Events are listed by date, then city. Submit listings at least ten days before publication. Sports listings are subject to change, so please check in advance. Listings are compiled by Maureen Ellis.

Thursday 7

Outside the cities

I Bowls: Ayr Bowling Tournament \niihiit-Iil Bimini: (‘niniilcy .\.\l. till": (il ~Jltl \iiiiii.il hmxliiij: tniiiii.iiiicni

Friday 8

Outside the Cities

I Bowls: Ayr Bowling Tournament \‘ui-iliiiclil llii\\llll_‘_‘ ('niiiiilm. .-\}i. ill 3": Mil” Scc lllll

Saturday 9

Glasgow

I Football: Rangers v Kilmarnock lhin\ Stmliiiiii. likllllhlttll lliiu'. “Sill (illll I‘Mi

ll. illpiii. Illllli i Sl’l llllk' \\lllllL‘l\ icxl.ii'l lliv \‘.llll|‘.ll_‘_‘ll .il liunic In Killic. ll'x hccn .i \llllt'l \lllllllk‘l nl \llelllljJ ltll l‘lllll \I(lt'\. \ii \'\|\C\'l lit \t't' llll‘lt' lll.ill .i lcu l.iiiii|i;ii latcx l.‘ll\lll}! in HM" l‘llt'll. I Football: Partick Thistle v Livingston l'lllllll. .\'il l'lllllll Riniil. S“) I‘VI ipiii. l.i\\} \\lll lu- lliiplllf.‘ In Iiiipimc Hll l.i\l \t'uxiiii'x liiiili. \liii'linf,‘ \\llll llll\ .l\\.l_\ ll\llll\‘ .i;r.iiii\l lhc .l.lf..'\. llnlli lc.iiii\ \wic lcwl [upping In the dmlh. w thc pniiih t'tlllltl 3:0 cilhci \\.i_\.

tdinhurgh

I Diving: Scottish National Diving Championships l(il_\;ll (‘uiiiiiininuuillh l’iml. l).ilkcilh Riniil. NW "II I. \gilinnul tll\ iii}: (Ullll‘t'llllllll niguiiixul h) Sunltixh Suiiiiiiiing.

I Football: Hearts v Aberdeen ‘l‘_\iict‘.i\llc Slmliiiiii. (ini‘gic anl. JUN 73”]. ipiii. l'UllH\\lll_*_' nii li'nni lhcii' l‘t‘\ll\;ll (‘iip \uu‘cxx. lhc .Liiiihnx l'L‘\l;ll'l ihc \mwii \\ ilh .1 mini; lll llicii' t‘iillt't‘llu‘ \lL‘ltx lllt' lhillx \\ Ill llk'k'tl lii i';ii\c llk'll' 3:.iiiic L‘niixiilci'uhl} in \lund ii chunu' lici'c.

Outside the cities

I Bowls: Ayr Bowling Tournament \Ul'lllllt‘ltl Himlmg ('niiiplm. .\_\i. ill 3‘): (rl‘Z-lll. 8w Hm

I Powerboats: Honda Formula 4stroke Grand Prix I..u‘;_w \‘uulii lluwii. ll\lllL‘ lx’iigiil. l,.ll'f_'\. UH“ (W533i ll;iiii -lpiii, Honda pimcihmi racing. tll\|‘lil} \ .lllkl .ixwt‘mlcil cwiilx. I Football: Dunfermline Athletic v Celtic l'.;i\l Izml link. llilll‘t‘dlll Riuul. lhllllt‘l'lllllllt'. lll 383 "Ihh’h‘. l2..“ll|‘lll. .\l.ii'liii ()‘Nt‘illK lllL‘ll uiii \wll mpcci in llt'dtl ihc l.ihlc llk‘ Cllll nl' ‘lll lllllllllL‘\. h.ii‘i'iii;_' .i iii.i|ni‘ \hnck 'l‘hc higng t]llt‘\ll0ll iii lliix li\tui'c l\ “I” .luiiicx \lt‘l‘uiltlcn hc \pni‘liiig lll\ hclm ml llUUP\ ,‘

I Football: Motherwell v Dundee l’ii' Park. .\l.in\c anl. Mullici‘“ cll. lllh‘lh' 333333. 3pm. \liiilit‘i'xwll haw tho Sl’l. gmlx to thank l‘ni' i‘cniuiiiiiig.‘ in [he Sl’lu iii \pilc nl liiiixhiii; luxi iii Itlllj’.‘~ ll l)llll\lL‘L‘ Cuiiiiiiiic l.l\l \mmii‘x lUl'lll. llll\ \llilllltl he .iii t‘\t‘l\‘l\L‘ iii picking up PilllllN

Edinburgh

I Diving: Scottish National Diving Championships Row! (‘niiiiiininxuilth l’iml. lhlkmlh anl. Ni" ‘Zl l. Soc 5.11 0.

