gayelistcouk

I ($3142 / I PRIDE SCOTIA East Market Street, Edinburgh, Sat 19 Jul, 11.30am. Free

After the in-fighting and subsequent

disorganisation that was last year's Pride

(now more commonly known as Atomic Kittengate). it was thought that all was lost for this year. But before you decide to hang up your flag and whistle, a newly formed and independent group has saved the day and is

calling it Pride Scotia.

Meeting at 11.30am on Edinburgh‘s East Market Street for speeches by elected representatives and dignitaries including controversial Green MSP Patrick Harvie, the march will go from the Mound to Princes Street. along Leith Street and will finish off at Broughton Street. Everybody has been considered in the day’s plans with a SWAN (Self-identifying Women are Nesting) Space. childcare in Mansfield Traquair and a Youth Space at. the LGBT Centre for teenagers. There is also a Health and Community Fair in Ego which will be attended by a vast and varied array of stands from Gay Men‘s Health and the Lothian and Borders Police to BearScots.

But why did people feel the need to continue the Pride tradition? “Being there and bearing witness to the event is important. especially for people in the closet,‘ says John Hein, treasurer of Pride Scotia and editor of Scots Gay magazine. ‘lt's one day when there‘s solidarity and no one is going to

muck you around.‘ (Jane Hamilton) . ""/"'/"' ,I’I'l( "' y

min «7H;

Events are listed by city, date, then type. Submit listings at least ten days before publication to glasgow®list.co.uk, by post or by tax on 0141 353 2803. Listings are compiled by Jane Hamilton.

Glasgow Thursdays

Clubs

DogGod ()hui'. llic ('oi'inlhiun. I‘ll lngrum Siiu‘i. 552 Hill.

Illillpm .iuni, t2. \Vt'ckh. \t-u

gu} /nu\cil mng pi'oiiuxmy cwi‘uhmg ll'iilil K}lit';111il llHllSL' [U t‘lt‘t’ll'ii-i'ik‘k.

Glasgow Fridays

Clubs

Audioporn .\lL'l't'iii'). l~l2 Hull] lunc. 24>: 1777'. in IS .lul. lllpiu .iuiu. [3. llct'p house untl icchno.

Glasgow Saturdays Clubs

Uproar .\lt‘l't'lll'}. H2 Buih Lunc. 2-88 1777. Sui ll) .lul. 111.3(1pm Rum. Uhc. llunl lruiit‘t‘ uiul lunk} houxc.

Burly .\lt-rcur). H2 Buih Lune. 243 I777. Sui I" .lul. lllpm .‘um. £5. l-orinighil} iulicmuiing hum ccn l‘ri & Sgili. l’t‘i'li't‘l \u‘xl (Haul PUSl-l)l'lllk'

Nonsense .\lt-rcur). 142 Buih l.:inC. 248 I777, Sui 20 Jul. 10.30pm Rum. to «H \iudcuix und mt'mhcrxi. (ii‘cg .-\ilum\on'\ um). ilu‘i) hoin purl}.

Elm

Bars

Candle Bar 2” (‘unillt‘i'iggx 504 I285. ‘lpni. l-i'cc. Incl) hur.

Court Bar h‘l lluichcxon Sii'cci. 552 2403. (Lil) Illpm. l‘l't‘t‘. l’opulur. iruihiionul hur.

Delmonica's (MS \ll'glllltl Sii'cci. 552 4803. 0pm. l-‘i'cc. l)J~. tllll/ uml kui‘uokc, Centre ll l)1\011 Sll'L‘L‘l. 22l "2113. l lum midnight l-I'cc. ('ul'c/hur. Mercury 14: Ruth lunc. 34.\‘ 1’7”: Bur open l'rom 5pm, l-i'cc.

Polo Lounge .\‘4 \Vilxon Sli‘cci. 553 1221. lllpm luni. l-i‘cc. linicriuinmcni irom .\lon to Tim untl u Incl} hui' ui

\\ L‘L‘le‘lltlS.

Revolver (m John Sil‘ccl. 553 2-15h. «Suillpm. lircc. \Vcckl}. l’opulur hur.

