Edinburgh Saturdays

Club

I Ascension Goth Club .11 tcxioi Rt)“ l nion \loiitlil) \mt tlatt' 33 Jun

I Asylum at Stutlio ll llpin iain L" H Jun l‘iil‘lllllelll} llic \lixxioii'x down and dirt} hiotlit'i xpct'ialixing in iot'k. nu “trial and Ulllt'l llttltlt‘ttl't' \Ulllltl\

0 Audio Deluxe .it ihc lltillt')t‘tlllll‘ llpin iain l'i‘cc hctoi‘c initlnight. U altci \k'cckl) Siiiootli. xoultul houxc at tliix \llllltlljJ llll\lL'tl h} rt-xitlcnt (‘i'aig Sinitli illiixli lliixlii lltt‘ main man Kciiii} ‘l)opt“ (ioii/alcx t.\laxtci'x at \‘l'oi‘ki iuxt t'an‘t \L't‘lll to kci‘p tt\\;t_\ dropping: h} on tlic l-1Juii.

\\ itli lnx inaxtci'lul hlcntl ot liouxi' aiitl yi‘oowx ax licai‘tl on tlic ncai' lt-gciitlai'} Nuioru mi Soul um ('I) tplcaxc notc

{Ill L' I: cnti'} l'or tliix tlatc oiil_\ and lain llL'L‘th‘l.

I CC Blooms at ('(‘ lilooinx.

lll. illpin .iani. l'lL'L'. Wot-kl}, l)l .'\ll_\ ix hack again \xitli iiioi‘t- ol' llL'l ti'atlcniai‘k liigli-cainp-to-liouxc tlt'ckiiit'al cxpcrtixc at tliix alnayx lioat'hiiig pa). \ciiuc.

I Club Espana at (‘oiniiiplcx ttoi'iiicrl} ('liih Java], ()pin Iain. l5. I4 Jun Hill}. .-\ night ot Spaiiixli llllhlL'. l)Jx. haiitlx and limit mm a lt‘“ \lt-ilitci‘rancaii \lll'pl'l\L'\ thrown iii [or good incaxui'c,

I Club Mojito at lil Barrio. Upin 3am. £5. \Vcckl). Rtiin xoakL-tl night ot l.atiii l‘lt)llllll u. itli Kiwi. tlixm and a lcu xtii‘pi'ixcx \ot l'oi‘gctting tltc l'i'cc Moiito on ciiti'). Yiiin.

I Colours Live! at thc liquid Rooiii. ltlpiii illlll [14. ll Jtiii. .\loiithl).. 'l‘lic rcxitlciitx Joii Mancini aiitl Siiiiikc) and thc llaiitlit \xclt‘oiiic xpccial giicxt Nit‘k Want-ii. l'oi'inct' ('i‘cani i'cxitlt'nt aiitl Ullt' hall ol \Va} ()tit \VL‘xt.

I Cushy at Nichol litl\x;ii'tlx. l lpiii 3am. £3. Li Jun. l‘oi'tiiiglitly. l)J litian Jiiiiicx tl'tlllll‘L' Nooillc. ('it_\ ('at'ci pl£|)\ kit‘kiii‘ liouxc llllhlL‘ ol' all \ai'icticx ()t‘caxioiial xtipport l'i'oiii .-\lc\ .-\\ U) and let Murray I Diggity at thc lixtahlixliiiicnt.

l lpiii Rant. [7 HS incinhcrxi. \Vcckl). l)J l’ahiilo/ and Harry l.(} gct tltt\\ll \iith tlicii' hail xt'lx‘cx. playing \xiltlxtylc Rtfili. hip hop and xtiu-t xoiil. 'l‘lic hi3; iiiaii ol l'K Rttll 'l‘i'cxoi' .\'clxoii i'ctui‘iix on H Jun tL'llll’} pi'it'c xtill thc t'oi' tliix tlatci Slick ax you likc.

