THE APES

Fiddling with your organ has been a habit universally scorned in polite circles, but the Apes - canny primates that they are - have made an art of it as they ditch guitars in favour of ancient keyboards and create their head-melting electroprogrock squawk. Their new album on Frenchkiss Records. Oddeyesee. is as entertainingly mental as it

sounds. (Mark Robertson)

I The Apes play Stereo. Glasgow. Tue 20 May.

lllk' cqnnnlcnl ml muxit‘ \nmrl Imniln llL'dllt'tl In lit-xi) ll.ili.in /.I' \kllll j_‘llt'\I\ (imnl Link .lllll llicn‘ mpci'l llt't‘ IUllll lllll‘lll\l\t‘tl Ill/l nimlnt'xx.

I Cobra Grande .iml Omerta 'l’ht-c l'ntlt-iuniltl. ll.innciin‘in\. \itltli} Slit-cl. ‘50 i25-1..\..15pni L-I Rock

I Battle of the Bands 'l'lu- \t‘nuc. I" II (Killnn Rinul. 55" ill" l. "pin. LIV \Ilm‘ul.” .lll.l(l\'l\t'l\ ll.ill.ilinn nl l'llt‘\ .m‘ .ininng: Illt' lllllt‘ lmntlx lullling: II 0111 lot .I pldt't' on .i (‘nlumhm Rt't'llltl\ \liimtuxt' Ill Inmlun ;\tl\.int'c lickth £5 l‘lt‘.l\t' null “"04" 5 ‘3 00‘)

Glasgow

I Eliza Gilkyson .llltl Carol Laula 'l'mn l'luuiln‘ low! liar. ’l’i‘nngalc. 553 III)". 5pm. £8.511itli.51)i. (‘uiilcnipuixii‘_\ lnlk pcilnl‘mci‘ li‘nm l..'\ \m 'l'c\;i\. \uppuilctl h} (ilmguu '\ .it't‘umplixhctl (..llUl l..llll.l. Ilium/{1'4 III: ("Hum/w.

I Mooney Suzuki, the Needles .md The Capital Years ll.u'll\. 3m (.l‘\llt' Sll‘t‘t'l, (IN—ill III)" (I‘lll‘lv Milli (USU. ()ltl whim] garagc nul'n'mll li'mn llicw l'S l't‘l‘l'tlllilltN uhmc nc“ ullmm. /./¢'« Iru Xuml. l\ «ml lmluy

I Zu, Garrison and Giant Tank SIL‘IC'H lltll‘lllt‘l'l} \\t‘\l l.“lll I. l: l-l Kclnnlmugli Sli‘ccl. 5Tb SHIN «\pni LII. St‘t' .Run ll.

0 T Break Klll}: 'I'ui‘x \\;ili \\';il1 lllll. TIA SI Vint'cnl Sli't'cl. III 52“).

". lllpni LII, Sec Sun I I

I Templeball, Ramp and Jesus Elephant 60d ‘l‘llt‘ l.“lll \HIL‘ (.‘tlt‘. 5‘) NI Kin; Sliccl. 55‘ In“. .\.,‘\llpni. (3. '\ll lilt‘lx .llltl lllL‘IJl

I Johnny T’s Big City Blues Band Sllltlltl ()llt‘. (il’il\\L'llUl llillt‘l. (iimwnni 'l't'l'lat‘c lull ll} l't'x Rmul I. VII (\5 ll». ‘lpnl. l'l't‘t'

I Acoustic Jam \it-c'n'Slt-ux}. .12! SJut‘hichull Sllu‘l. 3‘“ WM“. 3pm. Ircc. \\ llll .i luv tlrlnk lni' [MI'IIC‘II‘JIIIN

Edinburgh

I Wayne Hussey 'I'ht‘ l ltlllltl Rimm. ‘lt‘ Victoria Sli'ccl. 325 350-1. ‘pm. t'lll‘ 'l'llt‘ .\ll\\lUll nun tltlL‘\ \Uln gull] l'tk‘lxv I Jane Taylor .md Andi Neate (Kilxircl \hllgm‘c. 36 R8 lllgni‘ Snch 23“ MW», Spin [3. .-\ C‘;l[‘ll\.lllllf_‘ “‘1 u! .it‘nuxlic pci'lm‘munt‘cx .ind \ntuilx li'nm llll\ .icnmllt‘ tlnuhlc l‘lll, I’m/'14»! l.i/III/’lll';’/l RIM/l.

