5|~Hll7

Creative man, 39, and.) build. nlx. (iS( )II. L'II_|U'\\ lllt' ill1\. cinema. lllllle‘ it good mnwixalinn. \cckx \iniilai‘ [X'lllt‘ woman. (‘all IIIL‘ nn (MW) Sl-IZM

Attractive, slim, 5'8" I10) \cclxx \imilai' girl. miil 30x. l'nr mm in. lllll\lL‘. Illll & a \Htl'lllCl‘ \\ inlcr. ('aII mi- iin (MON) 5 l43llh’

VIE.

doubts. Above all stay in control.

and is charged at 60p per minute.

126 THE LIST 97 Man ‘0 Aw 9“"?

Professional male, 5'10". giiiiil liiiiking. liI. lii'allli}. \Inn. )iiiiiig Ill. mum \ltilll\. lIlt‘ lllllilililh. I‘Ik\'\. t'lIIt'IIlJ. IIllI\I\ .\ .llI\L‘IIllIlt‘ Six-king aIIIai'liw Icinali'. ill ‘15. ltll giiiul Illllt'\. (lill mi- “II “01th i M NH

Interesting 25yr old lnlcinaliiinal \Illtlt'lll. mind» i l'iniipcan langnagi‘x. k'lI|(I}\ ail. mnxii~ & Ill\lt‘l'_\. \Ck'I\\ li'mali- IllIIIl IitlllII‘lll'jJIl iii (ilaxgim liii li'ii-n-lenp «k Pt‘lll.lp\ more ('all Inc (III Il‘)ll(i‘l 5|.l {Uh

Life loving, music ll\lt‘lllll§_‘. t'mi'ma going. \Iiii'} Ii'Iling. puclr} \xi'iling pt-i'xiin. \llII \t‘tll't‘lllllg. \Ialt'. :5. \L't‘I\\ \(IIIIlIlillt'. (‘all IIIL' iin (MW)

5 I ~I I l (i

Professional, attractive, caring iiialc. *3. (i'. llIxt'\ mcalx (Illl. k'tlll\t'l\illltlll. lung walla. Ii‘awl «k running. \i't'kx n/x. \IllIl lcmali'. I,“ III. liii' II'I\'|l(I\lIl[l plu» (‘all im- mi nuniiu 5Han

Good looking guy, ‘7. lall. hi'iglil. wlwnl N inmplit‘ahl} \ingli'. \L'L'I\\ hi'aiililiil. \pn‘ilcil girl IUI' llt‘tlp\ tll giiiiil Iimi'x. (‘all mi- iin (mum Sl-Illn

Young sexy, tall, \Illll. 3|}i' UItI malc \ci'king li'malc. I825. I.II\L‘\ miixit‘. piililiing. t'liililnng. drinking «k nigliIx in. ('all me on (MIN) SHIN)

Darth Vader seeks Melinda mengcr Iii lIL‘Ip Illlll i‘i‘liinlil Ilic l)i‘;illi Slai' iii lea In lill iinl lll\ t‘t‘ll\ll\ IUl'IlI L‘ill'l't‘t‘ll)', (.Illl IIIC iin (I‘lIIh‘) SIJZhJ

30yr old adventurer \i'i'k\ l'cmalc Ii‘.i\clling companion lni‘ ItIiI(I\ iil ;I(I\L'llllll't‘\ lugclhci'. ('all mu on (“Nufilfil43hl

Easygoing Glasgow guy, 2‘). h”. llt'llllll}. \t‘L'Ix\ acliw girl mlh (ESUII. “II” I\ inIii mnxii‘. mm in. Max i‘lling it Ullltltllll'\. ('all Inc on (MIN) SIJUS

if you are interested in any of the adverts. simply call the number and listen. You may leave your own personal reply 0r stay on the line to listen to other advertisers. Calls are charged at 75p per minute at all times. Calls from non 8T. mobile and payphones may cost more.

Meet in a public place. Inform a friend of your whereabouts. Do not accept a lift however kind the offer. 00 not give out your address until you feel ready. Trust your instincts and do not meet again if you have any

We reserve the right to reject any advertisements deemed unsuitable for publication. Service provided by Phoenix Telecom. Horsham. RH12 2RG. Helpline - 0870 120 1504. Monday to Friday from 8.45am to 5.15pm.