0 Digital at tho \r'cnuc. Illillpiii 3am. £8. 7 Jtiii. lacking lL‘L'lllttt aiitl clcctro ltiiik f—‘UUtlllL‘\\ l'i'oin i‘cxitlciitx J(‘ and Dave Brown. ax tlicy up tlic antc on the gucxt t'i‘oiit \\ itli a \L'llll-ll\'L' erotic t'lt'L‘ll'ttlllC xct l‘i'oni l’ai'ix tlic Black l'ti tl)ctroit (ii'aiitl l’iihalixi. ’l‘licii UVL‘l‘ tlic coining iiioiitlix \w haw thc .'\tl\L‘lll tlchl 30 Jun. and Wood) Mclii'itlc. l5 Aug.

I Disco Inferno at ligo. .\lontlil_\. Next tlatc 3% Jun.

I The Egg at \Vcc Rcd Bar. I lpiii 3am. £4.50 ([4). \Vcckly. Still tlic hL-xt ini\ ol' iittlic. (itlx gai‘agc. iioi‘thci‘ii xoiil. xka. 70x ptiiik and DC“ wax c )‘oti‘i'c likcl) to xtaggcr at‘i'oxx. A \\ cll lo\ cd iiixtitutioii that rt‘t’tixcx to cliaiigc.

I Eye Candy at Maxxa tloi'iiit'i'l) (‘ltih Mcrcadoi. llpm .iaiii. t It) it'.\' or it

advertising executive...accountant...biomedical scientist...broadcaster ...care worker...chiIdminder...counsellor...dj...efl teacher...electrician... financial adviser...graphic designer...gym instructor...human resources

‘outiagt'ouxl_\ tli'cxxi‘tl‘ l. H .liin

l-oi‘tinglitl} RL'\lllClll\ tlit' l:_\c (and) 'l'uiiix aiitl Xviat Barton lioxt tlicii iiitainoiix plant and inaiiixti‘cain liouxc pail) in tlic nail) i'clui'hixliml \ciiiic Rt'lllt'llll‘t‘l to ‘tli‘t'xx glaiii oi' xt‘i'ain'.

I Flaunt at \laxxa ttoi'nit-i‘l) ('luh \lci‘catloi. llpin id”! to {lit ~ Jun l‘oi‘tniglitl}. Back to liaxit'x pi'cxciit tlnx night ol lllllL‘lL‘\\ t'luh t‘laxxit'x that iiiatlc liotixc lllll\l( \x hat it ix totla}. \Vitli \t-il .\'a\ai‘i'a and (Hum l.aiig_'

I FUNUt] at l’i'nc ('ouiit'il lllpin iain [5. \Vt't'hl). SL‘L' ill

I Funkey Magic at lllt' llt‘llt')\'t\llll\ llpiii .iain. £5 " Jun. \lttllllll} Soul l'ucllctl tlccp hotixi' loi' pilgiiinx \ i.i lllt‘ lloll l’i‘oiu‘t lt'ullll'lllf.’ lixc pcit‘uxxion ti'oin 'l‘ag‘u. With xpccial gut-xi l).l Raoul. oni- hall ol tlic acclainictl pi'otlut'tioii tlllU Sixii'l l’t‘oplt‘. l’l't'w'ltlh \L'\\lt\ll ;tl lgltl littt tJainaica Slim-ti ll'ttlll Hpin,

I Funkysensual at l’o .\'a \a

9pm 3am. l’i'cc hcloi'c llpin; [5 «Hi .lllt'l \Vcckl}. llot nii\ ol xc\) liiiik) lioiixc intixit~ ll‘ttlll l)J liciit‘li} aiiil Rotltl} May

I Get-Together at (‘ahai‘ct Voltaii't' llpin 3am, [tho l-l Jun, litliiihiii'gli lamuritc aiitl nu ia/l t'iixioii llt;t\lL'l .loxcpli

