Film Index

Eating in or out, The List’s new guides will help you discover the tastiest food in Scotland today.

Available from all good booksellers

ORDER NOWII

1) ORDER DETAILS

Yes I would like to order.

'_1 ermuo a. DRINKING GUIDE + DELI It. 6000 FOOD omecrom FREE p&p when you take both titles. TOTAL 29.90

J EATING 8. DRINKING GUIDE £4.95 + £1.75 p&p. TOTAL £6.70

J DELI 8: GOOD FOOD DIRECTORY £4.95 + £1 p&p. TOTAL £5.95

2) DELIVERY DETAILS

Mr/Mrs/Ms/Miss Address:

Initials: Surname:

Postcode:

Daytime tel: Email:

3) PAYMENT CHOICE

:_l I enclose my cheque made payable to The List Ltd J Please charge my credit/debit card (below)

_] VIsa J MasterCard J Switch

Card number: Valid from: Issue no:

Expiry Date: Security no (last 3 digits on signature strip): Signature: Date:

If cardholder address IS different to the ab0ve please state on a separate piece of paper.

4) RETURN YOUR ORDER

+ POST: The List, FREEPOST EH22B77, 14 High Street, Edinburgh, EH1 OAL g. PHONE: (0131) 550 3050 a FAX: (0131) 557 85G)

Tickityoudonotwiahtomooivepoatal.tolophoneoromai _] ExtunalorguisadauaeloctodbyusOfluvaudwtflststockslastwisvaid'

34 THE LIST 5-19JLIHC 2003

The Little Polar Bear I

IV‘JIKIItf.

O“ l:‘

‘.I.\'l'.\ hum. (It ,""

‘lliif' lg.:x:x..x~:: gx \ x'

Rnl‘l‘lc lI'I; \itcr turt'ntlg' _' wilit': '\'..:x lw xl-Il‘ c.2131“ .zzlti qul: -t: x“ .::x':;.:'. :x

LACII'~\lll1.1\Illt'";..l‘Ikllt‘fiflit’TAf l.:' .::x: thc xc.-.Ix .zlt' .:'l\~l:! I“ lx-tt 1:1; filtttr'

I'll 1h“ «main-Rx 7"} II.:.’1\I)\' Ilqcl 13:; .::\12\

xt'llm; wl llnx .lnlln.:!txl IZII‘.‘ Illuziux .-. x:::‘. .1: lll.::_‘l\.:: .zlllluxpht'ry llm n? I!» \r' r' \ tutu .mll xiuxhj. xll-rx fur junzzt; {lithium I‘IIWIIIIIIJ .-. tux Eull! lit-.lzltxi T.:ll-_'hx \. I

The Magdalene Sisters 3* 00” Il’t'lcl \IIIII.:n.l I\. .‘lll‘h \ml; \I.:r:\' Iltlf' \um me \I-wnc llwznlhj. lhlllj. 11"::.:': Ilcnuuntul h} IIIC\.1II\.IIIllllxiIll‘lzllllltlkii‘\ flip \k'IlkL' I‘lllll I'cxil‘..:l, \Illlian'x u‘llllI‘Xt‘IHJl lzzm \IIJIIIJII‘C‘ lht' I‘llll.:_‘_\'«‘ll\ Illit' xlwlj» ml lht \I.z;;tl.llt'nc Llunthrcx. \xhczt‘ lh; hthl .:l'l~.n'l:t ('hmth \l.:lc .III\I l.lmll_\ tulhltlui In :rlll‘nxul:

M‘llll; xwmcn lnl 'lmmnmi trillicx' l.:ll-;Il:_~; lzun.

lx'ln; mlxxl In glam; I‘lllll I‘llI ml xxt'tlI-xk ll’x [Hugh In \\.Ilth. wt \IIIIIJH'x [‘n'At'IlILI Illlll lel'l .Ix ILIIIIMIII; .Ix ll tuultl IX: Ilul lht'll lhlx \I‘IIIIIIIIIK'JIIIIIIIIIJhK'I\IIK.\II‘I'\\.IIIII\'«II\\11.III\' [X'nplclrnm “$11)an lllll‘r'lldlll \I-‘Yl Ilc'x IIghl (Lu m: I: In. (Lu: (I.I.'\\'r'-'.

The Mahabharata ~l --l’t-lt-l llml.

