Events are listed by date, then city. Submit listings at least ten days before publication. Sports listings are subject to change, so please check in advance. Listings are compiled by Maureen Ellis.

Thursday 31

Outside the Cities

Golf: Scottish Amateur Championship Duktw ('nuiw. ('t.ii:.'lniiii Rn.id. \I \lltllt'ux. “I “l ~1"1V'l llit~ \I'lllllt'llllitll. \khit‘h \\.l\ lll\l pl.ij.t-d iii \I \iidit-ux Ill I‘ll) lk'llllll\ In lllt' Inuit lni lllk' lll\l Iiiiit' iii a.‘ )t'dix I \put In \t'k' liiitdiii'x llk‘\l jgt-iit-idtinii nl -_'n|tt'i\ \l'llllk‘llllf: lni llll\ [‘lt'\l|;'lltll\ IiIlt'

Horse racing: Musselburgh Races \lti\\t'|l\iii§.'li Rtlt't't'lllll\k'. liiiklit-ld Rn.id. \liiwt'lliiiigh. “I ll (ilfi .‘.\<U (l .‘tlpiii L I” L | a n5. tiiidt'i llix lit't'i ll.iI l.l\ |llj._'

Outside the Cities

Golf: Scottish Amateur Championship Dukt-x ('nuixta ('ldlg'liillll RH.ltl. Sl \litllt'\\\_ (ll t” ~lfl-l \t‘t' lllll {l

Horse racing: Ayr Races .\}l lx’.it’t't‘ntii\t'. .7 \\ lllllt'll\ Rniid. ill I": Still I "l n .‘Spiii LN [ | 5 \.iIinti.il lluiit l.l\'lllj.'

Glasgow

Archery: FITA Star - Double Scottish Championships (‘iiiighnliiit' l’l;l}lllj._' l'icldx. llgiggx Rniid. (tit) "WM ()uldnni ii;itinii;il L'Ulllpt‘lllltlll UlfJQIlllM‘tl h) lllt‘ SL'Ullhll Arthur} .\\\ii\'l.tlltill.

Football: Celtic v Arsenal ('t-liit- l’.‘ii'k. Kt‘l'i}d.’ilt' Slit't'l. l’.ii'klic;id. 55l 505 ‘~. ipiii. l'ht' (itiiiiit'rx llt‘lltl nnrtli lni' .1 pic \k‘;|\tlll Iiiciidl} Ili.it\ likt‘l} In hc :iii}lhiii_2 hut .\l;irIiii ()'\t~ill can nIi|_\ hnpc In .i\nid .lllHlllL'l t'iiihgirruxxing diiililiiiigg.

Edinburgh

Petanque: Hood Graham Triples lmcrlcitli |’.irk. .\i'|inictiiiii Place. 407 “58‘. l'lit' hiiild up In Ilic llniiic Niitinnx iii \\illt'\ t‘UllllllllL'\ \\ itli llll\ St‘nltixh l’ctuiitltic ,\\\nt‘i.ilinii L‘\Clll.

Football: Hibernian v Hearts Iztixtt‘r Rntid. l.‘ .'\ll\lUll l’luu'. Nil lid-'5. ipiii. lllk‘ lll'\l .iiiiiuiil l-t-xtiuil ('tip \ccx tlit- txipitdl‘x Plt‘llllt‘l' nppniicntx \_\iiig_' tnr prt' \k‘dM‘ll \iipiciiiut'}, .v\I lt‘ihl UllL' nl' Iht'iii \\ill “I” \niiic \ilxt‘murc llllx

Outside the Cities

Golf: Scottish Amateur Championship l)iikc\ ('ntii'xc. ('I.iig_'tntiii Rniid. SI x\lltll'\‘\\\_ (HRH Jill“ l SCL‘ 'l‘llll :l,

Football: Motherwell v Fulham l‘ll' |’.iik. .\l.iti\c Rntid. Mnthcnwll. (llh‘lx “333 i, ‘piii. (‘cltit~ i'ct'ciitl} dctmtt-tl l‘llllldlll nii lllt'll' Itii‘l'. \n no“ Ihc "\Vcll \\ ill lw linpiiig In llltllxt‘ Ihc iiinxt nl llk‘ liniiic .itluititgigc.

Football: Kilmarnock v Sunderland Rtigh) l’.irk. Ruglt) Rn.id. Kllllldl’llt‘t‘lx. “ISM SISIKJ. 3pm. \lit'k .\lt'(';ii'tli} \ \idc haid In Rtigh} [‘Ill‘lx tni' llll\ pic-\CJMHI Iricndl}.

