Edinburgh

Clubs

Events are listed by city, day, type, then alphabetically by name. Submit listings at least ten days before publication to clubs@list.co.uk, by post or by fax on 0131 557 8500. Edinburgh listings are compiled by Henry Northmore.

Edinburgh Thursdays

Club

I The 13th Floor al l'.g_'n. .\‘c\i ilaic I .\la_\.

I cc Blooms al (‘(' Blimmx

Illa illpiii ‘aiii. l'l't't‘. \Vu'kl). 'l‘i'ip Ilic ll}_'lll Iaiilaxlii~ In lli \RU ilaiiu' aclinn aI llll\ k'\t'l pnpulai' 33a} hills

I Daysleeper aI ()piuni. llpiii illlll, l'i'cc. \Vcckly .\'u iiiclal. llll';I\li niclal. iiiihixli‘ial iiii‘lal and |Il\l ahnul CWI‘} Hlllt‘l' I)p¢ nl iiiclal )Ull can lliiiik nl. I Funkey Magic aI iIic llI)!lL'_\CI)lllll. I lpiii ’iaiii Li hclni'c midnight; l5 :illci: l7 .'\|)l', l’HI'lllllelll}. Sniil liiclli'il ilccp linuxc lni‘ pilgi'inix \ia Ilic llnll l’i'niccl Icaluiiiig Iiw [k‘l'L‘lhfllHl li‘niii 'l‘agg. l'iinkc} laxniii'ili'x l.n RC/ i'clui'ii In \Iai'I nl Ihc lzaxli'i' \wckcnil ilt‘lH lllL'\ gnnd and pl'llllk‘l'.

I Genetic al (‘iIi'nx ('luh.

llpiii iani. l’l't‘t‘ lit-Ini'c “.30me £3 allci'. Wet-kl}. Slill a might} pnpulai‘ \nll‘u‘ Illal \linu calxi‘x allL‘I'IIaIIu‘. lIklIL‘ and In Ii. .\'n xiiinkiiig aI Ilic hai'. iiiiiilli I Groove Collective aI Bci'l'iii llici‘haiix. lIlpni .iaiii. l‘i'cc. \Vcclxl}. llniiw aiiil UlllL‘l' gi‘nm C\ li‘niii Ilic |)J lag Icaiii hchiiiil iiiglils \iicli ax l‘i'ixcn l)i\cn aiiil lllaxl: Marlin Valcnlinc. SIM c Wank-xx. (ia\ {\lltlk'l'MHI. llai‘i‘). lliigg} and Marla-ll.

no You... w _ GP 2003?

74 Tl'lE LIST Aii.’ $11433

be over 18 years 0 rnod. Spa troatm ll be notified by p

I Intergalactic aI lc\ inI Rim l'ninii llpiii idlll l‘lk'k' I“ \pi l'ni'liiighll} \ llllell nI iiiilic jJUUIlllk'\\ iii Ilic (“Hula”) nl lidllL'llt'llU \\.Il\'ll n.iI lni L‘\\'lll\l\\' .ilhiiiii I‘l.l}l‘.|\'l\\ .lllIl \iil'llllh licclm‘x

I Nexus .Il Siuilin 31 [l \\L'Cl\l_\ hth nl i'nck. iiii'lal. lllIlIl\ll'l.ll .lllll fJUlll \\ iIli a “Hill! nl L'llt‘t‘\t' l-iniii )nui llli\l\ Sim-ll}. K}iinn. lla/ and Rn“

I Opal Lounge aI ()pal l.nuii;_'c lllpiii ‘ani. t i. \Vcckl}, Alc/ llill .lllll Slaw (i \Kllll lllIlt'lL‘\\ \ni‘al liniixc. ilixcn and pail} lunc»

I Say Samba! aI (‘ahai‘cl \illlullt‘,

I lpiii .iaiii. L'Ii (Hi. I? .-\pi' Ulll}. lllL' Ii'uc \nuiiil nl Ihc lii'a/iliaii unilci‘grniinil ax 'l'i'ania Rt't‘lll'll\ llII\l a launch lni' Ilicii‘ .X'mii/ui/m n li‘mqi/imi Ih‘uni A' Han ('lunli'x. l.l\L' \nt'alx I'i'niii l-crnailn l’ni‘ln and Ill \l\lll\ liniii |)J Mad Inn (and Ilic 'l'i'niihlc l).|\ ax \lllll‘lll‘lli l-m‘ I/II\ (lllll' HII/\ 'gl /.I\I' i'un/ liu/i/i'n gr! .3 [or / ('IIII\ lu'lmi' Inn/High].

