ANGIE} REED Presents the Best of Barbara Brockhaus

', H'l“ : '- ,‘7~:l', (rt-Au" -' A: ‘,.;: 'f/A' AA “iv-"l, .-'D A'A I“ JA-.A 1.1."" i’ l '-’}‘A‘r""iii'. limiamli' Ava. ' :A ht, I‘ l (1' i121” li-".lilo:, "‘Aiv' l'lxilmhd. ' lA~/’ .'.'.' Nil, i/)"\ ;‘.,i( HAHAA'l 1/ : ti'AAtx '\ I'.iA‘[ :" luff" "KAI/"43‘3" ' i, (.1'1" ‘rw._':,'.f l"‘)l/"'\" :;: /' .liiliitli-Kflfitl'Wl

[,A AnA‘ AA- (1"!)‘,' A up“

.\1 :' /.\’:\!‘.' [{‘f‘\": ’T) .Ai"'lA',i'. .'.'l" 3-K, liu' ;"o .i :‘«i‘.>.‘. .. "I"

.li)t::,"". "iii/1,2.” i-"z....i"

A1. A:[3'xrt'\ (‘K‘AV uxi/u' r"e"fii.’i> him? .1.>A::,'r."i:.u.\. unit.)

“1‘ ii r..ii,z:'<)l 'lltvl‘i :."‘A‘ 'f’:.*.:. “2 A /\"|\]!‘ f\!{ : .‘A "Q71 A: .\\ AH" U 'V U: A .,l (\\"l\ I‘XQ/li Aixlii' " )."

/\llt2't?‘.'. li..?“ii';:t»."‘ EM’E HIM! Nb'xl ijlill

'\ 1L J l CHRISTINE X Eurocentric ul):\.t>l»_= 81.1.1". .0

In" A A \A , Av -/°A AA A \}\)-.-“{\'\'A1:\:iir\x{ ‘\‘:;\

a t' .i‘ Max; "MES: \

Alt?""< ' "i"\ 6'

R NA». tat‘itx .

\l' .\ ':\3"\1.‘ K:. ' \.'.\

x\‘\1'\:\A-. A .2"-':" b AAv\K 'I\"\: \\' 1

("Al'liL‘J‘t A: 'tit I.

.218 "1 " A.A".i' ‘~

*1 :ii‘wiJ'. " ".:'...'=:. 1".)

I .. iA

‘iiAiE “LA/fl SUPER 8 Technicolour Melodies

-l liA'liAll‘ (L’Ar‘vil'iunii

"...".t."(,’ f'iér ::ii.-.Ar uh, ‘.'..‘i:;h‘. t<:ri<ler".i,ii.~:;. fiiipm é"; aha! (liill hi: -.'.':i;-ii 5;)“ (“iii ii iii oi Alfitr'iyi, {illil Al .‘.l‘<)|i: l::‘. ()i ruck'i'ruil

t;.'..Ag;i;<,-r (was:

Ih i>l(l(:(,~t;. .ft,‘.,"”7rt.'()'(7.'/’ 7A,>v'i):."<):; l><;.i:;‘.:; ilt; '..ii"mh!(:.’i f‘i.(::l (Emu: (Aliilk "lug-l2; f§.,":,‘i!"‘;iiit..,iid lilililtfl‘ilt‘f; iiii.it;li.i'hi:ill\.. Yui tlfls‘. Hrtfiilill‘. i).lf§(.‘(l 9m: plum? ulti'hziiirlg i'liirhifli lll 'Nim Hi:lI(:-\.irr":; Minus. stump. 'liizun »\i.;ii!‘;:”:, HANK liiildhiw $.11“, t'lt‘t tannin and il‘i'VirlJ,‘ tr: :ililt: Ai"iiltf'l‘ fia’i i."‘t'f; ..-‘.fw 13w: "KLh'i" (Mt A\:;hi:'i‘if l""‘.:;~.:i‘

[Junivtv hem.)

\it't iA. waim l .. W K"l\ lxlb‘ t\\/H‘Ai>. A” l ‘\\\\i'!' \i"i‘t Alxi‘ V:

southe- .AJLll hind :ur‘vm-v .‘n':it:.1.;.'.r‘

'(J.A"‘ii|.i PM

any: \H‘A: RICARDO VILLALOBOS Alcachofa

>F)l(1.\.‘\y\At\{7

HA. tiltlt: \“Ei.il.)i2.,:; it; A)?

a. (it’s. Ail"lt:ltlt.t.‘l‘. .)‘

'1' AA.' 2H1.» i . AI ." A ' iv "' '1'” 2'"

'Ml’wilt A A? inli ' 1". ' I '1’ ' l i'- i A

'1‘: "HI\)‘(. ’(i'k H' ' l. H 1. 3' :AIA'.‘ ' )"iiAlirixliil “mill/{Hui 1 : 'z"-' :' l. .A’-' -"'. .'." " Inf'inw 3." Mil . ' ' ' -' " :' ' A i)' ‘w A' it‘i' LAi'Mii l!" "- ' iz- "- .. ' 2' z

.JA-T‘ i/l‘i'ff '11,": '3 .:' t‘ :2 "-' " (Alaiiriiml 4:x;»A-','tw' '3. /-\II b‘(“;

/\'1’iléf.'.

Kw” I‘A‘.‘ 'A»‘: l‘) Alil. in“; r. ,,'.'

TTLAAT l )'.A' .i" A)l\l“ "

JAMES KIRK You Can Make it if You Boogie

MOM"

its,

cg \ GUASI Lyiivwroo an; [A , Hot Shit

ll)<;ri.iil<)-...

HM KLOOT I Am Kloot C.

i

Hum il‘wr ’0'.“ 41th.”! 3 l’.).'il.i".(l i.'./i:t.i)'IAi: ()Liiifi' haxuhm mm: minimal}. 'rumr experwuiitil. tuthi: NUTS/N! i:, (:iiiml unit, lmi (AMA i)(:ill(i’_l|ll A;

i)()|l‘.i ‘.‘.’llt:lt:

Aillti. .‘.<.~|l.

lhirir rsiiixiil

Sill: 'hiiigl‘. 'hixi: orchestra? and ()Xi)dll§)l.ir than ihmr fiii'kml iii) [Hiltriu hilt/min. lmi iui; uiiirr: Ihm. (i(,‘lli)t.‘ldi(fl‘, trip ilii:'ri:,e:l\.urs Lii, tor ihi: 5.1M: i;l tlimmriinm 5(,Al'(,'(:l\ (lo iiitt‘, hi! mum Al riiiir'llihi; .A'iizir‘. rill .Aiiil A: i)l|ll(i|llt) ;:lii>iii:;1huh illij‘,'lt:(;ii .igmh. infill)”ng about .Aiiil fAUtAlliillltl lilxi) Plight:almimm iil(:l.'

ir‘t,I'iA'i.é:ritt,.li,.'.' AA

Emmi: :Aiangani: Stu: “.i’.,"‘.,':>.ilr' f; (17K) -.-\/'.Ai‘i (1

.A’“ l1‘)‘.‘\"‘\' K) kL'L [) I nu ' A .

This Day And Age

(“Mist l'ix‘." .0.

1w f r. i:.~.i'

Records

L" i. :

Ferdinand '

The debut single out 08.09.03 on CD, 7" 8. Ltd 12"

Appeoring live: 07.09 Glasgow Optima Espacio wuw:.frcmz‘erdmond (‘0.uk vnxwdominorecordcolc:om

-, THE LIST 105