Theatre events are listed by city, then alphabetically by venue. Dance events are listed after Theatre. Submit listings at least ten days before publication to anna@list.co.uk, by post or by tax on 0131 557 8500. Listings are compiled by Anna Millar.

Disabled access key \\ \ \\ heel. l1.1ir .l\\\‘\\, \\ \ \ \\ l1ee|.l1.1ir .l\\1'\\ \kllll .l\\l\l.lll\t‘. |’ Parking la. lllll\‘\.

\\ (I \il.t[llt‘il lllllt‘ll \l

Glasgow Drama

THE ARCHES

35 .\1g)l1' Street. “VIII “:3 lllflfl I\\(‘. 1111]

Tam O’Shanter and Other Works

I iitil Sat 3-1 \la} hptii. 'lue i Sal " _l1111

H iflpiii tart-11 lluriix‘ lll11\l l.tlllitll\ pneiri. Ill/H ()‘X/iirrili I 1x l1rnugl1l In Ilie \tage lllltlt'l the tlireetinii nl \Iitl} \itinltl. l’eilnririetl h} the \iehex 'l'lieatre (‘niiipariv llll\ tlailtl} enrnrt pintlrietinii retellx Ilie \tnr} nl tlruiikeii 'laiii .1111l hrx han \leg .I\ the} eniiliniit the 11111'l11'\.1111l \\;tlltlt'l\\.ll.'\ll11\\.t} Kirk SCITISh \\L‘tl 5.1! il It-li lakitig plaee lll\ltlL' .1 \itlen lll\l.lll.tll11ll. l’atil lltit;:1'\\.1'11 lfllllltlt'l nl Scale l’intet‘t. I‘lt'\t'lll\ llll\ pla) 11liieli e\]1|nie\ nut nl1xexxinii \\llll tlie \ell

The Arches Artists Forum I 1'1 111 \l.i_\ (111111. l'ree. Open In .ll'll\l\ tiniii all tll\L'l|‘llllt‘\. llllx lni'iirii nlleix Ilie eliaitee In tielunr‘k. .iIt \ lt'\\\ .iittl \liat’e et'eatne ltlt'.l\

"‘ {11,1111 U1

BARLANARK COMMUNITY CENTRE

lltii'iiriiniith Rnad

Factory Girls “111 22 Ma}. 7. illpiii.

131Ll1ltnttifl5~15111115111 ' \-11e‘.1\e l‘l.tlll. \l.(11111111e\\' I‘la} .ll‘tllll like

-.1niiie11\attempt In \.i\etl1e11 Inlix

CCA

:511 \.111.l11ehall \tieet. 553011111 \\('. \\ \I

Contemporary Cuts©CCA I 11I1l I n 3‘ \la} \\etl .\ lhu 11 \I1111.l'11-l (1pm L31 ILII lt.111\l.it1nti\ nl \Hlllt‘ nl Ilte latest 111lI.1l1.111[11.1111111111gallnxxitig.rtitltetteex l11\t'\'lllt‘\‘-1'll\.llltlillk'lltll\\ll\\ 1I \xtth \klllt'l\. .lkll'l5 .11111 tliteetntx '1er r11

\i rim/111111

Strange Behaviour Suspect Culture Symposium \.11 :1 \la} Warn 5 :“pm 1.2311151 lI.1|1.111.itttl Stnltixh .1111l1e111e\ get tngethei tn tlrxtuw llritixh .llltl Italian theatre ,\111lie11te\ \11ll .tl\11ll.i\t' lltt't‘ltallet'l11\t‘c RS \.\llY\l K plettttete nl [/11 (‘1 ll mum l1_\ (ttllu'lipg \lattltttlt 111! wt \r uni/mm

