Film |lV,l‘:X

Satur ; '25 and SundayZist I f I _ September 2003: "

13 w r ontlereli what’s“

9:1,? it so Doors linen Day ltv to explore several

library or ~- what him back stage at m

s'torical anu-arcnneclurahy‘igninéant buildings, many 4-; lo

e massive stores at 1,

is ior you. This event is your; oi Glasgow's iinest contemoo-i‘“

some OI ilu

Rial!" Lil; B 1111'. Stu U 2 m ultullillg _

: Building .._ .. _ ., .. i Inst

Crateiul thanks to building owners and sponsors; Glasgow City Council, lralles House oi Glasgow, The Merchants House oi Glasgow, A0lll, Classical House, Binuart Baillie, Hilitfli‘ e Clark, Nellson Binnie- Mcilenzle, Burness, BMJM, Neil Baxter Associates, Campbell Construction Group, without whom the event would he inmosslhie.

24 THE LIST Jul: .1 51-:

“film: Elm RISE!

Rugrats Go Wild! ll .0 (John I'll; \ultnll \ ugh-lll \. INN?» \nlto I'Il/llI‘CIIl Hull}. \ullt} (‘ull\\ll::lll. l ucc) (‘llulwll Illll ('llll}. Iillltc \\ lIIl\ Nlllllll Ill; Rllgluh lllccl lllc \\ IItI Illl~llll\'ll_\\. nll \\I1.lI lu'x. luII} \«llllcth lllll\ltllI lnl IxI\I\

(11 Ill Hi: It A" lfll Russian Arkll .00.. \It‘\.llltIl \uklllm. I<ll\\l.l (it-lulu”). .‘HHZI \clgcl I)ulllw\_ \Iull}u Kll/llk‘IMWJ. I t‘i‘llltI \In/gmu} ‘Hlllllll \nklllm [Uni/lll .um" \um Il.l\ .l|\\.l}\ Ilccn u It‘llll.lIl\I pul cucllt'llu‘ Ill IIll\ look ul lllmlclll lx’llxxlull Ill\I«|i_\. \uklllm \ gulllt‘lu puxxcx lIllullfgll ullc lunlll ln .ululllcl lll u \u\l \l I’clt'lxlllllg lllllxclllll ux Ill\I\ll} llllli‘I\I\ Ilclnlc U\

I lIu' IIIC {KIIIICI Ullt' Lilxt‘ “HIMICI. \Ilkc I lgglx' [um ( ml} . IIll\ llllglll .IL'Illk'\\' IIIIIC \Ilulllullt'ull}. lllclt'\ u Illllllt'tl clllullullul l.‘lll:_'t‘ .il uan IlL'lC. .l\ \u' IUIIU“

\\ llllulll .1 cm

lllt' llll\L‘t'll «Illct‘lnl .llltI Ill\ culllt'lu llllu \IIIICICIIICI.1\ \L‘\t'lIIlL‘IL‘\\. ll'\ lllltIt'lll.lI‘I_\ .l \cllllllul \nuk ('( it. (i/mgull Secretary 1 Ix» O... lSlt-xt-n Sllullllk'lg. l S. SWIM \Iugglc (i)llclllluul. .I;Illlt'\ Spudt'l. I t‘xlt') .-\llll \\ullcll liHllllll \\ Ilul Il.l|\[‘t'll\ \\Ilt'll .l \.l\I1\I ulltl u lllumt'lllxl t‘nlllc IUfJL‘IIlk’l Ill IIll\ Stk\l lllut’k t‘ulllctl}. Il'x lllc llcgllllllllg HI .l llcullllilll ICI.lIlllll\Ill[\ \Vllcll (i_\llt'lllluul\ \ct‘lclul) “Illl .l w“ lllllllI.llIUil PIUI‘IL‘HI |\ t'lllplil)L‘tI ll} Sputlcl" \llllllllllgl} llpllglll I.l\\)Cl. lllc pull t'lllhulk Ull ull SkNl Imc ll} \l “lllt'll l\ Ilcllt'l'lt'lul In Illllll pulllm. ux t‘lllnllnllul \\UlllltI\ ulc llcult'tl lllmugll IIik' UIIIk'k' uiiull .-\ \lllulll) lllutlc. \llpt'llll) Ilk'Ik‘tI t'nllllt‘ tllulllu. lIlc dulk lllltlcl't‘ul‘lclllx ni “Illt'Il glw \xu) ln wlncllllng lcull} \cl'} \ut'cl I'llc llIlll'\ llullxgl‘txxlw lllt'\\.lf_‘L‘ \u}\ Ill\I .IlltI Imc lll \xhulcu‘l‘ IUIlll t'ull Ilc llt'ullllllll lIllll}: l'( 'l ( Adv/unlit. ('llllc'lnmk

