Musnc a mu '1

TOUR HOTLINE: 0870 90 33 “J.

Edinburgh quwd Room 13th September

TOUR HOTLINE: 0870 90 33 1.1.1. the

lllllll

~r / r r /'“.! l / A k 4 / " : / l - I a - A/“M‘ledlfl \,_ \\\..~‘.H l,,-,.c_.b:J\‘\__,v l.-. l,,. Glas ow Renlrew Fer" W“ Y.d (gate added 9 .v Ew’ SecoAbgus! 2 Edinburgh Queers Ha. AJQLS' fork/non ‘3

dude} [ET-

Edinburgh . l .-;- ourfliflh r :; , . Glafigfi‘r a- :1 Abeig’gfgfijif: '

gr! an ucoasl ( cu-nm‘g wntb

{HEATHER

-‘ n JS «. GRAND . ' i; DRIVE

Edinburgh l rqmd Room'. 9th September

16th September

TOUR HOTLINE: 0870 90 33 “1.

Glasgow 62 2 August

HellerSkelter

um 567.?”

Out now on Sony Records

PLEASE NOTE NEW DATE AND VENUE all tickets must be exchanged at point ol purchase

Glasgow SECC Fri 19 September

Box Office 0870 01.0 (.000 tickets: www.ticketweb.co.uk or phone: 0870 90 33 “I.

Glasgow Barrowland Sunday 19 October

36 THE LIST. ' 2 -' :>l-:

1//I AM KLOOT

Glasgow Garage 23rd September TICKETNOTLINE: 0870 90 33 NJ.

ELVIS, COSTELLO

& Steve Nieve Glasgow . ' Royal Concert Hall 7 October

!.‘ I

1 row: "owns. 0070 90 33 1.1.4

Wat

Plus BARDO POND and Very Special Guest

Glasgow

Carling Academy 8 November

0870 90 33 1.1.1.

Edinburgh

Usher Hall 9 November 013i 228 1155

i

Blood Brothers play King Tut's, Glasgow. Tue 26 Aug

Tuesday 26 continued

I Uncle John 8- Whitelock .uul Mars Hotel 81cm». l.‘, 1-1 Kclunhuuph \nt't'l. V‘h Rlllb \pln L-l Sl‘l‘ Sdl I;

I 54-40 \It'c'n'hltuil). lfl Suucluclltnll \"nccl. Hi‘lh V ‘llun 1‘ Pop nick nulln \kllU l1.i\ c lwcn Ill.l\\l\ c lll (Zinmlu In! )0qu l'ln'u wuml 1x «lt'xt'nlwtl .t\ ‘mdm Int-lull} '. bul llml coultl 1le IM' (lukulmn Lulln

I Artizan .lllll Barefoot lht- I in} \ulc (luv. 5” (ill Kin; Slit-cl. “i lhih ()l‘lll. L0 \lc‘lillllk‘ I“‘\\k'l l‘Hl‘ l‘llllk

I The Last Tuesday ‘I ch.” ()\n.l. ~13 “1.13:0 | .llll‘. “fl 4‘11 \lllll L‘l \n t'wnln; ml lntul nnmt'mnx limlml b} \tllJlll' “(Hulx

I Paul McCormack lll‘.lll\\\'lll'. I‘I Sku’xlng Slit-cl. hi3 MN”. Mun l'll'l' l,;ull lmt'k lxu‘kgluuntl \llllllll\

I Phil’s Session l'lxggc lll‘dllld. 3 *3 \Vmullnnllx lx’imll. 5H1 lsllh, ‘lplll l‘lc't' \Vk'l'lxl} |.llll.

