Events are listed by city, date, then type. Submit listings at least ten days before publication to glasgow®list.co.uk, by post or by fax on 0141 353 2803. Listings are compiled by Jane Hamilton.

Glasgow Thursdays

Ciiieiiizi

Do i Love You? (il I. How sum. {*3 SI3S \\t'(l 3“ A Hill 3\ \ilj:

| |5plii l\\t'lll. lllpili lliiii

!_ i 5‘5 9,1 "5 iL‘ Li 5lli \ \‘.iilll.in h.“ .i llllll}\lillli'llllll}' \ll\|\ lli lll|\ li‘\l‘l.ill i'iilili'il} 'iIIi «ll l/li //(/'// I‘ll It'll! Clubs DogGod Ulnii. lllt' (iiilliilimii. I‘ll lii;:l.ilii Slim-l. 553 ll”! lll “lpill {.iiii, t3 \M-vkli \i'\\ ;'.i_\ lll|\i'll liig'lli \ilili ('\t'l_\llllll}.‘ liiilli Kilit- in liiillxi'

Glasgow Fridays

Clubs

Abnormals Anonymous (il.i\yii\\ St'liuiil iil .\ll. Iii" Rt‘lllli'\\ Slit-cl. H3 (WM l'll 33 \llf.‘ llpiii iiiiii. 9;" iUi \lllilt'lll\l \liiiiilil) llli' .lllt‘lll.lll\t‘ j.'.i_\ llllell Hlll l\ lull \Hlll l|\\' \ctx lluili the (“UH”) lt'.l\t'l\ .llltl \llt'llucl l)l;l\'lll.l. lll.ll\t‘ll\t'l\. .iii lll\l.’lll.lllllll\ .lllil llt'L' lxulpvx .lllil lllll\l\’ liuiii l).l\ llilxlipiippi .iliil \lliilllt'dl tl(l\\ll\l.lll\

Burly \li'li‘llli. l-l3 lltllll l lilii‘. 3-l.\ I’m-7. l'll 3‘) .\ll;:. lllplli {.ilil L5. l'iii'liiiggllil} llilii‘liiaillij: lit-iiwcli l'll l\' Suit. lilllt'k It'llilii'l llllell.

Glasgow Saturdays

Clubs

Nonsense \li'lt‘iii). l~l3 llziili |.;iiii‘. 3-18 1”". Sill ill :\llf_'. lll. “lpill iliiii. [ii it-l \iiiilcliix .lllil liil'liilicl‘xi. Sui lliilht‘ pull) lli ilic t‘iillipuii} ul (lit-g: :\il;liilwli.

Glasgow Wednesdays

Ciiieiiizi Do I Love You? luv 30 it Well 3“ All“; Si'i' lllll

Clubs Allure llic lllllllt‘l. H-l \litt‘licll Sii'i‘i'l. 3(l-i liliiil ll.itl|ilii Lilli. £3. “with.

m

Bars

Candle Bar 3H (';iiiil|ci'i;_'3_'\. 5M l3.\’5. ‘lplii. l'i'i'ii l.l\L‘l} lilli.

Court Bar (i‘l lllllt‘llt‘MHl Silu'l. 553 340*. (xiii lilplii. l'll‘t't‘l l’ilpllldl il';iiliiluii;ll li;il'.

Delmonica’s (is Virginia Sll‘i'cl. 552 -l.\'ll_i. ‘lpiii. l'lL'L'. l).l\. iilll/ .iliil kill'lliilu', LGBT Centre ll l)l\0ll Silu-i. 331 "3H3, |l;ilii liiiiliiiglii, l‘i'cc. ('gilc/lilii'. Mercury I-l.‘ [Lilli lune. 3-l.\' i‘“. Hui Ulk‘ll li‘iiili 5plii. l'lL'L‘l

