Records

musuc@llst.co.uk V . I I. . I, I } .1 _ ' MAGIC MALIK - " " " ORCHESTRA

0-237/XP-1

. 5:. ,0“

TiNbERSTICKs Waiting for the Moon

MAGIC MALIK

THEIPANEMAS w '_ Afro Bossa ' 000 v I/: . ,. 1 mums m -. “POEM ’0‘: t: -r"- -' u )l!~lé:" ' . : ' t ' (I, X“, ' t ; l ,I'u u... . {1"}.",' '15 ' " l :- '. .. 1' H ;.; ;, I. : . ' '1' . '. 121' " l'“:£l7"l‘:-" 2* >1-'-- .: -- :.' :' :-- :. ' : ':. . SYSTEM 7 “H "' :: a. " n " ‘1‘ q ' ' Pflngl‘xn w ' . ::-- :w:.. ' z .- :' 777 z" '2 "' '~ 1' /. (w. 'v " e: :' .' '- l " W‘ : n O. E-l .': ' ;' ' l' .: (fl/l,"."r’,_.‘l"' ' I : 2 z F're '." f: ."*’ i)"- .'. ' '. "I ’-" l" l. H I. I. 1"": I. ."._ n."': fx 0" ' ' I. U: I h .(l. , , , , , , A Water l. . .. 1 Mn Gas n coo ‘('l‘/I"". 1‘ ‘H 5)., .l ‘,- v ‘l.,~ .,~ ' n 0 o 0 I! '4 o.,) V'.,l ll '.

" ' - l :w: 0000 Golden Section ‘1‘ “: w

(VH'LSV'HI'YEHT'."(2'.2 f"...- . :1. " :"1r-w: "lv'.:' j‘l ' : a Hmw’i‘w [7" I" 1‘? : ,,.' "v ' ' ;‘ ..’ {1'4 Himmlulflu‘, au't-wv 4 H I «I, H (ll()(;."1."\;.Lg'l-f'p

.:;(;;2l‘;. ' ,1» ,1; 5 ,.. -,,

‘lH‘,’ Krill: " . '. : "' VHF" 3‘1"“ k

than I? kl. l. " ' ' :l a": '.‘.(:T' Illlrfil l‘l‘xn” 1" l <::;Hflllll 13, f"-,- l "-

fnfl‘df). athl' .lx.'.llll “ll? "." ""'. ."'. :' 1‘ ' :. l

lll‘m‘m’; FA'L’HL -_’ :-" x :'t- 2::

(EV/“1'73

MARILYN , MANSON l ' , , The Golden Age of """W H" ~ ' \r\\ Grotesque lll'“. . ' 1. 2°. . :'. :' . . \’ ~Nl:llllllg;l... ;..~~;,; ;,:.. , .; 1., -‘ .'.

\ 0" ‘:

\mrxlx c? tltv la: r. 1":-

ll<>t".=t:7':".\ts_> w ;

“y if“ , _ ' NINA NASTASIA

H Run to Ruin

"Alf; ..i"'"7{" :11" " {fl." ' ,, I 3 '

' “” flnlourlnlune

' my l :v 2 lllllllqlllqllllnlla q‘lll'lll‘lH-l'l”! lw'f‘llll‘s ~ 1 mm” [mm 5mm ll lllllleltl Ills lrllllr I '-llllllnpllllnlllm l? lllllilllw

fl‘l‘llll". \lv" °

Arthi-r we". '

l lllmlupln fillllnl lall H “‘4'” “I'll

l lamlll lalln llallul lllifll IHI hill?! 3

d'v'ensmEET -mlr-,m in l mu I1 ' Willi-ll MM 5: l M w Twentythree ,‘ 7 \ fill-I: :x -: co. 1 - i 1: l M \. ~ the new 5111!le nut 26th man

I" I x lll all lnrmals Inlludr nuluslur umrluwd UAth qun lllll lllr lorllulmm .llllln 'lhr llnllu ol lllm ul lblll lIIr

Mus: " " : 2 ' ' ' -.' : III-Mum- ,l .‘ l... ‘, _ h I v I " ' _ mamma-

" 'THE LIST 107