78 THE LIST .‘

Glasgow Tuesdays

Cinema

Blue Gate Crossing U131. Rm..- Sii'cci. 332 SIN. lui.‘ 22 A' ‘Vcil 2‘ Jul. h.-15pin i'l‘uiyi; 2., illpm i\\'i.‘nl 1,

9.5.75 {-1.525 19.2 ‘L.‘.5ll1.'l'ha'uuon} owl cuiuxy o1 u lt'L'lleJ.‘ crush. I’ll"! «II II!" /./.H/-/ «w low:

Food of Love (1171’. Row Sli'a‘a‘l. 33.7 S|2S luv 2" k \\'t'tl .‘ll .lul. (Lille i'l'uci: 3.30pm l\\'cili. £3.75 9.11.75

1L2 (3.5”). .\ muxi': \iuilirni unil on olilc!‘ mun. ’ur/ or II!" [Hill on liwr.

Glasgow Wednesdays

Cinema

Blue Gate Crossing 1w 1‘. A: \\‘I_-ii 23 .llil. Ste 'l'uc.

Food of Love 'l‘m- :0 x \\'.;.i 31111.1. SCL' luc.

Clubs

Allure 'l’hc 'l‘uuncl. .\Ll Slimlwll Slit-cl. 2H4 [111)”. I l..illpin. 9:3. \Vciskl). .\'«_-\\ gu} cluh pronuxing hupp). chews} pop. Fourplay lim}. 2.6 ('umhi'iilgc Sli‘ccfi. 332 3-137. Ilpm 30111. £4 «£2. \xlih llysi'l. \Vcckl}. .\I‘u gu} club.

Edinburgh Thursdays

Cinema

Alice l-lhnhousi‘. SS l.ol.hiun Ro'nl. 22S 20SS. Thu l7 .lul. Suillpm. 9.23.5“ {5.5” W2 HI. Scnxiiiw cmmimiion o1 ihc rcluuonxhip hciuccn 1\\ri\i\lC1\. ’url of

NW /./,(iI'/' in! li'm‘.

Sadie Frosts x 10 \\'cu (icorgc Su'cci. 332 .S'llll5. .\‘oon uudnighi. l-‘rcc. l)J\. kuruokc uml qlll/IC\.

Waterloo \Vuicrloo Sum. 22‘) 53111. .\‘oon midnighi. \Vcll known gu) hur.

Clubs

Bennets Ull (iluxxlilril Sli'L'L‘l. .552 5‘01. llpm 3.3il:un. [3 (MD [51. l'.\ccl|cni tluncc uciion \Vcd lo Sun und :1 \iudcni nighi on Thu.

Cube 34 ()uccn Sircci. 226 MN”. llfillpm Rum. L51L2 \\1lll llwrr (’hccx) churi gu} lllgllh on .\lon il’;i\\ioii;ilii} l untl 'l‘uc il‘l '.\' l. Mercury 142 8th lunc. 24.x 1’77. Bur opcn from 5pm; (‘luh lllpm Rum. l'pl'L'L‘, ll.\ lU\l ihc lililllgc l‘lil 112\ \llll UPC” luic 'l'uc Sun \\ iih l)J~. thug; ucix. occuxionul ihcmc Iiiglih und u \wckl}

Edinbu : h Fridays

Chills l L'“ l’lletl} l,l.l\\‘_ l~\ <-l 2-1 l in IS lul llpiu 1.1m 1 : l‘k'll'lk'

'llllllllglil. t-lu1it'i lillllllL'llll} \t'\\ \luh lulguwtlh luum ht'x ioiilghi lellihlllt' liui. \«lllllllt'lxlul lunkx llllll5k \ll'lllllll.'\l\

Velvet l _‘__'~‘. l,|\til\l.\ l’l.i\\'. .\ "ll-l lll 2.5 .lul lllllll zuni thit5l. 1\'.oloi l‘llk ht‘loit- ll :lllllll I u\l ‘oulunml mng ol lllk' popului t luh loi 2.1) all 1v Ilium u Inc [‘CllllllllJllxk' h} 'uiluti l)lllllil|lt‘l\

Edinbu : h Saturdays

Bars

Habana 'iit-t-imilt- Plum “s I“‘11

Ill 1.1m llt'K' \ lull ilu} o1 l’iulv \'\Clll\ 1.111.118 :ll. l‘in' il l.l\l lllll\ ullil lk' uliligf :l ili'nil luvs. \\ \l !lllll:_‘ .1l Illpu; l),l lulu. Ho} hoxlx u kuiuokt' x'illlllk‘llllilll lioui 2 5pm ihcii Ill l’cit' l.il\\‘\ owl plillllllf.’ lllllt' lll cnt'igg} ll.|ll\k'

