Edinburgh

I Live Flamenco lil Harlin. \Vtwtpnrt. 23‘) 33(l5. I lpin 3am. l‘rcc. Spanixh popular and lolk riiuxic urth lhc [my mini Izl Barrio,

Stirling

I Summer Sessions 'l'nlhimih. Jail \\'_\nd. (ll 7N) 2740M). Noun. I'il'L'L‘. SL‘L‘ Sal 5.

Edinburgh

I Me Suena Tu Cara 'l‘hc Doric ’l'axcrn. Markcl Slim-l. 225 Ills-l. 8.30pm. l‘rcc. l‘our piccc .'\ini/Spanixli/llra/ilian hand.

Wednesday 9

Edinburgh

OChristina Smith and Jean Hewson lidinhurgh l‘olk ('luh. ('aharct Bar. 'l'hc l’lcasancc. 650 234*). 8pm.

£5 Ur iH). long-lcrin ;lL‘ll\l\l\ in lhc pcrl‘orinanu' and prcwrxation ol'

Nitin Sawhney plays the Arches, Glasgow, Fri 4 Jul

Nculoundlaml traditional lllll\lL‘. mug and vullurc. ('hrixlina and Juan plu} liddlc. ccllo and guitar. in upical dancc tunm l‘rom "l'hc Rock'. and harinonixc in mugs. including \UlllL‘ rarcl} <lrcard halladx. ll‘x all \xaxhcd dimn \xilh humour and u it,

I CC Country Band ()uccn (‘harlollc Rooms. ()uccn (itarlnltc Sll'CL‘l. 555 (mm). 8pm. [3.50112 niuxiciansi. ()ltl—liiiic}. rm'kahill} and hlucgraxx.

Stirling

I Crackin’ Ceilidhs ‘l‘ulhnnili. Jail \\'_\nd_ (ll 780 374mm. 7.30pm. Ur itaniil} ticket £15). Summcr ccilidhx at lllL‘ 'l‘ollmnth xx illi dancing. pipcrx and \ingcrx.

Thursday 10

Glasgow

I Brolum Lin-a1 lhc Star. 81 Andrcu \ in lhc Squarc. Si Aner-u \ Square. ol'l' Sallmarkct. 5-18 (illll). Spin. £7195). 'l‘raditional and conlcinporar} Scolx— hath wngx and [min in a wring. Darin} .>\\\ard-\\ inning folk/rock wuct.

Laura Veirs plays the Subway, Edinb

urgh, Thu 10 Jul

Edinburgh

I Jesse Sykes 8: the Sweet Hereafter and Laura Veirs Sulma). (i‘) (am gulL‘. 325 (CM) Spill. {3. Singcr/wng“rilcr Mia-x and guilarixl l’hil \Vandxclicr lUl \Vhixkcuou n tainci haw minc lugclhcr to uncarili their 0“ n hiand ol \pook} .'\lllCl'lC;lll;l. Support mint-x llHlll lilL‘ CM‘L‘iiClll \iL‘ll'x \\ ho L'Ullli‘llk'\ i‘illt‘gl';l\\ \Kllil \UlllL' mpcrnncnlal louclicx. hcr album [mu/rim In I‘ll't' l\ out mm.

I Out Of the Bedroom \Vau‘l‘k‘) Hal. St .\1;ir'}'\ Strccl. 557 lll5ll. ‘lpni midnight lircc. Scc Thu 3.

Glasgow

0 Tango Siempre 'l‘hc x\rchc\. :\rg_\ it“ Slrccl. (will ()3: (Hill). 8pm. £7 iL'5i ’l‘hc l'K‘s Icadmg tango cnxcnihlc. 'I'ango Sirinprc'x inuxit‘ and daiiccrx llllL'l'pl'L'l claw: langm. inilongax and \alxcx troiu thc Bucnm :\irc\ ol lhc carl} Illlh ccnlur). lo lhc brood) nucm tango ol :\\lul' l’Ia/lolla.

Edinburgh

I Guid Crack Club 'l‘hc \VawrlL‘). Si Mar} '\ Slrcct. 557 5724. 7.30pm. £2.51) \uggmtcd donation. chular \lUl'flCiilllfJ cluh tonight lt‘;itiir't'\ 81h) llc ..\lc\andcr. Silll'lL'\. song\ and iiruxic arc lll\ Ilcd.

Edinburgh

I Ceilidhs at the Caley ('alcdonian Brcu cr}. Slatclin‘d Road. 323 5083.

7pm lam. (£5i. Dana-x \\ilh Im- handx.

