BASKETBALL

HARLEM GLOBETROTTERS Braehead Arena, Glasgow. Tue 15 Apr

Making hoopy

to Basketball Scotland statistics, 37% of young people in Scotland play basketball regularly. Whether that’s competitively. or just knocking around a schoolyard or ash park, is less significant than the implied truth that we have

taken basketball to our hearts.

Thanks are owed, in part, to the Scottish Rocks. The team, their money-men and sponsors have instilled into a nation the idea that Americans don‘t have the monopoly on entertaining sport. Anyone who watched the Scotland football team play footie (badly) against Lithuania will know we're crying out for sporting supplements to the national game.

And so we welcome basketball celebs the Harlem Globetrotters to Glasgow. America’s original dream team are pure entertainment on a court. Who wasn‘t introduced to the glamour of basketball in the 705 by their loony. slam-dunking 'toon? Michael Jordan. Shaquille O'Neal and Dennis Rodman ascended to

national celebrity status in their wake.

The Globetrotters' ceiling-scraping line-up continues to bedazzle the world over. It's the first time they've appeared in Scotland since 1995, and this ‘Reclaiming the Game’ world tour will see them take on the New York Nationals, naturally giving way to some spectacular ball-control antics, slam-

dunks and hoop action.

Voted as the most liked and recognised sports team in the world, the Harlem Globetrotters annihilate the line between sport and entertainment. 80 even if dunks, crossover dribbling, weave. hook-shots and three-pointers sound like

[vents are listed by date, then city. Submit listings at least ten days before publication. Sports listings are subject to change, so please check in advance. Listings are compiled by Maureen Ellis.

Thursday 10

Glasgow

Football: Celtic v Boavista (‘cliic Park. Kerr} dale Street. Parkhead, SSl 8653. 7.05pm. Season ticket iitlitik‘l'x only. The biggie. (‘an (‘eitic \l‘ti\ e oil the challenge from [his Ptii‘lligliL‘w‘ side to make it through to the l'lilr‘A cup final .’ Second leg takes place in Portugal on Thu 24 Apr. kick off 8.05pm.

Edinburgh

Snooker: Regal Scottish Rti};ii Highland Centre. ingiixltlli. 473 20%. 2pm 8: 7pm. £3—L‘SO t£l.5()A—L‘25). Stephen Lee returns it) defend his title in this ranking Scottish snooker toumament. Will the tournaiiient‘s [10“ Edinburgh home prme luck) for snookers underdogs once again'.’

OutSIde the Cities Horse-racing: Musseiburgh RICO. Musselburgh Rtic‘c‘c‘titlrxc. Linkl'ieid Road. Mmseihurgh. ()l3l (m5 2859. 2.20pm. £|(i-£l5 (£5); tinder lhx free. Flat racing.

94 THI LIST 10-24 NY 211-315

double Dutch. sit back and appreciate the masters at work. (Maureen Ellis)

Glasgow

Equestrianism: Lippiuaner Stallions Show Biilc'ilc‘nti '\lc'll.t. Kings Inch Road. Reiiiiext, 5.“ Mill 7..ll)pin.£3-1.5ii {3‘} 5i) (LII 5‘) (If) “it The \Hii'ltl-i’enimnctl \l.iiiltlll\ lit-iloiiii .icrohatic inanoetn it'\ and niiiihlt- il.iiitc\

Edinburgh

Snooker: Regal Scottish ltiital

Highland ('cnli‘c. liiglixtiin. 4“ IlWi

2pm tk 7pm. U L5lli£l.5ll {ISL Sec 'l'hti ll).

OutSIde the Cities Horse-racing: Scottish Grand National Festival .-\)i‘ Riict-t-iiiiiw. 2 \Vliillclls Road. .-\}i', 013‘): ZfiJ l '9 3.2lipin. t'lli £35. The highlight Hi Scotland's racing calendar, See photo caption.

Glasgow

Equestrianism: Lippiuaner Stallions Show Blitcilcitti .ch‘iltt. Kings Inch Road. Rt'llilc‘“. 555 Mill 3pm tk 7.30pm £34 50 £2951)

(£2150 £265”). SL‘L‘ i‘i'l i I. Football: Partick Thistle v HOSdS l‘ithill. Ml i‘llillii Road. 5") W71. 3pm. £15 iL'M Hc‘.ti'l\ can't .illiiitl

'. i. k

Bowls: Knock Out Scottish Cup Final l Hit ‘2 \l '-- it. i '5" “flat lz'q' i " "‘ \ i\

l)..'i Lift» PH j . .',‘

Snooker: Regal Scottish It. .. illvlzflirni ( 7:; I'Q‘Wx'i: 1'4 .‘li‘li :l‘Zl.t\ "in: :1 t"lit l 9i :‘\i \..' iill. 1“