CITIZEHS’ THEATRE

ll‘) (ittl'l\.tl\ Sllt't'l. 113‘) “"3: l‘l. \\(‘. \\ -\I

Did you Used to be RD Laing? l'iitil Sat 31 \la} " lllpiii Ll: Itl L11 .'\eel.11111e1l pla} eliaititig1|1e11\eIn \Hllltl\\ltlt'l.llllt'1ll RI) l..1iiig ulin heeaiiie the iiinxl l.tllltlll\ Il\}t'lll.tlll\l nl the (11k West Side Story 'I’hu 33 8.11 3.1 \l.1_\ ". iflpiii 18.11 111.11 ipriii tlfl1£f1 t}\1 Sttrtleiitx 111 the 11111\ie.1l Il1e.1tie Ullth .11 Ilie I).iiiee Sehnnl nl Senllaiitl perlnirii lentiaitl lleiiixteiii'x iiintleiii 1L1} t'l.l\\lL' nl \l.tl (l11\\t'tl l11\1‘l\

Factory Girls 1|th 3" Sat il .\l.i_\

‘. illpiii. (I: It] (-11. .\-11e\i\e\l'1.111k .\le(i1111111e\§ plat .rl1nut li\ e \tniiieii‘x attempt In \.1\ e tlieit |11l\\.

COTTIER THEATRE

‘H ‘l5ll}111ll.iiitlSIiee1. ‘5' 13m. Ill. 111‘. 11 ..\I

Teechers l'liu 33 Sat 211 Ma}. 811111 {N 1U1i from NJ 11111:, (‘nlluxinii 'l heati'e

Many

Steven Scott

realises Arthur

Tickets 528/ 4 From the Ramshorn 0141 552 3489 Collins Gallery 0141 548 2658

directed by Bruce Downie

the women get peace

‘Fast. broad, silly and profound The Independent on Sunday

and the tacky The Observer

Collins Gallery 0141 548 2558

'1'th

(‘1‘ (‘gnv‘

Pure Productions

SQUIRRELS

by David Mamet directed by Iain Kelly 81

Young, arnhrtimis wrtter Edmond takes a lob as assrstant to Arthur. a once successful schbe who has fallen on hard times. Edmond soon 5 erractic work hrdes his deeply disturbing fascmattori for small. furry rodents I On top of that. the cleaning lady fanmes herself t

as a l)ll of a creative spirit Will Ed survive the . insane OlllCC he finds himself caught 111. or Will he too develop an obscene obsessmn')

U" /.;‘(,.nev

Strathclyde Theatre Group

LYSISTRATA-THE SEX

by Germaine Greer. after Aristophanes .

The anCIent world is gripped in a long and futile war While the men of Athens fight in a foreign land. the women of Athens can take no more. In secret they meet wrth the enemy women and form a pact. The battle moves into the bedroom. No sex for the men- unless

‘Treads expertly between the tremendous

Trckets Mon/Tues 95/250 Wed-Sat £814

T'

Remehorn Theatre

, 98 Ingram Street Glasgow 61

68 THE LIST ’.‘.:.

ptexetih _lnl111(intll\e1\ hinatl enuietl} .il1nut the .111\1et1e\ nt leathmg :11 the ittntletrt age

COUPER INSTITUTE \(\(Al.1tl\\liitt l{1‘.11l.l‘:‘l lRN< Factory Girls \al 271 \ta} 1:] 1 frniii IMF i 111‘5111 See (il.t\f_'11\\. llatlaiiatl.(11111111111111) (’etitte

' :tlpin t:

KING’S THEATRE

3‘)” Bath Street. 2-111 llll Ill. \\(‘. \\ \I Jesus Christ Superstar l nut $.11 11 \la} " illpit11\\etl.\ 8.11 111.11

: lll'.‘ l\,l\k' I l1"\tl \\el1l1ei tlnriirriatrnti enriIititiex. llll\ IiiiIe \Kllll tlie talent tlie laxt \1‘11'111l.1}\iiitlit' lile nt _l1‘\ll\11l \a/aietlt, peilniiiietl here M the l’aiiIlienii (’Iul1