Outside the cities I Motorbracing: SMRC Kuwkhill

36 THE LIST ' ‘~‘- 2

SPL RESTART

Another chapter in the SPL saga begins this month, as football fans across Scotland bid farewell to their fingernails and Saturday shopping. Last ' season wasn't without its fare share of insult and injury: Celtic reached the UEFA Cup final, James McFadden did Scotland proud, Barry Ferguson endured a pain-killing goal spree, Aberdeen gaffer Steve Paterson admitted to alcoholism, Lorenzo Amoruso confessed to a Baileys addiction, Henrik Larsson broke his jaw and Rangers triumphed at the last gasp. Neil Lennon even starred in his own mini-soap opera - changing his hair colour, incurring the wrath of the Celtic support and being beaten up. If the on-field action is half as interesting this time around, we’re in for a rare old time.

I The first games of the 2003/4 season beg/n Sat 9 Aug. see list/ngs. Ringers v Kl/HMI'IIOCK IS broadcast live on BBC 7.

Racing; (‘iit‘iiiL Kiim'khill. l)iiiilciniliiic. (ll 35" "I i i i". High «Linc lllUlUl' l'.lL'lll_‘._'.

I Powerboats: Honda Formula 4stroke Grand Prix l..ii;_w Yacht ll.i\cii. li'\iiit‘ Riniil. l..ii'j_'\. till—'5

(35 ‘33. ll;ini Jinn. Sec S.” 0.

Wednesday 13

Edinburgh

I Australian Rules Football llk‘ \lk‘;ltlll\\\_ .\lcl\illc l)i'i\c_ ll'mh") O |.\‘(i.\35. (i.3lliiiii. l'i‘cc. l’l;i_\ci\ Hl .lll \l.llltl.lltl\ iiiicliitliiig ll'l\ll (hiclit‘ i‘iilcx [‘l.l}t‘l'\l and ;iii_\ llllt‘l't‘\lt‘tl iimu‘nniL'i‘x .ii‘c iii\ iinl In turn Ulll lhi' lhix \wckl} training: \L‘\\li\ll.

Outside the cities

I Golf: British Mid-Amateur Championship Si .-\iiili'cC\ \ l.ink\. ()ltl .k .liihilcc (‘iiiii‘ux St \iidi'c“ \.

HI 3 i-l vlhhhhh 'l'hc [up cnicigiiig gullcix li'niii lli'iluiii t‘niiipctc iii llll\ luiii‘nuiiiciii on ilic .liihilcc wiiixc

I Horse racing: Italian Night ll.iniiltun Park l{.lt't‘t'\llll'\k'. Builmcll Road. ll.lllllllUll. lllh‘lh' Shihllh. 5.55pm. {Ill {l5 llllltlL‘l' H“ ll'L'k‘l, l‘llldl cwiiiiig ixicc nicciiiig ul' lhc )cui'. lxixctl ill'tlllntl .iii ll.lll;lll lllL‘lllt'. .

OLllSIde the cities

I British Mid-Amateur p Championship St .-\iiili‘c\\\ |.iiik\. ()ltl & .liihilcc (‘niii'uz Si Andie“ \,

(ll .134 4(t(\(\(\(\. Scc “mi 13.

Events are listed by city, then type. Submit listings at least ten days before publication to kids©list.co.uk, by post or by fax on 0131 557 8500. Listings are compiled by Ruth Hedges.

