Heads in knows a thing or two about he funk. Be it house,rhlp hop. breaks or beats. thereis always a deep groove running through it. So we ask one of l 5 main men. resident Allan Dunbar. to guide us through what's currently doing it for him.

Southside Connection: Make No Mistake (. . . To the Disco) (Raw Fusion). r ' l ' ‘- '. w

lllalschworz

Tiefschwarz: No More TroubIe (Classic). '- ~ ~ .

Tom Browne: Funkin' For Jamaica

(Arist

a). .\-~

82 THE LIST

(u,

""5 lw»-.."‘

Edinburgh Saturdays continued

I Opal Lounge .ll (llml l unlist- llllilii ;.llll 95 \\\'t'l\l_\ l).i\c\'lit'tltlt'li \xltli lll\ llll\ «ll tllxt'u illltl lillik} linuxc lltlk'lxN

I Progression .lt lllk' l ltlllltl Rilull. lll illlilli ;.llll Llll *lill \liilitlil_\ llt‘lt'k .\l.iltili. (i.i\ (il.ilit .llltl \l.lll lhwhmli lit-.iil tlit' lilg'lit .it lll|\ lt'xlilclitx' \pct'ml \\ ltli pic t'lilli \\‘\\lt'll .il ("lti ('lilt- llUlll hplii In; {ll/x l/n/l null '\ /I\/.( lllt/ [It'll/i I\ '\'l l' ,l'l /iI.‘l'I ‘.

I Rewind .ll llit'l ltllllil lx'imlil

lll illplli Run L‘ to I” liil \lnlitlil} lllt‘ I lit‘ l\l.llltl l),l\ \klll lit~ Hll ll.lll\l ltll wiiic tuillip lli \l\’(i .h'lltlll It] the l\.t\‘l\llltilll \xliilc ultl \lmul illxt'li [lulu \llt'k ("will .llltl Sllllflt‘} “C.” \ll\ll nut tlit- l‘\'\l iii "llx .tlltl .\ll\ puplmllt’ lllllt'\ lll lllt' lllillllltltllll. lloli Silit'lnl lt‘lllllh lnl .lii \‘\t‘lll\|\t' (ll\\'t‘ \L'l

I Sistas .ll \l.llt'n\ l.k'l\lllt' (‘t'lillt~ lllplil ililli L-l licltilt‘ lllltllllL‘lll. Li “l .lltcl (L3 \\llll ll}t‘l l. \\t'cl\l_\, St't‘ I ll OStereotype .lt llclllli lllt‘llltllh llplii Killi. Ltlit‘ l.‘ .llll, \lnlitlil} lltlfJfJ} llIHL't‘l ()tlt‘t'li lt‘lllllh lli lll\ ll\'\\ _L‘lll\t‘ .lt Stt-it‘anw. liliiipliiy llt‘lllt' tlic licxt linuxc .ilnlllitl .llltl \tt-lt'nililiig' \tllllt' til lllL' l‘k'\l _‘..'llk‘\l\ lli ltl\\ll Rt'llllll ml llctl KJHLll. w g't'l lliclc t'.ill_\ Ul llll\\ null l‘lf.‘ \l} l\' \(i [’11 ll( l'.v

I Tease Age .tl ("tum (‘luli

llliiii Kiln, L‘ “Ct-kl} llll\ llitllt' \l.tl\\.tll \ll\llL'\ lip t'\t-l_\thllig: lliilll

\\\ lllf,_‘lll;_‘ (ltlx llll\ ltl li.l§_'§."\ \l.lll\ llk'\lt'l l.i\c\ .l\ \wll .l\ .i hmt ul \‘iillciit \ lll \"ll.lll l‘l‘lllL‘lt'l\.

I Thee Jailhouse ill 'It-x int Rim l'lilnli llplii Kilil Ll. l‘llul l\)l_‘.'lllk‘t‘ll\ luck .tlltl Ultl \t'limil ilit‘t.il lli .i \ liixxlt~ .\(’ l)(‘. \lntulllmtl .llltl Stl\t|ll \t'lll. [‘lll\ .i lk'“ «it the iit'u \'Ulllk'lltlt’l\ tli.lt ll1.ll\\' tlit' glmlt' \lltllt'\l.t\t' .llltl th.it ltllltld thing:

I Ultragroove .tl ("limit-l \Ullnllc

lll illpili Kilii, Lh l‘L'ltllk' liiltllilgzlit. L\ .tllk'l < .ltll lultliiglitl} l'ltl.i;..'iun\c l\'\ltlL”lll\ \litx‘mllxc lli lt'dl tlml llHth‘ .it‘tliiii llnlli (Lilctli ~\uliit'l \ lllc .tlltl ('nlili (tht‘k

