Film listings

UCI: Edinburgh

Kinnulrd l’urk. chwrmghull R0.01. 0131 ()(i‘) 0777. lllln ('5'; 13001400108700 102030.11)|.|1i|.:\duh\: £5.25

(3100 l'r) ullcr 5pm .001 8.0 «k 800 3pm 000.0118). £4.25 18100 in iwlnrc 50:0 .001 8.0 (Q 800 TX'lnrc 3001). 810110018 £3.‘)5i.\100-Thu & Iii/8.0 nmhughlx 001)).().»\1’/('101<1:£3.05.

THURSDAY 24

Bulletproof Monk 1 12A) 4.40. 7.10. 0.40.

EkAur Eli Cyara 000 8.00. iiowtolosea Guy in 10 Days 1 13A) 3.30, 0.3“. 9.00.

Johnny English mm 3.50. 4.30. 0.00. 0.50. 8.30. ‘). 10.

The Jungle Book 211') 4.30. 030. Just Married 1 12A) 3.10. 5.30. Theloni ofthe RIngs:theT\noTowers (12A) 8.50.

Maid In Manhattan 0’( a) 0.30.

A Man Apart i 18) 8.30.

Phone Booth 4 I5) 5.10. 7.30. 10.00. The Recruit 1 I34) 3.30. 5.50. 8.40. TheRuiesofAttraction 118) 340. 0.10 0.50.

S Club: Seeing Double 0’( 0 3.00. Shanghai Knightsll3A) 400. Welcome to Coiilnwood l 15) 0.40. 9.20.

FBQAY . 2.5;): THU RSDAY .1

Bulletproof Monk l l3A)

0.01): 3.00. 5.50. 8.50.

Alm mutincc 1’0 800: 12.50. Daredevil (Subtitled) l 15)

Thu: 7.00.

Dirty PrettyThings ( I8)

Tuc: 7.00.

8un: 4.00.

Dreamcatcher ( )5)

0.0)}: 3.10. 0.30. 0.30.

A180 mutincc 1‘0 .800: 12.10. iiowtolosea Buy In 10 Days 1 12A) 1X01}: 3.20. (3.00. 8.40.

A180 mulincc 1‘0 800: 12.40.

Johnny English 0’0)

0.01): 3.50 (001 Thu). 4.50. 0.10 000 Thu). 7.10. 8.30 (001 Thu). 0.35. Aim 10.0mm: 1"ri .800: 1 1.10.00. 11.50.01). 1.20. 2.20.

The Jungle Book 211')

0.01): 4.30. 0.301001'1'101).

Aim mulincc Fr) .8110: 0000. 2.10. The Little Polar Bear 11') 81.)!)0CCT'T1-800: 12.20. 2.30. T'heLordofthe RingsztheTWoTowers (12A)

[‘0 -ch: 8.00.

A Man Apart l 18)

0.01): 8.20. TheMasterofDisguise 0’0) Malincc 1‘0 .800: 11.00.00. Phone Booth 115)

0.01}: 5.10. 7.30. 0.40. Aim mutincc Fri-.800 & Thu: Thu). 2.40.

The Recruit l 13A)

Daily: 4.10100! Thu). 7.00 (001 Tue 1% Thu). 10.00.

12.301001

44 THE LIST 24 Apr 8 Mr. 23°33

TheRulesofMtraction c 1.8)

11) Wed: 4.40. 7 20. 0.50.

S Club: Seeing Double «H 0

1:0 800: 11 30.00. 1.50. 4001001 800).

Mull “4'11: 4.00.

happed 1 15)

I).01_\- 3.40. 0.30, 010 .'\T8Ulll£l111ll'k‘l'l'l 800. 1.30 Treasure Planetll') Malina-1'0 800: 1120.00. Welcome to Coilinwood I I5) I).0|}j 4,20. (\,411_ 0011

I 40

.-\1~0|0.0mcc 1'“ .800: 11.40.00. 200 X-Men21I3.-\)

Thu: 3.30. 3.30. 5.30. 0.30. 8.30. 0.30.

FRIDAY 2 THURSDAY 5*.

l’r0grummc 1110-1} 101W 0001.040110- pi'L'\ I()ll\ \\ L'L‘h. 14000418700 103030 110' (101.018.0111 luucx. \cu 111101100 l0 0pm 0011') 2 51.)}:

X-Men 2112A)

UCC Fountainpark: Edinburgh

1000.00.00). 1)umlcc 8lrccl. 2410‘ 1010000000 .& (0010 (1011 130010013 Linc: 0870 002 0417. ('ulc 13.01 Adult: £5.30: 011301-014 3100111110 hclkn'c 5pm: £4.00. ('lllliT/SIUTTCIIIN ).-\l’/T.1340j £3.20. 10010010 l’ricc: £2.75 .)11 [wrl'0rmuucm 1wl0rc 0000. 1.0011} lickcl: £13. Ycurl} puxx iunhnulcd mm 0-0) £0.00 pcr 100011).

