Sign Sin 5 .\pr 7. 5UP”! ngn mu!

2. “lpllll £7 iL5i. Ruhci't Hull'x pin} ulmnl 'l hmnnx Murc'x L'HIIIIIL'I \\ ilh Ht'nr} Vlll tllltI the t'll\lllllj._‘ nmnhunl lll IIIL' curlitlnrx ul pim cr l’ciliirnictl h} lutlinhuigh 'l huin .'\ll\.

TRAVERSE THEATRE

(lnnhiiilgc Sticcl. 22H Mil-1. ll’. H. Ti. \\ ( '. WA]

15 Seconds l nnl Sui 5 Apr innl .\1i)lll.lell. L'lll iH {(H. In hulht‘ piutluumn nl I'l.tll\'ttl\ .'\l'L‘htllllilllllI\ \lniili'ml unnul} .ilmnt finding: lmc in [ht' llltith‘lll .igc. \luiring: Jnc Mcl'udtlcn. SL‘L' lt'Ht‘“.

Word for Word l'nlil Sill 2‘) \Itllf

7 Winn. U) tL'J £5i. Su- (ilgixgiM. Pllhlt') x\l'l\ ('cntrt'. Scc rmicw Monday Lizard Mun 3| Mar. 3pm. l‘l‘t't'. 'HIL' 'l‘lttu'lu' (L'It‘hlulLN ll\ 4‘) )t';ll'\ :it the top \xilh thew lun talks,

A Distant Suma Thu 3 Sun Apr 7,.‘(lpin {H (Li £-l.5(li. 'I'llt' cwr» nnprt'xxiw Lung Hu'x pr‘t-xcntx llll\ CL‘IL‘L'IIL‘ [)It‘L‘L" SCL‘ pm iv“.

Edinburgh Dance

CHURCH HILL THEATRE

{in Murningxitlc Rnud. 220-1349 Il’. Ill In Step 2003 Thu 27 Sn! 2‘) .\!;n'. 7pm. £0 (Hi. The pupils nl Buckxlnnc Ynuth l);incc gist lhcir dancing \IltK‘\ on tor a lmnzin/u 2003 pcrl'nnnunu'.

FESTIVAL THEATRE

l5 2‘) \lt‘ulxnn Sli'L‘L‘l. 52‘) (MM). IH. \\'(‘. \mi

Matthew Bourne’s Nutcracker! l’nlil Sat 2‘) Min: 7.30pm l'l‘hu ck Sat nun 230mm. {I750 £295”. Annul- \\ inning: Brilixh chumigruphcr Mullhcxx “Ulll'llt' hi'ingx hix no“ pruduclinn In Sciilluntl. l'ullim ing tho \llL'L‘L'\\ nl im innmutnc \crxinnx nl~ classic hullcls. which includc Slum [41M and ('im/c'n'l/ti

ST BRIDE’S CENTRE

H) ()l'\\ L‘“ 'l‘crruu‘. 3-10 1405. |\\'('. WM

Indian Music and Dance Collective Sui 2‘) Mar. 7.30pm. £5 (£2 £3). liilinhurgh huxctl cullccliw cclchruling it uh! :n'ru} nl' Indian cullurc l'rmn tuhlu pining :ind Hinduxtzini cluxxicul \ucul Inuxic to thc dilllL‘L' \l}lcx nl' kuthuk and hhurutu nauum.

TRAVERSE THEATRE

(‘ginihritlgc Slrccl. 22S 140-1. ll’. H. Ti". \\'(‘. \\'.-\|

In Your Dreams 'l‘hu 1(th Hi I l Apr. Spin. L'll) (£4 to). X l‘uclur Duncc (‘ninpznn tit‘l\t‘\ into the mind iii a \lccping pcrwn in lhl\ highl} \ixuul pcrlurnmncc.

Central Drama & Dance

Cumbernauld

CUMBERNAULD THEATRE Kiltlruni. ()l 236 73387. Il’. H. Ti. \\’(‘, WA]

Country 8: Irish l‘nnl Thu 27 Mint 7.45pm. 131(5). Soc (iluxgnw. P;ti\lt‘} 'Ilmn Hull.

Just for Joe l‘ri ZS & Sat 2‘) Mar. 7.45pm. L“) it‘m Brenda! ('uchrunc'x uric-mnnun \htm. umxrittcn h} liluinc (‘. Smith. rccnunts hcr U\\ll hl'c through drama and mng.