Polo Lounge xi \\ ll\Ull Sll'i‘i‘l. 55% l33l. lllplii l.llii. l-icc Izliii'l'iliiiiilii'ili ll'iiiii Mon in Hill and .l ll\cl_\ li;ii' .li

\\ L't‘tst‘lltlS,

Revolver (ill .liilill Sli'i‘i‘l. 55§ 3~l5(i. Xuzllplil. l‘i'cc. \Vt't'kl). l’iiplllnl’ lilli'. Sadie Frosts .\' Iii “N (Ecol-gt- Sil'i‘ci. 333 S'llll5. \iiuli iiiilliilglii. l'iu'. I).l\. kgli'mikc liliil \llll/lt‘\.

Waterloo \thlt‘l'lili‘ Sll'L‘L'l. 33‘) 53‘”. Noon liiiilliiglii. \Vcll kliimli gli) l‘ul'.

Clubs

Bennets ‘Nl (ll;l\\li\l'il Sim-i. 552 5*(il. llpiii 3..§(l.llii. £3 {MU £5i. liwcllcni illllicc ilL‘llUll “Cd [0 Silli and ;i \llltlt‘lll iilglii Ull lllll.

Cube 34 QllL‘L‘li Sii‘cci. 33b 80‘)”.

I lfitlpiii .ztlllll ('liccx} L‘lhll‘l gm} iiigliix on Mon ll);l\\liill;llll_\ i and ’l‘uc ll‘l ‘.\' l. Mercury l4: Built l.;lllt'. 345 1",“. “Al opcn ll'Ulll 5pm; ('lllli lilpiii Rim,

GAY INTEREST

The Picture of Dorian Gray Production of Oscar Wilde's; (:lzissii: lEilU. See ltieziire listings

Animal Factory l’ilsoii ill‘giiiizi iii V/lilCll :i new iiiiiizite is; lélkfi‘ll llli(l()l’ the Wing of gin ()l(l lziii. See Ciiieiiigi listings.

\cii gm} t'llili pluiilixiiif: t'lii'i'xi pup. Fourplay laili}. 3(i ( ‘liililil'lilggi- Slit-vi.

i \. i~ V. Ilpili 5illll. Lil it'3 \iiili llii'ii \Vi‘ckl}. \i-\\ _‘._‘;l} t'liili.

Edinburgh Fridays

Clubs

Duckie Iago. l’lt'niil) Plum: -l"S 7i 4-1. l'l'l 33 .-\ii3:. llplli 54””. (S. 'l'lii- l)ll\‘l\lt‘ lt'lllll lulu' ii\ L'l l'.:_'ll liil' ;i Ullt' iill \‘lllli llllell t‘iiiiiplt‘iiit'llilli; ilicil l‘lllljJt' \liim. lllt' Ri';lili‘l\ \Vlit‘x ii lll lii' lllll} ilig: lllt‘ll :lii} i'iit'k’li‘lull :iiiil llllSlt'\\ .-\ili} l.;illlt‘ \iill iiiii'iiilllu' ii l';lli iil \pu‘ilil lelt'\l\.

Edinburgh Saturdays

Clubs

Eye Candy .\l;l\\;l. in W \lurkci Siiu'i. 330 433-1. llplli Milli. t’lll iLS (il' Ui ll iiiiii‘ugcuiixl} (ll‘t'SSt‘tlll \Vi'i-H}. llil;iiliiili\. glulii llilUSL' Pull}.