I K I'l.tllu'. l‘lel Ix Ihhlcr. I\".x/.-.rtl( It'xl.:'r_ \uth ()ltlll. Ihuu- \Iyt'rx 1N lmm IIIIMICx unlurgclmhlc IIIL'.IIII\.II lll.'.l.lllll'l‘. aux .nluplctl lnr lt'lt‘HxIIIn In t‘IvIlJIMLIlluII \klIIII I‘..:llll\'l -1. .lIltI Ix .In .Itlcqualt' I\'\l'IlI nl IIIt' xl.lj._'t' xhuu llul lhc .lIIIII‘\)‘IIt'IL‘ gt'ncmlt'tl h} lirwukk t'\II.lt‘ItIIII.llI\l llllllll tulluml mmpm} lll .ltllt‘Il mnnul he Icprmlutul on xtrccn .IIItI tht' gulx ml IIIC [‘lct't' .Ilt' llnl .I|\\.l_\x II] t“. Itlt'lltt' lrl'lvrrluiru [din/Hug}!

A Man who is Not (Czlowiek, Ktorego Nie Ma) I |.\I .\I.IIIIIx/ \I.llk'\. I’u|.IIItI. INC: l-lmm (IIdPIIIk. thxlurhmy; tltxurncnmr} xt't‘n lhruugh lht' ext-x nl .I lllt‘lxt‘lldl} xmpcr lll (.IICQIIII}II ll/Hl/IHHH, lulu/rum}!

The Matrix Reloaded Ii 0000 lht- “.tt’htm xkt Ihnlht'lx. l S. Ill)“ I’xmnu Rt't‘wx. lull} I-Ixhhurnt' l-ltllmn Ho“ :3qu Ix [in IIIIIIII II’I {mu/I I." \\CII. Il xulchx lInIn xcqucl \_\IIIIIUIIIt'_ .Ik.r lhc I.l\\ nl IIIIIIHIIthII; It'lurnx St't‘untl Illllt' .ununtl \w lulu“ “hat lht' \I.tlll\ Ix .mtl \It"\t‘ xt‘t‘n huu tool 'hullt'l link" Ix In lcrmx ul xlnr}tcllln;_'. RI [um]. I." l.II|x tn In.nnl.nn lhc {min}: nl lhc Ullg'llldl ('IIlIt'Ixmx .IxItIt'. Ilt\\\t'\t'l. lht'rc‘x pit-nu In IIII[‘It'\\ lht' ow lll

KI [with I.’ 'I'hc III.IIlI.I| .Irlx lighlx .lIltI wmpulcr culmnt't'tl cllct'lx IIIltl lthr It'llllll III .I lulllt' hcluccn IIIt' nu“ xupcr pom-ml \w and hIx ncmcxrx. Agni! Srmlh Illugu “mu m; up who h.Ix Il‘lIIIlI .l \IJ} lu t‘lI-nt' hIIIIxt'Il 'I IIL' llIII.l-U'Ill[‘lt'\ light lx-lm-t'n \cn .Intl Illtl \Imlhx Ix nulhm; xhur'l nl gnhxnmt‘km; Ihcn lhcrc'x IIIC lit-mm} tun (haw. Inwlx my main! mmth .lIUl‘ .I xru‘thng |.\‘ \Ihcclu. uhIth Ilkt'mxc IJI‘C‘ lht' It.” on xpu'lut IL' \ IIICIIM (1}!!qu ’( l} m: Mean Machine ~ IM 0 Illml Skulrlu‘kl K. IlNlIl\1IIIIIt‘JnIch. lawn SLIIILIIII. I).l\|tI Ilcmrmngx ‘len Illltlglllt' :l lilm about :I prlxun lellmll (mm. xl.IIIII1;_' luncx. lmlunng xlt'It-umxxl thamt'lt-Ix lull mt-I hum lhc 'l'\ xllwrn I’I'IIIIIIL'I .lIItI lwlcxxctl mth thc

\ llll.l:_'C gram) \IxII.IIx. cmll‘txknc} \II.IIH:_'IIC .Ind Inachu [wxlurmg ul [In Me. I m ‘. ’I'ht‘ pltkhlt‘clx I‘l [m I»: \Iml all“; law \Hlui 11.“; Ila/II [x .Irc hchlntl lhIx [‘l\\ punt. [‘.lII\III.‘.I .l\\IlIIIIL'\\ \IltI Il‘x .lIl Inxulllng rcnmkt' nl RUI‘CII \Itlnt‘h'x I‘llllxmg. hutch .tllIl .IIIlhuIIl.II‘I.III \Incnmn Ithlll‘dll IIII"-lt' / (It /\’('IIIII‘H \IIII.’ (II'IHL'HI'.

