Classified

Recruitment Causes I Travel I Arts W I Flights I Catering I University & I Outdoor I Education College Courses Activities I Media ' Group 035585 I Short Breaks I Public Sector T 89°” 8‘ Le'sure I Private Tuition I Voluntary . Dance I Retail . Languages I Charities

Recruitment

ads@list.co.uk Noticeboard M Personal I Activities Personal I Property to Let I Clubs & ' Bands & MUSIC Development IAccomodation Activities i Wanted Therapy Wanted I Chatlines - Buy & sell Complementary I Flatshare I Introductions ' General Services Therapy I Backpackers I Loveline t Misc Health & Beauty I Services I I Saw You i Projects I Commercial I Personal Adverts = Photographers Property I Helplines

ARTS I CATERING I EDUCATION I MEDIA I PUBLIC SECTOR I VOLUNTARY I RETAIL I CHARITIES

Experienced Drama \Vm'kers

IX l l' R .\( l I\ l‘t'Iixlll}: I!!! dun“ \\Hll\i‘t\ In .i\\l\l “till \I.lll \l\'\t‘ltll‘lllt'lll l‘lltifilJIIIIllt'N iii i\iiiii.ii\ \tlllltll\

“Mk I\ «in .i \t‘\\ll|ll.ll l‘.l\l\ in \iiiliii}; l.ilkiik .iii'.i\ lllllll \i'pli'iiil‘ci (litulwi 3003 liiii'll iii‘i'il \Hlll Il\\ll ti.in\i‘Hit

l'lt'.i\i' \i'nil .l ( \' .Ill\l li'tti'i ml .ll‘l‘llLJllHll \llt‘\\lllL[ «\i‘ciii‘nii' .l\ .i \Hlllll \lI.llll.l \iniLi-i .iiiil .iii\ \l.lll ilcwlui‘iiii‘ni i‘\i\ciii'iiii' in turn llHll\lHll i! l\lll‘ \ull llll\ lllx lUlll llHll\l(lll. IN I l' R .\( l.

‘) tiliilxrniii~ l‘l.iii'. \l “(I l.\'tit l‘KX 3.\ll

l‘liniii~ til ".\'(i 40303] (\13—3 tni lllli iini.i| \ll\\ II\\It in 1mm .\l|:,[ll\l llili Ri‘ximiixt‘x l\\ lel .\iit:ii\t 2003

at: Calif

Unwersrty research project seeks volunteers tor Video documentary study ot cate lite We would like to hear lover cottee or terii about your trivourite cafe and how it tits into your dain Me For more Information contact Eric Laurier 0131 447 8518 07855 361143 / elaurier@geog.gla.ac.uk 0r VISII the project websrte www.geog.gla.ac.uk/~elaurier/ dynamic/catesite/index1 .htm

Health Centre - Administrator

to facilitate daily running of centre and events.

Need to be flexible, organised, a good communicator and team worker.

Call

0131 554 6161

Professional performing arts group based in S. Lanarkshire seeking an

ARTS ADMINISTRATOR

Salary £l5,000 pa, rising to El 8,000 after one year 40 hours pw

Must be motivated, enthusiastic and highly organised, with drive, initiative and excellent communication skills.

For an application pack & info, contact Neil Mackie: neil@mugenkyo.com

Closing date: 25th August 2003

44 THE LIST '-'- "1...i..1~'. ._

north

Audience Development Manager A Salary scale - £18 22K + Benefits ( i- " 1 ' t‘

Aftsl Until

DINB RGH

[HQ'JIRC

Scotland 3 leading rnLiSIC theatre company seeks to appoint an

ADMINISTRATOR

A rare opportunity for a dynamic indivrdiial to iorn this innovative and ambitious company, a deeply intelligent and talented company Scot/and on Sunday For application details call 0141 35-1 05-14 or email enquiriesrr‘cryptic.org.uk Application deadline: Thursday 21 August

S( ottish Arts (.uuntil

Got a problem? l’iiilexxiunul (iiiiphit' l)t'\l_L‘llt'l ilimlilieil in the ill\[lt'll\lll_‘_‘ Ul illlt'lllillHk'. \‘IL‘illHt' \Ultlllitlh .l\.lllill‘lL' iimi llll enrixiilluiion.

