comics@list.co.uk ~ records@list.co.uk

‘f‘ 7019 L pERSEpOLls 'ie.'.'s.',a.';e'<; err: 1"?) f; 6‘ THE GRIM : it. . im-

. - ,w‘:r‘r‘ nil ~ vl‘ (1 rf‘g Q °r~cl y-r- O r, r-r .V~ r ’V">l"'.’. N R H N ‘lkuu \‘ ~ \1 \r -‘0.-, Mariane Satrapl 4:1“ v5 « x w ~ « «~ / ,n I O T ER v: .\ uh \. Cam; :2 qty“ 0.9", T S ’f'. "f; SOCIAL 62°33” 1‘: ’5' ~‘=

00000 that "as see" ene': ‘2' '. s The Grim Northern :ast'atm Ebro".

“"2"” 5m gee, :1 '“ 50035:“ Q'“ E u 09.. San "‘rz'x’s "‘e .‘.’ " 3'“? « u "i‘ "1 <1 .: :‘ ‘2": I I: w " 22'” ‘3"x1”. ' '<"T' ... I ° \' 1 351 i ' ( 1 > ‘.'~‘ "('1 H,,_ . ' .°_' ' "' ' ' 1 v “w ' . " 2" KING VOLUME 3 ,1; . ~ .~ ' . i. , Ho Che Anderson ‘1 h ' " ' ' f ' V ' F;ir‘f:irir;ai,".'t<; O... A 1‘ " i '~' 1 ' ' i"~' ' " =' "' ' .1 . , 0. .. ’. '0 BLACK IMAGES ' . , f .. , ' , .. IN THE COMICS - ~ ' " ' Frederik Stromberg T|M GARLAND ' ' i:WdW&W“~.... " " "

STORMS/ W = 2. . .i" l 1' i, 1 . " TRIO ‘3 Rising Tide

ii.'-:i1'iE HiRli'i

‘» "‘WIJ' i‘~' i:' .°. N -. "' :1 '2' "- .... :i.::.' 53W z a!» 'i:°_.'itl "' 1' ' ii '.~'1'i' "_:"*‘»'_ 2" mourn/u”- " " ':' .': ."-

. Ii i' '14: '1'}. .V?.r'(£r‘.v 1;! I i' ' I 'v. 1‘”. ' ', I ::I

whiz“ 1"“.‘ [ nf/u't w: H"!‘rn"¢ sum?” tin-"iv ,i.':' : .. .' :2'.' 'w»'_uni-ii":"witrww'n (igiv‘uiriii'imininafrtrH, [V'w:(i"i:;fn". 23w" damn" " 2 ..( n it!“ i' T wi.‘ Chi- A'Hw'fx‘,“ ‘;'..'i.".i:fi "‘I‘;'(:;:'oemé:r‘fg‘:! (1"T} fig; :1" :’ 1|" 2””. " . : ‘.- Tf‘rm/r‘ Y"«' M {Mr "'52 'irii‘ziim'iii. ff‘rtvwiq.“ “i ..t-:.-ii 'gvim'“. "‘W“: . / i'wd. .1”) in '1' 2 :' : ‘.‘.i|(hr‘,i tum-u '."- .i tun-w ‘.()u.'i‘(' timid“ tw- if,“ 'i'"'§:'.!'f~'. m [rii‘lii'fi‘uh v-x- mi " w '3.

nif‘ii‘, .'."1i< ii {Yi'lf‘vx '1 "WI-1 'iitfiit’. "MT 3.041531)" ." 1')!“ 3.1:." ' W.:';~"‘?M [ i' ;."(g' '= .- ,w: ,\ “VJ-u." .v NINTH-“9130*: rif'tizr" Ibii’ Tim'wiirirwr".Mzi'fsi: r"ii<:'igi?;;'»’~ it:f""p:""e- i‘fli'iii'ii'W' (:‘f,} ;v .- '_ vu‘.‘ ' ,~

«a?! mm; '-’:‘,(iliiilfh'i(i.". ‘1.)t'if”K:"<;'H|Ié(?ii‘éi f':<,- :i'i'if "j; ir-‘w: "i‘-I}d(iii‘ti {mm-w <3 A'x: ,[v'to-v (1' " »\ r i-? :2 fr-mwar i‘tiw "affix annuinx'irui‘ (3.41"L;"Mii)7<lf."’i.'. Stifliiiiiiiilii’wit ‘mif wrima- :"