Glasgow

Archery: FITA Star - Double Scottish Championships ('i;iig.'hnhiic l’l.i}iiig l'icldx. lluggx Rn;id. it“) “N3. SL‘L‘ Sill 3.

Edinburgh

Petanque: Hood Graham Triples lmcrlcith l’;ii‘k. .-\rhnrctuiii Plan: 46‘ USS“. St-c Sat 2.

42 THE LIST a" W‘

ARSENAL ATTACK

The team that put the sex back into England’s beautiful game warm up for the new Premiership season with matches against Scotland’s top two. If the Gunners can repeat their devastating early form of last season, they could easily shatter the dreams of thousands of Glasgow fans. With goal machine Thierry Henry sharing a pitch with Celtic hero Larsson, and Van Bronkhorst making a homecoming of sorts, the excitement levels should reach fever pitch.

I Celtic v Arsenal, Celt/C Park. Glasgow. Sat 2 Aug. 3pm: Rangers v Arsenal, lbrox Stadium, Glasgow, Tue :3 Aug, 7.45pm.

Football: Edinburgh City v Manchester United XI .\lc;idn\\h;iiik Spni‘tx (‘ciiIi'tz | W |.niidnii Rnud. 3200001). 3pm. Ranking ziiiiniigxt Ihc biggth \iirpriwx nl llll\ _\c;ir\ l’riiigc prngruiiiiiic. ;lll l‘Zl Man I. \idc l\\lllk'll Ullt‘L‘ lL‘IIllII'L‘tl lllt' L‘thltlt‘l'uhlt' lttlt'llh nl llcckhgiiii .iiid (iiggxi tiikcx nn llll\ llUll-lC'.l_L'llt‘ \idc iii .i gluiiintii' t'cxtiuil lriciidl}.

Outside the cities Motor-racing: KDMC Bikes Krinckhill Racing ('irciiit. Knnckhill. Htllllt‘l'lllllllt'. 01383 723337. High nctaiiic racing: tIL‘llUll.

Athletics: Helensburgh Barr Brady Half Marathon llclciixhtirgh 'l‘nxxii Scul'rniit. llclcnxhurgli. tillih 075933. ‘lfitium. L") (Ur. ll;ill iiiuruthnii I'ngid “ICC.

Glasgow

Football: Rangers v Arsenal lhi'n\ Stadium. lidiiiixtnii l)l'l\L‘. UK-“ (itltl l‘NR. 7.45pm. ’l'hc SCUllhll L‘lltllllpltllh plu} linxt In :\l'\L‘llL‘ \Vcngt-ik \idc lll :itintlicr pi'c-wuxnn hntit.

Outside the cities

Football: Livingston v Fulham \th l.nIhi;iii (‘ntiricr Stadium. .'\|dct\lnnt‘ Rniid. l.l\lll:,_'\lUll. lll Silo 4|"IIIIII. “.Mlpiii. l.l\\} got .i run-nut hctnrc Ihc Sl’l. \lill'h hack. taking nn lllL‘ might nl .\lick .\lt'(’;ii'tli}’\ liiilhiiiii.

Wednesday 6

Edinburgh

Australian Rules Football 'l‘hc .\lCd\lU\\\. Arg} |l l’ltit‘c. (V780 lHnXFS. 0.30an l'tcc. l’lu) crx nt' :ill ~I;iiid;irt|~ Iiiicludiiig lrixh (iiiclic rulm [1l;I}L‘l'\l and till} iiiIcrthcd llL‘\\CUlllCl'\ arc

im itcd In turn nut t'nr llll\ \wckl) training \L‘\\l0ll.

Events are listed by city, then type. Submit listings at least ten days before publication to kids®list.co.uk, by post or by fax on 0131 557 8500. Listings are compiled by Ruth Hedges.

ACll‘.’|i|OS and Fun

Clay Workshops Ilm =1 .Iul.

lll “Lint .\ 3pm litu- \t'ntldiid \Iit-t-I \hnnl \liixctiiii. \lll\\'lllll nl l diimtinri. :2; \t'itlldlltl \llt'L‘l. :xfi HRH“ \fJKN