I Underground [Gimme Back My] .it liclllli Bit-lll.iux \luiitlil} \t'\t tl.llt' .3“ .llll

lVain .il l\‘\l\‘l RU“ l llli‘ll ‘ll‘ll‘l \ilii L-l lL‘l. l: .llll. lL'k'llllll. goth. llltlll\lll.tl. le .llltl lic“ ltllll.lllll\' lllllC\ Sn th.l: II he t'liccl’} tlicli

I Vegas .it lzgu llplii Kilii L” l L" It] l.lll(_\ tllk'\\l 13 Jul \lnlithl} llclnlailtl}

if" . [a

w. lll_‘,'_ t illllitl} \ l.t\\l\ \ .llltl \lt'.i/_\ ll\tt'lllli;' \‘-|lll _\Hlll lilg'li kit lxlllj.‘ lllt\l\ ll.lllklt' \illli.lll.i. llii;'\_\ \t'.i;'illl. llllli‘ \l.illilli .lllil lllt' \llllllllll'.‘ \t';'.i\ \liimpllk \lltl «In ll} lt' make .tll k'lltlll \\ ltli tht‘ l.tll\_\ \llk'\\ t'inlt'. t'li'

I Wiggle .it I yo lll zllpili Rilii L") th lllt‘llll‘k'l\l I‘lllil \lnlitlil} \l.l;';'lt' .\ \l.lll lo} lit‘t‘tl llt‘ llllltlilllx'lltlll .llltl llll\ l\ lllt‘ll llt'\‘- liiylit ul _‘.'.l_\ lull .llltl lltlllt‘x. llt'll\l_\ \M'litl} ‘lll\l lull l’lt'.l\t'tl pl.i}lli;i ll.l\'l\\ lll.it .ilt' .i lllllk' l‘ll \.llll[l. .tlltl .i lllllt‘ l‘ll \lllllllf.‘ t'ilg'c. hilt .l \\llt|l\' lt‘ll.l ltlll l)ti\\ll\l.tll\ \ill} I .llltl \llt'licllt' \\ ill lit‘ tlt'pliiilliy lx’.\'ll. llll‘ limp. llitllt~ .llltl t'li.ilt ltlllt'\ illltl him t‘nilltl \xt' liilpt'l llit' lint-l} l’t'lili} l’niii\t.ll nii ll.llltl to llict‘t .llltl jut-ct tlit' [llllllt‘H l’lt' \ llll‘ \t'\\|tlll l’|.llit't ()ut \\llll “It'll KllljJ

()lizirt & Party

I Cavendish/Diva .tl

('.i\t‘litll\li l)l\.l lllplli Killi llt't' lwlnlc l lplil. L'll .iltt'l “ct-kl} lllt‘ lull} lt'lllll‘l\ll\‘tl \lmtt' limb .i iilg'lit til .tll tlic l'lnmltwt llll\ lll‘lll tht‘ (lllx ‘lllx. \l. ltli t‘illlt'lit \'ll.lll l.l\t‘\ t‘ll lllt' twp lll'tll ()\\'l .?<\ illll.\

I Edinburgh’s Biggest Party .tl \lt‘t'tl ‘llllii ;.l|ll llk'k' l‘k'lt‘lk‘ lllilli. Lz .lllt'l tllt't' tn lllt'llll‘t'l\l \M't'ltl} (‘|l.lll. [‘.lll_\ .llltl will llll\ llnlii l).l \l.iltiii

I The Party Continues . . . .ll l’t'ppt'illillil I null-3t- llllilli Kiln Li \M-t-kl} \n- l ll

. Shake .ll l \ll.t\ll\‘

lll it'plli ;.tlll L 1 lwlnlt' lll‘lll. L‘ .lllt‘l “ct-kl} l)illl'\ liillxlt' llHlll llic (ills light up In l.l\l \‘-Ck'l\. [lllh linlilx nl tllllllw llliiliim tn \‘..t\ll ll .lll \lt‘\‘- ll \l. illi I Subway West End .tl \illmu} \\k'\l l lltl (iliiii ;.tlll lit-v l‘L'ltllk' ‘lpili. L‘ ll.1ltlllk'l \M‘t'kl} ('liillt. tl.lliu' .llltl (hm-x} lllllt'\ .ill lil;:|it lull;v lxihx

I The Subway .tl \lil\\‘..i}

“pill ;.tlll Ll “ct-kl} \ct' lliil

I Supernova .tl RL‘MtlllllHll

lll zllplii :dlll Ltl l‘Cltllt' lllltlllltflll. L tLl L‘l .tllt'l “ct-kl} ('li.ilt .tlltl iniit} llll\ till night long

