Clubs liSllllgS

Osymyso joins Abnornals Anonymous, Fri 13 Jun

I In Bed with Jim Da Best iii lillilikcl llmi‘lill-ll} lit-ll). llpli) .llili). £4 (£2). \Vcclxl}. Jllil Ill\llL‘\ )0“ lm hix limllllmil' lml‘ iii) cwnilig ml' llllplihllt' ll';l\ll. lllnk) \llll illltl ii “hmlc lml clxc l\L'\lllC\. I Passionality iil ('ulw.

I lillpli) .llllll. l-‘l'cc. “bl-kl). [)1 Shaun i'lixill‘cx lllill lllc \wckcllll l\ \lil'Hllg lillw \illl) llll\ pml \li'ckcllil nigh) ml plcllxllig L‘lllll'lhll'}.

Glasgow Tuesdays

Club

O The Beat Delivery iii liquid l.mlil)g.'i'. lllplli 34in). H (U). Wot-kl}. NC“ llllell Ul llllllx t'L'lL‘L‘llCu l‘lllL'll llx ll l'L‘ul illlcl‘lillllxc lm l|)c llllllillL'\\ lliillu'. pl't‘lllclllhlt' L‘llL'L'w :llkl lllkllt' llllll \Ulllt‘lllllt'x pcnmlm lhc t‘ll} \ illillccl'lmml'x. llcl) llmlil llmmlli .\lml)l\\ lillll 1).! Full l’lllil ill'c llii' lllL'll ill lllL' mum lllltl

I Boo ill lliilillimm. llplil 34m). (3 (£2). Wall). (irillillli) li‘i'gllxml) lll)\l\ lillil |)J\ ill llll\ no“ (illixglm \llltlt'lll l))g_'l)l.

I FUN lil ('lilic. l 1.30pm .illli). l'l‘cc.

Weill). l‘lliik} lllllt|llL‘ llilll \cl') liziuglu}

Back of A List card

pllt‘lwll \\Illl plcllxlilg pmp lllll\lL'. ll'mili Shim l) lillil (icmrgq Hm}.

I Laid lil lhc Shack. llHllpli) .llilll. [5 (U). \Vi'clxl}. lllc lwxl liilil lillL'\l lliillv pmp ile gilllill~ lilp limp Rikll-L‘llill'l ilillit‘c. lllc lllllliliilc \llltlt‘lll 'lllc.

I Juicy Tuesdays :ll liliinki-i llml'lllcl‘l} llt'tll. llpli) .iiili). L11 ltl). \Vcckl}, Slll} l'i'cxl). \lil} )miliig: gcl )lllm licll mil 'l'uc uill) lllll} \lllllgill) iii llic big: buck lit-lli‘mmli) u ill) liimulllxxlilcriilg \lllilcill l;i\ml)i'llc\ \xlnlc Scmll 'l'ilfi't'l‘x' .\lc.\ll|l;l)) plil\lllt‘\ \UlllL‘ lull l'lllxmlll‘ lllil il) l|)c llmlil lwill‘mmili.

I Million Dollar Disco iii MAS, llplii iiili). [-1 HQ). \Vcckl}. l.m;lil\ ml lililk} (ll\k'() minim-xx lilliml \li‘uiglil ill )Ulll' Ilium :\| Kcnl lx lllL‘ ))l;))l) mill).

I Pink Pound lil llic \li'i‘cul‘}.

lllplll .illlll. [1. WchI}. l)J Might-Ill- [ll;l}\ lipll'mnl illilicc illltl purl} \(illll(l\

\\ ill) :i ("W llliiilli'l'll pcliu' ilmml‘ t‘lllll'gc. I TIT :il 'l'l‘uxli. llpili .igili). £5 lU). \Vcckl}. l’uiil \‘Jii‘ pl;i_\\ mill Rikll linil hip limp. (il'ut‘lllt' l‘cl'gllxmi) lllls )llll “llll lllc \llltlt'lll t‘lil\\lL'\ ll) Rmmill 2 and lei ll ix )l) ll)c llill'll i'mmll) pl;i}il)g pill‘l} allllhclih ilnil lilll‘ lllllt‘\.