Sense and Sensibility i l l 0.0.. l.-\ll;: Inn l'S/l’K. l‘)‘)5l lillllllu ’l'llnlllpmll. Kulc \\ lll\ICl. .'\I;lll Rlcklllull. IIll_L'Il (ilulll I‘SIlllll. Iklllt‘ll lllcll lllIlt‘lllilllL't' \\IlL‘ll IIIL‘ iulllcl ni lIlt‘ IitHht'IlUItI tIlL‘\. IIlL' lt'lllilIL' lllt‘lllht'lx OI IIIC l)u\|l\\lmd iulllll) luu‘ u pl'ccurmux lllllll'c “Illt‘Il t‘ulllpllculcx lllc lulllullt‘cx UI \cllxllllc Izllllnl' l'l'llnlllpwlll ulld t'lllUIHL' \lul‘lullnc (\Vlllxlcl l. 'l’llmllpwll'x utluplullull kccpx lllc \ull'dplu) t'lljJ;l}.‘lilfJI} lull ulld \Ilgll‘p»\\ Illul. lllll llt‘\t'l' Inwx \ljJIlI HI lllc pmx clllll Il'll\Il';lllUll\ \lllllllcl‘lllg llcnculll lllc \lll‘iut'c. IllIllllIL‘I) Illnlc \ilIl\I_\lllf_‘ lllull )nlll‘ I_\PI(III Hull) pcl‘lml [llL'CC. l‘l/IIi/IHHH’. I'JIIIII’IIIL'II

Sinbad: Legend of the Seven Seas ll'l 0.. ll’ull'lck (illlllul‘c/lllll .IUIIII\UII. IIS. SIIIHI VUIL‘Cx (ll Ill‘utI I’lIl. ('ulllcrlllt' Zulu-Juno. \llt‘llt'llc I’ICIIIL‘I. Jmcpll I'lL‘llllC\. I)L'lllll\ llu) \llcll. 'I'llllnlll) \Vt‘xl. 85min Slllhutl ll’llll. l\ u llilllfJIll} pll'ult' lHlC. I'.l'l\ ll’lclllt‘l’l l\ IIIL' (IlKItIC\\ oi (‘llum “Illl In.“ “III! III\ L'lllnllnllx ll) llll'mxlllg \;ll'IUll\ lllwlllng cllullcngu Ill\ \\u_\ .\IL'ul1\\IllIL‘. \lul’lllu lJullcw l\ Ull llulltl inl u Ill_L'Il wux l'nlllullcc Slllhutl lluxll’l gut lllc ll'lcwu-lll llulllulll' lllul l\ lllc \uxlllg grucc 01 w mull) ullllllullmlx 'l’llullklllll} lllullgll. It I\ lulcl) dull (‘Icwrly lllc lllllllllukt'l‘x lluw nplcd IU pullll lIlc \ul'lull\ lllHll\lL‘i'\ ulltI cvllll.’ Itk‘ulitllh Slllllutl L‘llt‘uulllcl'x \HIII u llllglllj. llchl‘ lL‘.lI (‘( il-Ilck \xlllcll mukt-x II llIllllluch) u [up \Hll'IIl luklllg. .S'l'lu In! II('/('(l\('l

Space Station (30) (I ll'l‘nm My“. ('ullutIu/l 'S, ZINHl -$"llllll. .\'ul‘lulcd h} 'I‘nlll (‘l‘ulxu IIll\ hi“: \L‘I'CCH |,\l,-\.\' pl'cxclllullull inllmu l‘cul ;l\ll'0ll;lUI\ lllln lllc lug lllllc. Illlpl‘L'\\l\C. lllll nnl u\ u“ L'\UlllL' ux ll \llullld Iluw llccll. /.\I.-l.\' I'lu'uln’. (IIlHQHll.

