Clubs listings

Edinburgh Sundays

Club

I Audio Tourism .ii I’m. (gim-

‘lpiii Run ilt‘t' \M'ckl} S ,\ig_'c.inil Jgiiiiit' iilltllillldll pl.i} niiI .I \clcclinii nl ht'tll\

I BOOWIiCiOUS .iI lliillt'}t‘iillll\

Iii ‘slipiii in!” lieu l‘t'lillt' llllIlllllell. U .IllL'l \\L't'kl} \ lillt'k' Ih‘t'k llt'.lk\llH\\ Hi Rik Ii .i I .ippcll.i\ \ in up .uiIl \\ Idlt'llt'tl Il\t'l liip hnp hit‘.ik\ liniii Rit'hic Rulllniic .iiiil l ilt'} llH\\ llUth'Il .il 11\ lit-u \I'llllt' Ihc lliillt'}t<illll‘

I BootyLUSHous .Il 1.3;“

llpiii idlll £3 \M'I'kl} .\1nit' nl .i \unil.i_\ \ni i.i| Ili.iii .i lull nii f_‘l.Illl .ill.iii \inli l),| I).Ilt‘ l ll\ll .lllti nt‘t'nxiniinl gut-x! \iip.ixl.i\ iiii\iiij; up R.\li. \Iilll .IlIIi liiiik l)llllk\ liniii Ll ill .ill iiigglil

“It liiIliiii' \nilkn. hu'i .Illtl .ilt‘npnx \lliiiilt'b Ll

I Chocolate Sundae .Il lullll Ilniiiicil} \\ilkit' illll|\t'l Ilpiii idlll L-l ii “ix-kl} 'I lit Rik” .IllIl hip hnp Sun \\'\\lllll lt'llllll\ \kllll l),| l’.iii| 'l'n\.\‘ l'n\ lint k in I li.iif_‘t'

I Dazed .iI I'yn llpiii idlll \M'ckl). \\iili .l \wckli Inc |’\ liniii l’huIiii‘t‘ ll lll|\lllj_' up I'nnII-iiipnini'} tl.lll\'t‘ lnnpx \\llllt'\\'l}llllllf1llIllllt'l.l\\lt’\UlllJllIl Illxt’n In pup .iiitl luck \Iiippt‘lx In t'lL‘Alt' .iii IllllellJl .llltl ulIi.i Il.uit'c.ihlc llhlilll. lmt'kt'il up l\_\ Inkyililu \\llll .i \liglill} iiinic l.lllL'IlIl\ hnuw llll\ Ili.ui Iixunl.

I DKY .il Sluilin 3-1 llpiii i.iiii

Ll ill £3 \\L't'kl_\ “KY \llltlt‘\ t'niiliilciill_\ iiiIn ll\ Ihiiil _\c;ii \Nllll it'xiili'iil l),l\ .IHlIil. (Luclh .iiiil l);l\k‘ pl.i}iiig int‘k. _L'Ulll. lllL'ldl. iniliixliiiil .IllIl punk 'l'liciiic iiiglilx .IIIII llk‘k' gillx t‘IIIlll‘lllt‘ In kt'cp Iliingx iiilcicxliiig. \wck lll. \\ t‘t'k Illll

I Fresh .iI l’iixt' ('niiiit'il. lllpiii idlll. U \M'ckl) \\ ind Ii(‘\\ll _\niii \xct‘kciiil iii \l_\lt- \\llll lztliiihuigli'x puicxl iii'h.iii \pnl lni Rik ll iiiiil hip hnp nii .iiinilicr lt'wl. liniii Iht' I'Illdllll}: l).| Iciini l-iihulnL l'.;i\_\ H. \nt‘t'lil. x\llll\.l\\;ltlul. th‘lllt' RIIHIUIII‘. .\l(' l-lnu. .\li Nigcl .inIl nini‘t'.

I I Love Music in ()pIil l.nuiig_'c. iinnii iiiiii l-i‘n' ht‘llllt‘ Illpiii. 3. \Vcckl). (i.ii't'lh Sniiiiiit'n illc Il’llingi‘nm cl llIi\l\ .ill .Ill Ill!) \t‘\\lnll llhll t‘I'Ii\\L'\ lllk‘ Illltllllt' giniintl hi'lut‘cn \‘liihhiiig .iiitl chilling. liailiii'iiig.‘ gut-xi I).l\ iiiiil ii plclhni‘u nl' niiixit‘iil \I)II'\ including; llIlIl\t‘. l.;iIui. |;I//} gliinu‘x Illwn IIllIl Rtkli.

