Music .2:// out 'l’f,

Jazz Listings, continued

Wednesday 1 1

Glasgow

I Three Candiru lllm (lilm. :3 (llaco I am. ‘55 1‘53"» \pm 2.15” \ii\ liai'l Ila-aux .lilli \il l. \\i'\lon\ cut-l i ll.lll','lll‘.' |.i// hinil loinl-ll h} '..llli'll\ z'ui'xh llii\ liillk' \\'\'\ Rolii'll Ill-nili'lwn on liuinpi'l .mll (ii-nia'i' \ll \ii liol on

i\‘[\\

l (linburgh

I Andrew Bain/ Dave Patrick’s New York Vibe Ili‘ni} \ |.i// ('l'llai. \ \loiiiwn \lii'l'l. lo" 53‘"! \ thni :5 ‘L-il \l‘c Hill 5

I Chaos Theory \Hlllill‘lll LIN“ (I.Ili‘. (l 5.! (‘ik‘ixillllll \lli'i'l. “3.3 “(‘33 ‘lpni nndnwhl Iii'i' ()ll‘..'|ll.ti \lllllllll\lllllll\ lioni lill\ nl'u llllJllk'l. lll\lllL' |.i//. lunl. .inil iol'k. lizilliiing l)ou§..' 'lipli'il} on \.l\l'\. l’.iu| |\'nh\ on ki'}llii.ilil\. Km in (il.i\j_'o\\ on ha“ and ('hiix \\.i||.iii' on \illllll\

Thursday 12

Glasgow

I Lynne O’Neill Trio .\ll lit». Ill llopi' Slii'i'l. 3»l.\ (in-15 Spin L3 Si'i‘ lhli

i‘dinburgh

I Andrew Bain/ Dave Patrick’s New York Vibe Ili‘ni} \ .l.i// ('cllai. .\ \il'lllxlill \lii'i'l. lo“ 53”” X 5”]llll L5 ILWII Si'i‘ VI illl

I Live Music Human “C In. 3 .\ \Mwl (.Iiixxi'auxi'wa), (1h: XHN) Ulim I‘ll-i-

Si'i' Hill 5 I Out of the Bedroom \\.l\k'l|k'.\ Hal. I St \lai'\\ Sll'i'i'l. 55" I05” ‘lpin iiiiiliiiglil. l'ii'i' Sci“ 1 hu 5

Hamilton

I Clyde Rhythm Jazz Quartet \i'u |)ouj_'|a\ I’alk. (ail/o“ .'\\\'llllk'. “HMS 3.\'(illli X Ilpm l'ii'i' Si'c 'l'hu 5

l: dinburgh

I Tony King Collective chn ‘\ .lal/ ('i'llai'. X .\loi'ii\on Sui-cl. elli‘ 53”“ Midnight. L5 Soc i'l'l (i.

I Colin Steele’s Kind of Blue Hi'ni} \ .la// (‘i'IIaL i\' \liil'i'ixon Stii‘cl. lo” 53bit, .\', itlpm, [5 L'" iSal I. il'llllll‘l'lt'l' (‘olin Slci'lc p|a.\\ lhi' mimi‘ ot \lilc\ liom lhc 5th and (ilk, “Ilil l’liil llani’iotl on \a\ophoni-. l)a\i- \lilligan on piano. Ki'nn} lilih on ha“ and John Rai' on lll'umx.

Saturday 14

Glasgow

I Tom Colquhoun, Graeme Wilson Trio and Linda Fletcher HI'L'I. 5‘) ~l 5 .‘\\ill(‘ll lanc. 543-190!»

3 Spin. I-i'i'i'. .IaH glnlal lrom 'l'om (’oliluhoun. original luncx and mu \tanilarilx lrom (irai'mi' \\'l|\on and ill\ li'io. plux lhi- \llk} \liloolll \oi'alx ol illllid i'il‘lt‘llt‘l .I\ [Mil Hi llll‘ \\L‘\l iillil I'i'xlnal.

