listings Comedy

Comedy listings continued

Glasgow

0 SP Presents a Comedy Extravaganza l’.l\llliill 'llicaiic. Ill Rk'llllt'ltl Slit-cl. iii “)1 " ilipiii

{h L12 (‘oincili'x [‘lllllltdl polt-iiiit'ixlx lhiou lllL'll k'l‘llt't'lnt' \wighl lit-liiiiil llll\ l‘L'llt‘lll llllell iii aid of lllt' SSI’R lloliiooil L'lk‘t'lliill liiiiil Sci" \laik

l lliilll;l\ lllk' ol ('Iiaiiiii'l ~1 I’Iui/m I l.llll\' i. \laik Slt'i'l. l’i'i'i‘ii'i \\llll|k'l .lt'iciii) llai'il}. lit-iliooiii piip\l;ll Sand} \t'lMlll. (lllt' liiiii' /.Il(' I'lour .X/imi \l.” \lilm lllpp, \'I\ (lt't' .lllil (ilalll .illil l<ll\\. SUV lil‘LW 1C“.

Charlie Chuck (‘iil llk' Sat Sillllll\l(lt"’.'\lllt'. l lfi‘) I’ollok\lia\\\ Road. 04‘) lHl‘l .‘xpiii. L'h' iUii Soc Sal 2‘). l’iii'i u/ (Ill '/'.

Jerry Sadowitz ('ili/t'nx' 'l licali'c.

l l” (iiil'liilh Sll'i'L'l. v1.2” “U22. 5. “lplll.

l; | 2.5” H55“. ()iili'aggc. .hlithlllllL‘lll and lt'\\(llk‘\\ in cqual iiicaxiiic lioiii lllk‘ loi'iiici \liu-l iiiagii'iaii iii lll\ .Xlrii Ili .li/u/li ()I!/\ lillli lt'\l. ’url of (i/(‘I.

0 Julia Morris 'l llt' Siaiiil. 4“ \Viioillgmilx Road, 037“ (illll (M55.

H. “mm. U. 'l'hix laxl lalkiiig; Shula and our “NW l.l(/lllll .\i'u \ picwiilci' \\ ill i‘ock lllt' lilllllklillllllh ol )Hlll' \ioi‘lil. .\loi'i‘i\ lcll llii~ lii'iglil liyhix ol 'l'V in Siilnt‘) lo li‘_\ llL'l' liaiiil al (Ullll‘lt‘lL‘ ohxcui'il} in lhc l‘lx'. 'liio liiglil} ilL't'lilllllL'il l-i'iiigc \houx lali'i‘ iilic lii‘xl a (lUlll‘lt' llt‘iltlt‘l \iilh l..-\ (Ulllk'tllilll Kaicii l.illlll\. llic wcoiid \\;l\ lllt' l’ci'i'ici‘ lippcil Slum um! 'Ii'l/i. plllN amicaiaiit‘cx on BBC ili‘aiiia-t'oinx IIu/i/ii/ivn and (‘liiim/ii’n. aiiil .\loi'i‘i\ ix iii l;llk\ io \iai‘ iii llL‘l' oxiii \llL‘Ulll. Siiiipl} (ll\lllt'. I’url (I! (il( ’1“.

Edinburgh

Whose Lunch is it Anyway? 'l'lit- Siaiiil. 5 York Place. 558 7272. Ipiii. l'i'cc. lam-xi) lc llllllllllL‘\\ and hanging-i- banishing illlllL‘\ li'oiii l'L‘\lllL'lll iluo l’aul (ii'ahaiii and Stuart Miii'pli}.

Bruce‘s Sunday Social Fund lllt' Stand. 5 York Plan: 558 7272, 8.30pm.

JOHN SHUTTLEWORTH

Easily the funniest thing to come out of Sheffield since Hugo Speer in The Full Monty. John Shuttleworth is another leather-clad gent who'll have you in stitches before you can say 'what's wrong with Y-reg cars?‘ A bumbling busker by trade. the Yamaha-devotee character was last around these parts with One Foot in the Gravy when his world's sky was falling in.