Mostly Martha Il’l‘u mo minim \cltlclxwk. (ICIIIIJILM 3”“! \erlum ( lull-IL. .\I.I\Imc I-wrxlc. Scrgtn ( Xlxlclhtlu llfimm .\I.Inh.l r( ictlctkr Ix nu LIImc ()lm-I. IIIL' rmhl} ul hung: .: hturtl \IIL'I Ix .umhm; hut 'pukll ()hxcxxm‘ wmpulxlw lll lhc curving: Il'x Ulll} \Ihcn IICI xlecr Ix kIIIctI .mtl \I.tllll.I hcwmux tcmpumr} ;II.IIIII.III nl hcr mut- lh.ll \IIL' (II\\U\CI\ .I hlt~ nulxttlc nl lhc kllthcn \ltml} \IJIIIIJ lh.I\\x nul lrnm IIL'I xtcrllc t‘\l\It‘ll\C :: [HIKth tlt‘t'clt'ldlt'tl I‘} IIlk' .tlll\.II HI l\|.II plmpcgmc xullnrx \\ IIL'II Il'IIllIth with why lirmll} dmclupx. _\nu x.nnur mth .mtl t-wr} dchmlc Inumcnl IICJrI-“anIIIIL' .Intl IL'IItICI. “alchmg thrx Ix Ilkc xccmg .I gnarl lllt'dl xltml} .Ixxcmhlcd (i/‘I. (Muslin. (11m: u, l,u’rrzirlrr;ri: Napier Degree Show 15' I\’.:rlnuxl I K. I'll}: \IIn llx‘ 'I'ht' tlrx'urncnmr} :lntl littlnn lilrnx mngc lrurn black \I‘IIIKKI} to period tlmnm It‘ \t'lcllt‘c llt’llttll thrrllcr IIIIL' ghtthmlt‘x ‘MII .tlxw

.._\. -\ U \ The Night of the Hunter H 000” t :x -' l\ ‘1‘“ lx‘ x" \l \\ t. \l g

.l. \ H. II

Not in my Name ll & Ill: The Human Shields 8. Why War? \ l Ix\ 3m: --vv

'x l\‘\_'.t'x ‘ll ;Ilr~ _~

.Iv'fi. ll :2'. Iiu': \ l' .m‘i I.:'lt; \h (:l/ t, Nowhere in Africa 000 I

ml, ( It'lllldli‘. fl“: I knit gr R,

\t‘lillll‘llill'l‘A'

/lrlllllcllll.lrll: \Icmh \-z ill'lt‘v ("It l.:1cul'u..:ll:lllcl.:x' \7::\:; .lvtlf :'x

uric ‘.c:\ l:.:\lmtxi I.:l!11l\ :x hurl}. '31: \-::.'Ill.:fl:il:1'wl1‘.kl;i xtx'!'l::x‘.c.-.r '\.;l ;‘ T.:Ili.:xllt Ihclc’x II‘ZxI‘I\'!l.H122i_‘ llntl ll:::l xt't'mx lw 'l‘..:‘.c lxmt: '.I.::lt;:. M .: \T\"" mlh .: tllhl! «‘3'. Ilwrlx I t'xx‘lllr .llt.i

ll\\' HI '-I'l\\' “III “\II II 5 It'l. .'...I\I .z".. Ihullg'h ll ~l\\‘\ h.:‘.:' llx 'lLI‘YIA'IIW IlllIlImlt'lj. llt’xllllt'tl in "x' .: fllllh'.’ x '

lh; xan xtlt't‘n (m 1- /..:r~ rm

0 Brother, Where Art Thou?

OOOO Ilrx'll nun l \ full (It-urn ('Itmnt'}, lnhll Illlllillw IIH: “1.2%.; Illhnm I’lvxlnnMqut-x I ll. \.-.: IIHIIICI.\ Int (him .-.It' lht' xl.:tl:n: ;wv:z::-

lhIx illx xul \\I\'\‘-l\.lll Inlmulj. \lmmlh [31.9.11 let'lll let‘cx \It( I!” (luluch xn:

