Folk &wrld

Events are listed by date, then city. Submit listings at least ten days before publication to Ruth Hedges at ruth©list.co.uk, by post or by fax on 0131 557 8500. Listings are compiled by Ruth Hedges and Norman Chalmers.

Thursday 24

Glasgow

I Andy Irvine I My .tl lllL' Si.li. Si \lllllL'\‘.\ in the Squulc. St *\ll\ll\‘\\\ Squlili'. ott S.ililll.iikci. 5-l.\ will) .\lllu U) lL-li (‘o lttllllllL'l ot lx'pvnllul} lllSlt hullilx l’l.iii\l} .tllll l).llllkl\ Slim-t. .liul .lll c.u‘l_\ k'lllllllSldSl ot Balkan iiulxu'

Edinburgh

I Out of the Bedroom \\;l\k‘llt'_\ It”; Sl.\lJ1‘\'\ \llt‘k'l. {V “Ni

‘lpiii llllllllllell l'iu' ()pcu llllt' \L'SSIUII tol' \illgL-i \oilgxliiu-lx

Glasgow

I Foster and Allen l{o_\;il (lint-cu ll.il|. Suuyluchull Sliu'l. ‘5‘ .Stllltl.

lltpiii. Lli Ll5 Scc lllil _‘-l

I Ceilidh RHL'lSltlt' ('luh. ll l'o\ Sll‘ccl. 3-13 ill-1.x ll l5piil .\luxu' ll'Ulll lk'm‘ll .lllkl l)ol'u\

Edinburgh

I Guid Crack Club the \Vuwilc}. Si .\lui'}K Sli'cct. 55." 105” .‘llpiii. (3.5”. .\loiithl} \lol'}tclllilg_' L'llll‘ \\llll gum! Jud} l’;ilcl\oll oil the lhcliu' ‘l "lulci Southcrli Sluix'

Saturday 26

Glasgow I Ceilidh RHCISHlC (lull. i3 l'o\ .Sliu'l. 3‘13 il-l-l. X ll.-l5pill. Ur .Si'c l'l‘l 3.5.

Edinburgh

I The Royal Scottish Country Dance Society 'l‘hc liillnhul‘gli .'\\‘;ttlk'lll_\. .'\l‘l Dcpurlilicui. llt‘llllt‘l'Sttll Rim. Into: («5 0230. IN) 5.|5piil. 7pm «k 10.30pm. [5 L“) icoilihlllcd tlckcl {ISL l);l} \cliool liliil owning dunu' \\ lill high [at SCH L'kl Ill hcm CC”,

I Stories in the Cities The

“in L'l'lL'}. SI .\l;ll"\'\ Sll'L‘L'l. 5.5" “)5”. 7.30pm. (iucllc-luiiguugc \loi'}lcllulg L'L'lllllll,

I Ceilidh ('ountilig; llouw. \Vt‘xt .\lmlxoii Shut-147 l252. ‘lplu. LES li‘m 'l‘lillcx tioiil locul _\ouiig_' llll|\l(l;lll\_

p,

Steve Wynn and the Miracle 3 play the Subway, Edinburgh, Wed 7 May

Sillllflg

I 40th Anniversary Celebration Day of Music (iolllcu l loll llotcl. lxlll; \llt'k'l. til 35‘) 3l\5_‘| lplii l.tll‘l 1" 5" Scc llll l.l\l. light

Glasgow

I Kalinka-Kalinka (mu ('immhnL. RUSSMH (‘ulluiul (‘clitiiz Klilf.‘ .\llk'k'l. 55: H" i i. .S input 1‘ .\ll cwlllli; ot RUSSIA“ lllllSK

Edinburgh

I Jimmy Crowley “cc l-ulk ('Iull. l{li);ll ()uk. llilll‘iliui'} Sllcct. 55" 39—0 .S. illltllt. U Soylul. [lttllllt'dl .llltl ll.tllll\'.ll \oiigx tl'olli the giant (‘oi‘k—hllxul xiiigci. I Songs from Around the World (Xinoiigulc Kirk. (Xilloiiglllc. ho- "'h Jilin. Ul till! Joint Scottlxh \oi'ucgiuil t'oilu'l‘l h} lhc RllklMlllll‘L'C (Ulllpdll) ot \iiigcl'x tlolii Izillilhuigh .lilil llOlllllg Sliiigtolcniiig li'olil l,;ii‘\ik

I Peter Bruntell and Horse Stories ()llL'L'll'\ llull. (-lL'l'lK Sll’t't'l. (\(lh Hill). 7. illpin. LS. Siiigci' songul‘llci lli'uiilcll'x l‘lllk‘S} tolk-l'ock.