Shuttleworth returns to impart tips on

how to survive being a Pil/ock in the Community and he's bringing a few

M ii ii liiut'c l)L'\llll llllll'tlllkk“ iiialioiil} ligui'c \laiioiii- .llltl llllk'k'

:JllL'\l\

Reg Anderson’s Comedy Lounge lll‘l}l(‘il(l 'lawin. ‘l llo|_\iooil Roail. 55" -i‘l"2 ‘lpin U liiiiiiowux \lllil l’aul .llltl Slu t'iiiliaik on a (lllk'\l iiilo lhi' yit'al unknoiiii. .iiilt'il aiiil .ll‘t'llk‘tl hi .lo .lo \iillitilaihl and \‘illlll‘t'lt' Rug: \llilL‘lMill

Glasgow

0 Mark Thomas (‘oiiit-i llit-aiic.

‘H “5 ll)iiillaiiil Sliccl. 5.52 -12o5 hpiii {3.5” {l2 50 Mann; loilt'il lllt' lll\ll il.lllllllt‘l\ and changed llic law oi iailit‘al lulu Non. lllillllih it‘liiiih lo lk'll ux maul) \ihal llL‘ lliiiikx alioiii liaii. lllL‘ l S .llltl l)uli_\a Scc imicu I’m! H! (il( / The Mighty Gong Show ('iil ilt- \at‘ Soulhxiilc/Mlit‘. ll“) l’ollokxliau \ Road. (i-W lhl‘l. lell L5 ilQ-li 'l'ht' tlilllllllllfJ UPC” llllk‘ mpciiciiu- l'L‘llllll\ (‘oiiiiicit- l{;l_\lllilllil \lt'ai'iix inliotluu‘x aioiiiiil l2 t'lllllt‘tllillh aiiiiiiij: lo \la} on \lagc loi al Icaxl 5 lllllllllL‘\ lo “I” a caxh [iii/c lliir HI

Kevin Hayes 'l’Iii- Siantl. Hi \Voodlunilx Road. (ix-fl) (illll (ill55 Nillpiii, £5 U». lll\ll [\iilt'llllt‘hl KCHH |la_\c\ L‘\;lllllllk‘\ lllt' lll\lill'} ol alcohol. axkiiig \ilial l\ iiioi'c ilaiiguoux: llk‘ \ioitl ol (iiiil Ul‘ lllL‘ ilL‘\ ll'\ illoli' l'lllili) allil iiilci'mliiig. l’iirl ii! (i/( 'I.

Jerry Sadowitz ('ili/t'iix‘ lllt'illlt'. ll‘) (ioi'lialx Sll't‘t‘l. 42‘) llll22. Nillpiii SL‘L‘ Sill] .5”. I'll/I U/

(i/( ‘l'

Edinburgh

Red Raw 'l'lic Slaiiil. 5 York Plan: 55.\' 72‘2. .\'..i(lpiii. Ll liighl llL'ut‘illllL‘h lakc lo llic \lagc llliilL‘l' lllL' \iaichliil vim ol Saiiili'a .lUllll\lUll and Marlin l‘lll’l‘).

Tuesday 1

Glasgow

0 John Shuttleworth 'l'mn 'l‘hcali'c. (ii 'l'i'oiigalc. 552 -l2(i7. 3pm. I l 2 if llll. SL‘C [illiilo L';l|)lli)n. I’m‘l u/ (i/( ‘I'.

mates along. Eagle-eyed fans will notice Shuttleworth bears an uncanny likeness

to suicidal sound guy Brian Appleton

(routinely crapped upon by music industry bigwigs). and even comic apprentice Dave Tordoff. the self- made businessman. A man of many names. Graham Fellows (better known to punk fans as Jilted John. and appearing in various guises supperting Blur and Belle and Sebastian) and his COlY‘IC

trilogy Wlll have )OLi tap:

your toes to songs about

single mums. Hoonces

and other worldly

The Write Brothers - Four Chairs and a Table (‘iil do .\at Soullixitlc .\lll\. ll—‘l l’i'lll‘lx\ll.l\\\ Roail. o1" l.\ 1" \pin to iL5i llic \\lllL'l\ ol (71¢ ii H! flli Iii.’ .llltl ()'f\lll;( jJL'l ll‘:_'L'lllk'l loi oil lllllllllL'\ oi \kcit'h laughs ll iou'w hail t‘iiough ol \laiiilaiil \l.lll\l up. llic \\ i'ilt- liiolhci'x ail\i\c )ou lo gial‘ a scat. paik _\oui hiiiii .llltl laugh ioiiixcll iiit'oiiliiiciil 1:1! or (i/( l