THURSDAY 12.4

Araratil5) 11.50.00. 2.45. 5.30. 8.15. BlueCrush03.»\) 5.50. 8.30. Bulletproof Moniul3.-\) 0.00.00. I30. 3.55. 0.25. 8.55.

iiowtoLoseaCuyin fODaysil3.-\) 11.45.00. 3.10. 0.00, 8.45. lntactoll5) 11.00.00. 1.15. 0.10. 8.40.

Johnny Englishli’u) II.45.00. 3.00. 4.30. 0.40. 0.00. TheJungIeBookZII‘) 11.15.00. |.l5.

3.15. 5.15.

3.40,

Just Married 1 I2.-\) 10.55.00. I40. 3.30. 5.50. 8.15. The Little Polar Bear 1 l ') I 155.00.

2.00, 4.00. 0.00.

PhoneBoothil5) 11.50.00. 2.30. 4.45. 7.00. 0.15. ThePianist<I5) 1.30. 5.00. 8.10.

TheRecruitlI3.-\) 0.00. 8.50. Theilules ofAttractionll8) 8.30.

S Club: Seeing Double 0’0) l 1.00.00. I.30. 3.40.

25th ilourll5) 8.30. Welcome to Coilinwood 1 I5) 330. 4.40. 0.50. 0.00.

11.55.00. 3.00.

11.50.00.

FR'DAY 2.5:IHURSDAY. .1

Araralll5)

0.01}: 11.50.00. 2.45. 5.30.

Blue Crush l3 \.

0.01) 1250. 315

\lw Tn 800 .\ Thu 540 Bulletproof Monk l 12.\)

0.00 000.00. 1:0. 355. 0:5. 855

Confessions ofaDangerous Mindll5. 1).01\ 815

Dreamcatcheri 15) 0.01) 1100.00. 2115. .3180 1.11C l‘ll t\ 501 TheiieartofMeIIM \\L‘lli .\ 311

How to Lose a Guy in 10 Days a 13x)

5 I0. .830 || :0

0.01} 1145.00. 310. 000. .845 \1\0|.0c 1:18 8.0 11 10

Intacto l 15)

0.01) 1100.00. 1.15. 340. 010. .840

0101 “111).

Johnny English «m 0

0.01). 1145.00. 2.00. 4.20. 0.40. 0.00.

The Jungle Book 211 I 51.0001: 1'0 \M'il' 11 55.00. Just Married 1 I3-\) 1-‘r1 \Vcd: 10 55.00. 8.15010! Tuc). TheLittIe Polar Bearll')

81.0001- 8.0 .k 800: 11.10.00. 1 10 Phone Booth 1 I5)

_‘ 0(1_ 4 30

110. 330. 550.

0.01}: 1150.00. 2.30. 4.45. ".011. 0.15.

:\T\HT;I1CT'1'I¢\ 8.0: 11.20.

The Pianist l 15)

Til-800 .\ Thu: 8.10.

Mull “0:1: .850.

The Recruit l I3.r\)

1).)11): 3.00. 000100015110). 8.50. :\|\0 10.01000 “01411.08: 1 155.00. The Rules of Attraction l 18)

11‘! “4‘11: 030. “.10.

S Club: Seeing Double «H 0 31.0001: 8.0 .k 800: 10.50.00. 25th Hour 1 15)

0.01}: 1130.00. 2.30. .30. 8.30.

.-\1x0 100' 1‘1") «k 8.0: I 130.

Welcome to Collinwood 1 I5)

0.01}: 11511.00. 2.311. 4.40. 0.50. 0.00.

.»\1\01.0c 1'1") x 8.0: 11.10.

X-Men 2112.»\)

Thu: 11.00.00. 11.45.00. 1.50. 2.45. 4.45. 5.45. 8.00. 8.45.

FRIDAY ’2—7THURSDAY 8

l’r0grummc likcl} 1010' 0001.0 [0 lhc prmi0ux \\ cck. 1’h00c 0870 002 041" 101' «101.018 .001 1000. .\'c\\ 11110 duo 10 0pm) 00 1‘0 2 Mu}:

X-Men 2112.-\)

Warner Village: Edinburgh

0000. (irccmnlc l’lucc. 1010 1010 08702 400020. Atlulhi [5.011({400 Mull 1"l'l lk‘TUl'L‘ 5pm). (.Tllltll'k‘lli £3.80. 5110100182 [4. llillilll} IIL'TxL‘li £15.(i0111('1.|\\lickclx l0r 0w): 18x 001): £7.50.