Ik'hlm '\\'I\I‘II' .lnll lll.lI.lII)ll\It'\I I’v'c I ;-7-.::~

.IIt' lllt'llll‘x'h ml .2 \ h.nn .nmy on ll); rlzrl .- I! II‘l I‘llllt'xl llwl Iht-ll |.|I:II1t'_\ up and til; xl.Ilt‘ wl \II\\I\\II\PIl‘IIII1'\IIIt.IIIlIlIl‘t"Il'.i.' .l\\I‘IIt'II (\xt‘lllllt \ l‘.l\t‘tl I'll III'l'it'l lll}lllttltt::lt.ll II}'III\'\ \ hz'hlt'l '~‘-I'll.fr|17:'.\‘ (Ix‘nx. lIlI‘It' Runs/:1: Ir. nu“ lh.IlI /..r.'~ ‘u' I' xlIII .: IIIIK' IIt‘.lI \lrul} \.l|‘ll\.lllll‘.' “minivan. nl \IIIIKC‘ (mun Ilinrrnuz'r:

Ode to Cologne I.,‘ \- \Mm walla: (it'lnmm~ .‘INII- ‘Hvrmn Ru: ltumsnlm. lr.~:;. lEl; \III\'\II‘I «ll Him I. Im .Ix llc :lx-x nn 7h:- um! \HIII It-pt'IItIJI} (It-1mm I~x L L'I‘\l\ ll \l’ (1/ / (hangar:

Old SchoolanOOO 'qullll'hllhl‘x I x .‘ll‘l‘l I llka' \MIwII. \ Illxt' \.'.ll‘,'llll, \\ Ii! I crlc'fl ‘lllmn Ill lulltl I’hllhpx 1.:lt‘xl pltxt' ul prx- '3‘ llllh Ixt't‘ .leu It'ulltl’ //:;vl \Ialth \LIIlm ‘\\l: l' tlnlk' ullh xuhulhm .Inll llx Il.:xl\ xulprlxtm .:Yl~'. lrlcntlx “k'tllllk"\.lll1'IlII‘.lIl\I Ir.ml. 'It-lrvll- 11pm hnnumr} tullt'yt- Il.lIt‘llHl\ lll‘- lllll',’ .:ll .:n.f xunth} lu .Ippl} («A Illt' llIlI.lIlH!! nl Ilqal: (II'I\II'II I’llltlmhI 0.: Ill.ll‘-t‘llt'll\ «1!! It'lcnn. I’lwrr \\ lenn. \lmghn .mli I I'm-ll .‘.I\' nulxlanlhnz'. hullthn; up lht‘ xnrllt'llmcx IIILhIII\IIC |.IlI-.'hx lllIH mumcnlx ul lllxl‘lll'tl IIII.IIII}. _\t'l lht' lllm xlIIl lII.lIl.l_L't‘\ lw IEltlrmr .lI: \t'IIdlII .lIIlelltlI lrulhx .lhulll u: “we: z". .:x .I\IUII\ In huzltl nml (,, v.. r.. 196 8PM I; vl<-»!!lll.:}:! Ix.llrll.:"r..l: (tummy. 3"": “2mm RCIIIJIIHLI‘IC lhll'c ;‘.:ll Ill »_ Ill:.cl.fl I‘llj'x Ilclhl‘: I «In; l’.:r.:.lc III‘III lhlx l‘lllll.:lll

nulls lzilllllmlgz

xllltnnnllx! .2IIxI.l'-.1III

It.".'r:";rr.' Ossessione we... ll utlllw \thr‘llll ll.:lj.. I‘l-12~('l.lr.: ( .tl.‘.lll.'.|, \I.:xxlll;~(u:~:I:

hmn Dc I .IIIKIJ I)lll.:( rlxl.:m \ lxtnnll‘x llrxl It'.lllllt' [wt- clllpllxi lhc Itllllifl

[LVN/w.er

nl‘w lmhxmIIII-'.\'lllclll '.‘.III1lIx xlc.:ll.j. xii lj. ul \Illllt' [‘.Ixxlnllcl [In lbw/run: I .u. /\’.'I::'\ Inna xt'l ll1lhrl’~lL'll.: \' hltll'u' "‘..' tolllrwllul ll '.|.::x :zll c.1rlj. :rllhtglnl I»? I'm- .Iutt'ur‘x Inlt'lhycntt' .zlnl llllmxllj. (1/ /

(I.II'\'Jr‘-'.

Check out the great

Offers

onpage13