Activities Art: Fun

Corks and Bobbins lllll " \u;

3 .Spin lic.‘ \wtl.iii.l \ticcl \liiwl \lll\'lllll. \liixciini mt l \liltdlli‘ll. 23‘ \ti‘lldlltl \ticct. .‘V Hill“ \mitc c\i\'iiiii.'iii~ in tlic \liixctinik l‘N‘le

\ l.t\\li‘t‘lll iixin; cut-mils} liuim'hultl ul‘imh ~ii.li .1\ “iii”. l‘.‘.lli‘l‘ll\ .lllxl pun-z l‘J‘L'kl vii ilic l .til}l‘ll\l limilw liiiiini \t'iciitc \‘iicx

Playday l lllll \ll‘ll ll \llf_'. (ilmyim (ilt't'll. (ll;'\'ll\l}l\\' \licct. IV 111:: liniii lllll.ll.ll‘lt'\ .lllll punt l‘«‘.:l\l g.:lllg'\ in \l..itchu.iiiliii;_' .llltl \iii.'ii.'.iii l\‘\‘ll‘.lll. ihci.‘ \lll‘lll\Ll‘k' \nnictliiiiy lici-c In \llll .lll t'llllxllt'll

Printing Workshop lllll \ii;.

I -l|‘lll liu' (i.il|ci_\ ul \liult'lll \ll. (‘lllt't‘ll \liccl. Il‘l l‘t‘lh Jilin .llll\l .l.tlllt\' \h.iip lni .l icl.i\ul lllllilillltlli‘ll in piiiiliimkiiig: inhiiiiiiicx l.tl\lll_'_‘ Iliciiicx lli'lll lhc t'llllt'lll mhihitinii .l\ lll\[‘ll.llli‘ll .lll\l tlllll‘ iii

Stained Glass lllll \ii;'. I iltlll

Iicc \t \liiiign \liixciiiii ul l\)t'll_‘..‘li\ll\ I ilc \llll \il. 2 (Xixllc Sin-cl. *“ 3‘“ l)\'\lj.,'ll .tllll iii.il.c )niii <'\\ll\l.lll1t‘il}'l.l\\[‘.lllt'l\

\\ illi ciiliiiiicil [MPH

Treasure Island Summer I niil \lun l.\ \iig.) ‘piii [l W IN 5:. t'llllillx'll licc \xilh Inning: .lklllll rung-“inn llic l.ill Ship \i (il.i\3_~.m ll.lll‘illll. lllll \liilk'lw\\ RllJtl. 333 .“l; huh I «my .li'llll \llM‘l .lll\l .liiii .lllkl licn (illllll lni \l.lll} .it'ln lll\‘\ \lU\\ll on thy 'l.il| Ship liuiii iii.il.iii;: hunxiiicci hunkiimikx in cw I‘.ll\'ll\'\

l.\t'i) 'liicxtlJ} lhcic .iic \l\ll\ liniii llic lull} Rugci “llll lll\ \I‘L't’ldl iiii.ilc lll.lj_'lt‘ \llil“ Sec plinth (.ll‘llilll

ABC to 123 ill .\ \iig. I :ll illlll lice St'iillaiitl Sliccl St'liuul \liiwiiiii. \liixciiin (ll ltillltllllitll. St‘itlldllil Sllt‘t'l. :5“ “Still liilci.igli\c \lll‘l‘ Ill \li‘l}lclllll_‘: \t‘\\li‘ll\ lUl llic iiiiilci .\\

Storytelling l'll .\ \iig:.3 ~1piii l'icc (Lillci't nl \lt‘klt‘lll \il. ()iiu'ii Sliccl. I)" 1000 liilciii.ilinii.il \iuiucllci. \lit’lmcl Kt'lllh. miiicx in lull l.llL‘\ \\ llll .l Likc i'll ilic Sanctum) c\liihi(iuii

AYE AYE CAP’N Clamber on board the Tall Ship for daily summer adventures. I.,. -" ' ' (:,.I, ,4,, , -'

I L. .

kidselist.co.uk

Art-Cart \1!” \l1;‘ .\ \\.-.i t1 \iig. ' lrc.‘ (mllcti n? \ludct‘t \r?

\It.'.'1. ‘3" T""" l.:".\'.::_' \u,

ol‘ifl Uncut

.' \LiYiilflcl l:u1:.i.:\ \ t it i\l \\ .iii

..::I “Who ;‘.:.'\.\i \\l'.l‘.'.1.1ii\ ..: Humid

P ttery Workshops \.ll w \i;;;,

l ll\'\\i‘ll\\ \t1;.li~~ “I: ll.:llii~u\ic\11cci “I 1‘“ \z‘m l‘.:i:‘.‘. g‘nlx n! h..\.‘ .1 \‘li Iltc i‘nttprk \\ll.'.'l ITZ thcw tux-kit \\i~ti,x?:i~i\\ to! .iziiilzci‘. Bands of Friendship \lun ‘i ‘. \ii-s.