Buddy \11111 211 Sat il \la} \lnit lliti " ifll1i11.l'1i.\ 5.115 iflptii .\ .\ “111111 U15“ L'Zfl 5” lligh eiierg). rnehii'inll ttil1ute In the lile nl lltitltl) llnll}. iiielutliiig ealelt} \xee f.’t'lll\ \treh .1\ ‘lhaI'll he the Hay. 'l’egg} Sue. and 111.111} iiinre

Noises Off .\Inii _‘ 8.11 ~ Jun illpiii 1\\etl .k 8.11 111.11 3. iflpriii. t" L33 llie \.tll11ll.tllllL‘dllt' iii .\liel1.1el l'l.t_\lt'\ iiixpiietl lt.111tie laiee .ihnut Iliel1aekxtage .1ritie\ 111 .1 \eenritl 1.1te eniiipari} pertnt'tiiriig .i lllf_‘lll_\ lr'aiitre latee \l.tl\ l’aul llr‘atlle} ll'.rI\I/Il1/r'l\l. l’liilip l'l.tlll\\ l/lr rill/111111 .llttl S)l\1‘\lt‘l .\l\‘( .11) fl)! ll/ini. lx’eenitiiiietitl. See I111‘\ie\\

“1111111 {N t l _

LAHGSIDE HALL

5 l..irig\itle .\\e1111e. (1‘: 11111111. Factory Girls 'l'ue iltiri. ". iflpiti. L3 1“ t lltllll l).\-l5 “0351” See (il;t\gr1\\. ll.tll.tll.tl'l\ (11111111111111) ('eiitre.

RAMSHORN THEATRE

‘lh’ Iiig1.1111.\'ti‘eel.55_‘ 3-H"). Il’. \\'(‘. \\'_r\. \\'.v\.\|

Squirrels [1111] Sat 3-1 _\l.l}..\'l1lll. {h 1H1 [111111 543 3555. Pure l’t'ntlrietiniix theatre eniiipaii) pi'exeiitx tlie Senttixh Iii'eiiiiei'e nl I).i\ ltl \lairiet'x eniiierl} ahntit aii axpii'iiig \\ i'itei'.

Lysistrata - The Sex Strike .\Inn 3 Sat 5 Jun. ". iflpiii. [5 {312.2511 Hi. Sli‘atl1el)1le 'l'lieati'e (irntip per'lni'uix Germaine (ii'ee1”\ l1itiiig \L‘\tl.tl \alii'e Set 111 :\ll\'lt‘lll (ir‘eeee. tl1e \tni‘) l\ ahnut .1 gi‘nup nl \tntiieri 11 lin arlxneate ahxtiiienee ax .1 111e.111\ nl \Inppiiig tlie riieiilnll. lighting.

RSAMD

lllf) Reiili'eu Street. “I 515". Ill. \\'(‘. \\;\|

Classic Cuts limit In 2331.1}.

“. iflpin (\Vt‘tl .k “111 111.11 37111111111. L5 1131. Stixpeel ('ultute tliteetnr' (italiaiii l‘..itnuglt .iIttI lttx lt.’i|t.itt llt‘a/Illan il\\tlL'l;llt' \lallt'retn l’at‘nttt tle ('axttn enllahni'ate \\ it|1 Ilie RSANH) tn pr'exeiit the \\11l‘l\\11l l\\11ltltt|11l ltaliari I1|.1_\\\i‘iglit\: filial/411111111111 (irrrnlx l1) ltrigi I’it'aiitlelln and Iain! 11ml .I/rhlr'l l1) (Itll‘lti ( itiltltilll,

TRAMWAY

25 .\|l1ei't l)r'i\e. 113-15 11113511]. Il’. ‘l'l'. \1’1‘. 11M

A Modicum of Truth “ed -1 In (1 Jun. "[1111. {hit-11.'l'hii'tl:\11gel enllahnt'atex “Hit the RS.-\.\ll)'\ linal }1'.11‘\1111l1'111\ lnt' llll\ llL'\\ tle\i\e1l pieee. 60 Degrees “111 5 Sat " 11111. “111 “[1111 1k 911111; l'l‘l 2pm. "[1111 .& “[1111; Sat 2pm. ~lpiii. “[1111 .\ 0pm. L“) 1t51. Srln 'l'lieatet‘ ereatex a theatrical ‘xeiixe n- i'aiiia’ enitipr'ixing .1 full} rntatiiig \tage. .1 \i\-el1.11111e| \(llllltl \}\1e111. and a iiiexrner‘rxrrig e\pei'ie11ee\1l1iehairiixtn ehallerige preer111eeptinii\ nl theatre

TRON THEATRE

(13 'lt’ntigale. .55: 42h“.

