I Edutation itl ligt). 10pm 3;ttrr. £2. Weekly Next Refill nrght 110111 DJS Beet ttntl J-B()\\‘ tltxhtng (itll the lllpllttpitiltlritggit“1111[heUL'L'étStttilttl Surprrse In Sttrre Such ttS ht)(1l}-Sliit1\L‘ C(ItileSlS. M(’S and Summer Rtklithx. I Fleamarket Funk ttt (';rh;rret Voltaire. llprrr 3am. l‘ree. \Veekl}.

1.0Citl outfit pl;t)ing their (mn kttrtl 01’

big band funk in this next \\ eekl} reSrdene} with at Stttttilet'tttg 011).! SllppflrlSitiltl(tiller11\CitL‘lS. 2S Mgr} SeeS tr lt\'e shtm litiill Chunk} litttt Funk}. hezttletl h} Rewrentl (hunk) of New MttSlerStrttntlS tame prm rthng it Set 01' live hurtl turtle/mm \(tL'it1S.

GLASGOW

Pre-Club Venues: I Air Organic 30 Kelx rrtgrm e Street.

504 5201.

I Biackfriars 20 Bell Street. 5.52 .5024. I Bar 10 10 .\lttehe|| Lane. 572 1448. I Bar 91 9| (‘tttrtlle-rtggS. 552 5211.

I Bar Ce Lona 472 Sttttehtehttll Street. 332 2528.

I Bar Jedi 23‘) North Bridge. 204 1010.

I Biackfriars 26 Bell Street. 552 5034 I Brel 3‘) AS11101] Lane. 342 4966.

I Cuba Horte 17 John Street. 552 3505.

I Cul De Sac Ashton Lane. 334 474‘). I Elliot’s 203-205 Bath Street. 246‘

2000.

I 54 Below 3 kelyingrme Street. 357' 5454.

I The Griffiny 266 Btrth Street. 331 5171.

I Groucho St Jude: I90 Btrth Street. 331 5171.

I Havana 50 Hope Street. 248 4460. I The Living Room 5 Byrex Road. 33‘) 851 1.

I The Medicine Room 30-32 Cathedral Square. 552 351‘).

I Moioco 1287Argy1e Street. 334 4813. I Nice ‘n’ Sleazy 421 Silltclliellttll Street. 333 9637

I Polo Lounge 84 thStrn Street. 553 1221.

I Soba 11 Mitchell Street Lane. 204 2404.

I Spy Bar 153 Barth Street. 221 77l l. I Tchai-Ovna 42 ()tttgtr Lane. 357 4524.

I Variety Bar 4(1ISitttehiehttll Street. 332 4449.

Club Venues:

I Ad-le l l 1 Hope Street. 248 6645. I Archaos 25 Queen Street. 204 318‘).

.'\1ltl111C1'L'2S.il'L‘Sltlk'lllS trteht «tn 1 Jun.

I Low Gravity .tt the 1.ttrttttl erttr 10.30pm 3am £3 tt2. tree tr» trrettrhetSr. Wee-1‘1) (Lit) \l.te “111 he huek \\11111.11L‘St‘lL'\U1l(.ttl\L'lllllleSt‘ll the 2S .\1.t} retttttrtrtg Benn} tttl111e \\llL't'1Sttl Steel. .-\S .t1\\.t}S.e‘1tttttk} gi'tt(1\L‘S.tiltl1‘;1\S1111CS;11L‘ the order 01 the titt).

I Opal Lounge .rt ()rml trrtrrree 10pm 3am. £3. \Veekl}. \lrtlxteek SeSStttn trttrrt 101‘} .S;tlttttt\t.tll .trttl lltS tltSett. Rtkll. ttttrk tttrtl hutrSe rrr.t\h up I Quirky .tt 1’t't\ e (‘ntrtretl

10pm 3am. I'ree hetttre trtrtltrtght. {2

I The Arches .\11\11;tllt1 Street mtt Jurrrureu Street 1. 0‘101 022 0300

I Asylum 211(2tt\\e.tt1\1e11S Rthttl. .5 32 (10h 1.

I Bamboo 51 \VL‘SI Regent Street. “2 1110-. h.

I Barfly 200 (‘l_\tte Street. 221 0414

I Blanket (formerly Bed) 520 S.tttehteh;tll Street. 332 0‘55

I Bennet’s ‘10 (ilitSSlHt’tl Street.

5.52 .5711,

I Budda 142 St \ttteettt Street. 221 .5000,

I The Cathouse IS l'rrrrrrr Street. 34S (10110

I CCA 350 Sttttehtehull Street. 352 4000. I Cube 34 Queen Street. 220 S1100.