I Kayos .iI ()piuiii llpiii iiiiii. I‘ICL'. “'cckl} XII-Lil .iiiil inck l).l\ (‘luii'c .\lnll.il .iiiil .Inhn Iiniii llngxlimil kt'cp lllk' cinmlx ii lIlIi\lllll;_'.

I Quirky .II l’i'iw ('nuut'il.

ll). illpiii ‘~.ini. l-i't‘c l‘k‘llll't' iiiitlniglil;

£3 iI) um. I." .liil. l‘tll'llllgllll}. lat‘lct‘lit‘ lllll\lt‘ pnlit') Liking; in cu‘iflliuig li'niii St'igin \lt'iitlw In .i (in) ('iillcil (it‘i'iild linni .\l.i\\ I('.init'l lit-.iixi. \t‘il Niiiiih iliuxli Huh) l .Illtl Kciin} l’liiiiluxiii Il‘iiilt'i‘gi'nuiiill

I Sunday Social .il (Kilxu't'l \nll;illt‘. lllpiii iiini l'ict'. 3" Jill. '\ lixc l.;iIin t'\ll.l\;l:_‘;Ill/.l \\Ilh ll.iiiiliii};iiil liiiik iiiiil \t‘.ll'lll_‘_‘. Iinpitul. \Hlll pi'n\iIliiig_' Ihc lllll\lL';ll hiit'ktlinp lni' .i iiiglil nl \t‘ll\.lllllll;ll \llllllllt‘l'lllllt‘ luii lmlui'iiig liw lllll\lt' li‘nni Riiiiihn (Kiln-inc iinil l).l (i.l\.

O Tackno .iI .\iJ\\.I IlUI'llIt‘l'l} (‘luh \lt‘it'utlnl llHllpni .idlll. £0 (£4). 3." Jul \liiiillil}, llx hiit'k In th‘ llnnl‘ lni' lit-nil} \\'cntl_\ and her lllllllllul‘lt‘ purl} IllI\ nl kilwh t‘liixxicx, .\'Ih hu'llitlgi} Iiiiic iiiiil hll“ clxc clnutl _\nii cclchi'nlc iI huI “llll ii Ill.I\\I\L‘ 8le \iglu luckiin. l’ni‘l) \ lht‘\ .HC guniuult‘cd Xi'i‘ pm u'ii.

LIST

Your pass to great club nights in (3me 8. Edinburgh

See page 83 for details

88 THE LIST ' '

KITSCH/BOS TACKNO Massa, Edinburgh, Sun 27 Jul

Who’d have thunk a night that deals in shameless hedonism and a love of all things kitsch, catchy and camp would be one of the strongest nights Edinburgh has to offer. And it’s on a Sunday. Trendy Wendy’s night of tacky extravagance is reaching the grand old age of eight, so naturally its an 805 theme for the birthday celebrations. ‘Eight years is a long time, I give myself a fright when I realise.’ explains the ever affable Wendy. ‘lts built up a real following now and there are people who book Mondays off for the year. It’s got a very loyal crowd.‘

With a theme every month (from ‘Flower Power' to ‘Schemie’) and the crowd taking the dressing up and all round silliness to heart, full on party vibes are guaranteed. In the words of the queen of kitsch herself: ‘I suppose there’s nothing else like it. It’s fun, tongue-in-cheek kitsch classics. There’s a real humour in it things that make you laugh.’ Who could resist an offer like that?

(Henry Northmore)

I Taste in Ihc liquid Rnniii.

llpiii .igini. £5 hclni‘c l|.3(lpni; £3 ;illci I£h lllt‘lllht‘l'\l. \Vcckl}. 'l'hc uipiliil‘x iiiliiiiinux Sun iiighl \L‘\\IUH L'UllllllllL‘\ .ipiit'c. l-ixlici' & l’i'icc \uppl) .i pi‘ngit'xxnc nii\ nl linuw iintl giii‘ugc iii Ihc niiiiii i‘nniii “lilh‘ .\l;ii'Iin Villt‘llllllt‘ :iiiIl Slow “unclux “mu th' iiiiwIl/ggi} ci'nml “Illl lll\ Iunk} l‘S lIUlI\L‘ fJL‘llh Ilii‘nugh Ihc hack.