I Why Not? .it \\ li} \ul'

ltlplli Kilii ilwtnlc llplli. L< L" <ll .lllt'l \Mx'kl} \ct' I ll

Edinburgh Sundays

Club

I Bootylicious .lt llulit‘} t‘liliih

lll “llllll :Jlll llt‘L' lx'lulc liiltliilght. Lz .tllt'l \\L’;‘l\l_\ \ llltt't' \lt‘t lt llthtlAllH‘J. Hl

Super Scientists guest at Pogo Vogue. Fri 5 Jul

T

lx’t\ll .i \ .ll‘l‘k'll.l\ \ 111 up .lllll \\ l.ll\ ht‘tl incl llll‘ limp liltuikx lltllll |\’l\ lll\‘ lx’tllltnlit‘ .llltl I tlt‘} \ml. llllll\t'tl .it ll\ ll\‘\\ \t'lilic lllk' lltlllt'}\tlllll‘

I Bootylushous .il l l'u lll‘lll l.tlll L.‘ \\t't‘l\l} I).l\ ( ‘l.il_:' .llltl l).ll\' lll‘lll lll\ll yin" \lilitl.l} lllf.'lll\.l_1'tltltll\l\lt up lllk' limit} \l. ltll llll\ llt'\‘. lx’t\ll. llllllh .llltl \Hul tit;'lil \lntt‘ ill .l \lilitl.i_\ \|l\ l.il lll.ill .l lull till ;'|.illl .lll.ill

I Chocolate Sundae .ll l .tllll Ilniliit'll} \\lll\l\' lltttl\t'l llI‘lll Kim 91 IL *i \M‘t'kl} llit' lx’t\ ll .llltl llll‘ limp \iiiitlJ) \t'\\|t'll lt'llllll\ \‘.|lll |)| l’illll 'l'll\)' l n\ li.it k lll \ li.ll;'t'

I Dazed .il 1 yo llpili Kiln \M-t'ltl} \\ ltli .i \xt-t'kI} lixt- l’\ llHlll l’liiltiiic ll illl\lii;: up t'nlitt-liipuml} tl.lll\t‘ ltltl[l\.

\I. ltli t'\t‘i}tlilli;' lltilll \ l.l\\l\ \Hlll .tlltl ‘ll\\ to Imp .tlltl ll'\ lt \iilppt'h. In t ltaitt' ..li till;'lli.il .Illll liltl.i tl.lll\\‘.tl‘lt' limnli limkml up l\_\ ltll\_\Hl\lll. \‘.llll .l \lil'llll} lilult- l.lll\tlll\ hnuw llll\ lll.ill ll\ll.tl

I DKY .it Stiltliu t‘rl llplli {.Illl

Ll §ll L.‘ \\t't'l\l_\ \llltlk'\ t‘tililltlt'litl} iiitu ll\ llllltl tun \‘.llll lt‘\lilt'lll l).l\ .lHltll. ( l.tl\'lll .llltl l).l\\'

Illa} lllj.‘ It‘\ l.. l'nlll. llit't.il_ Illtlll\lll.ll .llltl l‘llllh lllt‘lllt‘ lilylitx .tlltl llk't' ;'llt\ t'ulillillit' tn kt't'li lhilifnx llllt‘lt'\llll‘.'. “cult lli. \‘.t't'l\ lllll

I Escape from New York .tl (‘.i|\.ilt't \HllJllt' ()[lk'll\ .I\ my \llll from tlimll L‘.‘ tucxt.illc \M'cltl} l.|\\‘lk'\\ l).|\ ll. l)lk'\‘. .\ l'll\ I‘ltl\ltlk' .ili k'lt'\llt‘ willltltmt k at llll\ llUlI \l.lll\t' ltlk ll\t‘\l cwlit \llk'lltlt't‘\ .llk‘ lll\ llt'tl In \tlll\]‘llt'. tltnitc \tllll‘llllt'\ .llltl \‘.l>lk\ ill .ilt. \‘.llll lllt' timlx .tlltl lll.llk‘ll.ll\ [ilm ltlt'tl. lllk' Ulll} llipilt llHlll k’\\.lllt'k'\ l\ \lt'.lll\t'

I Flippin’ .it liniin ( 'lilli l‘lplii :.tlll L; (i lul \lltllllt‘l hilyxt‘ Ii Hit} liljnlit

v. ltli ll\t' .tt'lltlll llniil lllt' l’t'llllll\llt'l\ .llltl lllL' Mullantl \Jltl \l( \ \;l\l_\ l’ .llltl RlLlllt' Rutttnllc llll\ up llit~ lit‘xt lli llll‘ limp [lllh tlit'} lilinllilw .i \t'l} \pu litl \ltlcil lilt'llilcl III! I/ll\ Jill: ull/x ,l /l\l' iii/if llu/u‘i I\ an I lltl/l [will inn . (Il/ ills/ll

Your pass to great club nights in Glasgow 8. Edinburgh

See page 77 for details