I Fury Murry’s ‘10 .\l;t\\\ ell Street. 221 0.51 1.

I The Garage 400 .S;tttehteh;tll Street. 332 l 120.

I Glasgow School of Art 16‘ Rentreu Street. 332 06111.

I Glasgow University Union 33 l'trixerxit) .»\\entte. 33118602.

I 92 474 Sttttehtehtrll St thehmtl the (hunger. 353 3111.

I Life thttSement ttt~ ('ttt'trrthtutrt. 1‘11 Ingram Street. 552 Hm.

I The Lighthouse 50 .\lttehe11 Street. 221 0302

I MAS 2‘) Roytl li\eh;tnge Strttttre. 221 7080.

I Media 1-12 Rt‘ttliL‘1t1 Street. .522 011111. I Mercury 142 Bath l.;ttte. 24S 1"“. I Privilege 0‘) Hope Street. 304 5233. I Queen Margaret Student Union 22 1'trtxersrt) (illi'tleltS. 33‘) t1.".S‘4.

I Reds. 375 Satttelttehttll Street. 331 10.3.5.

I Renfrew Ferry (‘htte Pltree. 553 (1000.

I Riverside Club t-‘m Street. 50‘) “IS”.

I Rocksy’s Basement 40 .\'e\\ Stretltltrn Street. PttlSle). 552 5‘01,

I The Shack 193 Pitt St. 332 “522.

I Soundhaus 47 11)t1ep;tt'k Street. 221 4059.

I Sub Club 22 Jtttrrtrretr Street. 248 4000.

I Tempus (‘('.-\. 350 Strttehrehztll Street. see tthm'e.

.ttter 4 100 lelee trt t'\t't}tltttt; ltt‘tt‘. Screw \1etttle/ .'. (itt) (Xt11et1(‘re:.tl.1

I Rude .tt \lrtrul ";‘.".Z 3.:tt: :3 \\ee1\l\ \eu trzehtrttt:::1k}.tlr:t}. el.ttrrrtttr tilled hottxe litttt‘: teStrlemtx \le\ \\et_\ .rrrtl Ker: \xttl‘. .t \tt:.rt'et::rr wt ltte.tl ettextx

I Salsa . . . salSita!.11111§.ttttH “pm 3.00 ltee \\eel\1_\ 11t‘1.tllt1 lle‘t} \.t1S.t.te11t‘ll lit‘ttt the 1 l 11.131!“ [11 t.-.:':t

I Toxic .tt Uptttttr llpttr 3.:ttt. lree \\eek1} .\e\\ 11.11t1.1\‘lilth.111\1111\'1.l: lttglllltt‘tltlttedl11.101tlltet‘ttlt'klnttt' \lt‘ll.l1..lt\1lll.tllt111lt't‘tlt1 L'llt'Sl

I 13lh Note :(‘11(21‘\\1\-\11\'C1.2:2 ‘1“—

I The Tunnel Si \trt.tret: Street. III: [111111

I Trash It!" t’rtt Street. 5'2 33“:

I The Up ’n Down Club \\eSt .\lt‘1t‘1.tll\1 .Stteet.(‘1tteetr\ l).t11\

I Vaull251‘1tteett Street. 201 315"

I The Velvet Rooms <20 S.rtr.trretr.rtl Street. 332 0‘55

I The Woodside Social Club 13” North \\'trtttl\rtle Raul 33" 1043

I Yang 33(‘1treerr Street 24S \tSl

EDINBURGH Pre-Club Venues: I 83"" BO“ (\(\ (\F‘ \‘\llll‘ lglhirc. {gh

1131111.

I Bar Union 35135St‘mte.rte.<<‘

_ hi1.

I Beluga .304 ('h.trtt1\er~ Street. 022 4545.

I The City Cafe ttl.rrr Street. 33001:3 I Cuba Norte 1‘12 \lrtttrwrt Street. 221 0411‘).

I eh1 1‘1211rghStteet. 2205-"

I The Human Be-ln 3 .S \\e\t ('r'trxxetrttxetxn}. 002 .S'.S(r0

I Iguana 4l l.utltr.ttr Street. 220 42\\

I Magoo’s Basement 3" \\e\t Port. 221 l44.S‘.

I The Meadow Bar (Moo Bar) litteeletteh Street. 00" 0‘10"

I The Outhouse litrttrelttnrt .Stteet 1.;ttte. 5.5-. 000.\,

I Oxygen 3-5 1tttlt'ttt.tt'} Street. 55" 1111‘)".