This pass entitles you to a discount (stated in the Club Listings) at the clubs listed on the front of this card.

l Your pass to great club nights in Glasgow 8. Edinburgh

want in the two weeks it’s valid and when this one runs out, you can get a brand new card in the next issue.

You can use this pass as many times as you

Valid from: 05/06/03

Until: 18/06/03

Hm I it‘ll}; A l lSl iiilvli .:; ;) lil:;i:m.ir)l actuarial;- i)l‘.\ will it; ii.;i~ill;l: ll) t'xzril: iliiull ill wills dill} mle A“! plivl itp.llli)l_i i:.i.l):; ri;:,i:v‘.i: l'll'.‘ '.:_;')°. '4: .'(: Ural:

illlll‘lSS‘Oll. ll‘.(? pgisr; llilS rim unipolar), time mu) ::; xi) :1 7:1' illlt‘, mm: ;,l."f)l,"

80 THE LIST :4, ‘:3ili.v)l>1’llll;i

CUT OUT & KEEP

Glasgow Wednesdays

Cllll)

I Allure .ll lllk' lilllllcl

ll illplll {.il)) 1‘ “cl-kl} Illi' \ ll} K llk‘\\k‘\l gm} ))l§.'l)l. llmil) llli' pcmplc ll).il l)lmil;_'l)l _\mli \mllll' ml lllL' lilltllliigcxl p.ill_\ llllelh .il (‘lllic ll_\ llll\ lml .i l.ii);_'l)

I Battle of the DJs .ll \l \\

I lplll idlll Li M. ii \Mm‘kl} \ t'mlilpi-lllimll lli.ll \Hll\ llli- \lwcp llmlll llli' :1“le lllk‘ l))i')) llmlil llk' limb. lllk' l\\.)l\ llmlll llic gmllx. lllc l)).lll) lllcl) lllilll lllk' \.ltl l‘.l\l.ll\l\ ()kil}. ll~\ llill mill} ll).il ill-.ill \lll. l‘lll ilk .i ).illii~l l;l\l} l)J tilllllk'llllllll. u )ll) (I‘ll .llhl .i :11}: .il llli' l'llil ml llli‘ llf._'lll lml llli'

I Bennet’s .il Ill-lilli'l‘x

ll lHpm kiln l: <i) . l‘) 5)). \m-kl) Sal.) lllkcx \‘llllllill mlii‘i- ))lmll' )l) llli‘ t'llll‘ l.llllHll\ lm) lll.l\lllt'\\ .lllil .li). .lllL'lll. Illwl.il i'lliil ilp pmlli'}

I Cubata .ll ll.ill)l)mm aplil Kill) 1* it i) “cl-kl}, St'mll) ll .ll)il Jillllml ('iillipmx )mll) llll' tli‘l\ liclui-l'li ).i//. liillk. \illll. liip limp. RAH and l .illl) lm ill'llwl .l \\l)llil|_\ lllll\l\.ll i)))\

l The .ll lllt' l'llfgl' (ii).lll‘l llljJt‘ llplii illlll U illi'c) \\k'k'l\l_\ |)J .|.il)lc\ (‘llllii- pl.)})i)g: .ill llil' lii-xl {Mil} lllllk'\ lm .‘lll lip lml )1 mill ml lll\\ll L'lmull

I Elastik .il ll.illl_\ llmlliil'll) [he 1 ill) .\'mll' ('llilm llplll i.llll t2 \\cckl} l).l ()li.) Mk.) ,-\il);i))il;i llmlil lllxl .illil I)J .\ll))_~_'m gm. llikc m\cl lllL' l))))x)t‘.il \cli-t‘llmll lml llic lUlL'\k'C.ll‘lt' lllllllc \\llllk' NH l.)l\l‘\ ;) l)l'c.)l\ lm (mllt‘cnlldlt' ml) Hlllt'l llllll_L'\ llllk't'llllf.‘ \mllic lliiil'l) llL'L'llL'tl i)i‘\l)'l)_~_'i'li llllm lllv \xmllil ml l).|)i)g: .iiiil p|.'i_\)))g: \lllllt‘ ll.))))l) llllL' i'li-i'llm ))))\cil llllm .l l';il)llm)))l} \i'li'i‘li-il \llllll\l\(.ll‘t',

