1 Al

I

SOMVW'GW‘

HEAD OF STEAM Re: The Insider (471)

l " 'i' "’ "'i )1 '1" 11 'l ' I ' :9 ' "i r " 1: ii l" ' iir' ' "’ ll . "‘ . .' .'.' 'J :15 'r i. ll i'il'i’i‘” " 'I'i‘f' ' i i' i" i‘ " i 1“ r- ‘:r ' ' f'I‘.". rri’tfilr triu'rv i: "'i '34., i"'r,‘.\.'l’,‘~ lit 1' " 1' "fl 1‘41." f)" 1' iii ."rtlz'lY‘W‘I‘ilti' 'i {ii " lwi .t .‘t'? llisy, “‘76 ' .l "4:" f)’ f". l' I . i’ r' , i'

n-trw on”; ',.ll‘i'l ,iir‘ itltrrii rt Hi,‘ il-«m- will "‘*'Y‘i.<l" tlir:

rilr l.'.'|'l i ri‘i-i ,ir i' Iii’)lltitt iiiir‘lr ‘;i,i:«.<,, iiitr: ri'i'l (iii, iitw'i'iri 'llll vi’y. t'r'; CBrown

(Mr

WHALE OF A TIME Re: Whale Rider review (471) lit‘i' f'r.~; rr‘v “.tl" ‘M-irriri l"\"i""‘i'l‘, i-T‘ril’,.ilf(i t). Tim 1' lll"")l'I‘.iIi"t: (it iiil' li".' rl‘l tili’i '.l‘.t- .'.’()'l(it*tilli. in'l‘r ilii r'iili Ilil‘l“, 'i.i‘.i‘ fill'.(‘i' ilt-t" 't” ',r7l"“t'll‘iill(_] it (it; (ill!- wt ti‘i- : but ‘.|:r‘:; tii.‘i! tum" aim" hi ,i iiiriri ilii‘l‘ tilltii “it: t t‘ filf}il;‘vlh)l"iit"(i i .ll‘,‘ \r‘i' .‘1 .lwu itll.itit‘li troii‘ 't .liit‘l vurrlurx; i).i‘_l‘ iiilrt'l‘l :xifii iriirtti‘ti ri=r.:w.'.g

N' i'. ’V"l. tr flirt; ‘Ii'r‘ .'.'It)'il)i‘, in! rrlr.i',mt tit: lh‘ltltl tilll‘t‘ti .it till it" t liilri‘ier‘. .iiiil i).ilt*i‘, about ll"..",’\](“.1'1!)ii‘(l(j(‘lj'(l(‘i(3f;[’](3 imam: "'“lttlmt: ltl'iriv ttcirr‘ ,i'iittw, 1c (‘iitil‘fufith

lt "1ti'tiiiiiiiitationr" the rrtm‘l lr‘, \.'.’iti lriiri‘aeui riot iiilliit‘lti, iiit' thirtitllgil‘iil that i:; lit“.(‘it"(i tr‘ ii;i:iit:'lt_l till! that Ytlt‘ Moor li-‘Htlit‘ .'.‘t“lt‘ "t". '.".i‘- tiirzt "iiiltiti'ilkiil in'iiiiirtii'itt; mi N/ it; 1"

tin tor It t Mitt; |"‘ Ht 2" a 't’ii.

)rV\‘\;‘it‘il~' irrtxi‘nulrwt‘ ‘11“:

i‘tltli «‘oiirit Mat" remnant area". there 't‘. no our" illllit}. l‘ie tri'r‘ .3: riot set in North Arr‘erit‘a iilt‘ Maori :‘rimt‘le of N.” are not :wo'eotiteo ti'io' t‘Xi“Li;lt‘tl i’:>"‘ innit" fkitfit‘Z‘. ;‘t 4115:! irrto lt‘tit"‘.iii'1il‘.tilt‘titit lire references to straininti tirrti

indigenous; liltill‘it‘tiilki"' an“

2 THE LIST '

React, The List,

14 High Street, Edinburgh EH1 1TE

r ' React, The List,

at the CCA, 350 Sauchiehall Street, Glasgow G2 3JD

' email react@list.co.uk

i .-: J .‘ ' t ,. o‘ .

o J, :' yz.‘ " 'l )H I 'l x,

.y I y c' , : ; ‘1‘. t . ,.o .

Lorinda Kelly

PIE EYED Re: Kids from Fame (471)

Mr,“ I Il'i‘i 1’ .‘r'il 'il-i "1"".: ~'\:’ 'r'ri' i": iriiv l '1, :i' it ',.s'

l /«:- 1'5" atria?

.'.'(1‘ ram“. .iti M: _.‘.wr\,i"."