I Sinatra: 15 Very Good Years ()uccn'x Fro“ (‘hul'clL Kali ( iai'xi'uhi' Road. ‘l-lo (moo. .\‘pm. L‘h‘ iUx5lli. .l.i// \ik‘alhl ’i‘ililil (iiililun L'L‘lt'i‘lfllk" llli' lllll\l( ot Sinatra .il lhc lii‘ighl ol i]l\ crooning; Pil\\t'l\ ’iu'l iii (In ill \I l-ul/ I'i’xliiill.

I Graeme Scott Trio lilai‘kll’ialx 3t» Hcll Slrccl. 553 503-1. ‘lillpili. l'i'i'i‘ Young guilai'ixl Scoll l\ iomcll on ha“ and til'llllh tor a mu \clcclion

Edinburgh

I Rumba Caliente chn \ .iil/l ('cllal'. i\' .\lorl'i\on Sll'ccl. 40‘ 53W). Midnight. £5. Scc Sal ‘.

I Toto’s Jazz Quartet Hui-n \ Hiii. Randolph l’lacc. 3.30 (ipm. l-‘i'cc. Scc Sal 7.

I Bill Kyle’s Backbeat Band (’ahal‘Cl Voltairc. 3h .‘~.\' Blair Sll'ccl.

58 THE LIST '~

The Rae Sisters play Henry's Jazz Cellar. Edinburgh, Sat 7 8. Sun 8 Jun

33llhl‘o ill I” 5UP!“ lii'c \i'v hat I Colin Steele’s Kind of Blue

lli-nl} '\ .la// ('cllai. N \loiiiwn \ui'cl. lo" 53”“. X. 5|llllll L5 t" iSali MT in

| \

Glasgow

I Sunday Jazz with Muldoon’s Ragtime Band ‘l’hii-c .Iullggl-t. l-il |)umli.iilon Roail. ii" “’55 i (ipm. l'ii'i‘. Ri‘laung: |.l// toi a Simila) alli‘i'noon ax pail ol lhi' \Vi'xl lanil i't‘\ll\ili.

I Lorna McLeod iii;l(klll.ll\. Vi Ill-ll Sll'i'i'l. 553 5‘l3-l. 0. 5UP”). i'lt't‘ .la/l \lanilai'ilx li'll h} \.i\opliom\l |.oin.i \icirml.

Edinburgh

I Mike Rogers Trio with David Patrick ()lUl‘iMit. 55 (uxlli' Silk't‘i.-1~ifi 3‘33. l -lpm. l'i'i'i‘. Si‘i' Sun X.

I Toto’s Jazz Trio 'l'lic (ioll tail-in. |)iiki' Slil'i‘l. Irilh. 3. ill -l, itlpm l'ici‘ Scc Sun X,

I Colin Steele’s Kind of Blue lli'nr} \ .lJ/l (’i‘llai’. .\' \loi'i'ixon Slrci'l. lo" 5301). H. 5UP”) £5 t" iSal i. Si‘i‘ i'l'l l i,

I Bill Kyle’s Sh“ Hot Jazz Quartet Human llc ln. 3 .\ \\c\l ('riixxcauxiwui}, (m3 Nh'lill

‘lpm midnight. l‘i’ci‘ Sci‘ Sun 8

Monday 1 6

Glasgow

I Music in the Square The ()iiailrangli‘. .\lain ('ampux. (ilaxgou l'nncrxil}. H(l-l‘l5l. l3 ill I illpm l'lcc. \ ilnci'xc \L'ik'k'llllll ol Inc mum~ lo “hili‘ aua} a lunchlnni' .l\ part ol lhi- \\i'\l l'.llti l'cxlnal. ("hull \cnui‘ loi llail} \(ilL‘iilliC.

I 4 Jazz (iaxln'x \lill. §(i.i\in\ Mill Road. \lilngauc. 05o 3355. .\pm l-l‘ci' SUV \lull 9.

Tuesday 1 7

Glasgow

I Music in the Square the ()uadranglc. \lain (‘ampiix (il.l\:_‘ll\\ l'nncrxil). 3304051 llill l illpm l’rcc. 511‘ Mon In

Edinburgh

I Live Vocals Human Hi- In. 2 s \Vt'fl ('loxxt‘allwua}. ho: .\.\(ill 0px” i'il'L'L'. SL'C II‘UC lll.

