Music

REVERBAPHON AND MR PROJECTILE

MISO C Stereo, Glasgow. Thu 27 Mar 0..

" FOG School of Art, Glasgow, Sat 5 Apr 0...

All things come to an end

scofilsn OPERA - GOTTERDAMMERUNG Festival Theatre, Edinburgh. Sat 5 Apr 0000

After three years of anticipation and excitement. an anticlimax was almost .. .. . inevitable. Since Rheingold got the ball rolling in 2000, Scottish Opera‘s treatment : . ' ; ' " : 2-: : : ' :. r' ' '- ~' of Wagner's Ring cycle has been exemplary; each installment left us longing for ' " " " ' ' ' ' ' ' the next. 80 in many ways. Gotterdammerung was fighting a losing battle how could it ever live up to our expectations? And yet it so nearly does.

Director Tim Albery and designer Hildegard Bechtler still display flashes of genius which leave you breathless with admiration. Conductor Richard Armstrong still leads the orchestra with a Trojan-like tunnel vision. But somehow, ' w : :. ' : ' ' : ~ :' this fourth and final chapter never quite sounds as good as it looks. Some soloists shine like the Rheingold itself, while others are rendered inaudible. Briinnhilde's final aria. normally one of the most gut-wrenching works in the

I can see clearly now...

operatic canon. is woefully understated - perplexing considering the grand " z ' ' -- " 1 ' z 1 :' ' . : -- z .. -- : -- : . .: - staging that precedes it and Elizabeth Byrne‘s total submersion in the role. ' ' ' ' ' ' '

But disappointment is relative and, set in a wider theatrical context. : :I . ' :-- -- w- '. ' " -- '- ' . '- v :"I . 2' ' z" : ~ Gotterda'mmerung still achieves something truly remarkable six hours of opera : ' 2 . . ' -- z' ' z! ' ' ' ' ° ' ' ' without a single moment of clock-watching. (Kelly Apter) . :' 1' c . . ' 2 '- w : ' . .v I, z. : .i'

it 239 Arqyle Street. 01-11 20.15151 '- v.9; 127 Rose Street. 0131 220 3234

91 South Bridge. 0131 226 7010 Jillii'.’

.1 ": 01.41 339 8383 Tiuko'n‘i‘iz‘.star: 0870 169 0100

I Melanie C (Killing .\c.ulc1ny (il.i\;_'u\\. 35 \pi I Lou Donaldson .mil Matthew Herbert ll.ilii\\.i}. (i|.i\g_'n\\. .‘5 .\pi. I iqnnl RUHIII. 20 .\pl

I Marlena Shaw liquid RUUIII. I llinlinigh. 3* \pi. chlic“ It'll). (il.i\;:u\\. 3" \pi I The Wildhearts .iml Amen Ii.n‘in\\|.in\l. (i|.i\g_'n\\. 3 .\pi

I The Vines lininm |.I|I\l. (il‘l\;jil\\. 20 \pi

I The Folk Implosion (‘(‘

(il.i\;_'u\\. 3h \pi. \cnnc.

l'tlinhlnfgh. 3" \pi

I Laurie Anderson ()nccn'x Il.ill. i'.\illli‘lll_‘_‘ll. 35 \pl. 'l‘i'.nn\\.i_\, (ii.1\::i\\\. In \p,

I Grace Jones .llltl Sly &

Robbie (‘nin |-\t‘li.ingc. In \pi.

Ii.n‘rm\l.nitl. (il.i\;_m\\. 3" \pi

I Beck l‘xht‘i Hill. I tlinhnigli. 3‘) :\pl

I Fat Tour 1c.” Mad Caddies BJI'IU“ Idlhi. (il.i\;_'u\\. I" :\[‘l

I Hell is for Heroes. I ltllllti

(I Register now on With

Room. I tlinhnigli. .7" \pl

I Death in Vegas |i.nnm|.nill. (il.i\j:m\. ;U \[‘l I The Coral ii.lllt‘\\l.lll\l. _‘ \l.i_\ .\'( )Il) ( )l I

I All About Eve I Itlllltl RUUIH. (i|.i\_-.'n\\. 3 Ha}

I Calexico (‘.l l .(i|.i\§_‘u\\_ I \In}

I Lucinda Williams. Rim! (hnu'il H.i||. (il.i\j_:n\\. 3 Ha} I Today is the Day. (".ilhunw. (ilaxymv _‘ \I.i_\

I Darius ('Ittlc \lltilil‘lllllll. (i|.i\;:u\\. I .\ i\l.i_\. l’l.1}|inimx lilinliniggh. l\l.i} SUI l) ( )l l I Kabuki .iml Range Eleven. 1 ltlllltl Ronni. i.\iIIIi‘llI_L'|I. l\l.i\

