O a aour, new rama

')

A period drama with not a corset in sight

When was the last time you saw a TV drama with socialist principles and strong women characters? Probably not in this lifetime. THE KEY helps unlock a forgotten history. - Mark Fisher

12 THE LIST '-

t'x .lcnnilcr l.op¢/ oot thcrc. tlant'iir on HR" tath lopx.‘ \.i_\ \ lik' um- I \xixc git} hanging arouiitl \\llil hix palxotit\itlt-(io\a1i\ locum

('alc. It ixii‘t. ol~ cotirxc. hut thix grcax} \poon can iart‘l} haw \ccmcd \o glanioroux. Sitting nc\t tloor to i‘;t\illtlll i)ll'L'\'l I‘lathcx antl i\|\i\ \war' l. the narrow gale uith itx roux ol' \\\L‘L‘IIL‘ |ttl'\ aiitl l'orinica lahit'tolk ix a 50x timc capxulc. 'l‘hat'x uh} it niakcx an ideal location loi llit Km. a nun thrcc-part BBC Scotland drama that hlithcl} cinhrat'cx thc \xholc ol Ztlth ccntur} \xorking claxx hixtor} and makw a comm-Hing; lainil} drama out til it.

lt'x not .lcnnil'cr [.UPC/ inxitlc. hut the junior munihcix or a l'orinitlahlc cast. one that includcx Kcn Stott. Kat} \lurph). .lohn St‘wionx. Ronni .-\ncona. Kmin McKitltl and Dawn Stu-Ir. \thn l lirxt \a\\ thc prev rclcaxc. l il\\llllk‘(i it llll|\l hc highlightx ol the \xholt- 'l \' \L';l\tl|] ahcatl. hut no. that tcain hax L‘Ulllt' topcthcr l'or thix liliii on|_\.

'l'hcyxc hccii attrat‘lul h} l\\o thinjgx. ()llk‘ l\ tht‘ iiaint- ol \xritt'i |)oiiiia l'raiiccwhiltl. \\ilo\c hitx iliL'illtik' thoxc \haip V-liik‘ki til.llll;l\. .\ .ng‘s (hum: Honour/1 (jun/t anti Iii/\m' ()lt'l I/n in/mu. Ihc othci l\ ilL‘l' \cript: a hold attcnipt to iltitil'L‘\\ iiiL' tlccpl} lllli;l\illtlll.li‘ik' \uhict‘t ol \ocialixin. It'\ a glot‘iotlxl} oltl l.ahotir look at the \‘-H|i\k'l \L‘l\ll\ hoxx \trugglc that lolloxu thc latc ol thrt‘c gt'iicratioiix ol \‘.HlllL'll lll Ullk' (ila\;_'o\\ ittlllli}.

\\'ith a \ophixtit'atctl \trut‘ttirc. it itiiiipx lioin laclor} pa} t'utx lll thc l'irxt \Vorltl War to HR" IlliHL'l'\. \ti'ikc ol [lik' llllti Mk to call L'Cllllc C\ploitation in thc ‘)ll\. Itx lllt'\\;lj_‘c. a\ [lit \t‘v. Iahour clho\ ol coiiiproiiiixc and mpg-dimly} takcx ll\ tliipligitotix hold. I\ that thc \xorkcrx ol thc \xorltl l’orgct thcir ill\lttl'} at a prim. ‘lt‘x not t'orwtx and it\ not \ltlll}: \;t_\ \ i);i\\ n Slcclc. the Hum/It /i of I/lt' (i/t'ii \l;ll' \\ ho j.'i\c\ a rathalil pcrl'oriiiant‘c ax thc )oiuig .\lar_\ (‘orrigair a [HHHHIMIC lightcr tor \ot‘ial

itixticc “how lilc i\ hhghlctl h} liillL‘\\. \xar and a lou'lox inarriagc. ‘lt'x

\oiiicthin; that\ a hit grill} and real. It I\ \cr} (ilthgou antl \Mil'ixlllj.‘ glaxx