Tel: 0131 554 0939 wwaazismoredesign .co.uk

Research Project: Young People \lletleil It} l’.iiciit.il l)rii;; \ll\ll\\' |)n iiiii |i.i\i' .i [xiienl \\l1itll.t\ill ll.l\ li.iil .i problem \\Illl leguil HI lllt'

gal tllll}_‘\' \it' _\iiii .iggcil

3; ll \Ull ‘\‘-l'lll\l

l‘k'l\\k'\'ll In like In t'itllllll‘lllt' _\l'lll know ledge to llll\ lilinliiireli l lll\\'l\ll} l\'\L'.tI\'ll print-t1. please call 0131 651 3002 or email sarah.wil-

son@ed.ac.uk

Traditional Music and Song Association of Scofland seeks lilinliiiigli Ixixeil Hewlwpmcnl \\HII\CI iiiilil .ltlllL‘ Still-l. l‘le\il\le ITS llHlll\ per neck. \\iili wine ewniiigx .inil \wekenils. {Ntllltlpn pin i.il;i l:\t'ellent e'ttllllllllllleilllltll .iiiil inlui'inatiun gathering \lell\ required \\lll1.ill lIIlL'lC\l in \\L'l‘-l‘.l\L'\l piihlicit} .inil )iiiiili ilewlnpiiient \\UI'l\ Closing date 15th August. Contact: 0131 667 5587 or office@tmsa.info.

Talented female \iilli wine ultericntc \xilliin lllHilL’llIl}: that keil It} rem»;

lll\L‘tl iiiiiilellinj.‘ agent} i lllll\lt .\ tll.llII.l. Inviting tor 'l,\li.i \iur‘k III I\ I‘ll!“ Pls contact Hazel on 0131 447 1314 or mobile 07814 979 547.

Now Open \i-ii-iiil \lz'lll nihi. .i2'i' xix unit ll.lllil bookshop luizni'ilx l’nul‘. i\ \uiil in‘l‘l_‘~ I‘I'llt'll‘. .Iilil i'\t ll.lll‘.'\‘\ l't'.ii i'ltil .Illll‘li‘lli i' l.lll'l li'.l\llll.'\ 'lrll‘»ii i .:!i'.\ .'.ll\i intense 52 Hamilton Place, Edinburgh EH3 5AX. Tel: 0131 225 3066

I SEED. llii' \i liiml ti»:

l \[n'iicnlml l iliii.itii»n

«l \lllll‘llli'll tinnilii wilt-ix illlil \lilll.tl liiiil_\\‘.nil. lli'.llllli'l.i ill \lii.il\ii. tinnitus.“ i.:i llli'l.:l“- liminitii l)l.llll.‘.1\'\l.:\\it".' \inrimllit'iui‘i l'Ii‘l\‘\~|illl.:l li.iiiiiii-.'. \‘-Hll.\lll'l‘\. min n. \lii.ii\ii, l.ii ('lii ( liii.iii \ll|\t‘ll|i‘l|l .llltl( ii'.ili‘.::j. ('iinlutl \lltll\l.l lll *I “i “hit \-.\‘. \I. .lllill\ 1.x i H!!!

I The Shiatsu School lilllll‘llli'll l\ lll".‘- ctiriillin in: inns one i\ in... r-i .tl. .i. \ rallied I‘lt'l\'\\ll'll.ll ir.i!iiin.' \t.iiZ--- \t'illi‘inlx'r ,‘lllt‘ liifwirimliwz. .tllil Inmltinz' iwriimt

\‘.\‘. llicslimlxiixi Iiiu-li'ilni l‘lllj.‘l1\«tlli. i'lll.lll

.iiliiiiri' lli\’\lll.li\ll\« lii - -lcili::'\'rr,'l twill lt'l \tiilzi!.i III ‘I *" “till. l.tIll\lI2 ‘'1 *l “‘ i\ I Reflexology. Reflexology lair...» ii-ilu. lt'll\I|'ll .lllll \liiwx. it".il.ili\c-~ t'llll.1llt\'\l‘llll.\\Il‘.‘.llllt‘.tlll|',' lt'\l'lll\t'\. \lii'n-xllii‘ns iniiiiiiric \}\li'lll. .llltl IIIII‘IH‘.i’\ lmtli llt'.lllll .llltl liti' l.lll (i \ \ l\‘ \l \ l l\' Ill 4] V": “\i

Sahaj-Marg.

llt'.lll iciilit-il lllt'illldlll‘ll \ n.itiir.il llillll Ht ll.lll\l~'llll.tlltlli lllllll ‘.‘-lllllll that l‘.ll.lllt npiii ltl.llll} ‘-'.llll i-'.i'ij.il.ij. ht.- \r. Ices Ilpcri ti» .ill ri'.‘.iiilli~\\ nl

l\.itl\§.'ri~iiriil 'll [It'l\ll.l\li~l. Contact: 01875 830 358

(Edinburgh) or 0141

579 5926 (Glasgow).

I Life Coaching. llw gnu illt'dlll ml .i better illt" \rc :nllll lt’.1l\ .tllil ilHtll‘l\ llitlxilii‘; :vl'll innit l cl hula). In" .: ell.:i'l‘.'lli,' il.1\ll1‘-illlllll\' ll<ll tri.il \ \ \Iill; ill-illlill‘l“ ([211 l giiric ‘ll <tiq ‘liitljll l.rn.-.:I l:-llll’t" tiiiitlirn} lite to Ill. lrilt'rni"

‘1‘. 1*. v. unitliin} lite u' :il.