Football: Hibernian v Livingston i.'.\lt'l Rina: i.‘ \i".~\l "hi i“‘ iiiii: if“ t_“ «2 lIl |'i.~

gin t'zlltci .l..i'. ‘t!’. 11‘. \ | '

(Liane. Horse-racing: Scottish Grand National Festival \‘.l It. .. \hi‘illit‘ll‘» l\"'.‘.\i. “if”: "ti! .‘1

l “pit. till a“ \‘u plain

(3118" l(,‘.'.’

Equestrianism: Lippizzaner Stallions Show Hi.i.-i:.~.-.i \iuiui Klilj,‘\ illxil Rind Ix’t-iilit-.i.. \\\ lull Ii‘iii 2.1L SH 27.“; ‘li g fl hll ski. xii. \L‘t‘ i ll ii

Football: Celtic v Kiimarnock (AK-ll!\ i’.lli\. Kt‘ll‘minh' \lli't'l. i’.llr i‘finii <<l N5; iiiiii till L‘ii: l_‘ : i ii It \ tii‘li\.\il'liliii'iiiilll\1.llilli()i\t.iik\ lllt'li. \tl Kliilt' ‘t‘.lii l‘t‘ ilitl‘lli‘,‘ lit l.ikt‘ .lli\.llll.l‘.,'\' Hi ‘.‘.t'.ll\ legs

American football: Scottish Claymores v Frankfurt Galaxy iiiillil‘tit‘ll l’.iik. liit' \.itiiiii.il \l.iiltiiii._ it‘lht'tlij.l)ii\t'.ll<llll1‘i*‘* *piii

L< Llllg l he \t‘tiiiitl ilttll‘t' :‘.:iiii- iii llit'

illltlllt' \t'.i\iill \ill‘lliti \t't' StiillaliilK \Ilit'llt.iil I iiiillmll lt'.iiii illillL' till all ttliiiilt'ix

titliiilita'gl‘.

Snooker: Regal Scottish i\’i>j..ii

Highland ('t-iilit'. Iiiylixtiiii l'i ,‘H‘ti

Spin .\ “pin 1‘ 25H it I *ll 1.“. Mt 'I liii lll

Monday 14

Glasgow

Football: Annual Open Training Day ('cltit l’.iik. Kt'ii}i|.i|t- \tit't't. l’.itk|lt'.iil_ 5‘1 Mi‘i Ill.iiii lllitlll 2* lt‘l. i.l|llli_\ lltkt‘l L \t't' lilt‘ ('k'iih team up t line .i\ the). .it' [‘ill lliiiizijgli titt-ii pact-x h} _~._'.illt-i \l.iitiii (l'.\t-ill iilt' t illi‘ tlilc‘lh ll\ titlilIN lit lilt' lltll‘ilt iillt t' .l _‘.t'.il .intl lill\ l.iiiiil} i|.i} iiiit ‘.‘.iii .ilw lllt illtit‘ .it'ti\ lilt'\. .ippt'.ii.iiitt-\ liiiiii Homily [iii/t- tii.i\‘.\ .iiiil llilllt' l ilk” iii.t}t'l\ ill .ilw llll\t'li the llt'\\ iltllllt‘ kit, \il hiiii: .tii‘ll‘.‘ '\til|l tilt'tilit‘i‘ili‘k\

Tuesday 15

G asgow Basketball: Harlem Globetrotters Basketball \.-t-

Plc'\ IL'\‘.

Friday 18

Edinburgh

Rugby: Edinburgh Rugby v BOI‘dCl’S Nitaitliixklxiiik \pl'li\ ('t‘iilit'. I“) London Road. (iiil h “I " illpiii LIZ Ll~l (to Cl Ihc Hank iil \tiitl.iiii l’iii Rtigh} (‘tip \\l.lll:,j\ lmt'k llllti .itliiiii .illt'i .i lltiii} til iiilt'iiiatiiiiLil .it lltlll

Saturday 19

Glasgow

Football: Tennent’s Scottish Cup Semi-Final llaiiipilcii l’.iik. 'l h.- National Stalliiiiii. I ellit-ih} |)ii\t'. lilo (ililill l3 ‘llpiii 'litkt-ls lltllil tliihx l)tiiilciiiiliiic Athletic l‘l Rangt'ix \ \il‘lilk'i“ llt'\liil\ \llii lit i‘t' tit‘t Iiit'ti .tl tiiiic iil going in [‘lk'\\l

ECJilfdtii‘gii Football: Hearts v Celtic

ll)lik'\.l\iiL'\i.1\illllll.(il'?¥l\‘ i<ih1lk ,‘llti

" :x Sport

SCOTTISH {IRE-Alli) iii'.*.”'.“ii‘:£i'.".l- FESTlVAL '.' .3.