Dealer’s Choice 'I'hu 31) \la} Sat I-t 11111111111 Sun/Mniii. Hpiii. in {ll

15 U11. l’atriel. .\lar'l1er\ l;t\l~lllti\lllj_' pla} ahnut 111 e tr'ieritl\ \\l111\L' “ea-kl} pnker' game I\ interrupted l1) tlie ar‘i‘ixal nl .1 111_\\Ie1‘inu\ stranger. .-\ tnp-nnteh eaxt iiieltitliiig l’atil Blair and lain l)eari llur‘n 1x tlrr'eetetl h) the talented /iriiiie

IT'S

llllllllllllllllllll

_u

Noises Off '

Dealers Chorce~ 1' '.l.1':~‘" :z'v- r11 1: 1" (h: .' " .. ' '1' -.'.. Rambert Dance Company I I .' Iy ' 3' l. " (i' I) ' ' ' 1 (1 Wear-1:, 11w ‘1'. (lav: ". v "

Paul Taylor Dance CompanyI-tm- '1' w

1' 1711:? 11'«-'

1 l" iv 1 I v 2,-1 1

'l y. '1‘,:' ; z 1

/ ".Lll. 11:1,}:1 r 1 Li: I 'v A I r :1“. r 2 1'! II, r ‘11 [I

7)., '1 1: I \)' 1 ' ' ' '

ll.ir’11\1111l1e ltnii llieatre ('niiipati} '\ Senttixli pretriiete 5Lee [111'1 ieu

The Story of the Little Gentleman lllll 5_l1111 See Kitlx ll\llllj:\

Glasgow Dance

THEATRE ROYAL

233 llnpe \11ee1. H311111111 Ill. \\('. 11:1]

Rambert Dance Company Hm 3‘) Sat ll .\Ia_\ " llllirii 1\.1t 111.11

3 111111111 U1 1311 Rambert Dance Company lllll 3‘) 8.11 ll \la} " lflpiii 18.11 111.11 2 5UP”)! U1 L3H Raiiihert return \111l1 three 11 ell Intetl \‘.11ll\\ l1} .l11'i K) liaii Ill/tit Hurt/1 .llltl (‘liintnpliet llr'ueetthe Snutli.\i1ierit'aii lnll. \tillfJ Ithpttetl (IV/H’\l Hum 4'1 and l/H/I/t .1111 wt tn llnh l)}l.111‘\ epnrniiintix \Hllle llut the} We alxn gnt .i unrltl [111-11111‘11' lni u\ l1} ['8 ehntengraphei. K.11n|e.\iiiiitage. .\ll\\ it .11 )11lll peril. See feature

TRAMWAY

25 :\ll1ei't l)ri\e. “8‘15 “It ‘5‘” Il’. l'l. \\’('. \\'.-\I

Jim Buchanan - Spring IV.) Chronicle l‘ll 31.x Sat 24 \la} l'tee .\ (lll;tltll.‘tll\1>l I)ntil1t enriiiiiixxinri l1} Sentlaiitlhaxetl l.llltl .‘tlll\l Jirri lliieliaiiari 111111 I\ etirreritl} 1111a Inn rrirle \\.tll\lll_‘.' prlgi‘itiiage liniti l‘.(lllll\lll_L'll In St \1111.111'\(‘a\e ’lhel'irialiexult \11lltake a |al1_\ritithirie twin and “Ill enirihirie pi'nleeletl light. 111111 etiierit. enxtuirie and \tilllltl,