"If‘..£“.¢l:(:"\IVI‘Y' ',(‘ri|..y ,1

“Hit " .'."rt' H'ti-iir.i,<:::°.' 0- iiw titli- 'o,:,"" ‘I-

«iti'iti‘lw' ."‘.'>.Et:‘i, " .i‘mgi‘v; .i'i: iil'th cut": :m- tiriiita '2 fiiivir‘ l’lzi‘: 'fl'wl ii M r\ (iv: ‘3‘)ii'3'.Ii'ili‘i\ Al‘li ir'iiiii't“) tiiYLi'v Him HA3" l)“:‘f.("‘:il:l Miiilx (Iiir' t‘ tillti H riiiiir« iii-'Nliir'124.‘./'i’ Ewan lwtliilgii. .'.'Itl‘ Hill l illi'vfifi Doug Johnstone

l’f‘S Miir‘. iitiril'i“.r- (rotten limitl ir‘ Mir-'1" i'l’)?)l’fl‘ti<"‘.l'llf flairiu t'iiit ‘rrivi i;ii,-t:. Ii""“*".l"-v".‘1ii'ii'h", Shunt)! 1". I‘Uii'futi" .'.rit.«:lri'f "4m.-

ixlltl‘.'.'l ‘.'."‘.,i’. Hit ‘t.

TOURISTS TRAPPED Shop keepers and tourists trim lll‘~°. 'itili ii iii" ": .'."." ti tilltitti'JJli‘rt'f"Y'1t~i1l:l'lf}f'trtri (iiiiiili 'iit; ll'li7tflltf‘.rii\i\, writ,- tregit"‘e'i! o‘ two Ariat'aligi'i iliti'Wlifl. tiTRN' t '0'

tint-«Zr r":‘. T'vxi’. trillitrriiit; tt‘ o‘.i-" if \K tit‘ "w ixiilli' ‘NC

iiflntxi Mir" :7 'it' 'e-tilix. 'lrtl"’.

'\" 7' 1"" \ii't- ‘Tirflltg ,i'igj (“Mr 17' "W: i" . ..t '( lot?“ . .'.i1‘ 'iii" 'il‘ t"!' {A 'i' that ' 2” idi’lli 1' “hit 1‘ "‘I “twirl Wit

lw unit-t: i, '” au'mi ’PE i'ii i'iii“ [i,‘r‘,'_ ,‘l.i'| iiiil‘n "t writ”: z xi‘i ‘fr 'ieir,

./\§~ .'.‘-ll tit: .l'ri‘rr‘,

Mrs Angry

NO-NO NEO Re: The Matrix Reloaded (468)

I '4 :0, .1”, :l1'_ I. I V ,. ;. .v r. ' l. - z. ‘, n". J :. ' t 1, I. o '7 n. 1‘._e" : s x".

H " " «=' 1"”?‘e-iiii‘irl, H i5 " Y'ili 'r i,i\( Ii)

" "1' l"'~' i'Ui' l:

\l“ 4' ".<l.'.ul.(£'.<il‘.,WU-

,p lwz’fi‘rJr'lUlilil, {l'i‘i r'r'w ligit-rf;

i~4",',’.‘;t'i\llt1)“(HAHN ’}T‘i' l"""":‘;«f)"i.'lili. ii‘a, irt'ii growl W. 9,: flir- text 7m; iriirtiitet; .l"fi tiiit l)l(?Ii,'

for ;i (ill'i.

Re: Biffy in the Buff (471)

‘i' "rtt"‘r'iti "(litPU r'r'ifi".

u'irnf‘:

Luke Shaw

CENSORS WORKING OVERTIME

A” tin: irtf. person srt'll trivia/er) l), the ‘.‘.’£l‘,' ttizit oiitrlgitetl 1’1 3 min 'Y";l{ii iiiilitlflkb to 'iiitiit. lllfl‘.{i(i‘.: our ninety?) Will our '7’} 'lt".l:l iit: i (l of people like [)u’tllt: M Mir; legit; to

'. liai'riatiw'r lilxr: {i wilirrrri :r‘ lllriilllti unison zit, fsriori an {ill llliéllltr 'f'itif ".rt'i (ilkirlet‘. tz, 536:)(tiiilli‘, 't; :;iir:.'.rri iii print or on ilill‘. :‘

it my ‘iiir: f,’ii)'-.'.ll a ri‘oriittiiir‘ of -riterr:s;t |llf$i(:£i(i of lost l‘elo't: Tléitjt'lléiilllt) ll(:lf;(:lf .vitli roar: mil'i’ llzi.i': T'rutiriti ’)lli that the l)l(,illli: iii ’llltrfiilh‘l‘i if; i». ii 7'4"" Li“ lfgiiitirt .lliitweitor Léillo’n’l Milo lv‘iziiizirzi lrlort't kriox.’ iir‘.f'iirit; .ii: >1i'. i‘iiif‘, (film; tiiil 'lolw:lv1;iri:ir;i’s .‘.’()."r<<'lll(i .'.'I",li

'r‘o'r:;iri'.»'artsi ‘.'.'oi.'l:l ilzt‘Jt‘nirji‘i F31‘,l~’?llif$it3£l(l‘)i i)i£ill(i product

As °’ N d’lnflff) 'ikr: illlf} (LUI‘iilfilHilr'Ki to the ";|rrr‘;itr: or tezir'l uni ‘gir w.- f'ir- Cirrr‘gitt: of r;<:r‘~t;ors;iiiii and “Wm” ’,;iri‘i);iir;iiiriri

t'uit T'vmitra'r tili tom‘s, at zirt.s;tir, expr :f3f;l()li.

in "r‘ arr‘ (Pariresxnori/ loath .‘Jrgit we line. In fact, we //l<e It so 7'7 was .‘uortt‘ «racking; open a Mott/e or wo for

:.e- .ti' .' Owes l)" in}; Bass rm, i fie.

.rri» i-lwzr'wiiv

'i‘ tv{--i_2i.;l,

ii". _i"‘ ' tritium); 'i_ ""«iti'liioil. 'i,: I' i'l't' .‘.ii- .v' k .‘ till-'i" "Ni‘ tic-t‘iitr

try“ ~ t”. ,‘tflwu Kurt, ‘1‘

' "r'r i"'ri" rm ' i i A. 1"I\, 'i 'lit'tt’i fit. .‘2( ' H i" ' I'i'l ,: ll 1' Il‘iii 1‘.

i' :m' "writ :ir‘ii i:

iiirrw» Wurliiiir, ,l'l‘ ta-rrr; i'lrtil‘l} P-“litlllfi iixi"itillilit': l \fiii for “W .'.'<ir‘;’ low a: my w? (ill tiriir- Hum-u giritl ( Lurii- {\riii l :éitim utr,ii<ilit riii! of tin uririiritil Jo; m‘ Su- rlliit;ti;itir ii at»! rl'iillll‘ii ti ii‘iritlltritifiliriril‘, tillll"iit;lllilil‘.t' ilrii'lltllliltiiill Ilil‘Iktiltll). iilt: plot tlli(i‘_}l|lllt3‘_; iilt‘

it).’llllli;il(' lliiilllt: Hi what If? wirr‘iili, yet iil‘iliiiiifl rjyiiimil

l lolly. ‘.'.’()()(I lll()llt:, ii‘;ik(;r. )l(:ii‘;(? (lori't erirxiiirziiit: tiirairr Brian Miller.

'. m or i .‘(ii/

EVENTS GUIDE

l.

FOUR BOTTLES OF WOLF BLASS WINE

THE LETTER OF THE ISSUE WILL RECEIVE

i

Australian Wine at its best

CONTRIBUTORS Publisher 8. General Editor Robin Hodge

Editor Mark Fisher

EDITORIAL

Deputy Editor

Brian Donaldsori

Assistant Editors

Paul Dale. Maureen i ins. Mark Robertson

Research

Helen Monaghan tArtl. Maureen Ellis: (Corrietly 8 Siiiili}. Henry N()lii‘lll()!(}

ll 'ltl‘ 5‘. Rock). Anna Millar lCit. l rte, Dance 8 Theatre). Riitii llixloes tClassreal,

i olk. Lia/.7 3 Kids)

SALES AND MARKETING

Sales 81 Sponsorship Director Ariizintla Miirigall Media Sales Support Barbara ClKlilIOll

Senior Media Sales Executives Gordon Eltlrett. Caroi Ferguson, Rachel Snielrlt;

Media Sales Executive Brigid Kennedy Promotions Manager Sheri Friers

Circulation Kate Fairclough

PRODUCTION

Art Director

Krista KegelDixori Production Manager Siniori Arrnin

Designer Lucy Reeves Production Assistant Graham Clouston Subeditor Ashley Davies

ADMINISTRATION Accounts Manager Georgette RenWick Accounts Assistant Manager Dorina Taylor Reception Sir/annah MCMICKIlig

Edinburgh Office Diana Wallace

Glasgow Otfice

Jane Hamilton,

Elaine Graham

New Projects Director Mhairi Mackenzie Robinson IT Andy Bowles

SECTION EDITORS Art Helen Monaghan Books Brian Donaldson City Life Anna Millar, Jane Hamilton

Clubs Henry NorthmOre (With Johnny Regan) Comedy Maureen Ellis Comics Paul Dale Dance Kelly Apter

Film Paul Dale

Food Barry Shelby Games lain Davrdson Cay Jane Hamilton Kids Ruth Hedges Music Mark Robertson lwrth Norman Chalmers, Carol Main. Kenny Mathieson, Fiona Shepherd) News Ruth Hedges Shopping Maureen Ellis Sport Maureen Ellis Television Brian Donaldson Theatre Steve Cramer Travel Anna Millar Video/DVD Paul Dale