I Shadowskill aI llk' llniign ('luli. lllpiii 3am. £5. 11 .Npl'. .\h\ n! lip Inp Ill'lllll & haxx aL‘Iinn li'nni l).l x\lUllllL' and Saiiiiii} l’t‘clh (Sliadmx \kill Ru‘ni‘ilxi ax Ihc} \clllc iiiln Ilicii' llt‘“ \cnuc. 'l‘liix iiiniilli iniiiiiig llllk'\‘\ \Hlll l,nmlnn\ \lt‘t'llannixi' Rn'nl'dx.

I SiLENCiO aI (‘niiiiling llnuxc. 7.30pm lain. U (£2). ll .'\PII .\li\cd hag nl' pcrhii'iiiaiiu‘x. lillhlt‘ and lnungiiig. .\l(' .»\|i and DJ l)anicl ai'c

lllpiii 4am

jiiiiicd h} \III'IIHh Ilicali'c. \pnlwn unit!

and cnincd} pci‘lni‘iiici‘x.

G Snatch and Chemistry al llIL‘ Liquid Rnniii. “hillle 3am. £3.50 (£3). WITH). .\ lilIh li\alcil lniik) ilixcn cuni-cahai‘cI. L‘ninicall) cniiipci'cil h) .\lI‘ llai‘i‘} .'\lll\\\(ll'lll aiiil ilcck iiiaiiipulalml in a (“ll l'iiiik and hip hnp \I} lcc h) Baht-x. liiggic and Spank}. .-\iul gnnll llL‘\\\ I'ni' Ihc Siialcli

UCO! CT‘D'l Bi’ilaé’i'é'ii no Goo

® SUB CLUB

NJ', .‘ '1‘ Iv boot 100...;

AVE

- the bars and ar. Look out ed you will prizes.

uk and g a

.t'»

at

acardi c n ducts 0 Comf

\ iii-xx llllell Ilial IIII\L'\ llk'

l.Illllllll lil'iiil} \\ciiil} \lll‘l‘\ h} Ini lici iiiniiIlil\ lt‘\l\l\'ll\_\ ll“ \pii

l l‘\l.lll\ iii Ilic lcxl lulu: ('liciiiixlu pin\ iilc llk' .lelllll \\ iIli lt‘\l\l\‘lll\ l’liaw 1. lniii \l) .IllIl ggucxlx \l‘llllllll}: liip linp. hicakx. I'lctIin lt‘tlllll‘ Illltl liniixc \lxn IcaIiiiiiip icfgnlai \‘llllllll‘llllillh Iiniii lnyal \l\ll.ll aiiixlx 3-1 \pi l\ llk' lllllll liiillill.i§ Ini \iiahli \\lllI .lllllt'll .lt'll\lll\'\ lll\ lulliii; .i I” \i'l Iiniii llk‘ l n l iilclil} \ll \l.ll\ .lll\l ll Ill.lll\\ llaii} \iii\\\ni1li\ lcaxiny Illlell hnn linn

I Sonica .il l gn Ill illlllll ‘xiiii LN \pi lnlclliggciii IllIllll I\ ha\ l)L‘l.lll\ In by t'llllllllik‘ll

I TLC .iI l’n \a \a lllpni idlll Ll iL‘i, \\ccl\l_\ \cu Illf._'lll Ini Ilic .\i.ihiaii Iliciiic hai \\ iIli a \clct‘linn nl linI liniixi‘. (Ullllllt'l't'lal Ilanu‘. yliccw .lllll cliail} .It'llllll li'niii l).l lnl\_\

Chain & Party

I Gracelands aI l’k'pl‘k‘llllllll l.nuii;_'c lllpiii ,iIIIll. L119;i \\llll Ilwi'i \Vcckl}. chiilcnl l).l Muir (i plan ilixi‘n. Iiiiik} his hand Iuiicx .lllkl umul plcaung: I'laxxit'x l)iiiik\ IH'IIIIIH\ llL'lll \\;i\ll ilnu ii Ilic Iiiiik}