5 I: l’lllllth‘ }niii ll.Il1\l\ Ill \nll. \tltiixli} (Li) and Ic.iiii Iht' \kil|\ nl iiindt'lliiiy (Li) linnkiii; \'\\t'llll.tl. hill Ix“ INN! Firework Summer Camp 1 Illll I ll l \llf_‘. ll.iiii 3pm Ll< pct dd} l‘ll\'\\illl\\ \Itidin. iii l).ilhnti\it‘ \Iit'cI. “3 V ‘5 \g'tw (i l.‘ \pt't’idl \tiiiitiit'i hnlid.i_\ \Milk\llitp\ lt‘dlllllllf,‘ pnIIt-i} making. tll.l\\ lllf_'. txiiiiliiigg .iiid [\iiiitiiidkiiij; (".ill RAIN nii IVS | * ‘NL‘ U—(\ [U I‘lllllx .l PIJL L'

Rock Stars of the 19705 Ilm tl .ltil. l ipiii l'it‘t' l’t'nplc'x I).ll.l\\' .\

\\ iiiIcr (Liidt'ii. (ilmpnu (ham. *‘-1 HI.“ \gm 5 l3 (‘niiit' .iiid dith up iii .ill the ylitlt‘i .iiid ledlll nt "IR int'k \l.ll\ Dinp iii

Sanctuary: Artist-Led Workshop ‘l'hti il .ltil.3 ~1piii, l'lt'k' (Lillt-i} nI .\lndt-iii .\iI. ()tit't‘ii Sltt'ct. 33" WW» .\lll\l lt'tl \titiiiiit'i iiii\t'd lllt‘tlld \xnikxhnp lnt .ill .igt-x‘. lllltlk'l llx lllll\l lit' .it't‘niiipunit'd.

Treasure Island Summer I lllll .\lnii IX :\llj_'.: 5pm. USU I U 25!. t'hild trcc \\llll [\II}lllf_' .idiilIJt‘niit'cxxiiiii 'l‘hc lull Ship .iI (il.l\_‘_‘u\\ ll;iihnui. Illlt Slitlk‘t'n“ Rimd. :33 I.“ ‘. .lntll lull}: .lnliii Sihci .iiid .liiii .iiid lit-ii (illllll Int (lull) .it‘ln lllt‘\ dnmi nii Ihc llill Ship lrniii lllttklll}: hut‘t'ulicci ltiiiikllltlll\\ ln L'}t' [ttllt‘llt'x

Art-Cart Siit 3 .\llj_‘ & ,\lnii -l ,-\tij_'.

l ~1piii. l'lt‘t'. (ldllt‘l') nl \lndciii ,\iI. ()ticcii Stu-ct. 33‘) l‘)‘)(\. liikiiig: }nii Ihrntigh lllL' \Iiiiiiiicr hnhdu'u (i( ).\l.\\ iirt curt L'UlllL‘\ piit‘kt‘d \\ itli ll'.lll\. :J.llllt'\ and art :it'lu ilit‘x.

Pollok Family Day Sui 2 .\u;_'. lllitlll 5pm. I’nllnk ('ntiiiti‘} l’iii‘k. l’nllnkxhgmx Rnud. ()3: 93‘“). l';itiiil} du} \\llll l'ltlk'\. \lgillx. lut‘c Pilllllt‘H. tuckuniidn cwntx and much. lllllL'll iiinit', Pottery Workshops Sat 2 Aug. tinnii (rpm. 25+. l'irmxnrk\ Sltidin. iii l);tlllUll\lL' SlI'CL'l. ‘3- 3“ W. \Vt't'kl} t‘liildi‘cii'x \xnrkxhnpx lni' ago -1 r. l’.iiiiI pnlx ni' ll;l\t‘ :i gn nit lllt' pnllt‘t‘K \\llL’k'l. Back to School Stiii Mk \Vcd n .\tig_'. 3 3pm. LI 5‘). Scotland SII’L‘L'I Skilllll'l

.\lll\L‘lllll. \ltiwuiti nl l".tlllL‘.’lllHll. 335

kidselistcomk

\ntl.iiid \Itt‘ct. :\" ll‘llt' lniii tuitth \ll\\ ll.i\t.‘i Int .1 hurt;~ lll\li‘l\ \l.t\\ \t'I iii \ ltli‘lldll lllll\‘\ \iiiw l‘ iiiiiititcx mil} In dith up lll pciind .nxturiic lx-Inic \‘Clllj.’ [‘li‘iN. .i gciitiiiit' gm iii.i\k .lllll lllt' \llt'.l\l\'\l l‘t‘ll lli‘i‘klllf.‘ \'\\\'llll.ll. hIll _‘\" ii<iin

CBBC Sunday Nut 1 \ii:.

