React, The List, 14 High Street, Edinburgh EH ' React, The List,

' email react@list.co.uk

1 1TE

at the CCA, 350 Sauchiehall Street, Glasgow G2 3JD

' z " r v' ' 'o : ' : E- / v ' . : :K ". :r- ' : ' 2 2' " :.f' : :r'v‘ I':~' '2. 1' v '. ' " '1' :" "‘--'::':' : " f' '- " ' ":1 :‘z': .‘ 1' ' ' ‘.i-~»"~':::"-' ' " . . ' ' ' ‘- :-""“' :.2- l." : ° : I I' -:- -: " ' .‘z t' " liz'tw ‘:' -.-' :' -: .z ‘m 1-: w : : ' .' '.".".}' 'Ii"'2"' " " ' " I! 'il ' 2'. .1 " ,"'i(i\).u.i"- :iu'i " a :- . ' ' :z Ahii‘»? ~7-r'. I'Eu'ui'fi I‘SII' I ."‘ ' ' ' ill-:nt'. GMcGurk f'.: :'- . I TERMINATE THE 1w; ° '1’” ~ I; . :' - :. " w Axum .1, TERMINATOR mum; it'll/dimly H "mm. " o (a' 1'”. z .11-' Re: Come the brawn (473) awnings,- (ii. (if: f"'-. “m. CHEAP 'v I ; - -'.' ' ' ilu: I‘m-.18 4* AM" '1 T"~:: air-xvii}, '31; :In I‘LL" "' :T ' ' ' "' z "T 331‘l‘.'.{ilx'érli('(l;;étl m "c; !I".'i A concerned reader Re: Long live the Fringe mm- ~I '2'. F" :. : ' imitur: If;{1.i:£ili?'.iii'1‘ ~::l'.*l (474) Main". '- :' i'~ ' . .'.i'f“7tr(Il‘i“.'. .<~;;:f;nif'\";il>ml' .: MAL-9' F"..;-’ri/:v-\-,-lf '. r-’ l:.’-;v"t ‘. r-'l' - {INESI' .'.'l‘.:> (w, ‘rl !:: in ii: :>"l.y<: THE u‘ my)» ' ‘l 'I paw p<:r,i:.<: " w III; I. " r - \.'.'.".;i‘. .'.<:!‘z(:-::(:I:‘;iw'54- \* HICKS (hi/‘1A'wi"xii/fillimk i.'fl' ~ i'l‘:() I: ' lnumxu {wit Ari. marl i2<3 Re: Bald truth (473) tlw'. f; a"; r“;::'(i' I, f)"‘;)ilf3ilil : “In I'm ' 2 : ' " -' UHIiilzi'Iili}Ilii"‘<)\.'li’f;f;{Hill Reasonink:wait:(ini'f .',':t<,- um” ‘Iiii<;".r.\‘;i\.’ililmiil().'.'7 'lii"<;-:"u.‘,4:.irilm: L..r1.re:"i('xr.v.:t:: :q/vr‘v .‘.’?l.i{l ii‘iiU'fl{‘iriiiiilflIE. Hint-fan. ‘."<:t-’:;ir«::':‘;:", Rose MCC fie 'vi‘n‘mimflw; iuwzu'nrvxif'mit‘ z‘: twp. Iiéi.i?,|.i:fl in; Itlillili‘fl "f'wirrigé: '.=;:<,~v";n' mtg. iwwlm‘ nf {l_“.'.t,'.' iv {31: :, flu}. i.l‘tlfr'f3°.<l"{2 :f'é; ,ii’f. i<,\' ‘.'.!il‘x£llli "12W ‘.'."{l'. "341‘: (3.1239(1‘3.izilmlixn) :r?’ I) i><:'ts;mir‘ "g; A". in ff‘(:‘. Ml(7.'. imp. 2w I‘;til“gl'i \EII‘IMIIHL.‘ E;()"‘t?:"l"{l 1W; <1 '1' w SAD TRUTH

Iilili"i(?{\l{irf»t‘(\‘iili' il r "‘e;~li‘.;"gill‘~::. (Iii Aikl‘éi, it Re: Bald truth (473)

ll";\‘.l(' gluriw I‘ I'w. - are" l l .'..'.'\r.'“'; T. ': :vif'll)..te~ l' f"<: warm“ (3m) ;’ ngi . ,

“unit: Wm” 41“.'.‘;i.t:iw‘- I‘m f§-;7(,-l‘ Hm“, :‘<>"‘i:‘5; l'.(: I(flf£l'(‘. mm: I,(7‘_,"i loading; WW?! ‘5' ' a: K .e:":'~

:wuxnn' "(Ixif.lit?f3i‘."(i'1 “git-cu] l".-::t;<r~<;-"r";m, Ié311§;()UfS £i.’lfi’i£i.’l'7(,"“° . all, tfigzlflgaufins. ‘z:.’