Chart & Party

I Devils ‘n’ Angels All (';i\ciiili\li/l)i\;i. lllpni ,iillll. £Ihc, \Vcckl}. Snug} lun .iI Ilu\ iic\\l_\ it'liIIcIl t'luh. \Hlll ii llt‘;I\ on .iiitl licll Ilicnic. l'ccl ll‘L‘L‘ In Ill'c\\ In \uil and hnngit‘ In chgu‘l Iliuicc iill nighI lniig.

I Disco at Jongleurs .ii .lnuglt‘lli‘x. iiiitliiiglil ,‘~;iiii. £-l I£3i. 3 Aug. Scc Tim. I Mood Live iii .\lnnil. 0pm .‘iini. l’i'cc lwl'ni'c l lpni; £2 :illcr (1111' In IIIL‘IIIl‘ClN). \Vcckl}. .\lnnIl npcnx ll\ Ilnni'x In :i \clct‘linn nl' Ihc cnunli'} '\ Inp cm ci‘x hiiiidx. “lIllL‘ I)J\ \plll llll\ l'i‘nni .ici‘nxx lllt‘ )L‘IIIN.

I Peppermint Lounge iii l’cppci'iiiinl |.nuiig_'c. lllpiii in”).

lieu £4. \Vcckl}. i’L‘ppL‘l'lllllll l.nung_'c\ l).l \quutl including Kiiigdniii l‘.\l\ l’i'uxt‘i' .\';ipici'. .-\iitl§ ‘.\li\' .\l;ii'kh;iiii .llltl Rnh 'lt‘u plgi} nuI Ilic (him and pint} \‘i§l\\lk~\.

I Subway West End in Sulmu} \Vtwi liiitl. ipm .‘KHII, l'i'cc l‘L‘lUl'C ‘lhni; £3 iillci‘ I£2 i. \Vcckl}. Scc 'l‘hu.

I The Subway iiI Suhxxu}. "pin .iulll. £ |. \Vcckl}. Scc 'l‘liu.

Edinburgh Mondays

Club I Audio Tourism .ii I’im (‘iiiic 9pm .‘VIIII. l'IL‘C. \VCCRI}. :\ \L‘lt‘t‘llnn nl

lip-li'niiI III/l JIIII Ulllt‘l liiiik} Innn\ liniii llnth-x I’l'i‘nuhlc .l.

I CC Blooms .ii (‘(‘ lililiilllx

Ill. illpni .iiini l'icc. \Vcckl}. 'l‘hiiip nicllnu nui IIH' \n lllt'} cliiinii ;|l llll\ fJII} t'luh. \\ illi .in iiphmI (“\(U \clu'linii

I Latin Quarter .Il \ik'tllllil

‘lpiii idlll. l‘i‘cc. “ct-kl}. Rt'lk‘.l\t' _\nui l.;iIui purl} \Pll'll cu'i} \lnn \\'illi lI'L'L' \.ll\.l lt‘\\Illl\ Ii'niii l’clci Rngcix .iI ‘lpiii lllL‘ll xiilxn .intl unild l‘t'IIl\ liniii .l.IIlIL‘\ (‘niiihc unIil clnxiiig

I Spanish Fiesta Night .ii I~.l Iiiii'i'in. lllpiii kiiii l'icc. \Vcckl}. .\ ii;_'liI nlil kllL'L‘Vllll lni lllL' Spniiixli iiiiil Spiiiiixli lining: t'nniniuiiil} linxlcil h} l).l\ l'cli\ iiiiil lltlll .iiitl lcuIIiiiiig: l'l;iiiiciiiiuiln \Ii'uiglil Ilii'niigli In “hpillllk' clinii llll\.

Chart & Party

I Decadence All RL'HilIIllUlI. l”..illplll .iiiiii. £~l I£3i. \Vcckl} ()k m l;iii' cnnugli ll.\ .\lnn. hiiI lllill.\ iin cwuxc. cliccx} lllllt'\ .iiitl cliciip Ili‘iiikx .ill nighl lniig.