I Old Skool Disco aI RL‘MllllllUll. ll)..ill|llll *ani. Ll Itll. “Wkly Rclin linuxc iiiglil Iinxlul h} 1)] 'l'nni \Vilxnii I Subway West End aI Siilma) \chI laid 7pm iaiii. l'icc l‘t'llllt' ‘lpiii; [ i It'll ;lllL‘lC \\ k'k‘k'\ \\I)l'lll nl chum}. pail} \Iiiilciil} iiiglilx. lIk‘llIIllllfJ a hiiiigcc i'npc nii Suii l’lll\ plcnl} nl ili‘inkx pi'niiim In kccp Ilic \pll'llx lll‘L'lL

I The Subway al Sulma}.

7pm .iillll. L'l. \Vci'kl}. \igh nii a (impalc inxliliilinii nl i‘nniiiici't‘ial «hurt and \‘llill'l llll\ \\IllI Ihc nilll iiiilii' clavic.

I A Tribute to . . . .il .\lnnil,

Upiii iillll. l'i‘cc hclni'i~ llpiii; £2 Ili'ci' In nicnihcrxi aIIL‘i'. \Vcckly (‘Iiai'l lIIIlL'\ li'nni llIC (i()\ In }i'\Ii-i‘Il;i}_ \\llll ll\C Ii‘ihulc aclx Ili'nppiiig h} cach \wck.

I Vinyl al .\la\\a IIni'iiici'l} (‘luh \lL'l't‘aIlnl. 3pm .illlll. l'I'CC. “I't'l‘ly ('niiiiiici'cial than and Ilaiicc cniii‘llw} nl l’aul l'unltxlci'. plux Ill'llll\\ pi'niiinx aplciil} lUI’ Ilinxc “lln \\;Illl In \Iai‘l Ilic \\Ck'l\L'llIl l;l\lllI)ll;|l‘l} cai'ly

Edinburgh Fridays

Club

I Adrenaline aI 'l‘cx inI lk'haliiig llall. ll)..illpiii iillll, U It) iiiciiilwi'xi. 3 Ma}. \lllllllll}. Ncu Illng nl i'nclx. iiiclal. punk and alICi‘iiaIixc lllllt'\ linni

l‘.l)( iIkR.

I Big Beat al ('ahai'cl \nllaii‘u lllfillpiii .‘aiii U hclnic ll.,illplll; Ui IL‘S incnihci'xi allci'. I l :\|ll‘. \lniillil}. Sci‘iniix Ilaiiccllnni' Iunk. \Hlll aiiil |a//

\\ iIli l't‘\lllt‘lll\ Sininii llnilgc. SIuai’I llciiiicll and 1)] 'liiikii. l’i'c I‘liih \L'\\IHII aI ()\}g_'cn ‘lpin laiii li'niii ll'lllll‘lk' iii Ihc :\II' and \pccial guiwa Viciina'x l'ahi'iquc Rm‘ni'llx L‘i'c“.

I Bubble Breaks al \Ii‘linl liiluai'dx. Illillpiii .iaiii. £2. \Vcclxl}. linil} .\ln\iii' l’l'HIlllL‘llth pi‘cwiilx liuhhlc lh'cakx. ili'nppiii hniiihx nl lell. Noah and hip hnp \\llll l)J\ .\li' llclicw Iaka (ligi Suilch l'p. Hallixlici and \likc) Magic (Hallixliui.

I Blooms Ill (-(. lillmlllx lIHllpiii .‘aiiii l'i'cci Wei-kl). D] All} llllt'\ Ilic IlCClx\ iluI} aI llll\ ga} nighl \Hlll lici‘ iniiiiilahlc \clu'linii nI hiin camp and Ill\L'Il L‘lil\\lC\. llli)\ Ill}: nii In puiiipcd-up lIUth‘ and «lane: ax Ihc cwiiiiig pi‘ngi‘cxxcx.