I Acoustic Underground Megamike (Kllxu'cl \lillull'c. .ih ‘5 lildll' Sli'ccl. 32H (wl‘h. Ill,.‘\llpm. l'i‘ccl :\

lll.l\\l\t' 5“ minimum pcilniin Ullt' \Hllj,‘ and) ;il Illl\ gigantic UPL'II nnt' \cxxmn. In hunk ii \lul k'llll l’clci \Iit‘h‘it'l l\’n\\.ill on Ill ll ll.“ Ilih ni‘ cnmnl nit-gainich nullixlIt'untlt'ipmuntlt'uuk I’m! a! lit/III/IIH'Q/l /\'u\/I

Tuesday 13

Glasgow

0 The Cooper Temple Clause, the Rain Band and Medium 21 ()uccn .\I;ug_'tu'cl l’ninn. I: lung-ml) (itll'tlt'lh. {W ll".\-I. ". illpin. LUSH. Singci lit‘ll (inulrt') hm llic mnnc mu \m‘ul tlcllwr} m l.l;llll (Lillaglicr Iml lui'lunalcl} lll\ Imml lmw ;i IIIUIL‘ utlwnlui‘nm numgul uullnnk than ().l\l\ I Flogging Molly ‘l'hc (i;|l'.lj_'L‘. Mi Sauchiclmll Slit-cl. “I III“. ". illpni L'lIl. ()u‘l' l-lx \llll“ l'l't‘llt‘llt‘ llllk inllucnt‘t‘tl nt‘lcl “ho haw llicn' gnudlnnc \lllllltl\ on li'utlilionul ll'l\ll luncx.

. Mary Gauthier 'l'l'Ull lllt‘dll't‘ I'll} C'l ll.u'.‘l’nm:_'.ilt'. 553-120". 5pm. L")1L'"r l.Ulll\l;lll;l xiiigci"wiig_'\\i'ilt‘i‘ “llH pnurx lici‘ culmurlul lllt'. including; ;i \pcll in ltlll. llllU llt‘l' mum: l’uri u/ Iii: lilL’ ('uunln.

0 1' Break King; 'l‘ulk \\';ili \Vuli llul. I‘ll Si \‘mccni Slim. 32! 52“). “Klipm. LII. Soc Sun II.

I Pulsars 'l'hc Ifiih \nlt‘ (Luv. SH (M King Sli'ccl. 553 l(i.‘~i\_ 0pm. £3. llltllL' I Phil’s session l'ngt‘ llt‘Jllm. 3‘: \\'nmll;intlx Ruml. Sh-l l5‘lh. ‘lpni, l-rcc “ct-kl} mm.

I Live Music l-\n.\ (‘lmnuc n‘ .i (‘nllcc 'l‘t'llul ()\ nu. I: ()l.i§_'u lunc. 57152.1, hpm. Ll l‘nllt}

\ingci' mug“ max.

I Live Music llmnu‘cnc. l‘l Skin”); Slim-1.032 Milli), willpni. l'i‘cc. l..ntll\.igl\.

Edinburgh

I The Sleepy Jackson .md Hidden Cameras 'l’hc \cnuc. I“ 31 ('tillnn Rmitl. 55" 3”" ‘, 5pm. £05” ‘\ll\ll';lll.l'\ lllC' Slt‘t'p} .lilt'lxvlll .il’L' .l lllHlt‘ lllClll‘“ intlic t‘nnutlcixilinn than Ihc \incx. \\ill1 \uppni‘l 1mm Inmnc nmlli-nicinlwrctl. liltl\l\C\l \xcn'tlm llltltlt'n (linicmx. Sec pm 1c“.

I Out of the Bedroom with Playtone ('tilxu'cl \‘Hllan‘c. :0 ‘5 lllull‘ Sll‘ccl. 33” (ll—(Y \pm {-1 «£3! litlinhurgh thh \pt't‘ml llcmlul h} “01 mum Milli-PICK? l’l.i}liiiit' Iml ;ll\\\ \\llll pcrlui'nmnt‘o 1mm gingci'gccn. lo: l’.ilcrwn. Sllmrl ('l.irkc. (‘hiix lsi'uun. John Hunt. .l.lllIlL‘ l'.lll\Cll. llic llnnc} \llHI .md l-lmxcrx IUl' \lgcmun

'xx :‘cv sins Music

+glestsv-ADEQIATESEVEN:WmMAY-Tlim

MIDI YH

BRAEHEAD TICKET OFFICE - 0870 444 6062

MAN on I .

THE'JOLCEIIWI 0‘ HOIHOUE

plus guests: f Wednesda 25th June The oroge

AWN .

DON’T TRY THIS AT HOME FEATURING JACKASS’

P.i il'ii I. I IIaI .

PLUS MANY MORE JACKASS CAST MEMBERS

MONDAY 2ND JUNE ABERDEEN EXHIBITION 1. CONFERENCE CENTRE

WEDNESDAY 4TH JUNE EDINBURGH CORN EXCHANGE

'51-: ‘.‘I“.>;g|

P