Music rock 6; poi; ‘istiriqs

3 Us'herHall

EDINBURGH Dave Brubeck

Thea, Bra

/ f & Symphony No 4

Box Office:

0l3

Quartet

'28 April L_ 7.30pm

es¢fiow

thers

Soul, Rhythm and Blues Revue

6 May, 8pm

£ l 2.50, £IO.SO + 50p CC Charge

Scottish ’\ chamber

Orchestra \/

|228 |l55

£|5 - £22.50 + 50p CC Charge

+ 50p CC Charge

8 May 7.45pm

Paavo Bergland conducts BRAHMS,Tragic Overture

JUKl’) film H 3‘};

22 May, 8pm

£|4.50-£|8.

£ | 7.50. £ l 5.50.

www.usherhall.co.uk

52 THE LIST 3-1 N"

1

l8 July. 7-3OPm

50 + 50p cc Charge .'

in the Rock

Sinatra

£|3.50 + 50p CC Charge

a .l.i..

Sweet Honey

£ l 8.50. £ | 6.50.

+ 50p CC Charge

£ | 4.50. £ | 2.50

°€DlNBVRGH°

CULTURE 8: LEISURE

Saturday 26 continued

I Big Youth ,iiiil Little Roy l'hc lt-ii}. 13(lulc l’l.i\c, ~13" lHlH aliii

1 l3 luv uiigiiml lL':_':_'.iC lll.l\lt'l\ vii iiiic hill iii; \uiiih \\.l\ .i \lll‘t'hldl iii lll\ l1|1tl“\'.'|‘lll|11\\!\‘llk'l‘ llkl\.llllL.ll‘l‘k'llllllll Ill l i~:i\l«iii ,lll\l iiiipicwcil Ihc .ll\'llllk'\'l\ iii 1hr i‘lllelldl piiiik iiiiiwiiiciii lll\ .l.llll.ll\,lll ti‘lllk‘llll‘i‘ldl} l iillc Rn} \ LullL-L'l ll.l\ l‘k‘t'li iiiiiic \pnmtlit hc iimk icii _\k‘.ll\ Ull ll‘ iiiii .i lt‘\l.llll.llll iii \cu \iiik, hiil iiim llk' it \\iill\lll_;‘ iiii iicu iii.ilcii.il iii lll\ ilklill‘lk'kl liiiiiic l‘l l Ullkli‘ll I’m! u! {rip/ii ii

I Kid Koala .lllil J-Live lx'iiig; liii'x \\.ih \\.ih lllll. 3‘34 Si \ lllt'L'lll

\In'ci. 33l 533‘) \piii t’lll lx’cxpcticil \Jlllx \tl.ll\'ll.l\l(‘ll\' hip hop lli‘lll Kii.il.i. .i llLlll \iliii hll\‘\\\ lll\ \iit‘.ihii|.ii_\ hc iiwil ll‘ hr .1” l iiglixli Ignit‘hci I’m: u! Hip/xi ii I Christ, Frogpocket, Reverbaphon, Joni .lllkl Operator \‘iyu’ii'hlg-J/y -13l Xiiit'hiclmll \liccl. iii ‘Niifi .\piii {.5 llic lll.lli_\ l.l\\'\ .illil \i‘llll\l\ iii Smillhh L'lL'tlIUlllt‘d lli'lll ihc liilhlliiilltu iil l‘liigpik‘lu‘l Iii llk' llt‘L'\l)lL‘ l.iplnp \‘llll\\lilll\ Ul RCH'll‘JPllUll I’m; u! I/ii‘ III/viii II

I Crazy Penis “1th “l \L‘“ \‘uik. 5“ \\\'\l Rk'gt'lll Slch'l. ;:3 “5"5 l'lL'L' l’JIK'I lk't‘iilih t'cu'iiliit‘ liw liiiik) liiiiiw iiiiilil iii ,i i.iic llH' illlllll_L' I’m: u! Ill/’IH h