I Flare :iI Wh} \iii ’, lllpni 34in. £5 I£4i 2| .liil. ('liccx} cliui'l .llltl Iliillt'k' IlllIIll‘Ch \\llll .i gnntl It“ "llx t'l.’l\\lt'\ Ilii'imn in IN gnnil lllL';I\lll'L‘,

I Peppermint Lounge iii l’cppci'iiiiiii l.UIlIlg_'t‘. lllpni iiiiii.

l'l'L‘t‘ £4. \VCChI}. SL'L' Still

I Subway West End .ii Sulmu) “'th laud. ~pni i.iiii. l'l'L‘L' hclnic Upni. Li IlllL‘I’ I L: l. \Vt't‘kl}. SL‘L' Tim.

I The Subway .iI Sulmu}, "piii z.iiii. £ l. \Vcckl). Scc Hm

I Tasty! ;Il \hmtl 9pm .iulll, l-rcc hclni‘c llpiu; £3 iillt'i' lll‘L'L‘ In IllL‘lIIl‘L‘I‘U \VL‘t‘kl}. RL‘HIlL‘III [)1 l);i\ltl S plu}~ IlIL‘ licxl iii llll\ li'nin Nix In Ilic [H'L'\L‘lll Ilii} \\ illl Ii lIL‘IIllll} IIIML‘ Iil t'llt‘t‘\} t‘l.i\\l\‘\ llll'u\\n in lni' gnnil iiicaxiiic.

I Toss the Boss .11 \\ In \.~i '

lilpin :.Illl 1‘ .171 it Ilicxml Ill" .‘\ lul liicwwiil \IiiIlaiI niglii icwlliii; in Iliccn lill\ Iliiniigliniii Iliu _\\'.Il\

Edinburgh Tuesdays

Club

I Audio Tourism .ii I'iw (Lilit-

‘lpiii Kim licc \\I‘ckl\ \1niikc\l\n\ Ilinpx Ilic hisnkx. l\\'.il\ .Illtl linuxc

I Lyrics to Go .ii (ul‘nlx'l \i‘ll.ll|\‘ llpiii Kiiii liq~ .“l lul \ii npt'ii iiiikt' liip linp i.iiii \t‘\\lilll limlml l\\ I in'

\ iciitt'x .lllil Illlx’nln \\ iIli \illi‘ .Illtl it'j,';.'.ic iii Iliu liiiizrc liniii IIIli\ \niil lli Ii I Lyrics to Go .Il (piIxiiI-i \nli.iii.- llpiii ;.Illl lin' .“l lul li\ lll|\ lin' liip linp .Illtl liiiik |.I|ll nIiI lni \i/c l‘lt'iil_\ nl lict‘xlilc l‘.iIIliii;'. frucxI \l( \ .Illtl \\I.Il\ll\ l‘II\IllI‘\\ t'I‘lllt‘ \lI‘\\ll .ill nwi Ilic \lli'l‘ | l\\‘ \\ iciiu'x .Illti llllx’ciln iii.iii lilk' iii.iiii inniii \\llll\’ lItlix \niil lli il.ll\‘ iii Ilinig'c Ill inniii .‘

I Motherfunk .iI Ilic llnncuniiil‘

Ill illpiii Kiiii liI-i‘ \\i-ckl\ \i\'\\l\ (illli‘. | uni .IllIl \I‘I‘tlllllll llk‘.li\ llic luiik l.llll.l\l|\ .iI lll‘t‘ll IniixixlI'iiIli LIIIHHI'Il ni_-.'hl nl I l.l\\l\ \ nlil .IHII III‘\\

I Opal Lounge .ii I mu 1 unim- lllpiii Run 1‘ \M'ckl} \ |lll\\'il l‘.l_‘.' nl luiikcil Iip \mul linuw. lx’.\li .lllIl I Limit til\\l‘ lli‘Ill liil‘k \.Ill|‘|l\l.lll

I Punk Ass .iI I )piuiii llpiii ;.Illl lit‘I' \M‘I'kli \cu luv |ll;‘lllt'l .I\ Ill |’\\.iii|} Ill\ll\'\ niiI llII' lwxl in ll.lll|\l‘lt'. \k.iIc .uiil puiik