0 Mark Thomas (‘oiiici lllL‘allt'. ‘l‘ W5lliiitllanilSliccl.552-12h" Milli L.\ in {12 5H St'c \loii il /'.;i: u!

(;/( 'l

The Long Riders Tour lllt‘ Malia. {H “noillanth Roail ok‘o (loo no“

.\ ‘sllpm U) L] St‘illlhll (iHllk'il) \liall‘ \llilillt'l\ lii‘ut‘c \loiloii. \lit‘liacl lx’ciliiionil aiiil l’ai'ioi \ailtllc up ioi a low ol \\ il. \\ ixiloiii .llltl lll.l\lt'l\'l.l\\ \‘oiiit'tli 'llit- \iniagc li‘io \\lll ioiii llic \lliiu aiouiiil Scollaiiil liilli\\\lll_‘_‘ llll\ lt'\ll\.ll ilali'. allt‘i‘iialiiig i'oiiipt‘iiiig. \iippoi'l .llltl headlining: \lolx ihi'oiiglioiii ‘\\t"\c l‘k't‘ll iii lllL' gaiiit' long; t'lliHlleL. \ah liiiiu' \liil'li‘ll. l\\t'.lk‘ .llll‘\\t'tl [U ilii lllal- in! or (i/( ‘I

Edinburgh

The Edinburgh Show l’lic Manil. i York Place. 558 "2‘2 ‘lpiii Hit-1i lllt‘ lliit'c local (Ullllt‘ iailgcx who look _\oii on an allci'iialiu' loiii ol liiliiihiiiggli iii [In- lhi/‘A .\l(/(' iii [In Iimu i't‘gi'oiip .loiii J.llllt'\ l'ci'giixon. l’aiil \lt‘Ncill and John \lt‘lii'iilt' loi‘ a lUlll'l\l li‘ail ilic til} council \ioulil piclci' iliilii'l \cc lllt' i‘oIil Iiglil ol day

Wednesday 2 G asgow Jerry Sadowitz '1 ion 'l‘licalic. (ii 'lioiigalc. 552 -l2(i". Spin, L’l‘l5ll il.‘ l 2 l. Rlllt‘tl ax iim‘ ill lllt‘ lop liw (low up iiiagii‘iaiix iii lllL' \ioi‘lil. Sailouil/ \pcllhiiiilx \\ illi .llm'e' ('rm/ I'm k\ mii/ (‘luu' HI’ .lluuii l’url or (i/( 'I'. The Write Brothers Four Chairs and a Table (‘ul (lt‘ Sac Soiilhxiilc/Mlii‘. IIT‘) l’ollokxliau \ Roail. (i-W lh’l‘). Spin. H5). 511‘ luv 1. I’m! (I (i/(

Mark Thomas ('iilllL'l‘ 'l‘lli'all'i'. 93 U5 ll}iitl|;intl Slim-i. SSS-120*. Spin. [3.5” L'IZSU. SCC .\liin 5l. ’ill‘l n/ (i/( 7’. Scott Capurro 'l'lic Siand. 333 \Vomllumlx Road, 037” (i(l(l (M55. 8.30pm. £6 £7. Biting mi and “aiming: \alii‘c l'i‘oiii lllL‘ San Fran \hockt-i'. ('apiii‘ro hax lo} ml \\ illi lhcali'c aiiil ilai'kci‘ coined}. liiii lic'x al hix lw\l \xlicii \pllllll}: “Will in a can} iliali'ihc ol \arcaxiii. I’ur'l of (i/( 'l-. Glasgow Comedy Fringe Festival 'l‘lic Doublcl. "4 Park Road. 334 WS2. 8.3llpiii. l’rcu 'l‘oiii Sliiclilx and Sand} \t'lxoii oi‘gaiiixc (i/( 'IK \t't'lilltl ‘l'i‘iiigc' L'\L‘lll \ihich lL‘;lllllL‘\ lhc huli‘ooiii pi)p\l;ll' lllllht‘ll. Joliii Rii\\. .’\llL‘ll ('li;iliiici\. Neil \lcl-ai'laiic and Mark Robb.