I FAB ;il lldl‘ll/ll. llplll illlll. l‘lk't' lwlmlc llplil; [-1 IN) :lllcl, Wei-kl}. I’liiil Rm. (iml'ilml) \lilli'l llilil (Jilly Ki‘llilllii lili'llil glil‘ligc. Rik” iiilil liillk} lllllht‘. plli} ll); lm ;) ill'i'xxcil )lp llmlil \\lli) |)l'lp lm )));)l\c llllx mnc ml lllC l‘ll\lt'\l llllll\\t‘t'l\ llllellx ii) (ilgixgmu.

I Fourplay ill lii)\_\. I lplil illlll. Ll 1L3). \Vcl'kl}. \i-u lllglil ml illiilu'li-l'lll lml' lllL' (il.)\:_'m\\ \L'l. ('iiliililiilggi' Slit-cl \Hll l‘mt‘k,

I Jungo :il .-\i‘cl);lm\ llpli) Kill). {I lll'cc). Wot-kl}. Slllilcm t'lll\\lt'\. llllllk‘ illlll L‘llL‘L'\L‘ lll'L‘ lllt' UlllCI Ul llll‘ ll;l_\ .ll llll\ \\ L‘L‘lxl} \Vt'll.

I Joints and Jams ill (‘illun

llpili .iiilll B it?) \Vi-ckl}. llli' ;l\\;ll(l- \xllllllllg t‘lilli lll'lllgx _\mi) lllL‘ Iii-\l Rkll. hip limp liilll \Ulll l)J\ ll) llii' (ll). RL‘\ltlL'lll\ \liil'llll llmlil-ll). Jml))) l._\mi)\. I’lippu Sliiillgm llllll I).\l(i ml) lllldllllll cxi‘l') \Vi'll. Will) l'cglilill‘ yum) l)J\ \ lillil l’:\\. ll'x l)m \imiiilcl' ll);il .lllllll\ .‘illil Jliilix l\ lllc lmllgi‘xl )‘lliiilllig Rik” lilglll )l) (illixglm.

I New Flesh ill l’li\)lc_~_'c Upli) Ililll. H. “ix-kl}. Rmt‘k liiill lill illi'llil ill llll\ llmpc Sli‘ccl lll)\lt‘ll"\. Hm I\ ll lll_‘._'lll llilll l‘cllu‘lx lllc lliwi'xll} ml dubbing: ill lllc

I People Music M .\l.-\.\‘

llpll) .iulii. H ([2). \M-vkl} \nx lliglil ml lilp limp and llthL' ll'mlli l\\l) ml lllL' lwllcl' liliilci‘gl'milllil (ililxgmu hm)» \lit‘llllcl l’u‘k lillil 'l'miil Rccw liit‘k lllt'lll up liilil lxllllt'lx lllcli) tlll\\ll. (lit-.il lml' ii \VL‘tl.

I Shackass ;ii Shut-k.

ll), ll)pli) 3.30am. t5 lU). Wei-kl}. 'l'llc. L'l'. llillilllgihlc I)J lmllxl \plll\ lllt‘ lilicxl ll) Cllill'l t'l;l\\lt‘\_ \\ )ll) ;l hclillli} \lllullcrlllg ml L‘llt‘t'w ;ll\U,

I Stud’essential ii) Jmllglt'lll'x

Upli) .ililll. l'i'cc. \Vcckl}. l'l'L'\ll \lllilt'lll lilng lil llic L‘Ulllt‘tl) t'lill) ll) lllL' lily lillllilliig. l'l'cc cnll'} linll ii \lllllililtl ml lli‘)l)k\ pimlllm lllt'ull llliil lllL‘ cl'muil \x lll lk’ Ill llllt' lt'lllt‘.