I Peter Rose \luiiii. l3 Klilj.‘\ (‘iiiiiL 5513-104) (ipiii. l'icc, l'hc iit‘li. iiicllvxi \Ult'L' iil ()\llL' lid)

I The Solar Flares, the Owsley Sunshine and The Cams mill). 3N) (‘liilc Siit‘i'i. “Vii UH" (NW) .\‘piii. Ui. \lt‘flllt‘ilt‘ iiiilic \llllli(l\

I My Own Religion, A Close Last, Misled Youth .iiiii Given ~\ll'aulk'l‘l'} l'IlL‘ltl\. 5h ()\\\.ilil SllL'L‘l. “le iifii 038*) 3. illpiii H ()iciv l-l\ \llU“ \liii'c nick .it‘liiiii.

I Big Licks \lduSiillL'} \. ~13 J.llll.ll\‘il Sin-cl. 3~l.\' H5Hl. ‘lpiii l'icc

I Kong Siiiiiiicl l)im'\. (i~ "l \iilixilalc Riniil. ~13.i illil", .\', iilpiii, 1111'. Rock.

I Deke McGee and the Blue Rockets 'lk'iiipii. l‘.l\lL‘l\llk' Siiu'l Villpiii. l-icc liilii: “3 (MIN. Sin lnl Rikli i‘cxiilciic).

I Open Stage 'l‘hc H.ili Bui. Hill \Viimllaiiilx Rudd. 504 I53", -1 Npiii l'i’cc \Vcckl} \L‘\\lUll liii‘ lUt‘dl lllll\lt‘l;lll\.

Edinburgh

I Grace Jones, Sly and Robbie illlkl Michael Rose ('iii'ii liu'hiiiigc. No“ \liii'kcl Riiiltl. (iiii'gic. ~l-li 3-H". Spin. £335“. (imcc .lHllL'\. i'ciiiiilcil \\ illi llL‘l iilil t'iill.ihiii'.iiiii\. SI} and Riihhic. l<t'g_';_';it"\ llllllle‘\l l'll_\llllll \L'Cllilll :ii‘c iilxii i'cuiiilcil \\llll \lit‘liiicl Rmc \\ llll \ihiiiii lhc} Pl.l_\t'\l iii Black l'hiii‘ii 3(l )ciii‘x agii, l’iu'l u! [rip/ii II.

I Matthew Herbert’s Big Band illlkl Lou Donaldson Quartet liquid Riiiiiii. ‘h' Vicliii'iii Sliu'l 335 350.1. 0.30pm. [l-l. Scc l'l'l 35.

I The Pastels, Barbara Morgernstern, Mapstation and Empress Rcul (‘iiiiccri Hull. lidiiihiirgh l'iiiwi'xil}. lil‘lxlU Sqiigirc. (ihh' 3Hl‘). "pm. L'lll5ll. .\ hill Ul illlll(l\l iiiipimihlc In \‘lil\\ll} .it‘lx. illl high quail!) iillcriiiiliic iii'lixh luiliii'iiig .'l liii'gcr lllilll ll\llill L'llwmhlt‘ liil' lnillc l0ll\\lCl'\ lhc l’;i\lcl\. (it‘l'lllilll lilill'l'xhll mail L'lt‘t‘lfUlllL‘il triiiii \liii'gci'iixlcrii. llllllllllillhl lL'L‘llllU ti‘iiiii .\l;ip\l;iiiiiii illlkl iipliiiiiig uniiiixphcriu li‘iiiii liiiipi'cw

I Bobby Conn uiiii OutHud 'l'hc \t'iiiic. l" 3| (‘gilliiii Riiiid. 55" MFR. ~piii £3. l)L‘lllL‘lllL‘tl ('hicugii iiiilic lllllhlllt‘hlL‘l‘ uhii U\llilll_\ hm \iiiiic din-Hing \l\ll;ll giiiiiiiiclu up hix \lcm c illlLl “ill be iimciliiig lll\ llL‘“ kumnkc wt. Suppan ll'Hlll \cu Yiirk\ hlcndcix (ll L'lt't‘ll'U. liiiik and pml ruck ()iillliul. l’ur! u! [rip/ii Ii.