Edinburgh

Auld Reekie’s Oxters 'l’ht- Sianil. 5 York l’lacc. 558 7272. 0pm. £5 it'Ji, Siixaii .\lUl'l'l\Ull t-xploi'u lllk' \\ horn and \iil't‘x ol lll\lill'l( lidiiihui‘gli.

Glasgow 0 Justin Moorhouse and Patrick Monahan ('ul dc Sac Soullixiilc/AlliL'. l IT‘) l’iillilk\ll;l\\\ Road. 64‘) IHI‘). 8pm. £5 to ii-l £5i. licxl kiiomi as l’llllt‘llll .Viglili' )oiiiig Kenn) \ilio \pcnl 1110\1 of lil\l \cncx \iilh lll\ lace painiul illll'uL‘lHL‘l} as a iigcr .\loorlioii~c l\ ioinctl on \lilfJC h} ll‘l\ll/ll';llll;lll/( icordic coincdiaii l’aii‘ick .\loiiahaii. Part of (i/('l-. Owen O’Neill (‘('..\. 350 Saiicliicliall Sliu'l. 352 49m). Hpiii. £8 £1”. ()'.\’c1|l hlcnilx \lantl-up and poclr} io crcalc an owning lai‘cil \Hlll poignant} and Iiiiighlcr. 'l‘hc ll‘l\lllll;lll l'Clllflh io ilic ('(‘.v\ on Sal 5 Apr lo pcrloriii lll\ onc-

lllaii \liim \Ii \ur: in: /.u'.""r...ii ix'c lllL'Jllk" ‘m.’ u' (II( I Greg Proops lllt' \iaiia. Hi \\|“‘\ll.llltl\ Roail. “55" NW 'iil‘5 \l‘lll 1 llI lllk' H’Ii’u li'lfl :\ .‘.' l'.‘\i'...‘. iiiipiox \l.ll [‘l\'\\‘lll\ lll\ lk'\\ wlo \hou lllk' \lllk'lltdll \‘oiiitw highli it't‘oiiiiiit'iiilul h\ \ll\\l\' \i‘lll\‘\l\ ;'iaiii \ilJlll lllll\. paiih lxxaiixc oi l‘iooi‘x' laiiiiliaiiu \\llll \u‘llhll tumuc Giggles \lc'tiii} loiiiii't'. ll.‘ lialli l.lllL'. 2-” l.“ \i‘iii L5 it 1' lilil \\'\\ (‘oiiicili \uaiil \\lllll\‘l \laii (aii llt'.l\lllllt'\ \\llll iiioit' tallll‘ ioiiiloolcix \iipiioil \l‘lllk'\ lioiii lllk' at'xlht‘litalh lilt'\~t-il lll\ll lianiaii (it'oiilit‘ \i'lllt'illJll l’aiiit'k \loiialiaii .lllil l'\ll\l\ How (ili ‘l Jeremy Hardy (‘oiiit-i llit-aiic. iii in ll_\ll\ll.lll\l \lit‘cl. ‘52 1.\o.\ \pni L I“ t'l.‘ l‘l.\\ l’t'iiit'i \iiiiiit'i .lllil polilit’al I‘i‘lt‘llllt l\l it‘luiiix loi a iaii‘ lixc tl.llk' llaiilk l\ lllt' \t't‘niiiifsli quit-l iiiaii ol polilit'al \‘oiiit'ili. l‘lll Iit' ilt'iili t ulx l‘llhlt‘llll‘.‘ Pl‘llll\ l.lll\ ili‘\\ll lo \i/c \\ llll lll\ \haip loiig'uc \ct' lll;'ll l l\\‘. iiaz'i' h ’11]! i" (I/( Jerry Sadowitz lliill Hit-ant: M lioiiyalt‘. 552 >l2li" i\[\lll Ll 151M! l.‘i \L'i' “ml: ,ll’l' t’l (I-/( 5/ Jongleurs Comedy Club lillll‘li'lllN l (i(' liuiltliiip. lx’t'nlic“ \lit'cl. “5 5" 55‘ il"il' .\' l5piii t‘l‘ Kt'illi l lk'l\l\ llllliHlllt'C\ lllk' Iaiiiouxl} ll.llllt‘il \\ ill Siiiilh. caxl L'lltl lllllll_\ lath .l.l|l\'_\ (ioillt'x .lllil (‘oliii ('olt' ’ii/i oi (ill / The Festival Club lllk‘ \iaiia. <4; \\iiiltll;lll\l\ Roail ux’il lillll no“ Ill illpiii t5 Ur lllt' Slantl haml iiit'k lllL' \Cl‘} l‘th Hl llk‘ lk'\ll\.ll liil l.llt' lilg‘lil laughx .l.lllL‘ \lat'ka} |\ ioiiit'il h} llll I/ou/ Show. \l.l| Ri'n'ii'iiil ( )l‘.ltll.lll Slt'ppcimollc Ill and \\ill \iiiilli (i/(‘I