[3f‘ " I ' ' r: ‘1' H. l r "l ‘l‘lli 9A 2 4M2.“ l\.\.v...t.....l \l ‘l (i i'L\1i|‘llil\“I '.ll'i '~ will“ A llii‘. ll’llt".‘.“.i 'cl, il 'l‘.‘ ' ':i.t 'lt‘ '.tilll:'

i/‘_‘.:“

Cycling: Girvan 3-Day Stage Race \.1l‘.l‘ii\ Mgr-tam (iti'..;'. HIV”

< N W' ll.iiii

i in‘ lllt“~'l;‘!l"l\ i ‘.t it" isti- it'llllll\ ii'l lhu I .l\it'l unculciiil .iizi‘. .:i\il lt‘.ill!lt‘\( i\"il.\ li‘l liltwi' :xl‘iii '.|..ii!l ill l..l v Emil, i"ll iliii‘i'l 'i'-.llll il' tiiiiipt'lt' I Ni ii iii." lllli'lll .zllllll .iiiil...l .l.:‘. ii'.‘ ‘.‘..:l':.:. tik iii

ii“'-‘. [lil‘.Lti .ill .:l‘l‘ilt .ilriiii it‘lll, liiisii

t‘i‘lii llt't‘n llt‘ i

\i lli‘llillit' wiz' li'l‘

(busty/xx Football: Tennent's Scottish Cup Semi-Final il.iiii;‘il.'ii l’.ii|>. iii." \.:tiiiii.il \l.iilitiii:. l Whyiii} i)ll‘-t', lil’i filllill *piii lukt'lx liiiiii ili:'li\ ill\t‘llli‘\\ ('.ilt'ili>iii.iii llii~tlc \ Lilliil. Hi i)lllltit't‘ llt'xllil\ \llii iii i‘i' tii'. liit'il .t‘. lllllt' Hi

'_‘itlll'_‘ 'iit l‘lt'\\l

l' li'lil)..'til‘

American football: Edinburgh Wolves v Gateshead Senators Li. L Kaiit‘ \Pl‘li\( i‘zilitz .‘ll\ \iililiit' \i.llll\ Riuiil. -1 'li ll‘l‘ll _‘ lllpiii lii't‘ liliiiliiiigli's lll\l iii.il.li iii llit' “\l

iil‘. l\:tlll l‘.‘.tl it'.:j_‘llt'

()tliiy‘iit: ili‘: (,ii'f:‘$

Cycling: Girvan 3-Day Stage Race \.:lltlll\ ‘.t‘llilt‘\. ( iii'..iii 'll‘lii <;‘) H)“ ii.llli \t’t' \.'.l i"

()iitsvrlt; ll‘t; nit/a

Cycling: Girvan 3-Day Stage Race \.f|lli|l\‘ik'liilt'\.(ill‘~.1ii.‘ii<l‘; < WW" ll.:iii \e; \.-.t 1‘!

Tuesday 22

grzir‘lita‘gl‘i

The Freestyle Face-Off Tour Rt“.ililli‘illl, ‘l liiliii.iii Rikili. 7.“) filifill (i 1H ‘) ilipiii if» \ .li.iiitt' liii lintlimil .iitil i\.i\i‘.\‘li‘.lii i.lll\.1::L‘ii l\ .lllti lllltit'l lit \llii‘.‘. «ill lilt‘ll ixiii \i.ii|\ .illtl t'Xt‘Il

at. Ill .i \[wl Nil \1 l \ \Pi‘li\l‘lt'ti it} \li.t'. llit' ii.slii»ii.il lilill ‘.‘.lii \liiv.l.t.i~t' lilt' \klii\ ill '\Hllll‘_' 'iiilx ‘Allil llit' hk'\i Hm .ipptniiiii‘: “ii \1 l \ I Hi zi,iiit'

'.'.'.‘.‘.‘. lllkk'ilt'k'\i_‘.it' \"!ii

Cycling: Meadowbank Track League \it'.:till'.'.i‘.zlli_ \[Miilx (.t'liiik'.

l ;\)lillltil'lli<ll.1ti.ll<1j-‘iu - i<plll liiitiiigltllj. i.iiiliii~: t1..lt' iiit't'tiiig