I Pivo 2 6 ('.rlttrtr Rt‘.1tl. 55" 2025

I The POHd 24 114111 RU.1tl.-l(\- 3825.

I Popnokit 2 l’te.ttt1_\ 1’1.tee. 556 4222 I 0 Bar ll letttr Street. 55" 5530

I Yo Below 66 Rme Street. 220 011.111 Club Venues:

I Berlin. 3 ()tteenxterr} Street 1 me. 46" "215.

I The Bongo Club I4 \eu Street. 550 5204.

I Cavendish/Diva \VeSt 't‘rrllerrm. 32S

k/ t1.r\ .

I Peppermint Lounge .' l‘.-;~;‘.- ~~~~ ~::: l|.‘;..‘.‘. ',r.|\.. I. .. l.\.\. t'. \\\.\.“".\ \\.\. 13‘..:

I Planet t It l..-~.r.

\‘ \- .: ;‘-~>\ -‘\.-\,.,....,....- \\.-.‘:e:j. tr- ~ .1 I Subway West End ' S ~. \\ 171.1 20:“. ‘.‘ '3 t.‘ ..~.:.~r \\.-.~; r. x .- t~~

The Subway 4' S -

1'. \\ee~'\ See 1'

I Sugar Blue \\ \rr- ';‘:' Km» :51; 1 I"‘.1"".. t l\‘e\1\ .rtrti .131. -~ ’11"S ~- .. e....'i.-:t:\ 0321:?

I Cabaret Voltaire 36 1S 1%):- Street.

3:11h11‘h

I 0.0. Blooms ."~ “.t t‘I.r.e.

§<htr111

I The Citrus t r:;: S'~.~' 6“

I The Cocteau Lounge (Ego)

1’1...ttl} l'l.r. e_ :‘S Vi:

I The Commplext vtret. 2r": Street. letth 555 563.‘

I Ego l'te.~.tt‘x. 1’:.:.e. 1'\ '23-

I El Barrio 1“1\\.‘S31’rttt ‘.‘~t we

I ENS/Elitelt‘ll'11.'illl’..?h.111111t1t'\‘ Street. .‘_‘S 1661

I The Establishment 1 \etttr‘le Street. I?” 13

I Gala l\'.7‘.'.' \'.'.;‘1t'\ 1\|t‘.:t1. 2.“) i"\"

I The Honeycomb t3 1 \rrtttrr Street. 5305510

I The Liquid Room tr. \ :. r.»rr.r \11L'k'1. 222 .22“;

I Mambo \\t‘Si li'11\1\‘\\. tr“ 1:0)

I Massa (formerly Club Mercado) 30 3‘1 \1.trl.et Street. .“0 1221

I Opal Lounge *1 (rertrg'e Street.

I Opium -‘1(t‘\\:,'.11tl..\.‘< \ 3S.‘

I Peppermint Lounge 1.. ('tr.rrrrt\er~ Street. 222 22""

I Po Na Na 131‘1tet1etttk Street. 336 2234

I PottemelittStrtStltt.tre.h511"1"5 I Prive Council I" tI.rrr.~\er Street. 2:5.SS11S

I Revolution zI 1tt11r1.tt11\’tt.tt1.22‘) hall

I Studio 24(-.1111‘11l<t'.1\1.<<\ 525\ I The SUbwayktt“ ‘2.t1t'. 222021)“

I The Subway West End I «tlltmtr l<11.1t1.22‘1‘11”fi

I The Union llermt \\.rtt l tmemt}. Rteenttrtrt, 151 5 3 33

I The Venue ('.:It.~rr Rurtt. 3*“ NW I The Wash the \turrrrtt. .‘..‘,< 61‘)3

I The Watershed .13 St Sreptrerr Street. 2211 122-1

I The Wee Red Bar 1 tlttrltttteh (‘ttllege 111 \tt.1.ttrrr~tttttl’1.tee. 22" 14-12 I Time 23.1 l lt'tlt'ile h \1lt't‘1.2211122'\ I 1 1(it'tligt' \11t't'1. 112-1 S311

GLASGOW FABULOUS

The Weasel King is dead. As outlined in the weasel constitution there must now be the officially defined period of mourning.

Strck wrth rt rt's gomg somewhere

Okay, now we've mourned 1

1

let's elect a new Weasel King. Let's elect someone who can usher in a new age of good weasel PR.

We're essetially like British meercats. Everyone loves the meercats why don't they think we're cute?

1&7. é‘.n--"' B t

.' . 'THE LIST 87