[ii(i\if;'Tiiii‘,(1ii‘fli‘, tttr- 'iii(;()fliéii)""1 .'.';‘:‘{../\r‘ "(HUBiiit’ZI/irfnzV (1(ié:ri(:[:('{,.'."‘é' ‘" Miami" :,

!;'a.'.;i "0"(:‘.;i.ltll"‘i",ifi‘i' ."(ZH’NiJiViE\;i1(2(?'!(ik"L; (2"‘.f"-'\;;42:i-:-:,\.f:4; ’tif;i,;i"':': :J 2"‘1- ;.(i."' JV"! :"l firuiri am: ":2 /“«"(::::~";<;" my; :7 "4:1: "9:36: 1'. :mm iiliik ;' ant-n, Ni x {mm ’i-v w:<_ir'w::'_..m\,<i.r,i:.'.ui. ’l(.‘f(".’":".(‘~(}3(:'€'{>Urf3("‘f Lana. 'm' , i.'\':‘:ri'..". fii?i(:i\'ii’tfi‘xgigli‘HiJ' Luz" , 'ii'n'hivirrmz Ubizo iimi‘.."(iii"‘('7‘i{iiiflt Y‘W-nigirmw‘."'ir;"f‘; ii:,I:;!‘:;i EMU"? i’§(i(:'."iiY’{i"‘ ' " Hm : W" i" .' O... wrim “f gi"‘-'>uf i'viw'i:"t v"'>'.<:'¥‘(:-'\21*Hi 1W.- "‘.‘:"‘;i‘. (flié': gummy Lif,"" <;',n: i" "T" ‘W- .i 2' I

"1»'r"‘:'«:"r‘»;= f)'(i‘.l’.£if${i"(l€:'\i(iil<:"f {1"f} 'n.f;f';if::”;:ngim‘ff: (Efi()Li(/i."3L1"!7T;£!"'3i1 ‘(i’m ,' :’

Satan: :hefiiiia {7!(3£i!|‘, ii(:.‘3(}".(3f;. Ht; nan/3g. °."(?it'€:'\.12:i<;. 1‘. (i(}(1(:":i 'iiii'Nz'. "g; ‘n’r " <:-'.n",i" m). "(:r argon! izwifsf'a! was; if; 4‘: ‘zmm‘at "(1: ate", aw: 'ii;1(:i\ri<:. ziif'wumib fW; .f» ’, (l zir‘f, _‘ {)(i':;i-(7iif;.{>‘?’§;(1Hgi:, Hug} 100;; "'.<) (MM {if‘v'fi St':>"‘i><;r;;. f"<: <:<:t<:' :>‘ {)r'(><_ig;‘, (3;: :: 'Srizip 3'16;- tuxfww: Uri”: 'n' Wm. . twingi'if‘iiti, damn (:iizi'niwss ‘07 the urinate [3.90 (i,'.‘(,‘ [3”:qu Iri‘ixxnm‘ss‘ fhiiifiiiflflfi "1,4,! f" ::‘v"‘.. 9‘ f'i‘: A b i '2 0 gramme "(120' fzi:.r:‘.'.’f; rr‘m‘fi'r‘gf; (Vii newt; Km; Si:£l"(}£i"éi‘. (if; (1%er this; 'Y‘gi'it‘,<:1<3:itiiii> ‘U: £1'”! ‘:"‘.-";y, .w: .

<>"(:- r"<1<i<: (new; *ar“wj.”$; had to pg; 2(2 ;1<:".i(3\.'(2 3‘43; 'i‘zi;;ai/ “(3 (mod comics. 'r‘ "more ‘(zrf (3 wanton. hxiiéam "r,"‘ T'Vm: (i 353:1(r'i'. if: '."-(‘: palm (if JHL'Y‘EIIU g; mi 10:53 2 Sufi) 4: 2, mm 'Ja'iiots S'i‘éif'i :; (LUV). (322' AWN; , 3 :r‘ex. "; '.<:- so": Unfortunate; W2 frst <:<>"<2'<;-"<:e. A de gi‘i‘ul "11;; "at pr,- we 0’} a