Spy Kids 30: Game Overll‘. C... anllcrl lerlgllcl. l'S. 2003i .'\lllUlllH Ilulldcrm. ('ul'lu (iugllln. AIL-\u Vogu. l)ul'}l Sullul'u. Rlcurdn .\lnlllu|llull. IIUIIJIMI 'I‘u} lnr. S) |\c\lcr Slullmlc. IHUllllll. Wilt-ll (‘ul‘nlcn lwculllcx ll‘uppud lll u \llll\IL‘l' \ll'luul rculll} \ldcn gulllc. .Illlll l\ IIlL‘ ulll} UllL‘ \xlln cull \uw her In)!” lIlL' clulcllcx ul lllc In} lllukn’l' lSlullullcl ull C\ II §—'&llllc\ (IL'\I:-'IIL'l'. 'I'llc K-I) L'llcclx lll'c Illllll lll\ cnllw ulld lnlprmuw ulllI lllc \cl-plccm ul'c lt‘l'l'lllt‘ Illl). 'I'llc Illgllllglllx lllt‘llldc u tlucl lwhxccn glulll l'nhulx. ull culling lllulll \clllclc \pcctl l'ucc ulltI willc lll/uric

[‘ngu llngx. “how lullgllm \Ili‘l‘I ulll llllu lllc .HI\IICII\C u~ lIlt') ullut‘k (it n: m.’ H Iy(41'\( Sweet Sixteen I 1M 0... lxcn I out ll. l l\. .‘lNL‘I \Iulllll ('ulllpxlull. \\ llIlulll Ruullc. (l.ll\ \Itt‘nllllut k I‘lhllllll ('Ilcclq “ml \t‘.l\I \nllulltl Ilt'\I I lulll I('nlllp~lnlll l\ .l\\.llllllj.' Ill\ lllnlllcl'x lt'lcuxc llulll pllwll l’u\ llHl .llUllllxI. w I lulll. \Ik'Ik‘lllllIlL'tI In :JI\\' Ili\ lllu u llc“ Ilulllt‘ .lIItI .l lelt'l Illc. Ilt';lll\ tlt'ullll; thugs I nutIl‘x no IlIII\ \ttllklllg: lllclllml \llx \wll \\lIIl \t‘lct'mullcl I’ulll l .l\t-ll\ \ \ll.ll3;llllul\\ultl \lnltlt'lllllg. \\Ill\Il I‘llt‘llIl\C\ tIlulutlcl tlcwluplllclll mcl lullQ plulllll; Ill Ill\ lllxl \tlccll lulc. (ilccnut‘k Int’uI ('ulllpxlull mtch u~ IIlk‘ luugll I\I\I “Illl u Ik'IIka'I Ilt'ull. .lIltI ll'x Ill\ pcllnllllullt‘t- \\Illt'll Illl\ lIlC IlIlll. lllllllllllg; ll \HlIl I‘UIII \\.lillllIl .lIItI Illllllulll ulltI L'Ulllllt‘llll}! IIIC Ilulullt‘c Ilchwcll \\UllIl} pulcllllt' .llltI lllglll} uult‘llulllc tIlulllu (i/uwull III/n lll. llln, (i/mgml Swimming Pool l5. 0... lI‘l.lll\'Ul\ ()mll. I'l.lll\'t‘ l'lx'. .‘lNHl ('Ilullnllc R.llll|‘Illlf_‘. I lI\I\lIlL‘ Suglllcl. ('llullt'x Hunt‘c llllllllll I’lnllllt I'lk‘lltIl tIllt't‘lul I‘l.lll\‘Ul\ (Hull lll.ll\k'\ Ill\ I'llggllxll I.lllj._'ll.l}_'t‘ llclllll. lcllllllllly xx llIl Ill\ lllll\t' Mom I m/u l/n Sum]. ('Ilullullc RJIIIPIllljj In llllplt‘\\l\t' t‘llt‘t‘l IIt'lc \Ilt‘ l\ \-I\I .l\ lIlt' lllltItIIL' ugnl Sulull \lnllull. u Illlilsll lllllltIL‘l lupin} “illt'l “Iln'x \llllyylllly \\ III} ll (lt‘dliH‘ I‘Illt It SIIC .lt'x‘t‘llh [Ilt' HlIk‘l ilulll lch [‘llI‘IhIit‘l «(‘llullcx Dunn-l nl lllc uw (ll Ill\ \L't‘nlld llmllc lll I’lmcllt't' Ill IIll\ ItI)IIlC \clllllg: \Ilc llt‘glllx \ullk .IIIL‘“. ulll} IUI Ilt‘l' [K'llL‘L' .llltI \llllt'l In In‘ \\lt'\‘l\t‘\I I\_\ IIlC di‘lwul'ullt'c lll Ilt‘l Iluxl'x \\IIiI \IIIIiI I‘lt'llt‘Il tlullglllt'l JllIlt' lI lltIl\ lllc \"ugglllt‘ll Yt'l Sulull IM'L’UIIKN