I The Listening Room ‘l'hc llluc lllli/cl'. Spitlul Stlccl. 33‘) 5”“). Spin. [3 \uggcxlcll iloiiulioli, .\couxlit' l'iulci'gl'ouiul'x i‘cgulul' ulipluggcil night,

Stirling

I Davy Morrison and Stevie Gillies 'llllhoolli. lull \\'_\Iiil. (ll—‘30 37-100“. l.,il)pill, l‘l‘cc. SL‘UHISll lllllL'S ti'olil loml gullui‘ iiiuii (lllllL'S ulul hm pl;i_\cl' .\lttl‘l'lvilt.

Monday 28

Glasgow

I Buddy Miller Band with Bill Mallonee chti'c“ li'l'l'}. ('llilc l’luu‘. 353 Still”. Spill. {I i til I i. I’ll", of [flu Ilia: ('uiuilri.

I Peter Bruntell and Horse Stories Slcrco. Kclunhuugh Sll‘L'L‘l. 321 556‘). Sec .Sun 27.

Edinburgh

I The Edinburgh and Lothians TMSA Branch Regular Session The ()\t'ol‘il lilii‘. Young .Sti‘ccl. 53‘) 71 1‘). Spin, l'i'cc. .\ \L‘SSlUll l'oi' Slllll'lllg \oligx Atlttl ll lunc. pi'oiuolul h) lhc ’l'i‘uilltloliul .\luxic ltllll Song .-\\\oci;itioii ot SL'Ullllllll.

Stirling

I The Clutha Re-union Stirling l’olk ('luh. (iolllcn l.ioli llolcl. King Sti‘cct. 0135‘) 31353. Spill. [(l, Rui'c h} thc intlucnliul (iluxgoll group. licl‘c to cclchi‘ulc Sl"("\ 40th hil'lhdu}.

Thesday 29

Glasgox-x

I Medieval Soundbites Rumxllnin lhmtic. lilgluin \llk't'l. 5~1S WU

I: 15pm .\ l l5plli Ll 5“ Soplullo Rclwuu Lin-nu ot (Lippcllu \o\.i .lllll llllll‘ISI \\ llll.tlll l.i}loi. pcltoiin t'clilulicx \‘ltl mugs ot llk‘ llHlll\.t\li\lll\. llllllS. plumllch illltl pllgllllh

Wednesday 30

Glasgow

I Ceilidh Dance Class and Traditional Singing Session SI \nillcu \ iii thc Squuic. ott S.lltin.u'l\cl. St .\nilimx \ Sticcl. 5%” (illle " it) ‘t itlpin U 5” lllt'ltl .\l.tllllL'\\ S lL'.t\l\ lllL‘ il.tltii‘ \g‘SSIltll UPSLIIIS (Litc Souiu- llH\l\ .l llgulltlonul \ong: \t‘SSlHll

Edinburgh

I Andy Irvine l'.\lllll‘lllf__'ll l-olk ('lult. (Kilian-t lllll. tlic l’lk‘JMlllk'k'. 05” 2 H”. Spill L5 to i L-ll Sn' 'l'liu 3-1

Glasgow

I Dick Gaughan (Llic Souiu'. Si .\luli'mxx in thc Squlllc. Si .\lltllk'ux Squul'c. olt Slillinul'kcl. 5~l.\‘ (llljl) Spin 1H). liiipol'tuiil Scolx \lllka'l \lho cul'l'icx llic toi't‘h lol llllL‘l'llJllHlldl \HL‘IQIllSlll.

Edinburgh

I Out of the Bedroom \\'.l\ciIt-} Illil. Sl .\llii}\ Slim-1.557 |tl5ll

Uplii iiiidlughl. l'icc. Scc 'l'hu 2-1.

Glasgow

I Ceilidh Rl\t'l'\lllk' (lull. W l-o\ Sll‘ccl. 2-18 illl, S ll..l5pili. U). .\lu\ic tl'olu .\lliuii'i (‘oultx

Girvan

I Girvan Folk Festival \lil'ioilx \IL'llllCS, (H405 7 l 2 l 23‘ [0.5” Eli

(L l 3.5()-£25 \\ cckcndl, ’l'hc lililluul

A} l‘Sllll'L‘ couxl cclchl‘ulioli ot traditional iliuxic lllltl \oug. (‘olicm'lx k‘k'llltlllS. \xol'kshopx. \illglu'ouiulx and \L‘SSIUIIS.

I Ceilidh RHCl'SlllC (lull. 33 HA Sll‘L‘Cl. 2-13 .il-l-l. «S ll.-l.5pm. U). Sm" Hi 2. Edinburgh

I Open-Air l’iil'llilwllii l’i'oilicniulc llululuulul. l’ol'lohcllo.