When you place an advert in the Love Line. you will be sent confirmation of its acceptance. your own unique PIN number and lull instructions on how to listen to your messages. Retrieval of messages is simple to do

Lhmsfree 68.2

47 yr old builder 'll )t'llim \an \kllll giiiilla «in \Illt' looking llII \lllllt'\\llt'lk' Iii park lI (all Illt' iin ll‘lllh‘l 5H ill-I

Slim, dark haired li'nialt'. ‘1 I. IlIxt'\ Iran-l. mnxit'. li'.ltlllljJ i\' \'Illt'llI.l. (II\III\C\ \Iiiippmg. \lltlll\ .\ I \, \\ I I \I Ilialc ill an} lat‘i‘ II.ilIiiII.illl}. liii‘ li'icnilxlnp .\ IIItI_\I‘k' miiii' (Kill IIlt‘ iill ll‘lllli‘l 5l‘135"

Sultry, Siamese sex kiIIi-n looking lUl piiii‘li'i‘l panllii'i Ill \Iiaic \ani'i-i iil t'i‘i'am (Kill im- on WNW) 5H3";

Kent girl in l'.llllll‘lllf.'ll. \Illll. N. giiiiil ll'li'llilx i\‘ i'lil\i‘ lami|_\. \i'i'kx \imilai malt Ill \liai'i‘ a IIIL‘ iil \\ inc «k wng. (Kill lIlL' iin llllllh‘l 5 I -l I l »I

Friendly, caring, funny lcmali‘. ‘5. no Ilt‘\. lxmnw iinIIixik. \i'i'kx Iiiini'xl. nili'lligi‘nl. liin gii} liii' li‘it'nilxlnp «k pmxihl} miii'i'. liltcx High}. \kiiiig. \\;lll\\. i'iiiinli') Pill“ & lll_L'llI\ out. ("all my on (I‘M IN) 5|~I3INI

Professional, slim, petite liliinilc. 35. \\llll i'ixil kill. IIIxt'\ IIltl\lL'\. t‘imking. \Ilt)\\\. Iaiighx. Si'ckx maliii't'. liinn}. IIUIIC\I. inli'lligi'nl. lm ing. \Ii‘iing gn) IUl' \iimi'lliing i‘i'all) \pci‘ial, ('all IIIL' on (M W) SHIN \\III_\. [milcxxiiinal lcniali'. N. \u‘lo \llllllill'. Iianilxiinx: gcnurnc inalc II) 40x \ulh hagx iil clianxma & IL‘\I Ini' lili'. ( 'all me on (MI W) 5H i l 7

Attractive, intelligent female, 3‘). lm L'\ Ill ilanu' «M ili'i'amx iil' \IIII“ all \\ inli'i‘ ik \t‘ll IIII \lllllllli‘l'. \L't'lx\ \UIIICUIIC \pi'cial In \liai‘i' a \\ iili‘i‘ \iiii‘lil. ('aII mc iin (MW) 5 I450

Hi, Lesley, Bailey it Killk‘.\ IlL‘l‘t'. giw Il\ il tall. (‘tlll IIlL‘ till (I‘lllh‘) Sl-IBSK

Cute curvy 303 \mman. nu'ilx a lull. \Iriing man In pampci‘ her. inth cnin} a laugh. ('all Inc on (MUN) SHIV)

21yr old student, tillllt‘ outgoing. likcx a good laugh. (unit-d). cinema. i‘i‘ailing. piin & giiiiil cum L‘l'\llllilll. “TIA \tIIIlL'UIlC Iii \llill't‘ llicw llnngx \\llll.(.1IIIIIICUIIIIUINII)SI-IBS‘

Pretty, vivacious n/s Iail}. IIIlil -Ill\_ ilalI \CII\C (ll Inimiiiir. Illa-x \inging. \ii'iliiig. \ialking. iliiiiciiig. \Vl .'l’.\I \UIIICUIIL‘ kind. Iii)a| & Incl}. (‘Itll IIIL‘ till (I‘lllh‘) 5l43(ill

Mad, artistic blonde, 3|. lil. urban. hriglil. \xallh cnlc. L‘l'itl) but calm. ll/\. inlcllcclual gii) Ill-25 who I\ IIllU (IllltItNlI\. \piirl. ai'l. IllllL‘\ & Imiin lriim Iiilinhiii‘gli arca. (‘all mu iin (MUN) Sl-Ilhj

36yr old female, L'll|I)_\ \ Ihc \implc thing in Iilc. looking l'ui' \UIIICUIIC llltICIX‘IltIClll. l'i‘cc & liapp} \xilhin lllL‘lleL‘lu‘x (‘all IIIC (in (I‘ll IN) 5 I43 I 5

Attractive, intelligent, caring 38“ old \wman. lunking l'nr gcnuinc. cmnlinnall) inIcIIigcnI man I“ \llill'L‘ \UIIIL‘ litllglh & giiiiil lnncx \xilll. ('aII Inc (Ill (I‘lllh‘) 5I433h

Attractive, blonde

female, In 5 ' .\Illll. \ct‘k\ gi'nllt'nian tunipaniiin Il‘l \ialking. \ int-Ina. Ilicalic. thinking .\ liilx iil Inn (all Inc ..n ll‘lllli‘l 4| lift!