Malik 1(‘oinpoxti xctx up liix no“ i'cxitlciit'}.

xuhtl} “tuning; iaH. latin. lli’a/iliaii and dill”! & haxx l'lt}lltlll\. l‘ii'xt iip ix an all l'L‘\ltlL‘ltl\ xpccial \xitli .\li' ’l’otltl. |)oiii l’laiiagaii. lii‘ik tla Viking: and M llill

Joining .\li' .\lalik,

I Give it Some! at llongo ('Iuh Moiitlil}. \cxt tlatc 28 Jun

0 Godskitchen Summer Ball ttl Rinal Highland ('ciiti‘c. ‘lpin ham [3" 5t! 7 Jun oiil}. Big iiaiiic liaitl hoith part}

.it'ioxx l\\1‘.llt'll.l\ l’aiil \an l)_\k. lt'ii'it'. \iiniii \an liuuit'n. lt'll_\ ('oixtcn. \laito \i. lall l’aul. ,loliii "till I lt‘lllllllllL‘. \ll\llt'\\ li.tll‘.ll.t .llltl ('olin Imt'nilalt‘ iii lllt' (iotlxkitt'lit'ii .llt'll.l \\ llllt' I ah lilnt'i. lltl} lit‘}\_ RHl‘ ll\\t‘lit. \lt'lx R.tllt‘ll_\. \tlltt‘ Saxon”. |’.iul (iIa/hi. lollt‘} .iiitl \lit'liat'l Kllklt' takt' taic ol tlic Suntlixxt'ntial \lt'lM \t'c l‘lt'\lt‘\\

I Greazed Up at \‘piitt-i'x \M-ti (‘t-ttai liai \lontlil} \L'\l \ldlt' 3\ Jun

I Groove Harder .tl lllt' \‘cimt- \liiiitlil} \c\t tlatc tht'

I “:24 .it llt‘llt‘l \Vatt l iiiwixit} l iiioii .\pin .‘_.iin lit‘t' \M‘t'kl} Suiiiint'ituni‘ \‘at‘x \\llll lllt' tip ht'at ll :1 HI xtluatl

pla} lll_‘..' an t't'lct‘tit' llll\ ot toiitt‘inpoiai} than t laxxit'x Stutlt'ntx aiiil lllt'll :ucxtx onl_\

I Headspin at lloiigo (‘luh

ll! illpiii ‘ain t" o5» ll Iiiii \loiitlil}

'I lit' l‘\'\l iii hip hop. tuiik. xoiil. llt‘ll\L' .llltl hicakht'at tioin tlic icxiilt-nt Ill tlixpla} lt‘dlll tt'atuiing ,v\l|an. lllt' choiiant't- Il)a\a .llltl (‘oliii \lillai i .llltl Sit-w Spin \Vclt‘oiniiig hat‘k llcatlxpiii l.t\|‘l|lllt'\ lllt' l)\}\'llt‘ll.llll\ \ilio aic .il\\.i)x on top toiiii I Desyn Masiello and Luke Fair .tl l opp 1(‘ot'khui’ii Sui-cit ipin tht‘ .ltlll oiil) loin tliix lllltl .tllt‘llltiitll \L‘\\lt‘ll at “NC ot l'tliiihuigli'x t‘ultui’al liiihx. l'opp on ("ot‘khuin Stit't't, luo ot tlic inoxt (\t'itinj.‘ up .llltl t‘ttllllllgj l).lx on lllt' glohal t'iit‘uit xliou tat‘t'. .tlltl it'pit'xt-nt loi lllt' \M‘lltlt'lllll \Ittxllllnxltl

I Joy at lgo llpin iain L I” I L3 lllt'llll‘t'lxl " .liiii \loiitlil) l p tioiit. tliit) liouxt' gloom-x on lllt' inaiii tlooi tioin \laii .tlltl \laggit' .lo_\ .llltl lilt'll King to \ioik _\ou tip tiito a l.tlllt'l on tho inaiii tlooi l’lux

manager...homeopath...interpreter...it manager...journalist...key grip...

lab technician...legal secretary...linguist...midwife...musician...nursery nurse...office administrator...outdoor pursuits instructor...photographer

...paramedic...quatity controller...reflexologist...radio producer...resort representative...safety manager;..shop steward...trainer...translator... tourist information centre assistant...underwriter...university student “.vehicle body repairer...welder...xylophonist...youth workermzoologist

who do you want to be?...