’l/Il 1"

Edinburgh

April Fool 'l llt' l.|\|lll\l Riliilll. ‘li \ii'loiia Sliccl. 2.25 25(i-l lllpiii Ur it-l i. llic lailiiiliiiigli Youth ('ait't'h l’i‘oiu'l iii'cxciilx llll\ pax ili' tli‘m ol coined} aiiil l.‘l\llli)ll. lllt' t'H‘lllll“; \hout‘axi-x lllt' lit-xi iii Scolihli l.|l'\'lll .lllil ilt'xigii .iiiil lt'illlllt'\ \‘Ullllll‘ll'lillh lioiii l’t'i'i‘ici \HIIHL'I (iailli ('iiiikxliaiik. lk‘ivk .liillll\lilll. 2lxl (‘ciilui‘i Klll\ .l|l\l l’xiiho Motla. Su' Shopping:

Reg Anderson’s Comedy Night .‘\t‘£llllllll\. l" \Vaicilc} liiitlggc. 550 2 ‘55 Upiii. lit-c. local iiiagit' liit‘kxlci Roi: .*\ll\lt'l\iill lllll'ililllx‘t'x ( it-i'i') (iianl. lllll\lk';ll \illllhl Sand) \t'lMiII and (Hunt t'i'uxailci llill l)t'\\.ll.

Big Word Performance Poetry lhc 'li‘oii. ‘) lllllllt'l Squaw. lligrh Slit'cl. 22o H‘Hl ‘) llpiii. £3 iL2i, ll_\[\'l.l\'ll\t' pot-u} (illelt‘l \lai'i‘inp 5” “Ulil \loi‘}li'llci' Slcplicii liaiiiah). Rollin-i Rcl;i\. l’t'li'i' x\lt'\illlllt'l. .'\\ll l)lt'l\lll\iill and coiiipci‘m .lClll Rollx anil .\iiil.i (imaii.

The Stand 'l'hc Sillllil. 5 \iilk l’laci'. 55K 7272. 0pm. £5 ilQ-li. Snail [lilt't'll iiicanilcrcr l)a\id Ka) licailliiicx \iilh ('oliii Mdiill. Mai'ioi'ic aiiil uiiuiinpi'oiiiixiiip L'Ullllk‘l't‘ Ra} iiioiiil \lcai'iix.

Snatch Club 'l'li': liquid Rooiii. ‘h‘ \it'loi‘ia Slici'l. 225 250-1. lllpin {ain

9; i5” i£2.5lli. Scc lllll 27.

Motherwell

Ed Byrne Molliciiwll ('oiiu'i'i llall. ('i\ it (‘cnlriz \Viiitliiiillhill Slit-cl. lllh‘m’ 3020‘)”. Thu charming: lilllc ll‘l\lllll;lll. aiiil \lar of Sum '\ (in/ma i‘cliii'iix \\ illi hix no“ \iilo \llim. SL‘L' prm iv“.

Stirling

John Flint 'lolhooili. Jail \V'uiil. ill "ho 37.1mm. Spin. U) iL-li, Big; laughx mpu‘lcil lroiii l‘liiil‘x wuo [MlllllL'al iiltxcrullllilh.

Glasgow Watson’s Wind-up (il;i\}_'o\i. l‘lllll 'l‘hcali'c. l3 Row SIFL‘CI. 50.5 (iNil