0 Digital aI llIL‘ \‘cnui', lllfillpiii .iillll. IX .'\pl'. lacking lL‘L‘llllU aiiil clccli'n lunk gUIKlllC\\ Ii'nin l't‘\lIlL‘lll\ J(‘ and l)a\c Bi‘nxui. Illlllt'll h) gthIn li‘L‘lI lllglle‘l' I)J .'\\\;Illll. \\llllL' Rim”) 'l.\\() pla}\ hll\l lii Ihc U\ll;ll glicllnvlccli aclinii Ii‘niii D] .\II and NC“ I'C\ltlt‘lll Slcplicii lli'nxxii.

I Djinniditto aI Izgn. \liiiillily \ml ilalc 3 \la}.

I Dogma aI Sliiilin 24, .\lnnlhl_\, \ml ilalc 2 \la} lllL'L' pail} an' all I.

I Dr No’s .iI \llltlll‘ .‘l llpiii Run 1* .L 1: l.\ \pi \lnnIlil} llic nii;'iii.il laiiiait‘aii \ka .Illll glaxxit l\‘\l\\l\‘il\l\ iiigliI iiiigialcx In Sliiilin NR iiiIiiiiaIc II[‘\l.Ili\ \[Ht'x'

I El Segundo .iI liniign I'liil‘

Ill §llpiii iIllll L 1 lwlnic iiiiiliii;:liI. Ln alch ll \pi lnyal hip linp \'\ll.I\.Ij_'.Ill/.I Icaiiiiiiig l nu \\ iciin lllltllltllll}: lwthn\ \llu\\\'.1\\‘ Iiniii

IN} lciiI \ i l‘llh hicakch I.Ill\li\lll \xpcklx aiiil ninic

I EVO' .Il llIL‘ l lklllltl RUUIII

lll illplll ialll 1‘ \M‘ckl} l Iliiihuig'li‘x lniigcxi iiiiiiiiiig; llIIllL' iiiglii \‘Ullllllj: up Ini ll\ lfili hiillilla} llll\ \in \\iIli lllk' lI\II.Il nii\ nl Ilic hcxl \‘Illli‘lll .lllIl (lava alIcinaIiw. \‘IIHMHCI lllllL'\ |I\ an lll\llllllll‘ll .ilii'all) .lllIl \\iIh llli‘ icu'iii .IIlIllllI'll nI Ilic hack inniii. [‘l.l}l|l_‘.,‘ linxl In \li .llltl \ll\ \lnguai. lllt' Iiiluic lnnkx likc .i li.ipp_\ plagc Ini all llllllf_‘\ l'\nl

I Finisternis .ii ihc l’lt'dMlllt'x' (alum-i liai ‘lpiii l.Illl {3 ill iiiciiihcixi 3*

\pi \lniillil) llic lighlci \iIlc nl gnlli Ill \utli a Iliiii; Iiul} l'\i\I\i \\llll a mu nI Il.lll\ .iiiihicnl. iicn (lavit'al .Illll t'lllt'lk'Jl Iiat'lm Iiniii l’cIiI Scaiahcc. llcu'pnnii lit!) .IlIIl (illiml l).III(I‘I

I Friscodisco .ii lit‘lllll lllx'lllalh llpiii ‘aiii l'ici' hclnic I lpiii. U allci l.\ \pi \lniillil) Rt'\l\lt‘lll\ \l.llllll \.Il\'llllll\‘ .lllll Sli'w \\.in|c\\ icliiiii In llk'll Ulll \Iniiipiiig yiniiiill \\Illl llk‘ ll\ll.ll iiii\ nl linI liniixc \t'lk'k'llllll\ |:.i\Ici \pu'ial \\llll llaiii iSiih (‘liihi .lllIl liniipn l).i\c nii liw [k‘lt'lhwllll iniiiiiigj Ihc

pail}

I FUNUt] .iI l’iiw (‘niiiii'il lllpiii ‘iaiii t5. “Cu-kl} laiiin) llk‘ \Pt't'lalhl \Ullllll\ nl lll.llll\ll'L‘;llll lell ginnuw. \lllUIllll hcalx and lel k't‘llllll} Ila\.i/