I Fuse, State of Bliss and Third from Left Siihiiii}. (ii) (lmguic. 335 (Foo. "Nlpiii. {4, Night iii hig giiilgir lcgid iiiilic.

I The Sunshine Delay .md The John Hinshelwood Band 'l'hc \‘illgigc. lh Siiulh l‘lUl'l Sircci. l.cilh.-1"K "NIH, Npiii. £4. l)iiuhlc hill iil riliil\

\iiiciig.iii.i liuiii l \lllll‘lllgjll ,lilil (ll.l\:_'\‘\\ icxpctiiwl}

I The Microphones, Slowloris .md Speaking in Capitals (Lilctliiiimii liatkpatkcix l(‘liiccihlciu \iicci..1"ii "331 \piii :1 li.ih_\ ligci~ [‘H‘M'lll .llli‘llik'l llll\\‘\l hill \\‘.ll‘.( .lll.lill.lll\ ihc \litiiiphiiiicx. .lti‘lhllt vlctliii i‘llllll \limluiix .lllil .lu‘lhllt pup lli‘lll .\l(‘ lx’ciiiciiihci }i~ii lllll\l ll.l\\‘ phiiiii ll) liii .iiliiiiimiiu‘

I Critikill .lllil Assassins llk‘ llHll. " lliiiiici \qimic. lligh \iiccl, 33h H‘Hl

\ »15piii {Fl lliiiihlc hill l‘l liklx, \\llll \iippiiii iii hc \i‘llllllllk'il

I Jesus Christ Pose .lllil Rage l'hcc l iiilcmnilil li,iiiiiciiii.iii\. \l\l\ll\ \Iich 55h i351 \~l5piii L5 I \iiiiiitlgaitlcn .llltl Rim" \;.iiii\i lhc .\l.it‘liiiic liihiilcx icxpct'mcl}

I Andy H .ind Jojocoke

\\ lll\llk'l‘llll\lt'\, A1 (i \iiiilli liiiilgc. 555‘ 5| H ‘lpiii lL'llllL'ld pup lli‘lll ll \\llll t‘iiiilciiipiimi} t'il\k'l\ lli'lll _l\‘|||\l‘l\L'