2 4.30pm. l'i'cc. .»\|l “L‘lL‘HlllL'. child ll'lL‘lllll}. \Vcl utulhcr gilicl’nzulu- "l‘hc ()ltl l’ici” l’l'ollicugulc. l’l'k‘SCltlL‘tl ll} l’oi'tohcllo (‘oililliunil_\ ('oulu'il. .\luxu' ll‘lllll lllL' llL‘llC Slur lllllltl.

Coldstream

I The Border Gaitherin Coldstream 2003 \xu-mux \‘umcx. (H573 22-1920. Tuition. \kttl'l'xSllUPS. i'L‘L‘llzll\. lltzlSlL‘l'L'lngS llllll SL'SSIUllS during thc du). guill gin owning: luioi‘K

Girvan

I Girvan Folk Festival Valium VL‘ltllCS. 01405 7|2|2S £050 {Ii tLllSll-LZS \VL‘L‘kL‘ltlll. SL‘C hit 3.

Glasgow

I Russian Melodies (‘ulc ('oxsuchok. RllSSlzlll ('ullurul (‘cntl'u King: Sli'cct. 553 U733. 8.30pm. £5 (£3 i. Vladimir Sklhgi lut‘col'dionl and AIM Kl‘otox lpL'l'L‘lISSIUIH. SUIHISIS ot’ thc Roxtm Bululauku (ii'oup.

Edinburgh I Anne Taggart and Angie Wright ch llollx' (‘luh. Ril};il ()uk.

40th Anniversary Celebration Day of Music

Chris Hillman with Herb Pederson iv. ; vv

w .T' v 2 tll"l(l" .. z"' t l") "ll nullinit M t'-' [litf‘i‘rlll‘l 'l‘hl") i' t' ."lmll Vi'.’ "Iii/l: " zl’fl‘“ "."W (> ,i' (it . ‘h‘:"5l4'/ .i'il'.

Taraf De Haidouks :, l‘lilfl’iitll. it’l.‘-t"¢.' 't' l'

ix, fill/ll") lll’ll'iitl‘i'it" fills. Hrlllll‘. or: it Until," twi' Twi- i)!<:‘.'ii,~.'. l/ilei Hi": i [will 1"," Wm) / 5.7.1,. Hill {'2‘ Mi:

f’li‘zl'r Hi‘ .‘ (iii‘, )l‘.'.

liltillilul'} Stl'ccl. 55,‘ 2070 .\ illlliil l'nu\u;i| tolk giiul \‘ttlllk'lllllttldU mug.) li‘oni (‘licxlci hgixcll iliio

Coldstream

I The Border Gaitherin Coldstream 2003 \lilioux \i'llllk'S. o|57t 22403) SW S.” t,

Girvan

I Girvan Folk Festival \..imu\ \k'nui'x. (ll-1(l5 TIIIZS to 50 thl i£|25ll £25 \Kt'L'lu'lltll. Sci' l‘ll 3

Glasgow

I Russian Cossack Melodies (Kilt (‘oxxucliok thxlull (‘ultuiul ('cnll'c. King; Sliccl. 55i H" i i. S lttpiil £5 «Bi. Scc Sun J.

Coldstream

I The Border Gaitherin Coldstream 2003 mem \l'lllll‘S. ()l573 33-1020. ch S;il \

Tuesday 6

Stirling I Black Umtolosi lolliiiiilll. .l.ul \\'_\nil. (ll-No 37-1000. Spill L l 3 WM .\cupcllgi \ong: .uul \HlllllL‘l'll .\lllxltll (lllllk'L' illit'luiliiig; tlu'li l.’tlllHll\ xii-ll} hoot iluliu'i li‘oiii /iillli;ih\l.c\ \lillS

Wednesday 7

Glasgow

I Chris Hillman with Herb Pederson Sl Allill'L‘“ '\ ill thc Squuic. ott Sultlluii'kct. St Audit-u '\ Slit-cl. 5-1H (lull). Spill, {I 4 lil ll. Scc llll l.l\l. uhmc.

I Steve Wynn and the Miracle 3 and Chris Cacavas Sulmu}. ()U ('ougutc. 325 (filmy ”. itlpiil. LS. l'.\ lliclnhcl‘ ol Sill (ii’ittiil’x loll): l{}(lL'l'\ :ilid l)rc;iill S}udic;uc that hclpcll

l‘c\ llullxcd .'\Illcl‘lc;i\ \le ('ouxt rock

’.:,1:.' fit '.‘,:. .7 THE LIST 59