I Rhythm! .iI \il‘l‘li ‘lpiii Kiiii llk'k' liclnit' llpiii. I.‘ .ilIt'i ilim' In iiiciiilwixi “ct-kl} \ \lllinllll llll\ nl Ix’.\li, hip hnp .IllIl \Hlll liniii it'xiilciil l).i\iil \

I Salsa Buena .II In. \.i \.I

lllpiii Kiiii ilt'k' \M‘ckli Linn-\(‘niiiliu I\.il\.i RUIIlJIllh .i \.il\.i \ l\.l ( lluli

l .iIiiini .iiiil l .iIiii l \plminii \Illlll‘lllt' In jgiw )nii .i iiii'lil nl linI \.ll\.I iii.i;'n' \hxnlulc lit-g'iiiiiI'Ix \.Il\.l lk'\\Hll\ hx |,.iIiii l,\pln\inii lichwcn .\piii ‘lpiii

I Split .il (".ilinit'l \nlI.iiic llpiii Kiiii “CC 3.? Jul l)iuiii .\ l‘.I\\ \\I|ll \limlmxxkill. Ilic llinpnul l)|\ .inil .i xiii.iIIciin;: nl \t‘l§ Inlcnlml lI‘\.Il jgiicxlx Huh. I'lulin. linim' .iiiIl liiiik .llt' .ill iii \lllilln IVibe .il l'ggn llpiii Kiiii £3 \M-I-kl) \t'\\ ;_'.i_\ llllell \xilli i.llllt'\ l Illl;'\\1lllll nii Iht‘ ilu‘kx. Ilic I).Ill\ lllf.‘ Sluil \illllllh. lllk' Sui-gin}: ll.iii_\ lilnkt' .iiiIl Iht' \liiiiiii;' \iiii |)nii'l \l} \w (iltilhl \\.Illl in

Chan & Party

I Disco at Jongleurs .Il IIIII;'lt‘lll\ niiiliiiglil \iiii £1 IL ii I‘) \Iij: \I'c Hm

I Nursery .il (LiM'iiillei l)i\.i

lllpiii z.iiii £ 1 1:3. liI-I- \kllll \n.ipl.i\ l‘L'lUlk' iiiiiliiiglili \M'ckl} .\ pl.i_\ .iim lni‘ .Itlllll\ iv. iIli L Iiiiihiii}; ll.llllt'\ I'It‘i .lllll Ilic lll.Illl\llt‘.Illl IliuiI .llltl Rikli .it‘Iinii I Peppermint Lounge .Il l’cppt'iniuii l niiiiyc lllpiii Mini

liu' £33, “ct-kl} \cc Sun

I Subway West End .iI \Lulmn} \Vt'xl [and "pin Run i‘lt'k' ht'llllt' ‘Ipiii. L i .‘illt'l IL?! “Ctkh SCI" 1 ill]

I The Subway .iI Sulmn} "pin Kiiii Ll “t't'kh SCI“ 1 llll

Edinburgh Wednesdays

Club

I Audio Tourism ill I’m. (gnu

Upiii iiilll l'icc \M'ckl} .l.IllIlC Buchanan. .‘\nli'\ “luck .inIl X Mac nii th' ilct'kx

I Bling .il l’n \4i \.i lllpiii Kiln l'icc \VL‘L’hI} l)iI\ Iii ('IIII;y l;I_\ \ Iliiull lllt' llllL'\l Rtkli and hip linp li'nni lllL' l.l\l Icn )I-iiix I Dipt iii \lmliiin lllpni ‘mni £i I£3i \M'ckl). (‘hilc tk linic pi‘t'wiil llih iit'u niglil nl Ilic l‘k‘\l in clawit nlil \knnl hip hnp. lunk. \Ulll illltl Rikli liniii \iixl} l’ and l’ Snl/ \ccnnipunicil h} linil} punich Ililllk't'l'\ iiiiIl pci'cuxxinn \‘Illlll‘llldllllll Iliiil l\ \lll't‘ In piit'k .i punch I Edutainment .iI lzgn. lllpni ‘Hllll, £3. \Vcckl), \cv. RIKH iiiglii lrniii |)J\ “L'L'l .iiiil .l-li()\\ Ilnliiiig: nIiI Ihc liip hnp .inil i.if_'g_'.i \Hlll Ilic UL‘LIHIHIHII \urpiixc iii