Wednesday 18

Glasgow

I Music in the Square lhi- ()uaillangli'. \lain (amplix (ilaxgim l'nni'ixil}. Hllal‘)5l l3 ill I illpm l'll'l‘ Sl‘l' \liill Hi

I Three Candiru it'll.” ()\ll.l. .12 ()lapo lani'. ‘5‘ -l53-l hpm Ll 5“ Sci" \\i-il I I

Edinburgh

I Wizz Jones l'ilinhiiigh l-olk ('Iiih. (Xihaii‘t liar. (ill lhi' l’lcaxanl'i'. 05” 3M” Rpm L5 (oil-ll chouni'il i‘illt'\ f_'llll;ll'l\l. knoun lol lnx loIL lll\lllll anil mllui‘ni'i' on Ilil‘ llll|\I\' ol [urn~ (‘|.iplon. .lolin chliouin .lllli Ralph \li'li'll

I Paul Harrison’s Organomoly lli‘ni'} '\ .l.i// ("i-Ilai. h \illl'l‘luill Sui-cl. lo~ 53H“ .\ illpm, L5 Young ixt'}i‘lllllli lll;l\'\llll llaliixon \\ill|‘\ up \omi- lliilk_\ glooux and haul xxx llllellj: lil'alx

I Chaos Theory Souihl-rii ('iim (Kilt. (l 5a ('oi‘khuin SII‘L'CI. ()3: “(C3 ‘lpm llllllllllell l'ii'l' Sci" \\t'ti ll

Thursday 19

G asgow

I Music in the Square 'l'lic ()iialli‘angli'. .\Iain (linipux. (ilaxyou l'nixi'l'xil). Hll »l‘)5l l3 ill lillpm l-i'i'l'. Sl'i' Mon lo.

I Wizz Jones (Lill- Soul'ci'. Si .-\nili'c\\\ in NW Squall: Si .'\lltilt'\\\ Squall". oll Sallinaiki-l. 5‘l.\ (itljli 8pm LE lLSl \L'L‘ “ml l.\

I Lynne O’Neill Trio \ll Iih. I I I “UPC Silk't'i. 34h (ill-1.5 .\pm, L3 Ski"

(Hill 5.

Edinburgh

0 Paul Towndrow Quartet chr} \ .la// (dial. 5 \lol'i‘ixon Sui-cl. Jo" 53””. N 5lllllll £5. Slaiiilaillx and original\ trom 3-1 )car olll .illo \a\ophoni\l 'ill\\ll(il'(l\\. lhi' onl} Illa)“ lioni ihL' l'K lo lk'ilt'il lhc linal ol lill\ )k‘ill"\ \\oi‘lil S.i\ophoni~ (‘ompi-lilion l’aiil \\ ill iL'Jllll'L‘ ncxl lllllt'\ troni ill\ lltl‘lilL'Hllllllg .ilhiim (ii/Hun

I Live Music Human BL' Ill. 3 .\ \chl (‘roxsi‘aiixmury Ni: HRH) ‘lpm l'lL'L'. SL‘L‘ ill“ .5. I Out of the Bedroom \\.t\t‘ll&"\ Hal. I St .\lal"\\ Sll‘u'l. 555‘ lll5ll. ‘lpm iniilmghl. l‘ri'c Sci" 'l'hii 5

Hamilton

I Clyde Rhythm Jazz Quartet \cn Douglax l’al'k. ('ail/oxx .-\\ cnuc. ulms 3mm: 3 Ilpm l'l‘cc, Si'l' lhu 5.

Folk 8: world

Events are listed by date. then city. Submit listings at least ten days before publication to Ruth Hedges at ruth®|ist.co.uk, by post or by tax on 0131 557 8500. Listings are compiled by Ruth Hedges and Norman Chalmers.

Thursday 5

Glasgoz'.