I Funk De La Tech aI Ilic \‘i-nul-

llli illlllll ‘aiii, H II .\pi. l..lllll\'ll iiigxliI Ini' llll\ cu‘iliiig: nu“ \linut'axc nl Ilic llllllxlt'\l \Ullllll\ .iinuiid iii lllk' icalnix nl lt'k'llllll. i'lcglin. lamb and llnlhl‘, Km \Viiglil l\ iii (liai'gc mm a lllllL' lk'lp liniii ll|\ li‘iciillx Kc'Hc. llaiiiiiia). \anlian aiiil (ini'illa lt'llll). pllh liw hniignx Ii'niii i‘cxillciil l'i'cni'liiiiaii an. 0 60-60 aI (‘nclcau l,IIIIlI).‘L‘ lIlU\\ll\l;Ill'\ aI l'.f._'lH. llpiii lain £7 IL'Si II :\[\I'. Sniiigiiig (illx gai'ayi' Inl Ilic inck \ai'icl) \UI'I'} In Ilixappniiil an} Sn Snliil uaiiiiahcxi. \Ulll. llIUIl. \Illll. Rikll and \li'al} ll\lk‘lllllf._'. 'l'liii'd hii'Iliila} “Ill! ll\I’ lllll\l\‘ Ii'niii Ilic \Vilili'ihci'xlx ;Ill(l Ihc linngalnn lllu'fllgalnl'x and DJ l’llllt'\\lll l’lil\llk',

I Kombi .iI llniign ('Iuh, lllpiii ialll. [7 Its \Hlll Ily‘i ni' ll;I\\;Ill;IlI \llll'll. 25 .-\pi‘. .\ (ClL‘l‘l'IlllHll nl \llll t'lllllllk' \Hlll lixi' ili'liglih and 1)] \killx

I Manga aI llllllc}ulllll\ lllpiii iiiln. {In Its IllL'llllWl’xl, IX Apr. \lliiillily .\l;IlI_L';I ilnmii'l lllllll“ Ilic k‘l'll\\ll. iI li'ailx 'ciii \xilli ll\ ii'i'i'xnlihlc iiiniixlci' Ili'iiiii i\' l\;I\\ \Illlll(l\. Ri'lauiicli nl ll\ iiiniiIIiI} pai'Iicx uiIIi J .\la|ik and .\l(' _\l('. .\lanj_'a\ pic cluh \L'\\IUII. llli' llaxx'li'ap. l\ aI liaiiihu cxci‘} l'i‘i li'niii ‘lpiii \Hlll [)1 (i Mac and fJIIL‘\l\, l’lll' iiini‘i~ iiiln (lurk “733 7'0" (illnl Ul‘ u u \x.haxxli'apcnlii. .XH' [ll'l'lll'lL

I Medina aI Malina lllpiii iain‘ £3. \Vcckl}. l)J lxla play lllL‘ lk‘xl iii lell. hip hnp and nIIicr L‘l;l\\l(\ l’hniic iii ailxaiicc In i‘cwi'w )nui‘ pi'ixalc hnnIli. I Mocha Rocha! al llci‘liii llici'haiix. lllpiii iaiiii £5. 251M“. 'lixnnl l'.Iliiihui‘g:h'\ ho! unllcclnu iniii lni'u‘x. Spacc l'acc l'L'\IIlL'lll\ Spidcr and Ilic lllniiilc l‘llhll hi‘iiig Ihc lel‘l. hip hnp. liiiik. Ilth‘U and iiinrc. uliilc 'l'iikyii Blu Iakc gait nl Ilic linuw. \ViIh \pccial guul. aiiil lncal Icgcnd. (iL‘Hl'jJL' 'l'.

I Modern Lovers aI l',;_'n_ Munith \cu Ilalc 3 Ha).

I No Strings Attached aI ihc \L-iiiic. Mniillil}. Ncu ilalc 2 Ma}.

I Nuklear Puppy aI l'.;_'n.

ll), illpiii iiiln. ill) I UN. IX ,-\pi'. \lniiihl}, llai'il linuxc iiiglil lcaIuringJ I'L'\IIlL'lll\ Jawii ('anc/ and Phil ank |IllllCIl h} \pccial gucxl Nick Scnlicncc Ilrniii llIL' appi‘npi‘ialcl} iiaiiicd Nuklcun Iiisiiig: llIL' liardcr alga-x nl IhL' Iraiicc and Icclinn \[k'L'll'llllL