Music rock 8 par; llstmgs

the essential scottish culture magazine

AVAILABLE NOW

Special Music Issue With FREE Chemikal

Underground CD

On Sale Now ~“

:1

roduc

music film fiction art ideas

P

le

Alive & Kicking Tour 2003

g.

MONDAY 01 DECEMBER EXTRA DATE ADDED DUE TO POPULAR DEMAND

TUESDAY 02 DECEMBER

W? ADVANCE TICKETS AVAILABLE FROM 0870 040 4000 1 Credit Cards Tel: 0870 400 0688 (24hrs)

Buy on line at www.cclive.co.uk. ticketmaster

cludsl €196.92

Presented by thmqmfl; by arrangement with Solo

60 THE LIST ' .‘

THE RAIN BAND

Association with much hyped bands can be the kiss of death for some, but the Rain Band’s tour with NME darlings the Cooper Temple Clause has done them no harm at all. In fact, it has brought their swarthy electro rock closer to the progressively minded types that might appreciate their, New Order-ish twang, which retains enough of

Saturday 1 2 continued

I Midnight Crossing (il.llltl ( )Ic Urn). l’.|l\la‘} Rum lull. 43‘» 5 «m

“. illpm. [-1 it“ lllL‘llll‘L'lH ('nunll}

I Abba Tribute liumlmn .\ll\‘u'l. lllx (icnigc Slim-l. 55302-11, ~pm L‘ It'lh *0 \th tlllilit'l I,

I Jamie Barnes 8. Cochise .\l.it'.\uilc}\. ~12 _l.llll.l|\'.l Sliccl. 3-l\ \581 (\pm. l'lcc Rk'\lklt'll\'_\ lux lllc RAH

I Reasons to be Cheeriul .\l.it'.\'iii'|t'}\. if Jamaica Sllcvl. I-lh \“l 5pm. l'lcc. Lin In”) Illhulc

I Open Stage 'I‘hc ll.lll IL”. lm \Vumlldnih Road. 501 I53” -1 \pm l'lt'L’ \M'ckl) \cxxmn lul loyal lllll\l\‘l.lll\

I The Bad Bowies llu- H.111 Hm. 1m \Vmulldmlx Riml. 50-1 153" ‘lpm lit-c I Isis Shmucl Him \. (C ‘1 \illmlalc Rudd. ‘3: : lllll‘ N Illplll l‘l't‘c Skill llk'lx I Deke McGee & the Blue Rockets 'lt'iiipi». l’.l\lt'l\llt' Slit-cl 3.30pm. I‘Iu' lnlu “\hlllfi R.\B icxnlcnt‘} llHlll llll\ \1\ pica“ hind linnlnl h} ()le (inile amiphunhl

Edinburgh

I Indecision, the Rich Hill .md State Of Bliss Sulum}. 0‘) ( 1mg.le 335 0‘00 H ‘llpm L-l llk'Jtlt'tl h} j_'lll group lmlcclxlun

I Surfin’ Pinheads spltlcik \M'l‘ (’cllm liar. 35h \Ini'iiwn Sliccl. -1"" Vl"l 5pm .\ lrihulc In lhc llllf_'l11_\ R.llll«lllL'\ .iml Ilk'll' haul hitting \upci l.l\l punk \llllicx I Turtlehead Spnlcrk “ch ( I‘ll.” “.11. 255 \lui'liwn Slit-cl. i" 14"] \pm lullkn'k lxm'xl punkch

I P in the Dark Music Festival 'l'hcc l'mlcmmltl. Hanllczlnan'x, \ltltlr} 811111.550 ‘351 \ ~5pm L11 'I’hrc l'mlcrunilth t'llu'l‘} ripmlc In llml UlllL‘l lcxl llLll's on [lll\ \u'ckcml «lximlx llk‘l

KerSS

GT in the Park Balm.» \uiicltl. M'H IN) lllllll. l 1.1m {—0 ula} lulu-I L :\ 5“. (.illll‘lngl llt‘lxclx .llM‘ .l\.lil.ll‘lL'| Mull.”th luggcxl muxit' lC\Il\,ll might-x ll\ lcnlll

their own distinct charm to see them go onto bigger and better things. I The Rain Band play G2 at the Garage, Glasgow. Thu 10 Jul.

.mnncmr} RI \1. ('nlilpla}. Ilk- (‘lLiiLiLinx ltllt'\\lltl. llic \Ill\l\. \lllm. lhc l).ll\llll\ .lml Hum lnnlc \llll In in- \‘nnlilnlul

Glasgow

I WestIife \l ('( ’. l'lllllkNlHll (311.1}. iiViHlliMiiiiil sill DUI I Hut-luv x I Six Hours of Hate \m-‘n‘Slt-Jx). ill Saut'lnvlmll \lin'l. “‘00 i" (will \t't' 8.11 l.‘ \lluullln'l llml mm Iw [\wlu' llHlll\ ml ll.llk"

I Frost lllk‘ l §ll] \(ilk' ( '.llt‘_ Rll (ill Kin): Slit-cl. “‘ HHS 0pm ti llct‘lmnltxi 1mm \lt'llmmnt'x Hm l'lH\l. I The Ghosts Slut-u l lniim'il) \MNI llllll. l.‘ H KL'lHllllJlllel Slit-cl. V0 Sillx 5pm

I The Cobramatics llu- Swim. ll: ll-l Sliklx\\k'll \llL'Cl. {<3 Klixl 0pm l-icc Ruglx'n‘mllicxnlt'nt}

I Big Blues Jam Smth ( )m‘. (iluannl lliilL‘l. (il(|\\t‘lllil 'lt‘lldu'. HI (5]!) (rpm l'lL'L', llmlml h) lllk’ \t‘u lilum Sink-ix \\ 11h (Hllll’ll‘lllllllh linm Sllnlin ( )nc lL'lell.ll\ such .I\ Rm l)«u' ,mll lllc \imnm lllHlllL'H

I Phil’s Sunday Session l‘ngc llc.llll.l. 3 l: \\i*<lill.lllil\ Rikltl. ill-i lfi‘Ni hpm l'lu' Hung: )uili nun lll\ll'lllllL‘lll I Live Music \ldL'SHllL') \. ‘12 .l.llll.ll\'.l Sliccl. 11R 5‘5] 5pm l‘n't'

’l lilu' llll\lj_'llk'll lmal lmmlx

Edinburgh

I Sonic Experiment with Rich l'ullc\l (Lilo. ‘) \Vtwl l’url. III 02 V. hpm llcc \lcllim ,xuuhllt \Ilwx All llll\ t‘llillul Hlll lllllt' ll.i:l)_' will.

I P in the Dark Music Festival llicc l'mlurmulil. lidllllt‘llllllll'x \iililr} Slit-cl. 550 ‘354 .\ 451ml. L31 Scc Sal

I

KlnrOSS

01’ in the Park mm” Aunt-Ill.

iix‘ii Imulim il.im L H Hlu} llt'lxcl

L‘WSH. humping [It‘lwh .1le mullnhlw. Scc \ll l: