MUSIC "/1 d l/A, Sfl'lfl‘,

Wed 23, Edinburgh continued

I Live Bands Illa-l ll\lt'l'~‘-Hll\l. l.lllllt'llll.lll\, \llllll} \llu‘l. “ll ‘3‘} .\ l<lllll 11 ‘wt‘ I ll l\ I Kald .md The Dazes \\ llhllt'l‘lllldt'x 1 ll \ulllll thlL'C. “F *1 ll ‘lplll l).lll\t‘ llmlx tulllllc \‘.llll lml. :illll.ll llnlll \\k'l\ll lyllcs I'll llllll l\'.l|\l I Chaos Theory \Hlllllt'lll (luv (.llc. (lid (in Hullll \llk'k'l. “I: llllj.‘ ‘llllll llllxllllL'lll llcc ()IIL'lllJl \Hllllllixllltllh lll‘lll llll\ llcv. tllldllt'l. llhlll‘.’ |.l//. llllll. .lllil lluln. lt‘.llllllllf.' l)Hll_‘.' lllllnly Hll \.l'\\‘\. l’.llll Klllly ull l.k'_\l‘\l.lltl\. Kt'\lll(ll.1\1‘ll\‘. Hll l‘.l\\ .llltl (llll\ \\.lll.l\\' Hll \lllllll\ I Fleamarket Funk (\llxm-l \UllJllt‘, ill W |ll.lll \llt't'l. 3.3“ lllflll lllllll i.llll her I Utdl Hllllll [ll.l_\lll;_' lllt‘ll HU-ll klllll nl l‘lf.‘ l‘Jlltl lllllk lll llll\ ll\'\\ \wckly lcsnlcllty \\Illl .l \lll.lll\‘llllj.' HI I” \llmlnlls .lll\l ulllcl llw ll\l\ llle lllllljfdlllll lll\\'\l|;'.lllll\ dlup by \kllll l).l ll/Jltl if; lllll \\llllt' l).l Klllfs l,Hlll\ and (W1 \lcu |Ulll lllc llllll\\lt'l\ llll lll .llll

Thursday 24

(‘llzlsgow

I Poison Idea, Tiny Elvis, The Swellbellies .lllil Los Destructos lllc ('.ll|lnll\t'. l‘ l lllull \llt‘t'l. .T-lx (\(lllli ' Killlm 15 ()\.-l |.l\ \hlm lll'.l\y\\t'lf,'|ll llll ;'lllll .l\ lllllt'll .l\ lllll\l\'.ll \l_\ lt'l ll.ll«lullc punk \clelnllx llHlll l’nlllnlld. (begun. \\l1l| nllu' mgknl .l ;:llll.lll\l ltll llclllgr Inn llllll. lull mm lln.l\l .l lnlcl lull ml \llt'ldl) Illmlut'lx

I Highly Davidson, Recliner, The Kytes .mll Swingpark Klng llll'x \\'.lll \\.lll lllll. 5'34 SI \"lllt‘clll Sllt'cl. III *3“) X illplll t-l

I Crysoul, Bane Remedy .llltl The People \‘lt't-‘n‘SIt-d/y. .ljl Sullt‘lllcllnll Sllt'el. iii ‘Hl V. ‘llllll l‘lllllx llk‘lx.

I Solarise, Deepstrength .md Byson Dante ll.ll'll_\. jolltlytlt- \um-l. ll\"ll Ull“ ll‘l‘l‘) \pm Li

I Omerta .mll Love Machine lllk' lilll \l‘lL' (fills <ll (lll hilly.) \llu'l. “‘ lllix ‘lplll Li ()lllclm .llt‘ .l “Us lllllllk‘lltt'xl ll.ll\l llk k l‘.lll\l l‘lll \klll lllk'_\ fjll lllt' \klllllt' l1H}_‘ \\llll lllk' llll.l§:t'. .l\ tllllclllly lllmlt-Ilnl ll} lllC I).lll\llc\\'

I The Coalition, Tenpercenter .lllll Pogo I l'dtlk'tl. l ltlllhl l t‘llll;Ik'. ‘ll “ml RL'ij'lll \llccl “HUN 1 i '1 3 H11 \lUHl l I,u.'.ll l‘.ll|tl llll‘lk' lull

I Sinnerboy \llltllil ( lnc. (ilmxcnul [lillk'L ( llll\\\'lll‘l lt'llJt t‘ It‘ll ll}l\‘\ lell. z~1| (filll ‘llllll llec Rnl) (i.l|l.lj_'llel llllullc

I The Vagabonds llk' mum.