Luvely lllt' l.lt|lllil Ruulii. ‘h' \lt'iui‘iu Sii‘ci'i. 335 35(i-l. S;ll 3 i .'\llf_'.

ll). illpiii .iuili. Ui. \liilillili. 'l‘lic t'\lllk‘l';llll llilll\t‘ p;li'i_\ gcix ;l il';ili\;lil;iiiiit' ilicliic llliil \\t‘lt‘0lllt‘\ drug 1)] lllxi} 'l'liii. Joy \t-liiic. (‘giliuii Riigiil. 55“ it)" it Sui .iii Aug, llplii .5tllll. {Ill ([3 ilicliilici'xi. \liiiiilil}. .-\|;lli and Magic in} '\ ilii\ ul liliik}. iii lxicd liiiiiw.

l‘lL'L'. ll‘\ lii\l lllt‘ l,iilllif_'i‘ l‘lll ll'\ \llll opt-ii lglii‘ 'l'ilc Siiii \iiili l).l\. «ling: llt‘lx. UL'L'ihlllllill lllt'lllt‘ lilgliix :iliil :i \icckl) ciililcil} t'llili lllllll.

Polo Lounge 84 \i‘ilwn Sim-l. 553 I331. lllpiii Milli £5. l-l'cxli. l.ll\ll ;liiil (‘;ll'l‘_\ Oil Palm. l‘l‘l iii Silli.

Health and Support

Body Positive 3 I’lil'k ()iiuililllii. ‘33 5lllll. Slippiii'i liii' iliim' ;lllccicil Ii} lll\'f.-\ll)S.

Sandyford lntitiative 3 (i S;lliil}liil'il l’lucc. Sluicliicliull Sim-i. 2| 1 (Willi. (‘cliilc pi‘miilllig \llppiil'l. ciiiiiiwllllig lliiil llllilllllilllilll liil' \iiillicii ;ll\u llii\l\ ll liiniiilil} lL‘\l\l;ill liculili clinic it‘iiiiiut‘i 3| l S I it) lul‘ llllll't' tlL‘lJllSI. ll lc\lii;lii t‘iiiiiixcllllig \L‘l'\ icc giiiil iiiic-iill \llppiill lt‘i‘llldt‘l t‘t'lill‘c lui' ililiil'liiuiliiii iii" lippiilliiiiicliii .lilil ilic Sicw RL‘IMlH l’iiilct‘l‘x l\\l\‘t‘ \icckl} \L‘\ll;tl llt‘dllll ;iiiil ciiiiiixi‘llilig \cliicc liii' gil} lllL‘ll iuiiilut‘i 3| 1 $038 iiii' uppiiiliiliicni i.

Colours LGBT Youth 1% Bath St. 345 l.\-13. 'l'ilc (\.5ll-‘).5(l[\lll. \cxi t‘iiillit‘il lilliilcil gl‘iilip liil' )iiillig l.(ili'l~ PCUPIC .lgcil Iii-35. l)l‘iip iii liil' li'icnill} t'll‘dl.

llili it‘c iii iiil'iil‘liililluli.

Glasgow Lesbian Line [’0 Hm (Ni. (l5 “ll” SJ.- ll54-. .-\il\ lL‘L‘.

Glasgow Women's Library HM 'l‘i'iiligliic. 553 8345. ()pcn 'l'iic l'l'l l (iplii; Sui 3 5pm, \\'iiliicii\ liicrliiiiic .llltl ilic lL‘\l‘l;lll lil'cliiic. ulw limi iii lliccilligx iii ilic l.ll’S gi'iiiip iiii' lt'xlillliix ;iliil l‘l\L‘\ll.il

PAUL MAGRS Aisles ' -. E-‘. :. oooo Novelist Paul Magrs has already attracted a big gay following with two of his previous books. All the Rage, about a Eurovision Song Contest band 20 years on. and Strange Bay, which explored the life of a ten-year-old North Shields gay boy. Controversially for a book aimed at young people. Strange Boy didn‘t shy away from sex. It was unpretentious. with the ability to balance comedy with pathos. and had a strong narrative - all the ingredients you would expect from a Magrs novel.

Aisles doesn‘t disappoint. but it does start off disastrously with an opening chapter about an

sous Gay

internet chat room where dead. eminent. real-life novelist Iris Murdoch logs on and chats to an insomniac lecturer. Too self-conscious and literary. it‘s the only time I've contemplated giving up on a Magrs novel. Things soon pick up, however, on the interest stakes. A woman crashes her Fiesta late at night on her way to Norwich and dies, and Magrs explores the lives of those affected by her death - from the second husband, stepdaughter and work colleagues to the gay man who discovers the wreck of her car.