The Little Lost Dragon 'l‘uc I Apr. 5LT Kids “slings.

Cinderella Wu] 2 Apr. SL‘C Kidx llxllngx

Tally’s Blood Fri 4 & Sui 5 Apr. 7.45pm. £3 (£5l. Sec lidinhurgh. Brunlnn 'l‘hcutrc. Scc rm to“.

Alice in Wonderland 'l‘hu In & [in I] Apr. SL‘C Kidx lixlingx.

Dundee

DUNDEE REP

Tu) Square. 01382 223.530. ll’. ll. \\'('. WA]

Dancing at Lughnasa l‘niil Sui 5 Apr (not Sun/Mun). 7.45pm (Sill nun

2 illpini {5 5“ {ll 5HIL'I .50 ‘4" 5H» .-\tt'l.ninctl plu} Might Brian lint-l“ .l\\.llt1“Millingldlt't‘I l.innl_\ rcl.ninn\hip\ wt agaian Ihv hut'ktlinp ml l‘) in llt‘ltllld. Sec in It“

The Censor I'll 23 Mar. Spin. U 5” it" 5m. .-\nlhnn_\ \L'ilwn'x plu) lullmu thc t‘luxh hcluccn .i pnrnngmphit' lilinnmkcr and the man \\ nh lhc llt‘L'lhlllfJ \t'hwr» Sinluhlc lnr‘ llldllllt' untlicnu'x nnl}. uinl.nn\ \mnull} mphcn ingncriul,

Telling Tales Sn 5 Apr. Scc KI\I\ “\llllgx

Tally’s Blood INC 3 & Wu] 0 Apr, lell (Sgn nun 2. “lpllll. [5 5i) {lll5ll (lg-1.5” £75”). Scc l-.thnhingh. lhunlnn 'l ht'ullc SL'C It'\ 1C“

Stick Granny on the Roof-Rack 'I'hu ll) Sgil 12 Apr. Spin iSut nun 230mm. £5.50 L'lll H.550 £3). I‘.llllll_\ lL'nxmn hmlx mm in u aimed} [hill I'nngt'x il'Ulll L'Ulllp;l\\l0ll In t'illthll'ttpht'. pindllL'L‘d h} lhc .\1\l‘ll\.

Stirling

MACROBERT

l'lll\Cl'\ll'\ (ll Sill‘llllg. U] 730 -1()()()(1(). ll’. H. \\'t'. \\'.-\l

The Stones l‘nnl Sui 2‘) Mm: Su- Kidx llxllngx,

Moontel Six “in -7 Sat 2‘) Mar. SL‘C Kldx llxllllgx.

In Your Dreams \Vcd 2 Apr. 3pm. £7 i£.\.5lli. Scc litlinhurgh. 'l'ruxcrw 'l‘hculrc.

Wit ‘l‘hu iApr. Spin. £7 (£.‘~.5tli. Stcllur ()UIHC\ pi'cxcnlx thc lirxl Scullixh production nl Maryann litlmn'x l’uln/cr l’ri/cruinning plu) uhnut thc linul tl;i_\\ til \'i\ inn Banning. u lilcrnlurt- pl‘ult‘xxm' and \ ictiin nl lL‘l'lllllltll cancer. Su-

rm icu.

King Arthur and the Knights of the Round Table ‘l‘hn ll) Apr. Scc Kidx lixlingx.

GLASGOW INTERNATIO COMEDY FESTIVAL

by

The action is in a flat ,.._--..___——--I somewhere in Glasgow Six characters change as their lives develop. All aspects of modern life are here. from alcohol to drug abuse to sexuality and religion A new play from a young Scottish writer-

Jaye Walker From Coilins Gallery 548 2558

Liquid Theatre Company CHARACTER

FLA WS Wed 9th - Sat 12th April @ 7.30pm

“(-3

k", 1 nu~

listings Theatre

clubs 0 theatre - arts cinema - music - leisure tourism 0 attractions 0 I 3 1 555 1891 www.eae.co.uk publicity distribution nationwide

(A Scottish - Italian Love Story

J 1 A 71.2,} Hf 4.;

515” Vere L

on tour throughout Scotland...

7; ’JM.’ Au 7'11)”. THE LIST 65