‘g‘Ii: licc \: \lllll:‘i‘ \l;l\‘llt‘.1 wt l\)\‘iif_‘h‘ll\ l at; \i'..l \zf. .‘ t .1\ll\' \ti.‘.'l.

(\‘lct‘mtc l\‘.~.i\\l‘..: lidl‘ixll‘nill a. \ix'. 2.21 llindtz ..‘i."‘i.:t:ni1 xiiicic _\Ullllj,‘ i‘c~;‘3.' tunic tuyctlic: .iri.l \ltuu Ilicii Emu In! .‘.-..'!i ntlici l\\ infinity Y::.'i:.l~?:ii‘ l‘.llltl\ Printing Workshops \l«\:‘ l' \uc. l1.-.ni.\ _‘;‘:ii lic; \.uli.:i‘..t \licct \himl \liiwriin. \liixciiiii ml l \lllt.:lli‘ll. \\“lltI-ll\l \ll\-\-l .‘\ "it'll \:'\‘\ \' l.‘.L\.' inxi‘1i.ihun limi. \l.«.\ Ixntitmlik \l\‘\‘.‘.'ll\ .:n.l tit-sic win." \l‘-ll\l‘ .lll iii~ii\.'.~.ii \l\'\l_‘_'ll\ llimkiiiy .wxciiiia'i. ..:I'. _‘\' Big Mouth Frog Pouch hi.- \1lj,‘. ll.iiii lli‘i‘ll .\ .‘ li‘iii ti ’wllnl, lli‘llx'. l’nllnk ( niiiili) link ,‘tlhi' l’nll~~l.\li.:\\.\ l\'i‘.iil. “lb “1 l“ \:'\‘\ ; \l.il.\' .1 ll~"_':‘\ hultlci li‘l .lll iniii l‘ll\ .lllxl pit-tn Scripts of the World hi.- i.‘ \llt' ll.ini l.‘ Wi‘ni .\ _‘ illl‘lll lzc.‘ liiiizull ('ullntiuii .‘llhlt l’ullnkxlmu x Riniil. .‘V 3“” (’.illi_-_'i.ii\li_\ \‘..ill\\lli‘]‘\ licc l‘lll hunkiiig' cmvntml 3D Sculpture Workshop luc l.‘ \u-x .\ lliii M \ii;'. _‘ liini liix' (l.1ll\'l\l‘l \lmlcin \ll, ()iiccn \licct .‘.“’ l""t\ l|.:\t' .l gm .ll \ lt'.lllll_‘.' .l ill n llll‘llllC llhl‘llnl l\\ llic \.iii\lii.ii} l \llll‘lllilll Traditional Games Im- i.‘ \ll‘.‘.

ll‘lll licc lil'l‘l‘ll'.\ l’.il.i\.' .\ \\ini.'i (i.ll\lk'll, (il.i\;'u\\ (.iccii ** l Hf.“ \z't‘x * l.‘ (‘niiic .lllll t'\[‘\‘llt'llu' lufm .lllil ;,'.iiiicx ul )t‘\lx'l}\‘.il lx‘.llllllll'.' the lll',‘ Inii Chinese Masks \\t-.l I i \ii;-. ll.iiii ll‘lll .\ _‘ ll‘lll lin‘ lliiiicll (it‘llkiklll‘ll. .‘HNl l’rllli'l.\ll.i\‘.\ l\'i|.iil. .‘\. 3““ (mil .itli\il_\ in llic .iit nl (‘liincxc iii.i\l. iii.il.iii-.: lllitl‘ iii \\itll\\llit[‘ Make you Own Zen Garden \\.-tl I: \llf,‘. l il‘lll licc \l \liiii;'u \lii\.-iiiii nl l{t'll_‘.‘lilll\ | ilc \lltl \ll, _‘ (Lixllc \liwl. “i 3““ l.il\c lll\[‘ll.lllitll llillll |liil.iiii\ lll\l /cii i'.ii\lcn \lcxiyn .lllil \ nails )iuiii Postcards from the Palace \\.-.1 1 I \lljJ. l ill liiiii llt'k' l’cuiilc'x l’.il..\c .\ \\ iiilci (ldltlk'lh (il.iv_'i~\l. (iiccii. “1H3?i

f l f l