FC Kahuna drop a DJ set at No Strings Attached. Sat i4 Jun

‘8T-"gS Clubs

i i

lit-nil} “with .llltl \all} l‘x tlit‘ckx ini\ ot xoul. tunk .llltl tliait iii lllt' ili|\\ll\l.tll\ \llllt' \Ulk' that in} ix a t luh toi _L'.t_\ pi'oplt‘ .tlltl lllt'll lllt'lltl\

I Luscious at ()tt'an lt'lllllllJl

lllpiii I.iiii L I“ it I .‘.i H in” onl\ lt‘llll.\ onl} llt‘ll\t' t ltih Iaunt'lit'x itx tiixt Stuixon \t'xxion \xitli tliix \llllllllt'l \Pt'\ l.tl lull on xoiiltul ('lnt'afgo liouxt' lioin \t'll (‘iookxton .llltl xpu'ial i'ut‘xtx I’m! wt Hit It ifli It \ll'iii/

I Luvely .it lllt' l ltlllltl Rooin \lontlil} \t'\l tlttlt' .ltllt

I Majestica .it lllL' \t'llllt'

lll illpin iani !. l” .ltlll \loiitlil} l)o\\n .llltl tliit} liouxt' llllell lt‘.tlllllllf_‘ lt'\ltlk'lll\ l).t\ Itl \lltUx. l.tl l). llt'\iit (i. liiunol lx .llltl Rian l'lll\ \Vitli xpt't ial _‘_'ll\'\l .l.llllt'\ lloltlt-ii iSiln-i

l’lanct. l\('ictlihlt“llopc l(t't'oitliii;,'xi. \xlio l1.t|‘|‘t‘ll\ to \ll.tlt‘ liix .T-ltli hii'tliil.i_\ \\llll tliix .\l.i|t-xtit'.i «latt' it‘oiiit'itlcntalli it'x pioinott‘i Icox hiitlitla} .ix \xt'll'i \o pill] tlic Saxlia t‘ollahoiatoi lot a lull on p.iit_\ ltl_L'ltl .llltl a mu ot tlt't'p. ilaik. uplittiin: lttttlw

I Medina at \lctlina lllpin iain l_.‘ \Vt-t’kl) l)_l I).i\c plaxx aii_\tliiii;_' .llltl t'H'lMlllllfJ l)lt'lll_\ ot ili'ink pioinox all night .llltl ilon't toi'fgt't to plionc in .itl\.iiitt‘ to ii'xt-iw _\oui pinatt- booth

I Messenger Sound System .tl littlltht (‘luh llpin iain L" .lllll litt'lltthllll} liaxx ot limit-l xliiltin}: piopoitioiix ax tlic inipht} \lt'xxi-iigt‘i Souiitl Sixtt-in hlaxtx out lllt‘ ht'xt in lllellL'Ulh iootx .llltl tluh it-gguat' \Vitli xpt-t'ial gut-xi .\l(~ lxliu lllt'\t‘ guyx .llt‘ lllt' lt'.ll tlcal. .llltl tliix lllL'lll ix a gliinpxt' ot lllt'

tiuc xouitt' ot tootx

Whatever your ambition. Stevenson College Edinburgh has over 250 courses to help you realise your potential.

Find out more on www.stevenso‘n.ac.uk or phone on 0131 535 4700

, 5C9

stevenson college edinburgh

-. THE LIST 83