iinnii :i‘lll lit‘t‘ hut Iitkt'tcd ('t’ \. iMI \dllxlllk'lldll \Iict't. 1*? l‘llltl Wow I: lilll' \ hildicii‘x t haunt-l ('lllit pit'xt‘iit lllk' \cwiith nt .i \‘llt'\ nt iiiniitlilx \'\k'lll\ Int \lllltllt‘ll. Ind.i_\ iI\ Ilic *H *H ‘.'.Illlk' \ll\‘\\ Don’t Bug Me! ltit‘ * \iijs.

|l.iiii Iinnii Li l’nllnk llnuxt'. l’nllnk ('nuiiti} l’.iik, .THNI l’nllnkxli.i\\\ Rn.id. 0|“ 0-11" \§.,'t'\ ll It'll kiilll [Mitciitx In hk'k'l‘ niiI \\ iIli .i t twp) t l.l\\ l} Ilit-iiit'd dnni h.iii_~.'t'i

Chinese Masks \\t-II rt \uy.

ll.tlll lpiii .\ I ~1piii llt'k' lltiiicll (i‘llt'tllitll. .‘lll‘ll l’itlli'l\\ll.i\\\ Rndd. :5 V 3“” (‘i.ilI .it lint} iii the .iit nt ('hiiit'w lll.I\l\ iii.ikitij.‘ l)l\tl‘ lll \\illk\lli'l‘ Make Your Own Zen Garden \\t'\l M \ii;'. I {pin lit-c \I \liiiij.:n \lll\\‘tllll nl Rt'ligtinm l ilt' .iiid \iI. .‘ (lixllt' \Iit't'l. 4“ 5V |.ikiii_~.' lll\|‘ll.tllttll liniii lliitdiii'x lll\l /t'ii _L'.ll\lt‘ll dwiin .iiid tit-.itt' killll nun

Playday \\\'\l (‘ \li'll ll \llt‘. (il.i\j.'i\\\ (itt't'li. (iit't'iiihkt- \Iit‘t‘t. .‘h' l-lf.‘

liniii iiil|.it.il\|t-\ .itid ;:i.iiil l\n.iid _L'.llll\'\ In \k.ilchn.iidiii;i .iiid \iiit'iitdii lUUll‘dll. Iht'ic \hntild l‘k' \iHllCllllllf.‘ llk'lk' In \llll .ill kIdV l.l\lt'\

Postcards from the Palace \\t-il (i \ll_L'. I lit ltiiii llt't' l't'nplnx l).ll.l\'t' .\ \\ iiiIt-i (ldltlL'H. (il.i\;'n\\ (ilt't'll. “l “33‘ \g‘cx * l3 l)\'\l}'ll kitlll nuii llll\l\'.ll\l Hi my \I}lc nl .iii \‘l.l nt )nui t‘linit't' lhnp iii .it'tn it}

Printing Workshop \M-d it .\ llltl " \llfL.‘ ‘lplll. l'lt't‘ (Lillt-it nI \lndt-iii \iI. ()uccii Stit't'l. 33" I‘Nii .liilll .Illl\l l.iiiit't' Sh.in lni .i ickiwd iiitindiittinii In piiiitiiidkiiig: It't'liiiitiiicx Iiikiiig.‘ lllk'lllk'\ liniii lllt' \‘llllt‘lll mliihitinii .l\

lll\[‘ll.lllnll .lll\l dinli lll

Corks and Bobbins lhu " \uy.

2 ~lltlll. l'lk't'. St't‘lldlltl Silt‘t'l Stlliml \lll\t‘lllll. \lll\t'lllll nI lzdiitalinii. 33* St'nIIJnd Sim-I. 35“ (Win Sticiiu' t'\pt'iiiiiciitx iii Iht' iiiiiwiiiiiK I‘Nillx t'l.l\\liiiilli ll\lll_L‘ c\t-i_\d.'i} littll\k‘lltlltl iil‘lct'h \llt'll .l\ t'iilkx l‘dlllltllh Itllil [Llpt‘l luxcd nii Iht' l .id}l\iid linnkx .liiiiini SL'lt‘llx‘t‘ \t'll\'\

Stained Glass lliti a .\iij:. l *piii l'ict' \I \ltiiign \liixt'uiii nl Rt'liyinih l.llC .tlltl \ll. .3 ('.l\llt‘ Sllt't'l. Si; 35‘“ l)c\ij_'ii .‘llltl iii.ikt- )niii nun \l.llll\'tl ;'|;i\\ ]‘.lllL'l\ \\llll t'nlniiicd [Lllk‘l

Before there were stickers there were scraps. The lovely Museum of Childhood, well-deserving of a visit in itself, celebrates this popular art form that has helped brighten up books and letters over the last 200 years. Until Sat 27 Sep, free, Museum of Childhood, 42 High Street, 529 4142.