Stirling

I Summer Sessions 'l‘ullmmh. Jail “Mid. “I 786 37-10”). Noun. l‘rcc. SCL‘ Sal

I Mabulu 'Iiilhoolh. Jail W) rid. (H786 374i“). 7.3(lpm. {I} (L'h‘i, .-\ multi- lalcntcd touring mum‘al collccmc l'roin Mo/ainhiquc.

Edinburgh

I Simon Haworth and Andy May \Vcc l‘olk ('luh. RU};I| ()ak. lnlirmar} Street. 557 2976, 8.30an 9.5. Singcr/xongu rilcr and gurlarixl l'ruin Northumhcrland. llaxmrth [cams up \\ nh ‘Bad l’crin}' Ma). on accordion. pipcx and \xhixllc.

I Live Flamenco l-Ll Barrio. \chipim. 33‘) 3805, 1 1pm 3am. l-‘rcc. Sec Sun (l.

Stirling

I Summer Sessions 'I‘ulhmih. Jail \\'}ritl_ (H786 27-100“, Noon. l‘ircct Scc Sat 5.

‘Oiix 8 xxorid ilSiiV‘rgS Music

Christina Smith and Jean Hewson “Allin t‘w'.

think A if v {Ht‘w' :‘si: whim

ltut tliuwr; lli fl‘l'w fli‘WKI: t'w' "lut‘m‘ r the" «it‘i‘J‘P. Kit-f itHilUliTl Ntiiiw .ir .: ..r‘~"i ii

wings .ii l‘ ‘l Liui' Nm'.‘ " .i‘ lxi't l ligin<l (Emit litt; firm! t'iwzw \l"i:~ iiii‘tii'i-il: 41er 1'» mi T" 'x: [ii/"."..'_.;"/ w I.i., Tango Siempre ‘\ ‘~.i 2 am. f§i1tl(?(?.'t?i)ii,\ ii'r.) ".l :-- lilbi durum it Bill"? iii» H :M lt' Slitiiiliiiv 1‘38" lfi'fil‘i lill w Y‘ili‘lli f;il()\‘.. You, 2th l «t lt'a T"»- tariiiw l)()lll Ill Ti‘i' ill ithmi: '2’ l“. li‘l‘:‘ Autiszinilgixi-r‘. i (I<)lli(}l'llll)l{ll‘. 't'tllii'iit. t , flip ili\(i‘f§ (>i /\t;t<>' i)..i.'.’:illii iillliiv Siiri'iprtft; i'iiitaimiiu till/i iiiir‘ i'l‘}

xiii/lint: "

rbwrzil gill '.'.'lii:ii lib", zilii. lilting [li(?/'ii't,‘lii>r;. (}i(1:;_<}<>i.'.. .' ' ' Jo

Kelly Joe Phelps lviai'iru; ii: a trio format. llS (liZHllfd'l «itatgir i‘t'“ K<>l|\. \Jor: l’liiriiit, IT; lil‘ii‘l *.’t,‘ll."i<_§ .i ll(?l.'.".'()I(Z(f.{llltlill‘)fl’)lltl.'."iiill1l'f, changing too lléizii illi: latent (}\.’()itlil()ll oi the (2x [Id/fit liliiir‘, [)ICKOl and sliilrr tlllliéll ivigiii. Sm.- prowm‘; King I'uf'a. (i/.’i:,_(;<ii.'., Nil; (3 Ji//,' ()i/czuri's l iii/l, I r,",'il)i/rr}/’. lri (1 Jul

Monday 14

Edinburgh

I Me Suena Tu Cara 'I lit- limit- lincrn. Markcl Stu-cl. 325 INN-l. X, “lplll I'I'L‘C. SL‘L‘ Hull 5.

Wednesday 1 6

Edinburgh

I QC Country Band ()uu'n ('harlollc Rmrlllx ()llL‘L'n (‘iltllillllk' SIIL'L‘I. 555 (infill. Spin. L:.5(ll{: inuxit'ianxi SL‘L‘ \VL‘d 0.

Stirling

I Crackin’ Ceilidhs 'Iiillmnlh. .lall \\'_\ntl_ lll'THo Timur, ", lupin llillllii} llcixL'l L I 5 l. SL'L‘ “Cd 9.

Glasgow

I John McMeekin l.l\L‘ :\t lilk‘ Sim. St Andrc“ \ in llic Squarc. ()ll Sallmarkcl. St Andra-u \ Slit-cl. 543 (villi). 3pm. U) iL-li Songurilu McMcckin [)L‘l'lufllh ill\ nu n L‘Ulllpuxlllnnx pith gm Ch (ii \Vimdlc (iuthric. Richard 'l'hompwn and ()lik'rx

Edinburgh

I Out of the Bedroom Wan-lit) Bar. St Mar} \ Slrccl. 55" 1051).

0pm midnight. l'rcc. Scc 'I‘hu i.

-THELIST65