I I: IN Slot-Mull \llccl. <53 Mlsl ‘llllll l'lk'k‘ l’uplll.” nut-ls

I Battle of the Bands \l.l\‘hnllt'_\ 'x. l:.l.1lll.ll\'.l \llccl. j-l.\ 55M Spill l'lcc.

I Rutabega lk'llill ()\ll.l. 1.? (ll.l;.rn l..lll\‘. 5" 4531. Nlllll t.‘. llllplm

I Jam Session Nllllllcl lhm \.

(l" “I \llllsdnlc Rthltl. -l_‘ i lllll"

5 illplll. I'lcv. llllslnl ll_\ lll\l\'|‘\'|l\lk'll\l'.

I Live Music llllllellnu. lb“) llylcx Rmnl. i“) illlh ‘lplll l'ln' \\\‘l1\ll\

wunllx.

l:_(lllll)llrgll

I Live Music (lllc l<u_\.l| lihllil Hal. l~ \M'sl Reelle Slum-l. 55" -l"‘l.‘_ “. {llllllL Sec lllll l‘

I Casiotone for the Hopelessly Alone .lml Slowloris 'l he llUll. ‘) lllllllt'l Sillmlc. lllyll Sll'ccl. 330 U” i l. Spill. ti lilt't‘lhlnltn llHlll .\lllcl'lt‘.l .llltl Sulllllllll.

I Endorphin Bongo ('Iull. 1.1 \m Sheet. 558 Wlll-l. Nilllllll. L“. .\l1\lll lll‘lellllll luck and pup \\ llll tullt'll} lelllJI llll\ .llld .l\‘\‘(llll|‘ll\llt‘tl luxx llllk'\ lll \llpllm'l «ll lllL'll (‘I) l.lllllt'll.

See Finley Quaye liye. previeuing songs from his fbltlleoming' new album .WHF/I More Than .WHC/I Lore.

July 2.2 Glasgow King 'Iilts July 23 Edinburgh, Liquid Room July 24 Gleneoe. C lacllaig' Inn

July 25 Orkney. Fusion

July 26 Inyerness. Raig'lnore July 28 Aberdeen. Lemon Tree July 29 Dundee. F at Sanls

Supported by The (Tornerstones Visit mmzlinleyllllzlyex'oln l'ol' me We inl'l 'l'lllillll >n

FINLEY OUAYE

Acoustic Tour

68 THE LIST '

I Live Bands lllccl la.i.~:~.~l~:1.i

li.:llll.‘l:ll.:l:'\. \llidz} \lrccl “h 1,51

\ ~l‘l‘tl: :1 \c; l l: I\ I Denise Marie \\l~.;\:3.~‘rll:~.x:.-~. 1 n

\l‘lllll lllldg.‘ ‘* ‘3':

\lilfit'l \l‘ll‘."-‘-lll\'f l'l‘. ll‘l.f lll‘ll, \lllt'iitn

o ’3‘!!.

llll.llll:lll ‘l.;l:.l Ill.

I Out of the Bedroom \\.‘.‘~.'ll\'\ [in l\'l \l.:l}'\ \llccl. ‘llllll llllilllljglll llcc \u‘ lllll ll

(ilglsgyl‘s.

I Skeletal Family .:ll.l Pointless Creation lll\~ (fillllwllsc. 1" l llllll‘. \llcc’ :1\ llhllll 'Ilnl 1" l.lll} \ll«‘\\ llt‘.l\lllllt'\l ll} lllcx' \«‘ll\\llll.‘ gulllx. lll.ll.lll\llllj,'.1f__‘.llll lullgdllel lllcll

lllnl \lk heyday l’lll~ _~.'-llll lllillhllldl Ills lll‘lll llt'lllllllll " .llhl lx’mllll :l‘

I Rooney, Clarkesville .lml Aviator Shades Klllf; llll's \\.lll \\.lll lllll. .‘, ‘.‘.l \l \lllxt'lll \llk'k'l. Ill ‘3 “l \ llll‘lll 1‘ lx’uullc} .llc .llll \ lxm'll \|llllllt‘l lllllllt'llud l\_\ lllrlmll. llcu \\.l\\‘l\ xlltll .l\ lllc (fillx. \\lll' ll.l\c l‘llwll \Kllll “cc/cl .lllil lllt' \lllllu'\

I Lapsus Linguae .llhl Single Point of Light Hull}. .‘lllltlyllc \lm-l. Il.\"ll Ull"ll‘l‘l‘l \plll Li \[llkyulluulllll \lt'lllt'lllt‘tl .lllkl lll.ll'\ “hi I .ll‘\ll\ |.lll;_'ll.lc\ ll.lll\ ulx \lulc llt‘lllll‘lh .lllgllldl lluk lll.lf_'l\