Planet Out (ilt't'lhlilt' l’l.1\\'. 2.2-l 'lllhl 2pm iuiii llk't' (limi ull ilu} io winiplt'mxuliht'l’iult'1c\11\|iu'\ \‘-llll lhuikx Illlllllll\ .uul I).l ltit'ii klll}' loiiiuij,‘ iht' icjgului l).l\

l-"ll lum-

Cinema

Luster l‘ilmhouxt'. SS l olluun Routl. .22S 2.h.\.\ Sui 2h .lul .\lon 2.\ .lul

‘. “1pm iSuIi. (i lilpiii iSuni. .\ iiipui l.\loni 9550 t5 5lllt2 U) l iuciliuinl lou' \lol‘). I’ll/I HI I/lr Il.(i// on /um

Clubs

Eye Candy \l.i\\.i. W .\luikt-i Slit-cl. 22h ~122‘l, Sui 2!» Jul, Ilpui ium 9. Ill lLlS' or 1.!) ll ouliuggt'ouxl} lllt'S\t'tll l’oi‘inighll} (ilum llUll\k' p.111}

M9" (.lJlk'llllllll. l;; l 5.2 l..l\l l‘lui‘t'moni Silt'i'i. 55h 5hli2. Sui l‘l .lul. Spin. l'u‘c, l'oi'iiughll} \\il1l \ll('\\ t'llllk' Wiggle lzgo. l’It'uiil} l’luu'. -l".\ Tl H Sui l‘l .lul. llpui 5.1111.L”..\lnllll1l}. lit-nil} “with. .lou l’lt'uxcil. Sull} l .uul .\llt‘llL'llL‘.

Luvely 'l'hc liquul Room. ‘lt‘ \ itloiiu .Sll't'k‘l..2.2525(i-1,S.il 2f) .liil.

Ill..illpiii 5:111]. U». .\lonihl}. Slump} \Clliml llllllUl'lll\ ux ihc houxc pull} you l‘élk'lx in School (ump.

Events

Pride Scotia l'.;l\l .\lgu’kt'l Sli't'cl lhchinil \\u\ci'lt"\ Siuuoni. Sui l.\ Jul. l l.3ilum. l'i'cc. Scc punt-I.

Edinburgh Sundays

Cinema

Days l‘llmhouw. SS lolluun Rouil. 22S 2(iS’S. Sun 2.” .\ .\lon 2| .lul i illpiu lSuni; 8.15pm i.\loii1 t' *5“ t5 5‘1

W2 Hi. l’orli‘u}u| ol .1 mun hung: \xiih l’ill’l Ill I/Ii' I illl It‘ll! Luster Sui 20 Jul .\lon 2S .lul. St'c Sui

Clubs

Taste lll',‘ luquul Room. ()L VlL‘lHl'lii Slrct‘i. 22.5 25o-1. Ilpm ium. t5 lwloi't' ll..‘\llpiii; LES1U»mcmhci'xiulit'i'. t' Ill nonuncmlwrs on gut-\i I)_l lllf.‘lll\

comul) (llll‘ l'l‘llill.

Polo Lounge .\4 \\ 11mm Sum. 55* l22l. Illpm .iuui. L5 l'lt'\ll. l.u\h und (Kiri) on l’olo. l'l'i io Sun

EDINBURGH SCENE

Bars

Blue Moon Café l Huron} Sum. 55711011. .\lon l'l‘l llum Ilillpm; Sui Sun ‘lpm l2. illuin. l'rcc. liihnhui'gh'x longcxi running: gu} t'ulc. CC Blooms 2.5 24 (il‘L‘ClhlilL' l’luL'L'. 55b 93.”. lll.3l)pm 5;llll ihul‘ iroiii (‘l‘lllL l'lCL’. SL‘C (.lllllN. .\lxu liii\l\ lt‘chi'cukcrx liiiouihl) 1 loi' ihoxc nun io ihc \ccnc.

Habana (il'L‘L'lhlilL' Matt. .5575 l2-” .\oon lum. l'i‘cc. I)J\ mu} l‘l'l unil Sui uiul qui/okc on 'l‘hu.