PLJNK ‘QNK \ 1W? " 0w. (:auq'tte' mam Kim instalment ’~.'.’if".(:-'C(i reforence (u. me am i'ies; {1"fl " (7*, SéiX’J/“fl‘ a? /‘ . ‘. ' f . J . THERAPTURE H x t (t' S ~.'./'i(}re ‘Fy’ Op, die “J (‘6' Qui‘e am CK‘O'fie" \"LS 50v Crows ‘rlv L. 5'14)” (1":() I: / I: I “87111 (Y‘s t*‘rOLigii a O’OLig’“. 0‘ mti co-< a treat 0'1 5cm JMerCLm}, DFA ... (ion/(3t; s; {new “I. I. EM)!“ f" a ,zzzx 6y", .i,

"egua-“v 9191????" " sees. so t has take" coffee :aCIe. Pap Daev uxxe‘s c; "g éiui;"“:"f‘:’= :1, W: 1:

‘“

T“.(:"'u0"_‘). .'." (1 {Z(:",\ 5 Y .’ ' ‘,‘ "," J ‘:

KOO/(YTZMCS1;“‘(i‘igéi STAR." A" an" "34/,-

'(:S{X)"f)‘{) a‘f, '0' A’Vd" {,’,' 1', (1’,'. u: I, "(imif)". éi'if} "zx‘; T"I:‘;£:"‘I:";:" ‘1i1‘, 2‘1"(iii"'(:.'.“> " i'i‘: ‘V‘I. i" a 0': . i.'i?';ii"’i‘. "13/08?er f’mf'w- v f' I: / / (mi/uni": {/‘i"i','.’/' "2'4? /,‘ (im'Wi‘ m'rmw'ri, 'mr';.i /",‘1 ' / (iiirimr‘d’ ;i':,"..ii':"" : t ... V. (WI'{///“‘TI//"i(7(1"; "‘J/iW‘ "y "//" Hi0, 'iigi‘. inti/mr‘u './,'ii:,‘.o':'w:"t<:’:1,.9W: ‘;fir;r,f.r:tii:m"wr (:iieiriii>l<>n<:(izit;:Hmk ‘:;:r,.':'r’/"‘.rt‘, "Aifl’l. "i fiirik humus I), Ami, .u:. 1') )L‘ i'i‘ ,r~,, , ‘, his": (margin fvrn" fur Kuvr‘. i/mt"-‘:w,': ~"Hi,i~:': g:./’/ " " ~0- gum .‘Jirihrizxfrnmiiw "i,’!"'w,’/,',.r '1": F"! / i'l F2<i‘>tlli(f(i(.1h<“i. ("H/H}, / {;" ..' ,"'

fiUf‘U‘J‘: 1N,- f'i.‘."m<' w i , The Keys to Talgarth {L'éiiffl‘V If)[,f7f{1'.‘3’;'ii‘r Road T.’“:‘,€1/"~':.’ "51"?1’1’1‘1’}

I r (,i iiii‘f,.>i / K‘K{, TI/‘l[l{:vr __,i‘,‘h,.i./4/

‘.

“winter: 5):)? (A: Eai.w'.(:":‘, i'w "i‘l Vic-01$; tiff: BTW/rm (1' 1 .. 3' 91,2! “TL-u? L W. if“: 4,. Iain 3 .' ‘, :,,:' : ‘H(:L:f;~:: 0' gurus) .‘Jmf ’,';;:‘;' (4130’: Luv/1', H: i: ’2":;:" { l,()‘.(?!f; run; (An? N in,” Mm,- ;,r’, 1'.’.':} i: an? ,i 1:! H‘df'iiiiiiit'i (1" (:K :r‘. “in? a" "w .4 L. "'J ior (1:;(4) .'.ii' as, numb: .' L .1: -:{, ." , - Luau/,1”: ,. 1,". loo ‘\,\,.,w‘ “p” i,i..,,(‘.'./o,,mrl‘ (‘7 (“viii/V {.I‘ i... i(“‘)(.il(, . 1.4.“) 4: A p; J., 4 1 / I: m i, a 3 f ’1 ).

Martin Luther King another positive black image from comics fsttittiEr'r‘g, an initg; Ha. "’i .'.;:/r:': u:,:xmr«:‘ ;,.;:,r,~r mm

104 THE LIST ‘2 u; Sq.