I Big Brother V Big Man \lt't'il'hltul/y. -l_‘l ~\llltlllelmll \llccl. iii ‘Hlifi ‘lplll l'lt'k' llllllllmxllt lllt'll‘tllt ll‘xlxt'l\ “If: .\l.lll p14) Hll cllllt'l \nlr nl Illc ll’l: ll'ml/lu lln.ll. In be \llllull Ull lllc In): \xlt‘t‘ll Jon “1/ lollllcd

I Dougal's Room, FTB .lllll de rosa lllk' l lIll \Ulk' (“.llk'. Q“ l‘” Klllf,‘ \llt‘k'l. ‘5‘ lflih ‘llllll Li llltllc lm'l. llulll \l‘t'lklk'k'll. blues) lllt'k'll‘lnll .lllll 3.).ll.lg_'l' lllillk‘. lt'xllctllwl}

I My Deaf Audio, Gash .md My Favourite Co-pilot 51l.l\\l‘t‘ll} I-lt-Illx

lll‘ll

{ll (lygl ‘.2\ \ll.»\\

"‘ ( l\\\‘;:\f \:f\'\"‘ l'\ :‘r H‘- : ‘l:\‘l ~ NIP”:

Lg (l‘w‘f :;\ \l‘ll‘“ “3.1.15;

‘ll;.:. ..\.\\'|l\l.‘.\ll-‘. \\ \( ll‘l

I Lummox, The Blimp .lll.i High Roller Ill; \\‘lll‘.\ll‘..:ll\. 1' ll\.l.' l’.u‘s \llccl. .‘jl 2m“) ll mylll :‘ It; :llcllllx‘lxl \ll‘llllll\ \lll~\\..l\.‘ ul l\‘\.ll l‘.lll\l\ ulzn lt'llt'dlw' .zl Ills \y‘llllilll.1ll\ tilllll‘lt'\

I Symbolics, Neon Underground .lllxl 5 Parkdrive llll_\ \lllll\ K. "h \l.«.\\\.‘ii \l:.~.'l _‘.‘I “*II ‘llllll 21 lll\ lll\llll‘.' \‘llll\ In luul ;'l_~_‘ \llll‘ llllllc l‘lll w! lllxnlllllly l\'\.ll llllllc l‘.lll\l\

I Midnight Rebel (ll.:l‘l\l ( ll.- 1 llm. l,.ll\l\"\ l\)l‘.l\l lHll. 3?” ‘Ul'l It lllclllllclxl (HHlllH

I Marti Pellow Tribute llnllllmll \llx’t‘l. lll.\ ( lt'l'lt't' \ll\'\'l. ‘\.‘ Hl ll

'lllll L‘ lll.lll [\llH' llrlnl.‘ l'll‘lll. 2 l 1 \II \\ llll \llllllt‘ll llllllll.' In lllu ;' (il.l\\\c_~_'l.lll lll‘lll‘mll'lll

I The Coy Dogs \Ll lllllll'x. 11 High \lln‘l. **.‘ .‘l i‘ llllllll I lcu lx’mknllllly

I The Modern World \I.l. \ullgx l.‘ l.llll.ll\.l \lltx'l. .‘ 1\ \*\l \lllll llm' llll‘lllt' In the Lou .lllil l'.llll \\\'ll\'l

I The Sex Godz \Jlllllt'l Mm x

(l . “l \llll\\l.llk' l\'\'.l\l. l.‘ ; lllll'

.\ illplll lll'c ‘ll\ ;'l.llll ln. l. .lxlll'll

I The Fusion Experience I lllmd ll'llll}'k'_ "l “w! l\,\‘;'\'lll \llct'l. i“

h l W lllllll llvc lx’cxltlvllly llnlll llll\ |.l// llllll. Him

I Frank O’Hagan Ill.‘ \...ll.l_ l I.‘ l I l \lm kucll \lln'l. ‘3‘ \ll\l ‘llllll llk'k' ('nwls «ll l)_\l.lll_ lllc ll.lll\l.( lt‘lek‘lkt'

‘illllzll :1

lllllllllff

l (lllllllll'glll

I Desc .mll Operator (fillmlt'l \HllJllt'. {ll ‘5 |ll.lll \llt't‘l. .‘.‘llll| '(l "lllll llct' l.ll‘k'l lll.ll\'\ .lllll \llllnllly \\.ly\\.llllkllllllmlxllllllsnl l‘.llll‘1'_\.\l\'\\ \lll \ulllt' l.lill\.ll \ll.|[‘k'\ Ulll nl lllv \\H|ll