I Traffic Light ;il lllliiikcl llml'illcl‘l} Bull. llpli) .‘uilil. £5 )8). Wall}. Slmp lillil ll)c llgllh lillll gcl )lllm lit-ll cwr} \Vcd. 'l‘llcrc‘ll lw lllllllldlL' pllllm liilk ll) lllL‘ ll'Hlll l‘L'tll'iHllll iiliil w\} Rik” liilil pmp )l) lllC luck hcdr'mmlll \Vlllul) mill lml' lllL‘ ll';ill')c pmlit‘c \xlim glw li‘cc ulcmliml lm lill lhmw \xlim illirc lm \ll ll) llic (ill \Clll.

Edinburgh Cubs

Events are listed by city, day, type, then alphabetically by name. Submit listings at least ten days before publication to clubs©list.co.uk, by post or by tax on 0131 557 8500. Edinburgh listings are compiled by Henry Northmore.

Edinburgh Thursdays Gill: I The 13th Floor .il l gm ‘lplll _‘.l))) 1* it 3' * lllll Illi' l‘£'\l ll) llll‘\l. 3:.)l.l)_'i‘ pllllk. l‘\_\\llk'\l\'ll.l. lx’l\ll. will, )llilll' illiil )limll lcx l\.il llmll) llll\ llmx )liylll I CC Blooms .il l'l' Illumim

I” ;lel) :.l|ll lli'i- \M'ckl) Illp llii' l);'lll llllll.l\ll\ lm ll) \R(i \l.lll\‘\‘ .ll llmll .il llll\ cw) pmplll.il pl} l‘dl I Daysleeper .il ()pllllli I lpll) Elli)

l lcl' “villi \l) illi'l.il. llll.l\ll Nil-Lil. lllllll\lll.ll )))i'l.il .il)ll |ll\l .ilimill mm mllwl lipl‘ ml lili'l.i| )mil lull) ll))l)l\ ml I DEFinition .ll ('.il).)li'l \l~Il.llii-

llplli illlll U lUi) l2 lllll \lml)llil\ \.l\l} I’. .II’ and l’ \l}l/ lll)\l .l lll_L‘lll ml lllllll.'.l‘ll\lll l))p limp \l(' l.)|l.il‘_\ l\ llli- _L'llk'\l. .ilmligg \\llll l))l\l)\ l. \m ll'x .lllI‘llll‘l glinil llllell ml l)lp llmp lml lll|\ l)ill|).l))l i llil) Ii) llii' \i'imllll immlll lllk'lt'.\ \ll|l\.l\\.l\lt‘l. pl.)})l);f .l t lillllly i'ili'i' RA ll \t'l ('|.l\\ .lll )mllllil

I Different Drum .il (‘.il~.lil-l \mlllill- llplil idlll 131 «Ml 4 Jill) \lmlillll} \U“ lilglll \\ )ll) .l \kk'\\t'll Likc ml) ll)i' i'llll) lmll)).il \\llll llll' 'Ilmlilill' l)J\ ))) lllll i'lli‘l’l l Iii-li- I\ ll ll\t' \llmu llmlil llli- \i'i‘lmlx .il)il \llpplill llmill llli' I’ll)l))ll\i-

l )yc l).l\ \\llll llli'il Lili‘ ml) llli' llimlc mlixl‘uli' lt'.lllll\ ml lml'k lSmlni' leill). \li'll ll.lll.lll.l. l’ciii'lli'x l'lt')

I Flippin’ .ll llmilggmtllll) lllpll) i.llll

Li I: Jllll ml)|} .'\llHlllt'l lllljJt' ll llm} l))j._'l)l \xlll) .l)) mch )lllt‘ l)i'.il l)m\ |.l)l) \xlll) l‘ll/k'\ \ixl) l’ and Rli'llll' Rllllllillt‘ Ll} llmuli llll' lii'xl )l) lilp limp lml l/ll\ (lllll' mill) '.\ lixl' ((1’l/lll‘ll/ll\ L'l'l llll/l UH l/lml [Hill UH III'J/ll