I Lamb (‘)\Il .(i|.i\§_‘n\\_ 1 \I.i_\

I Violent Delight. with.» 3.1. i‘tillli‘lllfiil.-1\i.l)

I Hot Hot Heat .md Har Mar Superstar lhc \L'Illlt'. Illnilinigh. 5 \I.i}

I Smog \t'nnt'. I tlinlinigh. h \I.i}

I The Damned (Killing

Madnn}. (il.l\_L'U\\. ti \|.i}. ilxllllti RHHIII. I ilnilunyh. ‘) HA} I Electric Six l lt|lll\i Ronni. Illinluinrli. h \I.i_\_ (‘)\ll . “Lupin. " \I.i)

I Steve Wynn \nlnu}. |.\liiil\iii§:l1. a \I.i)

I Evan Dandoul l (il.i\j:u\\, " HA}

I Gold Chains li.nl|_\. (il.i\;_'m\. \ \I.i_\_ \t'nnt'. ltllnlnnyh. ‘l \I.i}

I The Delgados I nnnd Room. I llinlnngrli. ll \l.i}

I Moloko (Lnlnig' \tmlt-nl}. (il.i\_-_'u\|.. ll \I.i}

I Cooper Temple Clause (‘)\1[ ,(ilnxfgim. I i \i.1}

I Erasure Platinum.

I \lnihnnfh Ih \I.i}

I Focus. ()nct-n'x H.111.

I tlniliniyh. lh \I.i}

I The Dirty Three Kin-g lnl'x. (ii.l\_L'1'\\. 1h Ha}

I The Dandy Warhols (".nllnyg Math-in}. (ilnpm. l" Ha}

I Jane Birkin. l dm “.1”. ltlinlunpli l" \I.i_\

ink Student Card

coach travel across Scotland you’ll save £££s

I Hot Water Music. Kim: Inl'x. (il.l\j_'u\\_ Id \I.i_\

I Thunder. (Lnlingf \tmlcin}. (il.i\§_'n\\._ |.\ \I.i}

I Queens of the Stone Age Iianuu l.III\i. (i|.i\g_'«~\|.. l.\ t\' I‘) \I.i)

I Mogwai ()nct'n's l|.i|l. I'llinhniyli. I” \I.:}

I Eddi Reader. ('nm

I \t'lmng't'. ILillllinylnn. Ill \I.i}. i).l\llli|ll.(i|.1\;'il\‘._ :1 “.0

I Shed Seven | |t]lll\iRU1llll\. I \illli‘llljill. 31l\l.ij.

I Radiohead ( "win I.\t‘li.in;.'c. Illnil‘infgh. 3| \l.i_\ \()l Hill 'I I Fingathing | nnnll Rimlll.

I «linhinpli. 3| \l.i_\

I Monsters of Rock \H '( ’. (il.i\j;n\\.. 3: Ha}

I Maria McKee. |.l\|ll|\i Ix’uuin. I llnilnnph. 3* \I.i_\

I Less than Jake

HAHN“ Lind. (i|.i\§.'n\\. 3" \id}

\( )l I) ( )l I

I Broadcast. ()n'linf.‘ \cmlt-ni}. (i|.i\§_'n‘.‘.. 3" Ha}

I Goldfrapp (‘)\1l .(iluxgim.

3\ \i.i}

I Fishbone (i.II.I1'\'. (il.i\;'u\\. .‘U \I.i}

I Edinburgh Rock I ltllllti RHUIII. I \iIIIi‘lllt'il. zi \l.i}

I Marilyn Manson Hun-lich \n'n.1_ (il.1\j,'i\\'.. I Inn

I Deftones iilJt'ilt'Jil \It'lld. (il.i\§;u\\., i Inn

I Joe Jackson (jut-«ilk II.lII. Ill ,Inn

I Jimmy Clittl iqlnll RHHIII. Itlnilungli. l" Inn \HI [NH | I Bon JOVI llmn \lmillllll. (i|.i\fgu\'., I: .lllll

I Deep Purple .md Lynryd Skynyrd \l ('(', mum», .‘.< Inn

I T in the Park Halmlu. I2 .\- i In!

I Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters .md PJ Harvey('.l..\_~_~..tx. (mt-n. :1

\nj:

I Dixie Chicks ( luk- \nllnni'nnn. (il.i\j_'m‘.. 1: Sq)

I Kelly Rowland. \l;(‘('. (ilnxgnxn. I : \t‘p

I Misteeq. (Inlnif: (\tdtit‘lll}.

(ilnxgim. 2.1 Scp

_ \ Scottish 0 n" a ‘—. /

www.citylink.¢o.uk 08105 so so so

1 THE LIST 45