Edinburgh

I Lyrics to GO ('lll‘dlk'l \Hlldlll‘.

ll» ‘5 lle Sll'ccl. 33H (ll-Vi

llpln 5.1m. int \n opt-n nnkt' lnp hop 1.1m \l'\\lUll ll\\\ll‘ll b} I 1\c\c1t'ncc\.uul l).ll{ctl(i. \\ nh lllll‘ .lllll ll'ijJAC 1n lllc lnunyt~ Inun Itch} Soul ll! l'l

Wednesday 27

Glasgow

I Nerve, Eight Page Pullout .uul Too Young to Care Hung; 'Im\ \\.lh \\.il1llul. :~:.ixl\lllc'L‘lllSlll'l'l. III 53“) Nun L'h (ht-1 l-lx \Inm. \t'c [‘ll'\ll'\\ 1m \t-I\t- l’lux .appmpnnlcl} mclmln‘ punk \uppml

I Gillian Welsh 'l ht- l cm. (‘lxtlt- l’lJc‘l‘. 43*) MIN x mpm L15 min! ./u1(ll.'(\ 1x (illlmn \M'lt‘ll'x luullll Inn;v plum but lmx PliWCll In by mnu'llnnyt llc‘l lumkllnnugll lxlluun hurt: but pnnlnlmnnn In my U'limn’n I ll In 1. li,’ In.” wuntllmt'k taunt-ll lic‘l .1 (n.1nun} \\\.ml 3H“: tilltl lm chllul tnunn} lnlk

llllll'klll‘ll‘ ll.l\l' _-.'lu\\n lll [wrinkmh m (1 null: llt'ntt' lhc lmxlll} unuunxctl wtnntl Ing'lu lmt' trill-I llll' ;'1;' luinunuv. nu'lu \Ulil Ulll \U \\‘- llll}

I Rutabaga \mm. l.‘ I1 kt'lunlknlg'h \nct-l. * 'h *lllh \gun 9 l llilllmnll} unpn-tlltltiblc lung: llll‘lll.lll\l\ \l'l' \Jl

I Vagrant, Driverdown, Pettybone .unl the Cosmos \l.ll'\«i|lt'}\. l.‘ l.un.m.: \nt'cl. .‘ l\ \§.\l \pnl Ill-c lllll' up ml lnml unlu-

I The Medicine Room Hut-I. \\lllHll lune. §l_‘ With \lun llt't‘ \lnnllll} nnplm |.un\\lll1;'unlu\. kc}lm.uil\ .unl l‘l.l\\

I Acoustic Night Iht- I 4m \m- (Illll'. 0“ (‘ll l\‘ll|_‘.v \lll'l'l. <0; l'tlb

Upln ()Pl'll nut \kllll lll‘l' \llllllx lI‘l l‘l'lltllllll'l\

I Open Stage Ihc ll.lll IL”. Inn \\umll.unl\ anl. ‘01 13‘.“ \pln I ll'L' \Vl'ckl} \l'\\ll‘ll lm lntlxl inuxlt'mnx

Edinburgh

I G-Pian, Enki, One Size Fits All .md Hiding Places '1 hue

l ntlt'l'vmlltl. ll.lllllk'llllllll.\. \nltll} Slim-I. <5!» ‘3‘1 \l‘pnl Ll \n:ul.u luck [nun (i |’l.in \‘.llll lmnl llllllk' Imk .unl 014/} ll.l|lllli\ nun] l.llkl

. Chaos Theory Snulln'ln ('mxx (hill: (l M (‘l'\ kl‘lllll \llt'l‘l. (if: llhj.‘ ‘lpin nntluijgln lll'l' Unz'nml tvnlpmuinnx lnun lllh lla‘U. lllldlll'l. luwnj: |;://. lunk lllltl rmk. ll'.llllllll‘.' lluuu llplul} un mum. l’.lul Rub}. on kt'}l\H.1lll\. KM Ill (ll.1\f_'n‘u. Hi] l\.1\\.tll(l ('luh \\.:|l.uv nn «lrunh

Thursday 28

Glassgon

I Torquamada, Single Point of Light .md Sams Hot Car Lot Km:- 'Iulk \\.xh\\.il1llul. _‘H_‘J\l \lntt‘nl \lll'l'l. III *3“) \ illpnl 9,; lltllllldllhllld nu\ Mlx lu: lmn 1m k pmlunnj: .lllll punk .xtlwn 1n lll’llll'llll'll \l\lc

Non-festival rock & pop, jazz, folk and classical listings continue on page 95