Cute, clever, contrary lt‘inali‘, Ill. Ik'klllllk'\ \Kt‘ll .lkllll\l\'tl .iII lI‘\\'I \iliii \\.lIII\ In liiiliil.i\ III (‘iilxi (all int- ivn imiiiiw'fli :3»:

Lively, intelligent creative \Illk'lli .in \\illll.lll. ‘5. web \llllll.” tunliiit'nl IIIIt'Ik'\lIII}f man. ill I‘. lui .ltI\t‘IIll|It‘. t'iillint'. ilinni‘i lI.|Ik'\. mnxit‘ .\ Inn ('.i|| III\' “II ll‘lllh‘l R|.1§_‘<

No foxy chicks, i ‘l . \i'i'k l\\ii nnallat'licil l‘II‘I\'\\IlIII.II ll.l[l[\_\ i\ \iit’ialiii‘ gn} \. .‘i\ ‘5. lill Ill‘\\ll‘l} \iimcllnng \pi-t ial ('J” In" in] ll‘lllli‘l in)

Women seeking Women

Gay woman, early it Ix. “I .l \I aniillici \\|‘III.III \\III‘ I\ \‘tllllllil\\lilll;llk'. nix-n llllIltIt'tI. UlX'ILIlk'QIlIL'tI. liapnx \\ llll Ilt'l\k'll .\ \Mlllltl Illxt' Ill grim ilixgiati'liill} \HIII my (all IIIC iin (MW) MISS-l

Gay feminine female In» pi'iili‘wiinal. union Il.l\t'l. lllll\lk' «k \‘UIIt'CII\. animalx. ll/\ \\'l I\l gt'niiint' li'inalc \\ IIII ( ESI )Il (‘alI inc iin (HUN) 5H I l .\

Professional gay woman, lalc Elk. Iiapp}. inli'lligi'nl & \Ialili'. \k'k'I\\ \imilai llll lini' \\ lllt'. gixxl lixxl. inlclligi'nl i‘iinwi'xaliiin ik Ilii' Ix-tli‘i' lllllljJ\ III lili'. (all INC on (MW) Sl-IISS

15:4ng '17:: J I,“ . -1132; 33'

Gay woman, 44, \\ill\ .\ inlclligcnl. \\| I \I lupin lin'nil\ In \Il.lIk' mullinw li‘ \Illk'lIIJ.llIk'.llI\'..lIl1'.lll\'ll\'\. [‘lll‘x t lnl‘x. Ii'\l.llll.llll\ t\ nllici lllll [\lat’t'x (all inc iin ll‘lllfi" *I I‘ll)

Attractive, professional gay lailx. lan- .‘llx. l‘Il\l\ll. IIIIl‘ innxit. Illlll\. llit'alit', \ialkinz', uxnnnnng .\ gimil ll'l‘tl. \t'k'lx\ \‘-l‘lll.lll Iii \lI.II\' lIllt'Ik'\I\ ("all my tIII ll‘lllti‘l 5] lijl

Gay lady, 32, lam unliliiiii Illt' i\ [\Iaung \.l\lll‘llllllt'. \t't‘lxx It'llim l‘ltllk'\\lilll.ll \l\l|lll.ll_\ lath li'l \l‘ll\CI\.lIIlIIl.lI \\lt'\IllII‘.' i\ nun tuninnllcil lllll (all my on ll‘lllhII 5| II_‘_‘

Men _ seeking IllfliE’sli'l‘:

27yr old male, gum! IIHII\III_‘.'. ll.llI\ ll.llI. lilni' i'tt'x. liiiiknig' llII \Illlll.” gnu liii Inn .\ limxilwli niiiii'. l ilinliiiigli arm I let'\ t'liililnng. tuning l‘III .\ lilm\ (all UN on Il‘lllh‘l il‘ljw

Gay male, 39, i x . Illt'llIlIIII I‘lllltl. giiiiil lnn. t'lllll}\ (int-ma. lllt'JIIt‘. II.I\t'I i\ t'.lllll}.‘ tllll. \\ I 'I .\I tuning gn} Iii \ll.llt' Ilii- giiiiil & hail lIiing\ Ill lilc (all my on WNW) 5H i i"

SWITCHBOARD

Advice on Sexual Health & HIV/AIDS and all matters relating to the Gay and Lesbian Community

(HELPLINEQ

SWITCHBOARD 0131 556 4049

7.30pm-10pm Every Night

Calls may be monitored for training purposes.

A Scottish Charity No SCO 03-103 Registered as a Company Limited by Guarantee No ‘64.:

LESBIAN LINE 0131 557 0751

7.30pm-10pm Monday & Thursday

CONFIDENTIAL

Information 0 Education 0 Support