GAY INTEREST

I Criminal Lovers

.1 ‘l' "'1 ill ltulfili 1'15 .lill2i‘ii

Tllll |l\ll2' ll2l.‘\ al‘h‘fthl It)l'\H.llKl "Tm lliil i uo‘wi sin.

V‘ NH 1 “slum.

I Death Disco 1111- mm? o: oi‘ili‘x‘ |1‘l'(\.)\( “.\f‘ 1§‘\}y‘., in) \'

.llyl‘ paddy].

Iva-l v’.;1vli:»iii1<1:\

\M'pll} l.i\i_\ liicv. ol lll“|l .'ll~l .11 "k .2\ [hp luli .‘lt'luul '~ :1 ‘1l1 imilwlux pull} on Sun h in] '1. il. in 111‘ z._\ «'1

cu "\l |)I~ lllk' \ll.‘l|‘ Hg» Bootylushous l 'lll mi: 1‘ l’ituiil} l’l '\.'. l‘\ 2' ll Illiu, 31111 ‘2 \\t't'l_l\ \i-v. x'u} mix \l lllt'lll 111m. 1hr liil}\l‘\'lllllill 1l\ll‘.‘.llll( 1.11'.‘ lllll lluli' \llllllllll;' l(.\ It. \illll .uul luul

Tackno \l.i\\u. in w \lulli‘l \um. 22h l22l Sun 2' lul lll lllllfll :'1:

t1 to .\lonihl) \u .\lk ihw il :11: lll v lit'nil} “with \ slt‘luulm lllt' .\ih hullnlu} ol lici thaw-x} ll.lli_\ nurlt'

Edinburgh Monda s

Cinema Days Sun 2” .\ \lill‘. 2l .lul \'ll‘ Luster Sul 2h lul .\lori 2.\ llll St": Sui

Edinbu 2 Tuesda 8

Cinema

Do I Love You?1-11:niw-~-.s> lolhiun Rouil. 22S 2h.\.\ luv 22 N \Mwl 2i.lu| lllpin 1 lllk'l. X 151‘”! l\\«.-«li

l; { R11 95 51119.2 9,11 llllli}"'lll"llllll‘.‘ \'ll\l\ lll llll\ lt'slunn loin-Hui iovnwl} ’in/ u/ '/.'I //(//l H: /«-w

You’ll Get Over It l'lllllll'lll"‘. 53‘ loihiun Roul. 2.25 MM lo- 2” H111 il .lul lllllt‘ll‘t 4.511 L5 51111.2 {-11, \ I" )mi llltl |\ ouiml h) .lll‘lllli'l 3.2} \iwlrrvi

Ill/II all [/11 //(i// on It'll!

(2': lbs Vibe lzsjo. l’l'.'.'lll\ l’lfllflf. ~15." "-1 “‘ llpm iuu 9.2 \\'tw.l.l) (limit) 1‘4"“

Edinbu : Wednesda 8

Cinema

Do I Love You? luv 1: A' \‘.«.-«1 3* Jul Sa-i' 'lui'

You’ll Get Over It In.- 2” 'lhu =1 .lul Sct' 'lut'

Flashback ll Ilupt- Slim-1. 33¢) owl 1pm lum ('hccxy lll5k'll unil pop Frenchies kmt- \ut-t-i 35 "Mi lpin lum l'it'c. l’opului

The Laughing Duck .11 How Sliu'i. 22l12§7h \lou 'l hu

llum llpiu. l‘l'l (\- Sui llum lam. Sun ll zlluui llpm Si}|i\l1.i'oiiil} 1m New Town Bar Huhhn Siiu'i. 5 W 75—5. .\lon 'lhu \oon luni. l 1'1 Sui \oon 2.1m. Sun 12 5UP”! lum (Bu) kllllSC hui' .uul lllltlL'llellllllil kllll‘. Planet Out (ilL'L'lhlilt' l’luLL'. llllol .\lon l'l'l Jpn: lu'n. Sui Sun 2pm lum l'lL'C chului lun cwnix. pic- t‘lult. l)J\ lllvllltllllj.‘ 'li'cuil} \Vciinl) i.\loni. qlll/lL‘\ uiul hinuo.

Sala (ill Broughton Slim-1. ~17S “om luc Sun llum llpm. l-rcc. 'l he llili

( 'L'lll1\"\ L illC.