I The Fun ill l'.j_'m lllpll) iiilil U “cckh Jml) lllt‘;l\t'(l. Sillilllmlli' “Lilli .illil \lmlgiil) .ili- lull plain); .i l.i\l} \l'li'l‘llml) ml llllll\L' .illil gillliyl'

I Genetic .‘il (‘llllix (Jill) llpli) illli)

l ll'L' l‘t‘llllt‘ ll illplll. L: illlt'l \Vl'l'kl} Sllll .l l)));:l)l_\ pmpiillll \mlli'l' ll).ll

\lllm x'.l\k'\ .lllk'llllllHL'. llltllt' .lllll lm I) \m \lilmkllly .il lllt‘ llill. mind

I Groove Collective iii Iii-llln lllt'llldlh lllplli lull) l'l'i-i' “cl-kl) “(NBC and mllil-l gimmwx llmlil my D] lug: lt'lllll lichiliil lilglllx \llk'll ll\ l'l'l\(ll l)lxi'm illlll lll.l\l \lllllll) \‘lilcllllnc. Sli-xi- \Viilllcxx. (i.l\ .‘\lltlt‘l\illl. lllll‘l). llllggy} lillil \liiiki-ll I MIBZ .il (‘iixcllillxli/lhxll lllplli Lilli l'lcc l‘L'llllL‘ llilillilglll. L i illli-l‘ \Vi-ckl) 'l'lli' hcxl ll) ['5 hip limp. illggyil ;iliil Rik“ limlll Jim" 'I \l and \ll' ll Ri-liillllilp .illi-i ll lilll'l llllllll\ hill lull \xlll) my mum lllll\l\ )mll lill l(l\L'll \m lilllt‘l) llN llii') llilxi- mi-l llll\

I Nexus .il Slllilim 2-1 Illpll) kiln L'l “cl-kl} .\ Ill-l) lllglll lli.il llll\t‘\ llic lwxl ml l'm‘k. lili'liil. llllllhlllill liliil gmll) \kllll li lmlli’l) ml \‘llL'LWt' l'lmili )mlli llll\l\ Sim-ll}. K}llmll. Bill llllll Rmxx

I Opal Lounge lil ()pill l,ml)l)j:c

lllplll lillll U Wax-kl} JC/ lllll illlil \ll-xli- (i \kllll lllllL'lt'\\ \mtnl lli)ll\i'. lllxt'm illlll pail) luncx

I Open Mic Boxin’ Jam .ii lllt' llimgl. ('llll) lllplll illlll £5 13 Jun ml)l} “If: lllglll lml lllL' l) limp ;l\ lllL‘ \criili'l) lll.l\lt‘l\ Liki' mwr .-\l|m l';i)ll).il)\ )\ lclclcc ml) llll\ lilp llmp cwnl. \kllll th'lllt' Riillmllc liilil \lixl} l’ [ll;l}lll:_' ll) lllt' llmlil .-\rcl);i .illil l)J ('i)l)l)_\ lillll “Bull-x li) lllt‘ ("illi-lilli Rmmill l’cmplc lrlll} .il llic lmp ml lllL'lr giillll- I Say Samba! ;il (‘lihlircl \mlliilrc

llpll) iillll U) :95) l‘) Jill) 'l‘llu lruc \llllllll ml ll)c llrgi/llllll) linilurgrmllnll \Hlll Inc \lk‘;ll\ lrmlil lhc hcuullllll l’;ilr)c);i \llln mi) lllL' 'l'l‘uiilli lmllr. A lmrlncr L'lllltl \lilr. \llc'x bccn \lllglllg lmr lhc lihl 3i) )L‘ilf\ hack llUIllL' ll) Smllll) Alllcrit'a. nmu.