Glasgow I Grace Jones, Sly and Robbie .lllil Michael Rose li.iiiii\\l.iiiil. 3-H (i.i|lii\\_i_'.ilc, 553 Alhiil hplll 13‘ 5“ ()piiiiiii hml llll\ (\L‘lllll}: \\lll\ll \\lll iiic\ii.ih|_\ hc i‘\L'l\llil\lU\\t'\l hi llk‘ plt'wllt'c iil ,ll‘llL'\ l’illi’ ill [lip/ii ll I The Bays and Talvin Singh - Band Dynamic Workshop ('(' \_ Iiii S.iiit'liich.ill Slit-cl. ‘53 l‘iiiii 3piii lin- SL‘L' ll! 35 I’m! HI l/l/l/\( ii I Marlena Shaw lllL' lurk l: (‘Iiilc Maw. 43‘) llllll .\piii tl3 Scrlii 35 I Bobby Conn .lllil Out Hud Klllj: 'llll'\ \\'.ih \\.ih lllll. 3334 Si \iiiu'iil Sliccl. 331 533‘) hpiii {5 Sn- S.il 3h I The Pastels, Barbara Morgenstern, Mapstation, Four Tet, Buck 65, Murcof, Manitoba and Future Pilot AKA huh 'I llL‘.lllC. 'l‘riiiigulc. 553 -l3(i" 5piii {I3 51! ~\ l)iiiiiiiiii Ru’iii'ilx iiicguhill in t‘clchmlc lL‘ll )L'uix iil lhc l.ihcl (il.i\;_'ii\\ \ iiiilic \L'lL‘lth lhc l’.i\k'l\ limilliiic .i hill “lilt'll iiit'lliilm \iiiiiilix \lliltlt'\ iil clu‘liiiiiim liiiiii \liiigcihlci'ii. .\l;ip\l.iliiiii ;iiiil l'Hlll 'l'cl. hip hiip liiiiii llllt'h (i5 .llltl llk‘ l'iiliiic l’iliil .'\K.‘\ \illlllil giil;i\} I’iul ri/ ll!/’/\( Ii I Plaid, Chris Clark and Beans (iliixgim School ill .-\il. lhh Rriiiim Slit-cl. i5i ~l5il lllplll UH Sccl'ii 35 in! u/ Irl/ilii Ii I Animation, Roads to Siam and Sons and Daughters \ii-c'ii'Sch/i. ~l3l Silllx'lllt'llilll Slit-cl. iiiwii" .‘x‘piii l'i‘cc. .'\llUlllCl mnl Shaw} lllH. llUl iii lli.il xiii} i \himguxc :\lllll|;lll(ill li.i\c .i (lillh hulk \illllltl \\ llll L'lL‘t'llHlllL‘il Clk’lllt'llh Siiiix .iiiil l)illlj_'lllk'l\ lculiirc .-\ilclc liclhcl. gin-xi \iiigu \‘cllll :\l'ill\ Siiap. I’ul'l u/ III/’IH Ii I Owen McCauley Hum». 12 Kiiip (burl. 55.i 3400. 9pm luv ()1 [hr L‘Mlllhllt‘l} :iliiiiixplicric Siiim'kxiiii. I Klllllx\. “55 :\ig_'.\lc SllL'Cl. N-l 0033 (ipiii l'iu' lfhll illlillt'lli‘ piiiik. iiim (il£l\:_'ll\\ rl‘nwd. \ll0\‘. t‘.i\c\ ll‘Jt'ln lliilli iilhuiii ()pm Hair! .\\/Ii/IHIII(' ii‘cici‘ciit‘c pullll\l 'l‘iiiii \\,iil\. l);l\l\l limiici iillkl \iill hc l‘L'L'Ul‘illn}: llllx liil' llic \iiiiliilll'ut'lx Hi .i liliii pi'iiim I Breschnev and Viva Stereo 'l'hc liilh \iilc ('iilc. 50 (ill King Slim-l. 55,i l(i.i.\. ‘lpiii. £3. Scc Thu 34 lair \ i\;i Sicrm I Doctor Pockets, the Dionysus illltl Stickman Sicrcn iliii'iiicrl} \chi lilhi. l3 H Kchiiihuiigh Slit-cl. 53h 5M5. Hpiii £3. llkllk‘ i‘iit'lx iiiiil iiiiirc I The Pedestrians, Sand, Chi Weapon, Bar Staff and Lassie Casserole 'l‘hc ('iilhiiuxc. l5 l'iiiiin Slrccl. 3-13 Mill!) iillpm £45”. Rod, and pop liiic-up iiiid including the iiiml unplcuxuiiil) iiiiiiiikcrcd hiiiid \ic'ic hciiril iii :ill )ciir. l.il\\lL' (Xixxcriilc I Electric Overdrive and Robin Slrgm herr) l’lcldx. 5h ()\\\;lltl Slrccl. 03-15 053 938‘). 7.30pm, U. I Regurgitator \Vgilluihiiul. l l chlrcii Slrccl. 353 830‘). £5. (hurl). lliL' Alixsiu iirc minding lllh iiiriiiighi chiirgiluliir urc illlllpiltlcnll l'cxliiiil \liil\\£lrl\ iii win lcn )cun \lgllitllllg,