I Pete Morton I m .ll ilil- \l.ll,( till- \ouili‘. \l \ll\iik‘\\\ in thy \liuaii‘. \l \nllil'nx \iiuaii'. olt \.tlllll.tli\\‘l. 515 ND“ \pm to i: 1' \\\ lailni'il l llf,‘|l\il \«iii;'\\iili'i and \inijl'i. \‘tlliii|l_\ .il lloini‘ pclli-iminp lll\ oun lll.ll\'ll.l| oi an \'\t'lllll_‘_' ol ll.illilion.i| i‘.lil.l\i\

l ilinhuigh

I Bike Station Bonanza Ilonfjo ('luh \i'u \lii‘i'l. 55\lti\.‘ "pm 1‘ it5i lunillam'l loi liiki' l\'\_\\illl_‘__' iliaiill lliki' \l.iuon. ik‘.tlllllll_‘.' lunk. |.l//. \liilan .lllti I aim i‘k'.ll\ lioin l.il.i|.i .llhi \li' \ui'na lu (Qua. plux lonii'ilx liom l\\o \xhi-i'l i.lll.lll\ l’hil lx.i_\ lol nioil' inloimalion. \‘lll.lll

nilow lhi-liiki'xlalion Ult' til

I Out of the Bedroom \\.i\l~ill-i llai. \t \l.il§'\ Min-1.55" lll5ll

‘lpm nnilniijhl Iii'i' ()pl'n ink \\'\\|l‘ll loi l'ihnliuiph liaxi'il \niiti‘i \onymili'h

Friday 6

Glasgow

I Ceilidh Dance i\’|\t'l\|\ik' ("luh l‘o\ Slii'i'l. 3-l.\ ‘l-H 5' ll ‘l5pm to \luxll' lioin lhi- Sanil} I i-yggi-ll liaml

Glasgow

I Ceilidh Dance Rl\t'l\l\il' ( 'luh.

i'H\ Slli'L'l. 3-1.\5l-H K II ~l5plll \i'i‘ l'l'l (\

l: dinburgh

I Ceilidhs at the Caley (';i|i'lloiii.ili Bil-ma). Slali'lonl Road. 333 5053 “pm lam Uilt‘5i Dani‘i' to In L' hanllx

Glasgow

0 Tom Ovans lion 'l'hi-alii‘. 'llonyali‘. 553 ‘13o‘ Kpm L3 *1) (’iill \uxlln haxl'll lit'olhlli' guitarist/soap“llli‘l lli'lini'ali'x iiihan .ilii'nalion \xilh humour. will and a fjlk'dl \oil'c lch mu llom lilt‘ ['8 to promote Ill\ lali'xl alliiiin liim/nlum li’ui \. (iniii'iim/ (iii/i

I Power of the Accordion (xiii- (‘oxxai‘hok Rll\\l;lll ('ulliiial (‘i'nlz‘in ll) King: Stl‘ci'l. 55i H7 W H illpm l'i'i'i' (ii'olgi' (iaiii‘ pri-xcnlx .in i't‘li'i'lii ll'pi'i'lolii' ol l'laxxil'al .inil i1.l\ik‘lll laliiopi'an .ii'i'oillion lllll\lt

Edinburgh

I Cloudstreet \Vi-c loll (‘liih RHle ()ak. lnliimai} Sui'cl. 55“ 307i H illpm Li .-\u\lialian \ol'al harinom iluo .lohii 'l'hoinpxon anil \il'oli' \liii'ra} \xilh mngx iron] 0/ and mu olll i'oiinll}

I Delta Croft Revue ‘l'hi~ Dom 'l'awi‘n. Marla-I Slim-l. 335 lllH-l

H ill Ilpm l-l‘i'i' Original llhlltll ol hillC\ and llailllional Scoluxll llani'c llllhlL‘ llll dullth illlli L'lu'll‘lt' j._'llll.il’\

Stirling

I Duncan McCrone and the Tron Band 'lolhoolh. Jail \V'Hlil. lil“x(i 374mm " Mp.” {x .5 sin l-ol'mcr ('l}ili'\lilcl \ingcr/ginlarixl \Hlil palx ll'nlll (ilthgim ‘\ llillk \L‘L'nl'

Monday 9

Edinburgh I Me Suena Tu Cara 'lhl- bom- 'lawrn. Markcl Slim-l. 335 lllH-l