Big themes such as the nature of afterlife. chance. fate and making the most of your existence are all explored in a highly entertaining, intriguing way. Much of Aisles is set at night. as people try to have heart to hearts and make some connection in the world. Persevere and you‘ll adore. (John Binnie).

Vibe 8. Blaze Summer Mega Party l‘,j..'ii. l’li‘.iiil_\ I’Llu'. -l".\ ~-l i-l Slit ill .\ii;_'. llpiii 5.lili Lz l‘t'llllt' iliiiliil;:lii; t-l .ilit'l I).| .l.lllli'\ l iiilgriiulili l\ It‘lllt‘tl li_\ \liiliiiii St'.liilli'liliii (lil\\ll\l;lll\ gliiil i'ligiiiIi-lii \ll \|.lii (’imx.

Edinburgh Sundays

Clubs Taste lllt' l iqliiil Riiuili. ‘K \it'iulm Silu't. 335 35M, llpiii Rilii. L5 lii‘lnic ll..5ll|illl‘. LIX lUi iiicliilii'ixi ;iiici. [lit llUll iiicliilii‘i'x iili :Jllt'\l l).| iliggliix. \Vcckly 'l'.i\i) lili-ii iil lllill\t' llliil :3.llilf_'t' \\ iili gili‘xl l)_l\ .luli l)lL‘.l\t'(l lliiil .liillll lll'iiiiiillc pl'iii lililiy lllL' \illllltl\ on Sun 3-1 .-\ll;_'. Bootylushous (‘ugimu l.Ullll}.‘t'. lthii.

\iuilicli iiiiilcl 35 iiul'iiiigliili l Homophobic Crime Reporting ('uliiut‘i S-l" Hit-l~ ()Pt'll lllplii i|.lll} Phace Scotland 1*) mill Sili'i'l. t=3 KS ‘3 TM lii.ilii \i-liit‘c lll lllt‘ \\c\i iii St‘iillunil liil llll‘SL' lilli't’li‘il l‘_\ lll\ \ll)\ Strathclyde Gay and Lesbian Switchboard Pu Hm *3. (i3 Sui. \l“ lll-l" ()pcn " lllplll il.iil} (‘iiiiliilciiiLll .lili it'c

EDINBURGH SCENE

Bars

Blue Moon Cafe I Hamil} Silt'i'l. 55" (DUI I. \liiii l'l'i ll.illl ll.5‘lplll.

S;ii Siili ‘lpili l3. “Lilli. l'i'ci- lziliiiliill'glh lillljJt'\l i'ililliiiij: 3:;i_\ mic. CC Blooms 3‘ 3-1 (il’t'i-lixlilt' l’lau‘. 55“ ‘H i l. lll, “lpill illiil iliul iiulii (lpilll. l‘lt‘t‘. .-\lw llii\l\ It‘i'lilmkcix llllitllllll} i lul' iliuxc llt'u in lllL‘ \t‘i'lil' Habana (ll‘cL'lhlili' l’luL'L'. .555 I355”. \iiiiii lgilli. l'l't’t', l)_l\ i-ici} l‘l'l dllil Slli ;liiil iiili/ukc iiil 'l'liil.

Flashback ‘) llupc Sim-i. 22!» Will -1piii lgliii, ('lici‘x) \llSL'U mill pup Mon in Sun.

Frenchies RUSC Sll‘t‘L‘l. 33.5 lpill lulli. l'i'cc l’llplllill. The Laughing Duck 2-1 Hum- Silt-cl. 33” 337i. \luii llill

llllili llpili; l‘l'l & Slli lllllii l;iiii; Siiii ll,,“lllilll llplli. Stilixli. t'iiiiil} lilli. New Town Bar Hill‘llll Sim-i. 5 Is ""5. Mon ’l’liil \iiuii ltllll'. l‘l‘l S.ii

(i5l.