THURSDAY 2.1

Blue Crush 1 12A) 1040.00. 1.00.

Intrigue, espionage and exploding heads in Shirl

Bulletpr MOIIIKIIZM 11 30.00. I50. 4 :5. (\50. ‘13!)

Chicagoan) I.‘ 30. 330. 0 :0, 0 10 Chicago (Gold Class Screening).lJ\. 1230. 3 30. 0 30. 0 ll) iiowtoLoseaGuyiniODaysIIIM 1045.00. 1 30. 415. “00. ‘14)) iiowtoLoseaCuy in 10 Days (Cold Class)ul3\) 1 30. 415. ‘00. 040 Johnny Englishll’m 11.10.00. 300. 430. 040. 000 TheJungleBookzll. 1340 3:0

4 30

JustMarriedIIJM 0 20_ .050 TheLittie Polar Bear.) I II 30.00 TheMagdalene Sisters (Cold Class) 1 I5)

_‘ 50_ 8 00

Maid In Manhattan (Gold Class) in 0 0000. 5 50

Phone 30001115) 0000. 330. 4 40, " 00 0 :0

The RecruitII3-\) I 30. 4.05. 0 50. 0 :5

TheRulesofAttractionilm 3:0. 005. .8 40.

S Club: Seeing Double 1H 0 I I 00.00. | 20, 340

Shanghai Knights 1 12'\) 1040.00. 1.10. 3.50. 025. 0 I0

Welcome to Collinwood 1 I5) 0 00,

8 I0

IHIIMN 110113.81 )AY

Blue Crush 1 I2.\)

81.0001: T'l'l .\ 8.0: 11 10.00

-\1\0 01.0001: 800: 12.10

Bulletproof Monk 1 13.-\)

T'l'l .\ 8.0' 1 511. 4 25. 0.55. ‘1311 800 Thu: 12 501001 800). 3.25. 5 55. 830.

Chicago (Gold Class Screening) 1 13.41 0.00: 12.15. 300, 550 0,00

Dreamcatcher l 15)

0.01}: 11.00.00. 215. 5.30. 840. Dreamcatcher (Gold Class) I I5)

T'I'l \Vcd: 2.15. 5.311. 8.40. iiowtoLoseaCuyin 10 Daysll3.\) 0.01}; 130. 4.00. 0,45. 0.40. .'\T8U luullucc 11‘) .k 8.0: 10.50.00

Johnny English ll’( ‘0

108 8.0: 10.30.00. I340, 350. 5.30. 7.40. 10110.

.800 Thu: 11.40.00. 1.50. 4.30. 0.40. 0.00.

TheJungieBookZII')

1’08 8.0: 11.20.00. 1.10. 3.20.

800 W011: 12.10. 2.211. 4.10.

The Magdalene Sisters (Gold Class) 1 15) T‘I'l “((11 050.

Thu: 5.30.

PhoneBootiuI5)

li'lik Sill: 1.00. 3.30. 5.40. 8,00, 10.20.

800 Thu: 11.55.00. 2.30, 4.40. 7.00, 0.20.

The Recruit (Gold Class) 1 I3..\)

i-‘n \Vcd: 1.15. 4.00, 040,

Thu: 2.15. 8.40. TheRuiesofAttraction 1 18)

iii-1.0 8.0: 4.40. 7.30. 10.10. 800. .\100 «k “'00: 100100! .800). 0.20. 0.10,

S Club: Seeing Double «H 0 Mulmcc 1‘0 «k 8.0: 11.50.00. 2.20. .-\|\0m.010cc 800: 1250. Shanghai Knights 1 12A)

link 8.0: 5.05. 7.511. 10.30.

800 W011: 050. 0.30.

2511i Hour 1 15)

1"rl & 8.0: 12.10. 3.10. 0.20. 9.20. 800 Thu: 11.10.00. 210. 5.20. 8.20. Welcome to Collinwood 1 I5)

341 1.

1:00 8.0: 10.40.00. 1250. 3.00. 5.15. 7,30, 0.50.

800 Thu: 11.50.00. 1.55. 4.20. 0.25. 8.50.

X-Men203m

Thu: 11.30.00. 12.30. 2.35. 3.35.

530. 0.30. 8.45. 0.45. x-Men2(Cold Class)ll3..\) Thu: 12.30. 3.35. 0.30. 9.45.

EB'DAY .2:T_H.QRSDAY .8

l’r0gr0000c 1110-1) [0 he “1111110101116 prc\100\ \\ cck. l’h00c 08702 406020 l'ur dL‘lLillx .001 110ch Ncu liln) duc [0 upon 00 Fri 2 81.)}:

X-Metl2112A)