:umwui; Law'th " 'i'uigwxil s‘Mn'm; trial liatt: (t‘ii?f‘{Ii}ii [My 130.11 )‘ z:' 1‘ x;o:"."-vr wxczt-iér": "Vigil: "-

Ht' fil'lgl‘tf .'T""l(?{2 (lu'ufii '0' l".-;:- "(>101 .zutt-o" g1 (it-:1”. l luv-i w ' l". vi '."€: ' (“a '1" n “:1 I l

t‘.«th.».t'*::<‘rm2't \r jl.f3igi(fgli§()ufrt‘, 'lié‘, " "< .x (I. ' ::"/\ :n' M "(:1 .~" I’ x 1" ':'/2' '

:Ht‘l’. * t' HUM" "1 Bill Hicks 2'»: gm“; ..' 1:4 1-:ii‘ ::,-‘, , w; : .: H4" :z,

ithz‘iv :xrivult: 'zsu‘tml lid". '. :M I): - ";> my ,. ". :'~ ' 'T'I m: ".3'

Sandy Farrell I‘ . I in" w“. _iri<i<;'+;tgi'w: '>' (z: i", :‘x ' .' x: '.

(it"“llli GINGER NUTS : m: ' . a»1-’:t."(‘:t!"“: ; v ., :,- 2 Re: Reds under the bed :~° t I:-:' °v . .1 u. w -' 1;;

COMO-T055 (473) {\irsn .u". -:;'il:>.(;<: "K " :f'- '1’

Re: Bald truth (473) um -. tr, H ,‘xivxgnmi-uv‘n uh: Chris Kinnell

l'.'..2:: :finnrtiu. 'xi. 12‘ (arm: omit-'2, gingham: g:

't‘réikii'Tt‘VYiitkfli‘Ti'VILIx‘i“. (2:1)?le:I'Vgifikljli'“ " in":

IVN‘UCRC FIJIIJ" _\ ‘i‘t'H "\I i": "(332:7 ‘- r ' ' (1) {,2}. 2' “J "I 'H '1 I "'7‘" (“Him I". I. l. i w ' .1] I,

Outlaws. humus: lirl 3.315;"M"T'ii‘I‘Kfiv'l‘Li'Ifi‘JYl ' ‘N " H ' n " ' Q‘ 'r‘t" " i '

«maximums tuxxit (3i . 9" (1";2 2' :1 ' - ix‘ " ' -" 511' Gaza int; n 1' ' , .' 1:"? . *

.Iiii‘rthix'h; to zuiii‘. Jaw-o- I'm. " H 4 ' I 7'"; n ’7 “or H 1"

“MUS” m, t; K ,, " .,, if.“ . James .. . . I . . , 3"

NH" {u C‘ :

M; MK ' 2n " \H' wuw m v t“? 1m PARTY POOPED OF THE ISSUE “0" a: 'w I:..\:'t ' Fruitmarket Gallery invites ' {why-1' " " only a m I; .I i v _ _ FOUR BOTTLES OF w .- ~ r—v a an WOLF BLASS WINE about dance "misc ii"'.t ‘: : .‘ ' :1“, '

m or Per wt" s-xfxat‘uir‘ga' ,. :-o 1-;- x Australian Wine in its best “‘41’7iirlk‘tvtirxh‘v'fitarxl fl t:\‘\":‘::-':10!‘ t'id‘. l'. .'.;‘::: a."

2THE LIST '~'-

ma cuscow AND EDINBURGH EVENTS 6mg:

W

Publisher 8. General Editor“ I 2;.- Editor |..Ii'- ; ."--'

EDITORIAL Deputy Editor

E" 91" '11 In w Assistant Editors Wu Tut-a i l“1(:"‘ ii‘xzxf’,.f‘ "

Research I

-\"_

“.7 '3 x: " 5- w‘ riu .‘\ *7- ‘I I1 - A '3‘.” I31:r\ .1, 1:“ 2. .

SALES AND MARKETING

Sales 8- Sponsorship Director r'vtxarz L: Li." :2 Media Sales Support 8.1mm Kl"

Senior Media Sales Executives : II‘I'NYT. C; i'x i“;i’i"in 83‘. Hi I“.

Media Sales Executive “fulfil Na'wzul. Promotions Manager Swami—114:;

Circulation Kat» i (117;.

PRODUCTION

Art Director

Khan: Kain: {in w Production Manager Silliul‘. Arvin”

Designer 1 up, iiwnm Production Assistant Gratin!" Crux?"

Subeditor funny, Dunn

ADMINISTRATION Accounts Manager (,‘iiztvqérttu Rum/um Accounts Assistant Manager Durzr‘u iii,l’).’ Reception 81:24er lv’iz,.’viaf;xw<;

Edinburgh Office Diana ‘.'.’;i:l.'u;(: Glasgow Office

our": l-mm mm,

Elam: Grniizmz

New Projects Director Mm": iV/iéi{.vfl(1(‘/l{‘ Rum: 3'1 IT Ami; B’)‘.'.'i(:‘; SECTION EDITORS Art HUM" lxfl/r‘a'y‘nrz Books Ban." [Inual’lrrm City Life Aura Mum: Jami: Ham lu'»

Clubs Hath, Nortnrnyu; {win J':"..".i:, i‘iiflfl’xl‘v Comedy Mama-e." Em, Comics Rani Dr’i'i: Dance Kc»; -,v Amer

Film Pal; Dam,-

Food Ba'r/ 87:04), Games 15w: {lawman Gay Jaw; Hes'v‘utcn

Kids Ru?" Hedges

Music Mark ROIKL'TS’)” 1's.”th Newman Chairmen; Card Mam. Kenn; Matimesmn, waa Sl‘r;;;"w'ai News Ruth Hedges Shopping Maureen Ems Sport Maureen Em Television Boar" Donaldson Theatre Stexe Cranmer Travel Anna Mliia' Video/DVD Paul Dale