I’ii.iiil} l’liii‘i'. -l".\ " l H llpiii {.iiii

I lt't' illliliij,‘ \ii;'. 13 .ilii'i “ct-kl} \t'\\ pi} llll\t'tl lilg'lii lliiiii lllt' l‘ll_\\ lit-liiliil l ll\ll. \iiili ('i.li§.' .lllil l).llt' \piliiiiiii' .i lll.l\l\‘lllll lili'iiil ul Rilli. will .lllil llilik Tackno \l.i\\.l. ;(i “l \l.ill\i'l \lli'i‘l. 33(i-l33-l Silli il \lljJ lll illplli ;.lll| U \luililili ('lit'l'xi ili.llli lllllt‘\ lliiiil Iii-lill} “chili

Edinburgh Tuesdays

Clubs

Vibe lagii. l’lt'.llil} l’l.it'c. l‘S "-l i-l llpili 5.llii. U it3 llli'llll‘t'l\l \M-l'kl} .llllllt‘\ l.itllf3\\illlll plui ltlt‘S lllt' \Ullllil\ ll[\\l;lll\ .ii llll\ pnpiilui. \p.iikli. t'll.lll_\ Pull} \ilillc \.ii|i.lii Suiiiili-liiili ii|.ii\ .iii Rik“ llll\ (lii\\ll\l.lll\

\iiiiii 3.ilii. Slili l3 “lpill l;iiii_ (Li) t‘iillxc liiil .iiiil iliiilclggliililiil t'llll‘ Planet Out (ili'i'lhlili' l’l.ii‘i'. 53-1 lllliil \liili l'ii-lplii l.illi. Sui Sun 3pm l.illi. l'lk't' Rt'lell.” liili t'\t'lll\. [llt’ t'liili. I).|\ ilit'liiilllij: 'lli'lilli \M-liil} i.\lolii. iiiil/Il'x .llltl liiliggu

The Regent 3 \liillllit\t' lt’llilkt'. (ilil SI‘).\ Siiii ’llill ll.iiii iiiiilliijglil; l'll S.ii I lllili lull]. .\l.ili .lu} '\ iit'ii \L'llllllt‘ \k't'\ liilil opt-Hill}: illi' llt‘\\k‘\l ;_'.i_\ lMl iii lllt' mplLll

Sala (illlllilllg‘lllilll Slii'i'l.-17S "um 'liic Siiii ll;ilii llplli. l'lt't' 'llic liili (‘i-liilc'x tuilc l\ null} ii'upciii'il lHl llt'\ll liiiiil :ill (la)

Heath and Support Lesbian Line 55“ HTS! "' iii lllplli. Hclplliii' LGBT Police Link Lilli ('i-nuc. (in lil'uligliiuli Silt-cl. \luii (i 7pm “ti-kl} (Kill (i3li5l iS/(i3ll5l-1llll _\iill iiillil :i t'llill \iilli )iiiii L‘Ullllllllllll} iillit'i'l Lothian Gay and Lesbian Switchboard <5!) low. 7 iii lllplll cit-r) ilgi}. llt'lpllllt'.

LGBT Youth Scotland ('nniut-i ()3: 33m) illlllt't'l MUS-15 Hill 005 Iiiillililllici. Slicllil L'\t‘lll\ lul liili'l illlili'l' 3h.

Waverley Care Swim. 2/4 .\lilic_\liiuiliii. ()(il (JV-S3. lit-c, \L’illuilx wiilt‘cx lllL'lllillllf.‘ JlllL'L'. .i \i cckl} \HLlill :l’iiiip iul‘ gm} liii'li .‘illcgicil h}

lll\'/,-\|I)S Il'l'l 3 Jpllii.

\luii &' 'I lit!

THE LIST 101