llllllgut'tl ll} IIlt' .lllllt'\ .IlltI mpt'l‘lt-nt'cx oi lIll\ Ik‘tIHllhIlt' It‘t‘ll.i_‘.'t‘l. ulltl IllltI\ llcl mm “llllllfl Ilclllg: lt'kllltllt'll .Sll mmmlu ’tm/ liilIUItI\ u\ .i t‘Ilulut'lt'l \llltl} UI \ct'llllllg nppmllcx .lIItI mulx lllll ll I\ ulw ull cnlglllullt' \ll\|‘\‘ll\t' iII.llll.l. lll “Inch U/un plu) lull} IlIllh lIlt‘ Illlt‘\ IK'I\\L't'll Iulllux} ulltI l'culll) lll illtIt‘l lu t'\pIHl'C lllc llullll'c ni III\ «M ll ulllxllt~ t'lcullul} Suglllcl tIu/llvx \xllIl IIIL' \L‘\lllL‘\\ ni Ilt‘i pcllnllllullt‘c. lllll ll‘x Rulllpllng \xlln tIUllllll;lIt'\ lll pnlll.l)lll3: Ilcl t'llul'ut‘lcl'x lulllllc) It‘llll lcplt'xxlull in llllt'lullnll St'c I'lIlll I't‘\ll\.lI itallulc .llltI l‘t‘\ 1c“, Xl'lc'l It'll I’t’ll’uu' Tere Naam llllt‘l lSullxll Kuuxlllk. Illlllu. 200M Sullllull Kllull. lilltmllllku (‘lluulu Suclllll thdckul. Suxllu l’luhllllllc. Run Khhilll lIK‘Illlll. 'I'Illx lclllukc HI Iulllll Illl. XVI/Ill. lcullllt'x BUII}\\(NMI llcclt‘ukc Sullllun Kllull lll yrcul lullll. lll lllc \ct'nllll lluli \pul'llllg u lll/uric llull'xl) lc ulld u llultl pulc \\Il|\‘ll ulnllc l\ \mllll lhc titlillhxlllil pl'lcc 'I'Ill\ lluglc lulllulluc lulc Il;l\ (IL'\CI\L'tII_\ llu'll .l lll;i\\l\t‘ \ulrltl “MIC Illl I'( ‘I lit/III/HHL’II. lulllIl/uugh Terminator 3: Rise of the Machine i I3.v\l .C. IJnllulIlull .\IU‘\IU\\. I '5. 2”“ {l :\lllllItI St'Il\\ill'/CllL‘f_'jJt'l. \lt'k Slulll. ('Iullc I);lllt‘\. Kl'hlillllhl Iulkcn. I)u\ld 3\IltIrt'\\\ IHHllllll :\IlL‘l u ll )cul lllulux. x\lllHItI Scllwul/Ulcggu'x Iluck dulllg \xllul Ilc (IUC\ wali plu_\lllg.' u rnlml lllul \llluxllcx IUI\ ni pCUPIL‘ ulld IIllllj.‘\ IA’ I1;l\ u dulcd iccl. rclllllllwclll nl plc-(‘Ul WSW ilL'IIHil llltchx. \t".\ (Ilrcclnl. Jilllulllun \Illxlmx ll 57/ l. lillI\ It) hrculllc IllL‘ Hill) [1' Hr llulldIL-x lllc llL‘liHll l'L'flk‘c‘lllhI} enough. llul pcrllupx lllc ullxcllcc Hi I] ulld [3.x lll;llll;lL';lI \lxlllllllr). JulllL-x ('ulllcrnll. Ilil\ {L'\IIIIL'tI lll u lexx ulllhlllnus ut'llnllcl (il'm'm/ I't‘li'llu' Thomas and the Magic Railroad ll'l.. llil'lllAIIcmll. l'K/I'S. 2mm \kllccx nl .'\IC( liultlmll. I’clcr I'nlldu. \llcllucl I'. Rudgcrx T‘IIlllll 'I‘lllx uduplullml (ll IIIL' Rcwrcnd “'iIIlllr Audr} IN)()I\\ ix ullllctl \quurcl} ul undcr IL'll\. “Illlc L‘IllItIrCll “III ht- Iupplllg up the lulc nl ‘I‘humux lllc ’I‘ulllt lullglllc uldlllg lllc (‘ullduclnr i”;lItI\\llll ugulllxl lllC cx lI I)lC\L‘I ll'ulll. uct'nlllpullyllg guurtllullx mll be “underng \xllul lluppcllcd Ii) Allcmil'x L'I;l\\lL‘ \crlw nurrulcd ll} Rlllgn Slurr. Surcl} ll “us nucl Illh Jll\L‘lilIC' (‘(':I. (l-l(1\'\’HH. Toy Story 24h...“ lJulln I..l\\L‘IL'r. [8. 2mm 'I‘ulll Hunks. Illl]